Translation requests/WQ/3/Nl

Voor omschrijving van en overleg over de nieuwsbrief , zie Wikimedia Newsletter.
Voor het vertalen hiervan, zie Translation requests/WQ/3.

We zijn altijd op zoek naar verslagen,verhalen en mooie plaatjes voor de volgende Quarto. Stuur alsjeblieft abstracts or outlines van de inhoud naar de draft talk pagina. Zie ook WQ en WQ/Team voor meer info over hoe je kan helpen


Page 1

 
Voorwoord
 
Oprichter
 
Verslagen
 
Projecten
 
Afdelingen
 
Pers
 
Internationaal
 
Tot slot
+
 
Wikimedia Foundation logo

Wikimedia Quarto

3e Editie April 2005ar | br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | kn | ko | nl | oc | pl | pt | ru | sr | sv | vi | zh
Simple || Updates || more... edit

Bestuur

Jimmy Wales, Oprichter
Angela Beesley
Michael Davis
Florence Nibart-Devouard
Tim Shell
 

 
Staf

Hoofdredacteur
  Samuel Klein
Redactie
  Florence Nibart-Devouard


Auteurs die hebben bijgedragen

+/- Erik Zachte, Nicolas Weeger, GerardM, Hashar, Yann Forget, Jean-Christophe Chazalette (villy), 利武, David Monniaux; Florence Devouard, Michael Snow, Maveric, Aphaia, Elian, oshitake, Presroi, Worldtraveller, others

Mensen die ter controle hebben gelezen

+/- English Copyeditors: Ruth Ifcher, Sj, Quinobi, others

Vertalers

+/- Alexey Krasheninnikov, Aegis Maelstrom, Angela, Arno Lagrange, Blueshade, Carmen, Fruggo, Fulup, Guria, kocio, Minh Nguyễn, Oleg Izyumenko, Patio, presroi, Pubuhan, roc, Sbisolo, Shizhao, Simon Shek, Totti, Cedric31 Shakura

 
Page state : Editing - Proofreading - Translating - edit

Welkom bij de derde editie van Wikimedia Quarto. In het eerste kwartaal van 2005 hebben we voor het eerst werknemers ingehuurd, vonden we ondersteuning van buitenaf voor een Wikidataproject, en hadden we een korte, maar geslaagde fondsenwervingsactie. Wikimedianen woonden actief en passief een record aantal beurzen en conferenties bij en de belangstelling voor de organisatie — in de vorm van vraaggesprekken en spreekbeurten voor onze bestuursleden, artikelen over de projecten in vooraanstaande media, en post verstuurd naar het bestuur — scheen bij tijden van onze responscapaciteit het uiterste te vergen. Afgelopen januari stond tevens in het teken van Wikipedia's vierde verjaardag, ter ere waarvan het rekencentrum in moeilijkheden kwam, en dientengevolge projecten zes weken vertraging opliepen.

In deze aflevering, samen met de reguliere kwartaalverslagen, conferentieverslagen en projectwijzigingen, kunnen je wat veranderingen opvallen. Het aantal auteurs met een bijdrage aan Quarto is gestegen, enkelen hebben oorspronkelijke werkstukken opgeleverd betreffende nieuwe projecten en evenementen. De tentoonstelling en kalender zijn ook verbeterd. Afbeeldingen en evenementen ter plaatse, en ooggetuigeverslagen zijn welkom. Graag suggesties, bijdragen en ander commentaar aan newsletter (at) wikimedia.org, of laat een bericht achter op project overleg pagina van Meta-wiki.

We willen graag onze dank uitspreken aan de vele nieuwe donateurs, groot en klein, die de Foundation afgelopen voorjaar van dienst zijn geweest; zoals Answers.com en Socialtext. Een speciaal woord van dank aan een ieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd in de vorm van schrijven, tekenen, schilderen, audio/video-opnamen, programmeren, filosofische bespiegelingen, of organisatorisch binnen projecten en afdelingen. Zonder jullie toewijding stond in deze nieuwsbrief niets om over naar huis te schrijven.

Het almaar toenemend aantal vertalers maakt de Quarto een wereldwijde inspanning. Dit nummer laat de omvangrijkste vertaalslag tot nog toe zien, met hier en daar inhoud in 17 talen. Het ontwerpteam is ook druk geweest, met de huidige prettig ogende eerste PDF uitgave. Tenslotte is er momenteel een mailing list zodat je Quartowijzigingen, zoals platte-tekst en PDF-versies vers van de pers binnen krijgt. Veel plezier met de resultaten!

