Fundraising 2008/core messages/si

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


Text marked in this color should be changed (oldid=1254154, newid=1258694)
Text marked in this color should be changed (oldid=1246449, newid=1249175)
Text marked in this color should be changed (oldid=1249175, newid=1259233)
Sitenotices
 • 1. විකිපීඩියාවට අනුග්‍රහ සපයන්න!
 • 2. විකිපීඩියා යනු ලෘභ-නොඋපදවන ව්‍යාපෘතියකි: කරුණාකර අදම පරිත්‍යාගය යොමුකරන්න.
 • 3. විකිපීඩියාව ඔබගේ පරිත්‍යාග මත යැපෙයි: කරුණාකර අදම දායක වන්න.
 • 4. විකිපීඩියාව කවදත් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සපුරයි -- දැන් එය ඔබගේ පිහිට පතයි.
 • 5. විකිපීඩියාව: දිවිය සැපවත් කරයි.
 • 6. විකිපීඩියාවට අනුග්‍රහය සපයන්න: එය ලාභ-නොඋපදවන ව්‍යාපෘතියකි.
 • 7. අභිමතාර්ථය:
 • 8. දැනට:
 • 9. දැන් පරිත්‍යාග කරන්න:
 • 10. පෙන්වන්න
 • 11. සඟවන්න
Menu
 • 20. දැන් පරිත්‍යාග කරන්න
 • 21. ගැටළු?
 • 22. උපකාරකයන්
 • 23. පරිත්‍යාගශීලි පරිකථනයන්
 • 24. දායක විය හැකි අයුරු
 • 25. අනුග්‍රහය විදහාපාන්න
 • 26. පාර්ශවයන්
 • 27. පාරදෘශ්‍යතාවය
 • 28. කථාන්තර
Landing Page
 • 30. විකිමාධ්‍ය පදනම පිළිබඳව
 • 31. 2007-08 වාර්ෂික වාර්තාව කියවන්න
 • 32. පැණ සහ පිළිතුරු
 • 33. පාරදෘශ්‍යතාවය පිළිබඳ තවත් විස්තර
Chapters
 • 40. ලොව පුරා විහිදෙන ස්වේච්ඡා සේවකයන් මත යැපෙන පාර්ශවයන් ජාලයක් විසින් විකිමාධ්‍ය පදනම පෝෂණය කෙරෙයි.
Donor Feedback
 • 50. ඔබ වැනි පරිශීලකයන් හා දානපතියන් ගේ තත්කාල පරිකථන බලන්න.
Video
 • 60. වැඩිදුර දෘශ්‍ය වාදන විකල්පන් සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
Support Wikipedia
 • 70. දැන් පරිත්‍යාග කරන්න
 • 71. ලොව වටා මිලියන ගණනක ජනතාව අද දින විකිපීඩියාව අනුසාරයෙන් යම් නව දැනුමක් ලබා ගනිති. ගෝලීය ස්වේච්ඡා ප්‍රජාවක් සඳහා රුකුල් දෙන ලාභ නො-උපදවන ව්‍යාපාරයක් වන අප යත්න දරන්නේ, ලෝක වාසී සමස්ත ජනතාවට, සැම බසකින්ම, නොමිළයේ හා වෙළෙඳ දැන්වීම් වලින් තොරව හොඳ තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙන ඒමටයි .
 • 72. විකිපීඩියාවේ ක්‍රියාන්විතයන් දිගටම පවත්වාගෙන යෑමට හා එය ඔබහට වඩාත් ප්‍රයෝජනදායක කරලීමට ඔබගේ පරිත්‍යාගය මහෝපකාරී වනු ඇත.
 • 73. විකිමාධ්‍ය පදනම විසින් අනුග්‍රහය ලබන විකිපීඩියාව, කැලිෆෝනියාවේ සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ පදනම් කොට ක්‍රියාත්මක වන, 501(c)(3) බදුමුක්ත පුණ්‍යාධාර මණ්ඩලයකි. එක්සත් ජනපදය තුලදී මෙම පරිත්‍යාග උපයෝගී කොට ගෙන ඔබගේ ෆෙඩරල්-බදු ගෙවිය යුතු ආදායම ලඝු කල හැක. සියළු ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පරිත්‍යාග processed completed පේපැල් අනුසාරයෙන් කල යුතුය.
Header/Footer
 • 80. ග්‍රහලෝකයේ සියළු ජනයා සමස්ත මානව දැනුම් සම්භාරය නිදහසේ පරිහරණය කිරීමේ මහත් භාග්‍යය අත්විඳින ලොවක් මනැසින් පතන්න. — ජිමී වේල්ස්, විකිපීඩියාවේ නිර්මාතෘ , සම්මාන විශ්‍රාමිත සභාපති විකිමාධ්‍ය පදනම
 • 81. විකිපීඩියා යනු විකිමාධ්‍ය පදනමෙහි ව්‍යාපෘතියකි.
 • 82. ප්‍රශ්න හෝ පරිකථනයන්? විකිමාධ්‍ය පදනම හා සම්බන්ධ වන්න: donate@wikimedia.org.
Donation page
 • විකිපීඩියාවට අනුග්‍රහ සපයන්න (same as 1.)
 • 91. ඔබගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත අනුසාරයෙන් පේපැල් ඔස්සේ දායක වන්න.
