Fundraising 2008/core messages/lo

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


ປະກາດຂອງເວັບໄຊ
 • 1. ສະໜັບສະໜູນ ວິກິພີເດຍ!
 • 2. ວິກິພີເດຍ ແມ່ນ ໂຄງການບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ: ກະລຸນາບໍລິຈາກມື້ນີ້.
 • 3. ວິກິພີເດຍອີງໃສ່ການບໍລິຈາກຂອງທ່ານ: ກະລຸນາໃຫ້ໃນມື້ນີ້.
 • 4. ເວລາທ່ານຕ້ອງການ ວິກິພີເດຍ ຢູ່ນີ້ສະເໝີ -- ດຽວນີ້ ວິກິພີເດຍ ຕ້ອງການທ່ານ.
 • 5. ວິກິພີເດຍ: ເຮັດໃຫ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນ.
 • 6. ສະໜັບສະໜູນ ວິກິພີເດຍ: ໂຄງການບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ.
 • 7. ເປົ້າໝາຍ:
 • 8. ປະຈຸບັນ:
 • 9. ບໍລິຈາກດຽວນີ້:
 • 10. ສະແດງ
 • 11. ເຊື່ອງ
ເມນູ
 • 20. ບໍລິຈາກ ດຽວນີ້
 • 21. ມີຄຳຖາມບໍ?
 • 22. ຜູ້ບໍລິຈາກ
 • 23. ຄຳເຫັນຜູ້ບໍລິຈາກ
 • 24. ວິທີການໃຫ້
 • 25. ສະແດງການສະໜັບສະໜູນ
 • 26. ສາຂາປະເທດ
 • 27. ຄວາມໂປ່ງໃສ
 • 28. ເລື່ອງລາວ
ໜ້າໄປຫາ
 • 30. ກ່ຽວກັບ ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ
 • 31. ອ່ານ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2007-08
 • 32. ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ
 • 33. ຂໍ້ມູນເພີ່ມກ່ຽວກັບ ຄວາມໂປ່ງໃສ
ສາຂາປະເທດ
 • 40. ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກເຄືຍຂ່າຍ ຂອງ 19 ສາຂາເຂດ ໂດຍອາສາສະໝັກ ໃນທົ່ວໂລກ.
ຄຳເຫັນຜູ້ບໍລິຈາກ
 • 50. ເບິ່ງຄຳເຫັນ ຜູ້ບໍລິຈາກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ ດັ່ງເຊັ່ນ ທ່ານ.
ວີດີໂອ
 • 60. ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອທາງເລືອກ ໃນການຫຼິ້ນວີດີໂອອື່ນ.
ສະໜັບສະໜູນ ວິກິມີເດຍ
 • 70. ບໍລິຈາກດຽວນີ້
 • 71. ມື້ນີ້ ຜູ້ຄົນເປັນລ້ານໆ ໃນໂລກ ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຢູ່ ວິກິພີເດຍ. ໃນນາມ ຊຸມຊົນບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອາສາສະໝັກທົ່ວໂລກ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ພະຍະຍາມ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ດີກວ່າ ເປັນ ທຸກໆພາສາ, ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ບໍ່ມີການໂຄສະນາ.
 • 72. ການບໍລິຈາກ ຂອງ ທ່ານ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາ ສືບຕໍ່ໂຄງການວິກິພີເດຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະໂຫຍດຕື່ມອີກ ຕໍ່ທ່ານ.
 • 73. ວິກິພີເດຍ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ, ເຊິ່ງແມ່ນ ອົງກອນການກຸສົນ ຍົກເວັ້ນອາກອນ 501(c)(3) ຕັ້ງຢູ່ ຊານຟຣານຊິສໂກ. ຢູ່ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານ ສາມາດຫັກ ມູນຄ່າ ບໍລິຈາກ ຂອງທ່ານ ອອກຈາກ ອາກອນລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ ຂອງທ່ານໄດ້. ທຸກໆ ການບໍລິຈາກ ໂດຍ ບັດເຄຣດິດ ຈະຖືກຈັດການ ໂດຍ PayPal.
