Election candidates 2006/Mindspillage/Tl

MindspillageEdit

Kumpirmado --Aphaia 00:21, 12 Agosto 2006 (UTC)
Pangalan ng manggagamit Mindspillage
Totoong pangalan Kathleen (Kat) Walsh
 
Lokasyon Herndon, Virginia (malapit sa Washington, DC), Estados Unidos
Edad 23
(Mga) pahina ng manggagamit en.wikipedia, meta, wmf, en.wikinews
Kalahok sa mga proyektong Wikimedia mula sa Hunyo 2004
Mga proyekto kung saan ako'y lumalahok: Wikipedia at Wikinews (English), Meta, OTRS admin.
Mga wika kung saan ako'y lumalahok: Ingles, saligang Espanyol
(Mga) kawing sa (mga) pahina ng aking mga ginawa en.wikipedia, meta, en.wikinews
Pahayag ng kandidato Ang aking pagkasangkot sa Wikimedia ay kasama ng pagsusulat, resolusyon ng mga paglalaban, at ng Lupon sa Komunikasyon. Kinatawan ko rin ang Pundasyong Wikimedia sa midya, sa mga presentasyon, at sa mga organisasyon tulad ng Museong Paalaala ng Holocaust sa Estados Unidos (US Holocaust Memorial Museum) at ng Aklatan ng Kongreso (Library of Congress).

Aking mga hantungan:

  • Padagdagin ang komunikasyon sa pagitan ng pandaigdig na komunidad at ng Pundasyong Wikimedia, magpatuloy ng kontak kasama ng at ng paglahok sa komunidad ng mga editor, at kunsiderahin ang mga pag-aalaala ng lahat ng mga proyekto.
  • Magtatag ng mas malinaw na patakaran sa ugnayan sa pagitan ng Pundasyong Wikimedia at ng komunidad at ang kanilang mga gawa at responsabilidad
  • Maghanap ng taong may kakahayan para sa mga nangangailangang trabaho
  • Kumuha ng isang aktibo at responsableng gawa sa mga desisyon ng Pundasyong Wikimedia
  • Pasiglahin ang pananaliksik upang pwede nating i-pokus ang ating mga pagsisikap sa paraang mas mabuti
  • Magsulong ng mga pagsasama sa pagitan ng Pundasyong Wikimedia at ng mga organisasyon na pwedeng magtulong sa pagtaguyod ng ating misyon
  • Magsuporta at magtanggol ng ating misyon na maglaan at magbunga ng malayang kontentong naka-copyleft
  • Magbigay-alam sa pandigdig na komunidad tungkol sa Wikimedia at ng misyon at mga proyekto sa pamamamagitan ng publikong pagsangkot
Para sa mga tanong, pwedeng mag-pahayag dito User talk:Mindspillage/Board candidacy.