--De WQ redactie

 
Inhoudsopgave
Voorblad: Met sneeuw bedekte ijsbergen, Beringstraat (Dankzij: LockeShocke)

Welkom, Inhoudsopgave . . . . . . 1
Brieven van de oprichter en het bestuur van de Foundation . . . . . . 2
Kwartaalverslagen . . . . . . 3
Van de Projecten . . . . . . 4
Berichten van de lokale afdelingen . . . . . . 5
In de Media . . . . . . 6
Internationaal . . . . . . 7
Tot slot, Tentoonstelling, Colofon . . . . . . 8


Page 2

 
Voorwoord
 
Oprichter
 
Verslagen
 
Projecten
 
Afdelingen
 
Pers
 
Internationaal
 
Tot slot
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Brief van de Oprichter

 

 
Jimmy Wales aan het woord op FOSDEM 2005 in Brussel, België.
Foto: Chrys.

De doelstelling van Wikimedia is om de kennis van de wereld beschikbaar te stellen aan ieder mens op aarde in zijn eigen taal. Als onderdeel van die missie is het doel van Wikipedia om een encyclopedie te maken, en beschikbaar te maken. De vraag of de gemeenschap belangrijker is dan dit doel is eigenlijk een verkeerde vraag, de gemeenschap heeft als doel die encyclopedie te maken.

Er is mij geen geval bekend van echte spanning tussen deze twee zaken. Dat wil zeggen dat de kern van de gemeenschap, de mensen die het echte werk doen, allen gepassioneerd bezig aan dit ene doel, het creëren van iets van een extreem hoge kwaliteit. Zij zijn niet bezig met een gemeenschap om de gemeenschap.

De gemeenschap komt niet voor deze taak, de gemeenschap is georganiseerd om deze taak heen. Het verschil is dat beslissingen niet genomen moeten worden op wat goed in de gemeenschap valt of andere traditionele waarden, maar in het licht van de taak die we ons gesteld hebben.

Ik onderschrijf het beeld niet dat door een minderheid gehuldigd wordt dat Wikipedia anti-elitair is of anti-specialistisch. In tegendeel: we zijn in extreme mate elitair, we hechten echter weinig waarde aan rangen en standen. Dat wil zeggen, we zoeken bedachtzame intelligente mensen, die met veel inzet samenwerken om een accuraat en gebalanceerd resultaat neer te zetten. Met minder nemen we geen genoegen. Een academische titel geeft blijk van een potentieel, het aantrekken en behouden van academische specialisten is een van onze doelen.

Echter, een academische kwalificatie is geen substituut voor de kwaliteiten die we zoeken. Het kan gebeuren dat een artikel als persoonlijk eigendom gezien wordt, of dat het niet geaccepteerd wordt wanneer een standpunt in twijfel wordt getrokken of dat het geduld niet opgebracht wordt voor een discussie. In die gevallen is expertise van een beperkte waarde, als iemand niet op een vriendelijke behulpzame manier in een sociale context kan samenwerken, of vindt dat academische kwalificaties het recht geven om een beslissing te forceren, dan hebben we beiden een probleem. We zullen altijd complexe afwegingen moeten maken hoe we hier mee omgaan.

Ik sta 100% achter het doel om met Wikipedia (minimaal) de kwaliteit van een traditionele encyclopedie te bereiken, en al onze sociale regels zouden daaraan gerelateerd moeten zijn. Openheid en inclusiviteit zijn daarvoor essentieel, maar het zijn onze radicale middelen voor ons radicale doel.


Brief van het bestuur
Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
Anthere in Agadir, Mei 2005

Het is een jaar geleden dat Angela en ik gekozen zijn in het bestuur; een enerverend jaar, maar tevens een moeilijke. En het was het eerste jaar dat de Foundation en zijn bestuur daadwerkelijk operationeel waren.

In Juni 2004 was de "geboorte" van de Foundation. Meer dan alles een intentieverklaring door Jimbo. Het doel was een legale structuur te leveren die tegemoet komt aan de wensen van de Wikimedia projecten en ondersteuning te leveren bij het ontwikkelen daarvan, ondertussen hun vrije en open kwaliteiten naar buiten brengend. Om kort te gaan, doelend op het los laten van de commerciële poten van weleer, zoals wikipedia.com en bomis.com, en een volledig ideëel standpunt in te gaan nemen.