ສົ້ນຫົວ/ສົ້ນທ້າຍ
 • 80. ລອງ ຈິນຕະນາການ ເບິ່ງ ໂລກ ທີ່ ທຸກໆຄົນ ສາມາດເຂົ້າຫາ ຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດຊາດທັງໝົດ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. — Jimmy Wales, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ວິກິພີເດຍ
 • 81. ວິກິພີເດຍ ແມ່ນ ໂຄງການໜຶ່ງ ຂອງ ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ.
 • 82. ມີຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳເຫັນບໍ? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ ທີ່: donate@wikimedia.org.
ໜ້າບໍລິຈາກ
 • ສະໜັບສະໜູນ ວິກິພີເດຍ (ຄືກັບ 1.)
 • 91. ບໍລິຈາກ ໂດຍ ບັດເຄຣດິດ ຂອງ ທ່ານ ຜ່ານ PayPal.
 • 92. (ວິທີການບໍລິຈາກ ແບບອື່ນ, ລວມມີ ໃບເຊັກ, ໃບຫຸ້ນ, ຫຼື ໄປສະນີ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ຢູ່ນີ້.)
 • 93. ຈຳນວນ:
 • 94. ຄຳເຫັນຕໍ່ສາທາລະນະ (ມີຄຳເຫັນຢາກໃຫ້ໂລກຮູ້ບໍ? ກະລຸນາຂຽນບໍ່ເກີນ 200 ໂຕໜັງສືຢູ່ນີ້. ເບິ່ງ ຄຳເຫັນ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ຜູ້ອື່ນ ຢູ່ນີ້.):
 • 95. ເບິ່ງ ຄຳເຫັນສົດ ຈາກ ຜູ້ບໍລິຈາກ ຢູ່ນີ້.
 • 96. ກະລຸນາຢ່າສະແດງຊື່ຂ້ອຍ
 • 96a. ກະລຸນາ ສະແດງຊື່ຂ້ອຍ (ຢູ່ຂ້າງ ຄຳເຫັນຂອງຂ້ອຍ) ຢູ່ ລາຍການຜູ້ບໍລິຈາກ.
 • 97. ຂ້ອຍ ຍິນດີຮັບ ຈົດໝາຍເຫດ ຫຼື ອີເມລ ຈາກ ມູນນິທິວິກິມີເດຍ ໃນ ອານາຄົດ. (ຈະບໍ່ມີການ ຂາຍ ຫຼື ແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນທ່ານ. ທ່ານ ສາມາດເບິ່ງ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ ຂອງ ພວກເຮົາຢູ່ນີ້.)
 • 98. ບໍລິຈາກ
 • 99. ການບໍລິຈາກ ໂດຍ ບັດເຄຣດິດ ຂອງ ທ່ານ ຈະຖືກຈັດການຜ່ານ PayPal. ຖ້າ ທ່ານປະສົງ, ທ່ານ ສາມາດໃຊ້ PayPal ເພື່ອບໍລິຈາກໄດ້. ຊື່ຄ່າການຈ່າຍ ຈະຖືກສະແງວ່າ "Wikimedia Foundation, Inc." ຢູ່ ລາຍການ ການໃຊ້ບັດເຄຣດິດ ຂອງ ທ່ານ.
 • 100. ສຳຫຼັບ ຂໍ້ມູນອື່ນຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບ ການບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ, ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ຂອງ ພວກເຮົາ ຫຼື ຄຳຖາມອື່ນໆ ກະລຸນາກົດ ຢູ່ນີ້.
 • 101. ຖ້າທ່ານປະສົງຈະບໍລິຈາກໃຫ້ ສາຂາປະເທດ, ກະລຸນາ ເລືອກ ຫຼື ເບິ່ງ ລາຍການສາຂາປະເທດທັງໝົດ.
 • 102. ສາຂາເຂດ ສະໜັບສະໜູນ ພາລະກິດສະໜອງຄວາມຮູ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ຂອງ ວິກິມີເດຍ ຢູ່ ໃນເຂດໃດໜຶ່ງໃນໂລກ. ສາຂາເຂດ ດັ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ນີ້ ຈະໃຊ້ 50% ຂອງ ລາຍໄດ້ ໃນ ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບ ການຕົກລົງ ເຫັນດີ ກັບ ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ.
