Election candidates 2006/Oscar/Sv

OscarEdit

Användarnamn Oscar
Verkligt namn Oscar van Dillen
Bosatt Rotterdam i Nederländerna
Ålder 48
Användarsidor meta, nl.wikipedia, nl-projekt, commons; jag har användarsidor utspridda över alla projekten, som hänvisar till min användarsida här på meta. Förutom på ett fåtal projekt där användarnamnet var upptaget, har jag användarnamnet oscar rakt igenom.
Wikimedian sedan 23 februari 2004 (som registrerad)
Deltar i följande projekt nl.wikipedia och andra projekt på nederländska såsom nederländska wikinews, en del bidrag till en, fr och de.wikipedia, och upphovsmannen till (enligt en kinesiskspråkig användare) "den stubbigaste stubben någonsin: nushu ;-)
Språk som jag deltar i Mitt modersmål är nederländska, men jag är nära den inföddes nivå på engelska och tyska, är flytande på franska och kan något lite användbar spanska, svenska och italienska. Jag har grundläggande kunskaper i turkiska, i talad kantonesiska och skrivna egyptiska hieroglyfer. Mitt användarnamn är oscar i alla projekt, utom på spanska där jag är oscarami.
Länk till sidor med användarbidrag en kortfattad meritförteckning:
 • användare och byråkrat på nl.wikipedia och andra projekt på nederländska, få andra redigeringar spridda över diverse projekt.
 • som steward sedan maj 2005 har jag strävat efter att hjälpa och ge råd till många projekt på många olika språk, exempelvis utvecklade jag god kontakt med och kärlek till turkiska "Vikipedia" och dess wikigemenskap
 • jag är medlem av specialprojektkommittén och sitter som ordförande i den nederländska lokalavdelningen. jag har redan talat igenom min kandidatur med styrelsemedlemmarna i den nederländska lokalavdelningen: om jag blir vald till Wikimedia Foundations styrelse, kommer jag att avsäga mig mitt ordförandeskap i lokalavdelningen.
Kandidaturdeklaration
 1. eftersom deadline för att lämna in sin programförklaring låg ganska olämpligt för mig, skriver jag detta från en campingplats i auvergne i frankrike.
 2. jag är ledsen över att ha sett angela avgå, jag värdesätter hennes bidrag till projekten högt och är glad att höra att hon inte tänker sluta med det. eftersom en tillfällig ersättare är helt nödvändig beslöt jag mig för att anmäla mig som villig trots mitt upptagna liv, eftersom det finns en stor mängd arbete som väntar på att tas itu med liksom många problem som väntar på att lösas av styrelsen för wmf (wikimedia foundation); enligt min ringa mening behöver vi ta hållbara beslut snarare än snabba. jag bestämde mig för att anmäla mig, men inte utan att först ha rådfrågat några av mina medwikianer, vars kommentarer och syn på saken jag sätter stort värde på och hyser stor respekt för, så här är jag; min kandidatur borde inte vara helt oväntad.
 3. några av mina personliga åsikter hittas på min nederländska användarsida; ha förbarmande med mig, det här är ingen vetenskapsman (och inte heller någon tekniker; jag medger att jag fortfarande kämpar med koden ibland) utan snarare en konstnär som talar...
 4. jag är professionell kompositor och lärare på konservatoriet i rotterdam. trots detta tror jag inte på upphovsrätt, särskilt inte på upphovsrätt på idéer, och vägrade länge gå med i de upphovsrättsorganisationer som kompositörer måste vara medlem av. till slut blev jag tvingad att ge upp då jag fann att utan att gå med är det praktiskt taget omöjligt att publicera sina arbeten, särskilt på cd. jag tror starkt på copyleft i allmänhet.
 5. innan jag blev professionell kompositör, arbetade jag som chef inom näringslivet, med erfarenhet från både vinstdrivande och inte vinstdrivande organisationer i nederländerna ('87-'95). jag upptäckte britannica (oj, fel text, borde jag nämna det här??) vid 10 års ålder år 1968 och har varit förälskad i insamling och spridande av kunskap i hela mitt liv :-)
 6. jag är förespråkare för träffar där man ses i verkliga livet närhelst detta är möjligt,vilket i mitt lilla land har visat sig relativt enkelt att arrangera (jag organiserade rotterdam-symposiet där jimbo, anthere och angela möttes för andra gången irl, i september 2004) och tror faktiskt att, näst efter vanliga sammanträden på irc, borde styrelsen så som sakerna för närvarande ser ut träffas i verkliga livet minst tre gånger per år (förutom att även ses på wikimania) för att kunna arbeta som mest effektivt.
 7. jag lär mig språk tämligen fort och skulle inte ha något emot att lära några flera under resans gång...
 8. huruvida vi bygger den mänskliga kunskapens noaks ark eller "bara" djärvt bygger på det fortgående färdigställandet av babels torn återstår fortfarande att se, men jag tror starkt på att detta är i våra egna händer till större del än vad som "rimligen kunde förväntas". måtte det framgå att det är av just denna anledning som jag med största emfas tror på betydelsen av wmf:s uppdrag, och har ägnat största delen av min lediga tid i 2,5 års tid åt att stärka och vidareutveckla projekten och dess wikigemenskaper. detta kommer jag att fortsätta med, oavsett utgången av valet.

Det engelskspråkiga originalet finns på Election candidates 2006/Oscar/En

Frågor kan ställas här min diskussionssida på meta eller email till oscar<punkt>wiki<at>gmail<punkt>com.