Fundraising 2008/core messages/an

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


Sitenotices
 • 1. Aduya á la Biquipedia!
 • 2. A Biquipedia ye un proyeuto sin d'animo de lucro: por fabor, fe una donazión güé.
 • 3. A Biquipedia pende d'os tuyos donatibos. Por fabor, fe una donazión güé.
 • 4. A Biquipedia bi ye cuan a nezesitas. Agora te nezesita.
 • 5. Biquipedia: Fendo a bida más fazil.
 • 6. Aduya á la Biquipedia, un proyeuto sin d'animo de lucro.
 • 7. Ochetibo:
 • 8. Autualment:
 • 9. Dona agora:
 • 10. Amostrar
 • 11. Amagar
Menu
 • 20. Dona agora
 • 21. Preguntas?
 • 22. Benefators
 • 23. Comentarios d'os donants
 • 24. Formas de donar
 • 25. Amostra o tuyo apoyo
 • 26. Sezions
 • 27. Transparenzia
 • 28. Istorias
Landing Page
 • 30. Sobre a Fundazión Wikimedia
 • 31. Leye o informe añal 2007-2008
 • 32. Preguntas e respuestas
 • 33. Más sobre a nuestra transparenzia
Chapters
 • 40. A Fundazión Wikimedia tien l'apoyo d'un rete de 19 sezions locals de boluntarios arredol d'o mundo.
Donor Feedback
 • 50. Beyer os comentarios en direuto d'usuarios e donants como tu.
Video
 • 60. Puncha aquí ta más ozions de reproduzión de bideo.
Support Wikipedia
 • 70. Dona agora
 • 71. Güé millons de personas d'arredol d'o mundo aprenderan bella cosa con a Biquipedia. Como organizazión sin d'animo de lucro con una comunidat global de boluntarios, nos esforzamos por dar más e millor informazión en toz os idiomas á chent de toz os puestos, de gufaña, e sin de publizidat.
 • 72. O tuyo donatibo nos aduyará á continar a faina d'a Biquipedia, e á fer-la más útil ta tu.
 • 73. A Fundazión Wikimedia ye qui mantiene a Biquipedia, una fundazión caritatiba 501(c)(3) con base en San Francisco, California. Si bibes en os Estatos Unitos puez deduzir os tuyos donatibos d'o impuesto federal sobre a renda. Toz os donatibos con tarcheta de credito se farán á trabiés de PayPal.
Header/Footer
 • 80. Prexina-te un mundo á on cada persona d'o planeta tienga libre azeso á tot o conoximiento d'a umanidat. — Jimmy Wales, Fundador d'a Biquipedia, President Emerito d'a Fundazión Wikimedia
 • 81. A Biquipedia ye un proyeuto d'a Fundazión Wikimedia.
 • 82. Preguntas u comentarios? Contauta con a Fundazión Wikimedia: donate@wikimedia.org.
Donation page
 • Aduya á la Biquipedia!
 • 91. Contribuye con á tuya tarcheta de credito á trabiés de PayPal.
 • 92. (as altras formas de donar, encluyendo Moneybookers, cheques, azions, u por correu as puez trobar aquí.)
 • 93. Cantidat:
 • 94. Comentario publico (Tiens un pensamiento ta compartir con o mundo? Escribe dica 200 carauters. Puez beyer os tuyos comentarios e os d'os atros aquí.):
 • 95. Beyer, en direuto, os comentarios d'os donants.
 • 96. Rechistrar-me como anonimo
 • 96a. Amostrar o mío nombre con o mío comentario en a lista publica de donants.
 • 97. Azeuto rezibir publicazions e correus eletronicos futuros d'a Fundazión Wikimedia. (Nunca benderemos u comerziaremos con a tuya informazión. As nuestras normas de confidenzialidat as puez trobar aquí.)
 • 98. Fer un donatibo
 • 99. O tuyo donatibo con tarcheta de credito sera prozesato por PayPal. Si quiers, tamién puez fer serbir PayPal ta completar-lo. O cargo constará en o estrauto d'a tarcheta como «Wikimedia Foundation, Inc.».
 • 100. Ta más informazión respeutibe á lo nuestro estatus d'organizazión sin d'animo de lucro, as nuestras cuentas añals, u atras custions; puncha aquí.
 • 101. Ta fer donatibos á una sezión local de Wikimedia, por fabor seleziona-la debaxo u consulta la lista completa de sezions.
 • 102. As sezions locals refirman a misión de conoximiento libre de Wikimedia en una rechión cheografica espezifica. Á más, as sezions d'ista lista imbierten o 50% d'o recauto en autibidaz pautatas con a Fundazión Wikimedia internazional.
Thank you page
 • 110. Grazias por aduyar a Biquipedia.
 • 111. En breu rezibirás un correu eletronico de confirmazión e un rezibo ofizial d'o tuyo donatibo.
 • 112. Amostra o tuyo apoyo!
 • 113. Defunde a notizia e esplica á toz que refirmas á la Biquipedia.
 • 114. Mete os siguients botons de donazión en o tuyo blog, o tuyo espazio en os retes sozials, pachinas web personals u d'interpresa, u en os tuyos correus eletronicos t'alentar á los atros á fer un donatibo á la Biquipedia. Tamién puez cambeyar a pieza de puzle; trobarás a orichinal aquí. Toz os botons de donatibo tienen lizenzia libre Creative Commons CC-BY-SA.
 • 115. Chestionas o tuyo propio programa de radio online/offline? Escarga-te os nuestros anunzios d'audio t'amostrar o tuyo apoyo.
 • 116. De qué forma t'ha feito a bida más fazil a Biquipedia?
 • 117. Puncha aquí ta compartir con nusatros a tuya esperienzia con a Biquipedia.
 • 118. A Biquipedia ye leyita por más de 250 millons de personas d'arredol d'o mundo cada mes, con edizions en más de 250 idiomas diferents. Emplega bels menutos ta esplicar-nos a tuya esperienzia.
 • 119. Beyer os comentarios que aparexen en direuto feitos por os donants d'arredol d'o mundo.
 • 120. Botón estilo «banner» (perfeuto ta blogs)
 • 121. Botón chicot
 • 122. Botón gran
 • 123. A Fundazión Wikimedia tien l'apoyo d'un rete de 19 sezions locals de boluntarios arredol d'o mundo. As sezions aduyan en l'ambito d'a suya rechión u territorio e chestionan as campañas locals de replega de diners en colaborazión con a Fundazión Wikimedia.
Special
 • Left quote: «
 • Right quote: »
 • Moneda por defeuto: €
 • Cantidaz por defeuto: 20€, 50€, 75€