ໜ້າຂອບໃຈ
 • 110. ຂອບໃຈທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ ຊ່ອຍສະໜັບສະໜູນ ວິກິພີເດຍ.
 • 111. ທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບ ອີເມລຢືນຢັນ ແລະ ໃບຮັບອາກອນ ຕໍ່ການບໍລິຈາກຂອງທ່ານ ໃນບໍ່ຊ້າ.
 • 112. ສະແດງການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ທ່ານ!
 • 113. ກະລຸນາ ຊ່ອຍເຜີຍແຜ່ ແລະ ສະແດງໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າ ທ່ານ ສະໜັບສະໜູນ ວິກິພີເດຍ.
 • 114. ວາງ ປຸ່ມບໍລິຈາກນີ້ ຢູ່ ບລອັກ, social networking sites, ໜ້າສ່ວນໂຕ ຂອງທ່ານ ຫຼື ໜ້າອົງການ, ຫຼື ໃນ ລາຍເຊັນອີເມລທ່ານ ເພື່ອ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ຜູ້ອື່ນ ບໍລິຈາກ ຕໍ່ ວິກິພີເດຍ. ທ່ານ ຍັງສາມາດ ປະກອບ ແຜ່ນຮູບໃໝ່; ທ່ານສາມາດເອົາຮູບເດີມໄດ້ ຢູ່ ຢູ່ນີ້. ທຸກໆ ປຸ່ມ ການບໍລິຈາກ ຖືກສະໜອງໄວ້ ພາຍໃຕ້ Creative Commons CC-BY-SA License.
 • 115. ທ່ານ ອອກອາກາດ podcast ຫຼື ວິທະຍຸ ອອນລາຍ/ອອຟລາຍ ຂອງທ່ານເອງບໍ່? ກະລຸນາ ດາວໂຫຼດ ສຽງ PSAs ເພື່ອ ສະແດງການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ທ່ານ.
 • 116. ວິກິພີເດຍ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດທ່ານ ງ່າຍຂຶ້ນແນວໃດ?
 • 117. ກົດຢູ່ນີ້ ເພື່ອ ສະເໜີເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບ ວິກິພີເດຍ ຂອງ ທ່ານ ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້.
 • 118. ທຸກໆເດືອນ ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 250 ລ້ານ ຄົນ ໃນທົ່ວໂລກ ອ່ານ ວິກິພີເດຍ – ໃນ ຫຼາຍກວ່າ 250 ພາສາທີ່ຕ່າງກັນ. ກະລຸນາສະຫຼະເວລາ ສອງສາມນາທີ ເພື່ອບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ເລື່ອງລາວ ຂອງທ່ານ.
 • 119. ເບິ່ງ live-feed ຂອງ ຄຳເຫັນ ຈາກ ຜູ້ບໍລິຈາກ ໃນທົ່ວໂລກ.
 • 120. ປຸ່ມ ແບບ ປ້າຍຄຳຂວັນ (ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສະຫຼັບ ບລັອກ)
 • 121. ປຸ່ມນ້ອຍ
 • 122. ປຸ່ມໃຫຍ່
 • 123. ມູນນິທິ ວິກິມີເດຍ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກເຄືຍຂ່າຍ ຂອງ 19 ສາຂາເຂດ ໂດຍອາສາສະໝັກ ໃນທົ່ວໂລກ. ສາຂາເຂດ ກໍ່ດຳເນີນການຂໍບໍລິຈາກ ຄຽງຄູ່ ກັບມູນນິທິ ວິກິມີເຍ.

ພິເສດ
 • ໝາຍເຫດເບື້ອງຊ້າຍ: “
 • ໝາຍເຫດເບື້ອງຂວາ: ”
 • ສະກຸນເງິນມາດຕະຖານ: $
 • ຈຳນວນ: $30, $75, $100