Election candidates 2006/AaronSw/Sv

AaronSwEdit

Användarnamn AaronSw
Verkligt namn Aaron Swartz
Bosatt Cambridge i Massachusetts, USA
Ålder 19
Användarsidor en:User:AaronSw
Wikimedian sedan intresserad sedan 2001, deltagande användare sedan 2003
Deltar i följande projekt en.wikipedia, en.wikisource, en.wikiquote
Språk som jag deltar i främst en
Länk till sidor med användarbidrag en.wikipedia, en.wikisource, en.wikiquote, en.wikinews, meta.wikimedia, wikimania2006
Kandidaturdeklaration Trafiken på Wikipedia har mer än fördubblats sedan i januari, och trycket på bidragsgivarna bakom projektet har vuxit i samma omfattning. Wikimedia Foundation har därmed nått en vändpunkt: den måste utvecklas från att vara en liten grupp människor till att bli en bestående organisation. Jag kandiderar för att representera communityn under denna övergångsfas, och för att se till att vi lever upp till våra grundvärderingar:
  • Samarbete. Våra problem kan inte lösas genom att vi ger makten åt rätt personer, företag eller länder. Istället kommer vi att behöva allas bidrag: läsare ska uppmuntras att bli bidragsgivare, bidragsgivare ska uppmuntras att bli policy-människor, policy-människor ska uppmuntras att hjälpa till i arbetet med att sätta styrelsens dagordning. Mitt arbete som styrelseledamot är att representera wikigemenskapen, att offentliggöra information om vad styrelsen faktiskt gör och ta reda på wikigemenskapens åsikt om vad styrelsen borde göra.
  • Innovation. Programvaran är inte något neutralt; hur den är utformad påverkar hur den används. Fram till idag har vi varit upptagna av att få mjukvaran att fungera. Vi måste också arbeta med att förbättra den, att göra fler människor involverade, att lägga till funktioner som wikigemenskapen efterfrågar samt göra det enkelt för var och en att använda den till fullo. Eftersom mjukvaran kontrollerar webbplatsen på ett mycket påtagligt sätt, har den som styr programvaran mycket stor makt. Vi måste säkerställa att det är wikigemenskapen, inte företag eller enskilda personer, som bestämmer hur den utvecklas.
  • Tillväxt. Enligt Alexa besöker 5% av alla internetanvändare Wikipedia. Det är på ett sätt en ganska imponerade siffra - a andra sidan betyder det att 95% inte gör det, massor av människor att få med ombord. Av de som läser på Wikipedia är det få som förstår att de kan skriva i den, och ännu mindre delta i någon av dess övriga arbetsuppgifter. Samtidigt är det vi nu åstadkommit trots allt en världsomspännande förebild. Ledare inom alla typer av områden hoppas på att kunna använda Wikipedias magi i sina egna områden. Sådana uppgifter kan komma att kräva nya organisationsformer, ny programvara eller nya strukturer, men vår stora målsättning förblir den samma: Radikalt samarbete för att ge alla obegränsad tillgång till världens all kunskap.

Läs mer

Mer om mig: För mer än sex år sedan skapade jag min första webbapplikation. Jag kallade den för theinfo.org men den bestod i princip av samma idé som Wikipedia. Inte särskilt förvånande fick det projektet aldrig luft under vingarna, men jag kunde inte låta bli att fortsätta fundera över problemet. Sedan dess har jag varit med om att skapa specifikationen för RSS 1.0, arbetat med specifikationen för Semantic Web, och jag var en av de första anställda på Creative Commons. Nyligen var jag med om att grunda Reddit som nu efter ett år redan ligger bland de 1500 mest populära internetplatserna (enligt Alexa).

Den engelska originaltexten finns på Election candidates 2006/AaronSw/En.

Frågor kan ställas här User talk:AaronSw