Tot voor een jaar bestond de Foundation slechts op papier, maar had geen concreet bestaansrecht. Jimbo had een beeld van het bestuur voor ogen. Hij ging uit van vergaderingen per kwartaal en enkele grondbeginselen. Alles in ogenschouw genomen, geen veeleisende taak...

Citaat : "De rol van het bestuur is *niet* in het algemeen betrokken raken bij het wel-en-wee van de dagelijkse gang van zaken op de webpagina's. Het bestuur is een wettelijk lichaam belast met de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid aangaande de Foundation. Websitebeheer is een compleet andere tak van sport. Ik wil niet vooruitlopen op een ingewikkelde of belastende positie." — Jimmy Wales

Dat was niet direct een uitgangspunt van Angela of mijzelf; Angela en ik waren beiden van plan een tandje hoger te gaan dan "vergaderingen bijwonen"... en ik ben bang dat we 't ons een tikje te opwindend hadden voorgesteld :-)

Terwijl Jimbo zich sterk maakt voor de techniek en de geldmiddelen, zetten wij ons beste beentje voor om onze levensopvattingen ten toon te spreiden: Jimbo de opvattingen van bewerkers duidelijk maken; de algemene werking van de Foundation structureren; door het bestuur genomen besluiten wereldkundig maken; bewerkinitiatieven ondersteunen; en Jimbo geleidelijk bijstaan met bepaalde taken, waarin hij al betrokken is, maar redelijkerwijs niet voort kan zetten.

Mensen vragen vaak aan mij: Maar hoe ga je te werk? Eh... dit groeide gedurende het jaar... Zomer 2004 waren we alle drie betrekkelijk beschikbaar en konden we één en ander de hele dag via IRC-kanalen bespreken. We waren gedrieën in de gelegenheid drie keer bij elkaar te komen, in juli, november en december. Jimbo en Angela werkten in de herfst samen bij de BBC in London...
Voor Angela en ondergetekende was het het moeilijkst een plaats te vinden, al is het maar elkaar niet op de teentjes te trappen. Dat was niet altijd gemakkelijk; allebei hechten we heftig aan nuttig zijn en daarvoor waardering krijgen.

Vandaag is alles anders. Angela en ik zijn ook heel druk met werk en privé. Onze uren op IRC lopen slechts ten dele parallel. Jimbo is geregeld weg door de week nu het wereldwijde succes van onze projecten heeft geleid tot een opeenstapeling van verzoeken voor lezingen aangaande het project. En zijn weekends zijn voor zijn privéleven.

Aanvankelijk een nadeel, minder beschikbaar voor Wikimedia en meer spanning, te wijten aan een strakker tijdschema, heeft volgens mij ook een voordeel; we hebben zoveel tijd aan de Foundation gespendeerd, terwijl we ook een persoonlijk leven hebben. We zijn niet totaal verknocht aan het project.

Daarom functioneren we momenteel asynchroon, via e-mail, en privéconversaties op IRC. Het komt vaker voor dat Angela en ik onszelf een rol toeeigenen die voorheen voorbehouden was aan Jimbo, zoals plaatselijke onenigheden beantwoorden of wettelijke verzoeken inwilligen. Nu er zo veel te doen is, doen we een poging de taken te verdelen... met het risico dat je soms informatie ontgaat over een kwestie die al door een ander bestuurslid is afgehandeld.

Sommige bestuursactiviteiten zijn openbaar voor bewerkers. Eén van de opvallendste is het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst met Yahoo! Of deelname aan een Wikipedia bijeenkomst. Als regel zijn de acties noch op de wiki, noch in de populaire discussiegroepen te zien. Onze dagelijke werkzaamheden mogen dan bestaan uit het verwerken van talloze e-mails, een budget samenstellen, bijdragen aan het organiseren van evenementen, schrijven en distribueren van Quarto en persberichten, de website van de Foundation bijwerken, oprichten van nieuwe afdelingen en hun discussiegroepen propageren, de voortgang van rechtszaken met betrekking tot laster of auteursrechtschending in de gaten houden, de rechtmatigheid van het gebruik van beeldmerken onderzoeken, bemiddelen bij conflicten tussen verschillende projecten, informatie aan ontwikkelaars onttrekken, organiseren van algemene vergaderingen, ondertekenen petities, presentaties over de projecten geven bij conferenties, antwoord geven in vraaggesprekken en aan de pers, apparatuur bestellen, navraag doen aangaande status van 'zonder winstoogmerk', regelen van belastingteruggave en fondsenwerving, analyseren van en opmerkingen plaatsen bij overeenkomsten met partners, volgen en ondersteunen van afdelingen, inwilligen verzoeken van bewerkers, en ga zo maar door...

