Fundraising 2008/core messages/fiu-vro

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


Text marked in this color should be changed (oldid=1254154, newid=1258694)
Text marked in this color should be changed (oldid=1246449, newid=1249175)
Text marked in this color should be changed (oldid=1249175, newid=1259233)
 • 1. Toeq Vikipeediät!
 • 2. Vikipeediä om tegemine, midä tetä-i raha peräst: olõq hää ja avidaq!
 • 3. Vikipeediä luut Su abi pääle: olõq hää ja avidaq!
 • 4. Vikipeediä om olõman, ku Sul taad vaia lätt – noq lätt meil Sinno vaia.
 • 5. Vikipeediä tege elo lihtsämbäs.
 • 6. Toeq Vikipeediät, tegemist, midä tetä-i raha peräst!
 • 7. Tsiht:
 • 8. Parhilla:
 • 9. Avidaq:
 • 10. Näütäq
 • 11. Käkiq
Menu
 • 20. Avidaq noq
 • 21. Küsümiseq?
 • 22. Häätegijäq
 • 23. Avitajidõ kommõntaariq
 • 24. Andmisõ viisiq
 • 25. Näütäq tugõmist
 • 26. Rühmäq
 • 27. Läbipaistvus
 • 28. Luuq
Landing Page
 • 30. Wikimedia Tsihtasotusõ kotsilõ
 • 31. Loeq 2007. aastaga ettekannõt
 • 32. Küsümiseq ja vastusõq
 • 33. Viil miiq läbipaistvusõst
Chapters
 • 40. Wikimedia Tsihtasotust tukõ 19 vabatahtlikkõ rühmä üle ilma.
Donor Feedback
 • 50. Kaeq vahtsit kommõntaarõ avitajilt ja pruukjilt nigu Saq.
Video
 • 60. Vaodaq siiäq, et nätäq rohkõmb video kaemisõ võimaluisi.
Support Wikipedia
 • 70. Avidaq noq
 • 71. Mill'oniq inemiseq üle ilma opvaq Vikipeediäst vahtsit asjo. Mi proovi andaq rohkõmb ja parõmbat teedüst inemiisile egäl puul, ilma rahalda, ilma reklaamõlda.
 • 72. Suq abi avitas meil edesi tetäq Vikipeediä tüüd ja muutaq Vikipeediät viil kasuligumbas.
 • 73. Vikipeediät tukõ Wikimediä Tsihtasotus, 501(c)(3) massõst vabastõt häätegemisütisüs, mink keskus om San Franciscon, Californian. Kõiki kreeditkaardiga masmiisi tetäs PayPali kaudu.
Header/Footer
 • 80. Kujotagõ ette maailma, kon egä inemine päses vabalt mano terve inemiskunna tiidmiisile. — Jimmy Wales, Vikipeediä luuja, Wikimedia Tsihtasotusõ avvopresident
 • 81. Vikipeediä om Wikimedia Tsihtasotusõ tegemine.
 • 82. Ku Sul om küsümiisi vai kommõntaarõ, kirodaq Wikimedia Tsihtasotusõlõ: donate@wikimedia.org.
Donation page
 • 90. Toeq Wikimedia Tsihtasotust
 • 91. Toeq kreeditkaardiga läbi PayPali.
 • 92. (Tõõsõq viieq tugõmisõs, säälhulgan tsekk, aktsiaq vai kiräga.)
 • 93. Summa:
 • 94. Avalik kommõntaar (Tahat ummi mõttit maailmaga jakaq? Pruugiq kooniq 200 tähemärki. Siist saat kaiaq hindä ja tõisi kommõntaarõ):
 • 95. Kaeq vahtsit kommõntaarõ siist.
 • 96. Näütäq minno nimekirän ilma nimeldä
 • 96a. Pallõsi pandaq mu nimi avalige avitajidõ nimekirjä (mu kommõntaari perrä).
 • 97. Olõ nõun, et mullõ saadõtas tulevigun Wikimedia Tsihtasotusõ uudiskirjo vai tõisi e-kirjo. (Mi ei müüq ega vaihtaq kunagi Suq teedüst. Mi eräteedüse kaitsmisõ kõrra lövvät siist.)
 • 98. Massaq
 • 99. Su kreeditkaardimass tetäs läbi PayPali. Ku tahat, või ka PayPal Su massu lõpuni viiäq. Kreeditkaardi arvõq näge vällä sääne: "Wikimedia Foundation, Inc.".
 • 100. Siist saat rohkõmb teedüst tuu kotsilõ, et mi olõ-i rahatiinmise ettevõtõq, saat kaiaq egä-aastagaidsi aroandit ja muud teedüst.
 • 101. Et tukõq paigapäälist Wikimedia rühmä, valiq õigõ kotus altpuult vai kaeq rühmi tävvelikku nimekirjä.
 • 102. Rühmäq (chapters) edendäseq Vikipeediä vapo tiidmiisi mõtõt mõnõn kimmän piirkunnan. Rühmäq, miä ommaq siin üles loeduq, pandvaq 50% umist sissetulõkiist tegemiisi pääle, miä ommaq kokko lepüdüq riikevaihõlidsõ Wikimedia Tsihtasotusõga.
Thank you page
 • 110. Mi tennä, et avitit Vikipeediät.
 • 111. Sullõ saadõtas lähkümbäl aol e-kiräga kinnütüs ja massutäht.
 • 112. Näütäq umma tugõmist!
 • 113. Annaq sõnomit edesi ja näütäq maailmalõ, et toet Vikipeediät.
 • 114. Panõq järgmädseq tugõmisõ nupiq umma blogihtõ, võrgolehti pääle, e-kirjä alakirotusõ mano vai muialõ, et julgustaq tõisi Vikipeediät avitama. Niisama saa muutaq kildamängotükkü; originaali löüd siist. Kõik tugõmisõ nupiq ommaq Creative Commons CC-BY-SA litsendsiga.
 • 115. Kas Sul om uma podcast vai võrgoraadiosaadõq? Laadiq alaq miiq audio PSAq, et näüdädäq umma tugõmist.
 • 116. Kuis om Vikipeediä Suq ello kergembäs muutnuq?
 • 117. Vaodaq siiäq, et jakaq miika umma Vikipeediä luku.
 • 118. Vikipeediät lugõ päält 250 mill'oni inemise üle ilma egä kuu – rohkõmb ku 250 keelen. Võtaq paar minotit aigo, et meile kõnõldaq uma lugu.
 • 119. Kaeq õkvaülekandõn kommõntaarõ ja arvamiisi tugõjilt üle ilma.
 • 120. Banneri stiilin nupp (sünnüs blogiteedüssis)
 • 121. Väiku nupp
 • 122. Suur nupp
 • 123. Wikimedia Tsihtasotusõl om 19 vabatahtlikkõ juhitut rühmä üle ilma. Naaq rühmäq tegeväq tüüd näide uma maa hääs. Niisama veeväq rühmäq läbi paigapäälitside tugõmiskampaanijit.
Special
 • Left quote: “
 • Right quote: ”
 • Default currency: EUR
 • Default amounts: 30 EUR, 75 EUR, 100 EUR