Wikimedia Foundation elections/Board elections/2006/Translations/tl

2006 Halalan sa Lupon ng Pundasyong Wikimedia
Organisasyon


Kami ay humihiling ng tulong ng mga taga-salita at kanilang mga koordinador para sa Halalan para sa Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Pundasyong Wikimedia ng 2006.

Ito ay ang mga gamit na nangangailangan ng pagsasalin (ang mga materyales na handa na sa pagsasalin ay naka-bold):

  • Pahayag ng halalan (sa sayt) sa itaas ng lahat ng wiki
  • Pahayag sa halalan
  • Impormasyon at pahayag ng mga kandidato (ito ay ang pinaka-importante!!)
  • Mga pahina sa MediaWiki na namespace tungkol sa halalan (maraming nasalin na; kailangan ng tulong ng lokal na administrador upang mabago)

Ang mga koordinador ay magtatrabaho kasama ng mga ibang taga-salita at ng mga lokal na administrador kung nangangailangan, at ay inaasahan na mag-aanunsyo ng halalan sa kanilang mga proyekto.

Kung akala mo na ikaw ay handa nang magtulong na magsalin ng ito sa iyong wika, pakitala ang iyong sarili sa pangkat sa ibaba.

Kung ikaw ay interesado rin na maging koordinador ng iyong mga taga-salita, maglagay rin ng isang bituin kasama ng iyong lagda.

Mga taga-salitaEdit

Magpirma ng iyong pangalan!!
Ang mga koordinador ay naka-marka kasama ng isang bituin *

Para sa multilinggwalisasyon ng tala ng mga taga-salita, silipin ang Template:Election translators ML#About this template

Mga kandidatoEdit

Kandidato Mga salin
AaronSw Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
alex756 Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
ArnoLagrange Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Arno Lagrange statement Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Arnomane Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Charles Matthews Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Cimon Avaro Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Eloquence Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Eloquence Platform 2006 Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Evrik Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Improv Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Kelly Martin Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Kim Bruning Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Linuxbeak Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Mindspillage Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Oscar Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Ross.Hedvicek Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
UninvitedCompany Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +
Zuirdj Ar | Br | Ca | Chr | Cs | Da | De | En | Eo | Es | Fi | Fr | Gl | Hu | Ia | Id | It | Ja | Ko | Nl | No | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Tl | Tr | Uk | Zh | +


+ = candidates statement translation progress

Para sa multilinggwalisasyon ng tala ng mga kandidato, silipin ang Template:Election translations 2006/Candidates#About this template

Mga kasalukuyang salinEdit

Mga malimit itanong
De  En  Eo  Fr  Hu  Ja  No  Pl  Sv 
Mga salin
Da  De  En  Eo  Es  Fi  Fr  Hu  It  Ja  Pl  Sv  Tl  Tr  Zh 
Mga Opisyal ng Halalan
Ca  De  En  Eo  Es  Fr  Hu  It  Ja  Sv  Zh 

Mga presentasyon ng kandidatoEdit

  • Ginagawa: Ja

Pahayag sa halalanEdit

  • Publiko: En (orihinal), Cs, De, Eo, Es, Fr, It, Nl, Pl, Ru, Sr, Tl, Tr, Zh, Fi, Sv...
  • 50%+: Ja, Ko, ...
  • 5%+: Ro ...
  • Hiniling: ...

Mga malimit itanong tungkol sa halalanEdit

  • Tapos na: De, En, Fr, No, Pl