 • 92. (Other ways to give, including Moneybookers, check, stock, or mail can be found here.)
 • 93. මුදල:
 • 94. Public comment (Have a thought to share with the world? Put up to 200 characters here. See your and other comments here.):
 • 95. අනුග්‍රහශීලීන්ගේ තත්කාල පරිකථනයන් මෙහි බලන්න.
 • 96. මා නිර්නාමික ලෙස ලැයිස්තුගත කරන්න
 • 96a. කරුණාකර මාගේ නම (මාගේ පරිකථනය අබියස) පොදු අනුග්‍රහශීලි ලැයිස්තුවෙහි දක්වන්න.
 • 97. I agree to receive future Wikimedia Foundation newsletters or emails. (We will never sell or trade your information. Our privacy policy can be found here.)
 • 98. පරිත්‍යාග කරන්න
 • 99. Your credit card donation will be processed by PayPal. If you prefer, you may also use PayPal to complete your donation. The charge will appear as "Wikimedia Foundation, Inc." on your credit card statement.
 • 100. For more information about our non-profit status, our Annual Report, or other questions, click here.
 • 101. To give to a local Wikimedia chapter, please select below or view the full list of chapters.
 • 102. Chapters promote the free knowledge mission of Wikimedia in a specific geographic region. Chapters listed here also invest 50% of their proceeds in activities agreed upon with the international Wikimedia Foundation.
Thank you page
 • 110. විකිපීඩියාවට අනුග්‍රහ දැක්වීම පිළිබඳ ස්තුතිය.
 • 111. You will receive an email confirmation and a tax receipt for your donation shortly.
 • 112. ඔබගේ අනුග්‍රහය එළිදක්වන්න!
 • 113. Spread the word and show the world that you support Wikipedia.
 • 114. Place the following donation buttons on your blog, social networking sites, personal or corporate web-page, or in your email signature to encourage others to donate to Wikipedia. You can also remix the puzzle piece mark; find the original here. All donation buttons are available under the Creative Commons CC-BY-SA License.
 • 115. Do you run your own podcast or online/offline radio show? Download our audio PSAs to show your support.
 • 116. How has Wikipedia made your life easier?
 • 117. Click here to share your Wikipedia story with us.
 • 118. Wikipedia is read by over 250 million people from around the world every month – in over 250 unique language editions. Take a few minutes to tell us your story.
 • 119. View the live-feed of comments and feedback from donors around the world.
 • 120. Banner Style Button (perfect for blog posts)
 • 121. කුඩා බොත්තම
 • 122. විශාල බොත්තම
 • 123. The Wikimedia Foundation is supported by a network of 19 volunteer-run chapters around the world. Chapters support outreach in their region or territory, and also conduct local fundraising campaigns alongside the Wikimedia Foundation.

Special
 • Left quote: “
 • Right quote: ”
 • Default currency: ඇ.ඩො.
 • Default amounts: ඇ.ඩො.30, ඇ.ඩො.75, ඇ.ඩො.100