Election candidates 2006/Linuxbeak/Tl

LinuxbeakEdit

Kumpirmado --Aphaia 22:34, 6 Agosto 2006 (UTC)
Pangalan ng manggagamit Linuxbeak
Totoong pangalan Alex Schenck
Lokasyon North Scituate, Rhode Island, Estados Unidos
Edad 19
(Mga) pahina ng manggagamit enwiki, Commons, meta
Kalahok sa mga proyektong Wikimedia mula sa Marso 2005
Mga proyekto kung saan ako'y lumalahok: enwiki, commons (sa okasyon, at sa karaniwan, bilang anonimo), meta
Mga wika kung saan ako'y lumalahok: Ingles. Pwedeng magbasa at mag-usap ng Pranses (na may kahirapan) at pwedeng magbasa ng konting Aleman.
(Mga) kawing sa (mga) pahina ng aking mga ginawa enwiki, commons, meta
Pahayag ng kandidato Tumatakbo ako para sa Lupon dahil niraramdaman ko na kailangan ng Lupon ng isang mas "masangkot" na miyembro para maintindihan ng mas mabuti at mangasiwa ng mga kapaligiran ng Wikimedia na pumapalit ng mabilis. Bilang isang burukrata sa Wikipedia, isang grupong kontak sa IRC at isang madalas na kalahok sa Wikipedia, niraramdaman ko na pwede akong maglaan sa Lupon na may bagong-preskong positibong enerhiya.

Aking plataporma:

  • Mag-suporta para sa mga manggagamit ng mga proyektong Wikimedia sa mga kaso na nangangailangan ng atensyon ng Lupon;
  • Magtulong sa pag-hugis ng paano nakikita ng mundo ang mga proyektong Wikimedia para ang publikong sigasig ay pwedeng lumaki;
  • Maglaan ng isang "para sa taong" paningin sa Lupon;
  • Putulin ang burukrasya at ang hindi-kailangang pulang sintas (red tape) para pwede maging mas produktibo ang mga proyekto;
  • Patunayan ulit ang pailalim na layunin ng Wikimedia, at pati na ng Wikipedia, na gumawa ng isang ensiklopedya
  • Maglingkod bilang isang ahente para sa mga ideya, pag-aalaala, at mga panukala
Para sa mga tanong, pwedeng mag-pahayag dito pahinang usapan sa enwiki