Election candidates 2006/Improv/Sv

ImprovEdit

Användarnamn Improv
Verkligt namn Pat Gunn
 
Bosatt Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Ålder 28
Användarsidor en (flera användarsidor finns, men de har inget innehåll av större värde)
Wikimedian sedan Slutet av 2002
Deltar i följande projekt främst engelska Wikipedia
Språk som jag deltar i Engelska. Då och då läser jag artiklar på tyska, spanska och japanska wiki, men litar inte tillräckligt på min grammatik för att bidra där
Länk till sidor med användarbidrag en, (under det äldre användarkontot Pgunn)
Kandidaturdeklaration Jag har varit inblandad i Wikipedia (och Usenet, samt en hel del andra gemenskapsbaserade projekt) i flera år. När jag läser mötesanteckningar, tänker jag ofta att jag kan bidra till de slags diskussioner som är inblandade i styrningen av projektet.

Idéer:

  • Skapa ett kapital åt Wikimedia Foundation, som skall tjäna som finansiell stötdämpare gentemot medelinsamlingar
  • Hitta källor till finansiering som inte kräver att vi fundamentalt ändrar vår icke-reklamfinansierade, öppna natur
  • Styrelsen bör fortsätta att vara återhållsam i sin officiella dagliga verksamhet på wikin, ovillig att ingripa utom när det är nödvändigt för projektets bästa
  • Vara skeptisk mot att acceptera nya regelbundna kostnader och "hård" infrastruktur utan god motivering, för att försäkra sig om att projektet förblir solvent, okorrumperat och flexibelt
  • Utforska sätt att presentera de data som vi har hittills i flera format än webben (t.ex. TTS, mobila enheter, etc), för mänsklighetens bästa
  • Anstränga oss för att undvika risker som kan innebära juridiska problem för projektet
  • Fortsätta försöken att återförena Encyclopedia Libre med den spanska Wikipedian, främja/inrätta kontakter mot projekt på olika språk, arbeta närmare med wiki på andra språk för att försöka förhindra likartade problem, se till så lagen följs, och utbyta idéer om policy

Det engelskspråkiga originalet finns på Election candidates 2006/Improv/En

Frågor kan ställas här Ställ styrelsefrågor till Improv