Nu is dit niet allemaal te behappen door één klein ploegje, dat soms slecht op de hoogte is van de ins en outs van elk besluit - om maar iets te noemen, geen van ons is jurist. Dat is de reden om een stevig web van samenwerkend garen te spinnen en hopen dat dit zo goed mogelijk uitpakt.

En doorgaans WERKT DAT! Helaas komen door de hoeveelheid dagelijkse beslommeringen belangrijke beslissingen ten behoeve van een gepaste ontwikkeling van de Foundation in het gedrang.

De Foundation heeft dit jaar volgens bovengeschetst stramien gedraaid — met missers, succesjes en klappers. Haar rol is dag voor dag ontstaan, volgens voortschrijdend inzicht, door streven naar constante, maar verantwoorde groei: door het streven naar besluitvormende overeenstemming, niet door stemming; en door het luisteren naar en zo veel mogelijk ondersteunen van voorstellen door vele mensen. Ik hoop dat de groei op deze voet doorzet, geleidelijk en continu voortbouwend op de stevige, noodzakelijke werkondergrond.

Florence Nibart-Devouard, "Anthere" 17:58, 24 May 2005 (UTC)[reply]


Page 3 edit

 
Voorwoord
 
Oprichter
 
Verslagen
 
Projecten
 
Afdelingen
 
Pers
 
Internationaal
 
Tot slot
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Kwartaalverslagen


 
Epicyclic gear


Overzicht edit

Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit

Door Anthere

Om mee te beginnen is hier een korte samenvatting van onze financiële positie ultimo 2004:

In 2004 waren onze baten waren ruwweg US$150.000, terwijl de lasten zo'n US$123.000 bedroegen. De volledige boekhouding over 2004 staat op de website van de Stichting. De meest opvallende trend in 2004 was de enorme groei van wensen. In maar een jaar nam ons werverpark toe van 3 naar 50! Natuurlijk houdt dat stijgende kosten over hett jaar in, nieuwe apparatuur aanschaffen om eisen ten behoeve van bandbreedte te vervullen.

Een budget vergadering is begin 2005 belegd, teneinde toenemende eisen in schatten. Na deze schatting is een geslaagde fondsenwervingsactie gehouden in Februari. Deze bracht meer dan US$90.000 op.
Tot nu toe is het merendeel van onze inkomsten afkomstig uit particuliere giften in de orde van grootte variërend van 5 tot 20 dollar. Deze giften komen van bewerkers en lezers die ons werk op prijs stellen. Het succes van onze fondsenwerving geeft aan dat onze groei nog steeds kan bouwen op individuele bijdragen.

Onder onze baten bevinden zich ook donateurs en sponsors. Meest recent was die van de Lounsbery Stichting. Een belangrijk punt wat betreft donaties is dat de Wikimedia Stichting eindelijk door de IRS geklassificeerd is als openbaar goed doel met belastingvrijstelling. Dit zal zeker kansen bieden op nieuwe potentiële sponsors. In de eerste maanden van 2005 was er een IRC bijeenkomst over danaties, en we hebben overwogen naar een Sponsormanager voor de Stichting uit te zien. Later dit kwartaal heeft Wikimania, de eerste internationale bijeenkomst georganiseerd voor en door wikipedianen (zal in augustus zijn), zijn eerste toelage gekregen van de sponsor Gurunet.

Met onze beschikbare fondsen hebben we nu wat hardware gekocht in januari. Talloze hosting voorstellen die we dit kwartaal ontvingen maakten het ons mogelijk om minder hardware aan te hoeven schaffen dan verwacht. De donor van de eerste set van Franse squids, bestaande uit 3 extra squids, die spoedig gratis werden gehost door Lost Oasis. Andere voorstellen worden momenteel bestudeerd (zie Wikimedia partners and hosts). In het bijzonder gaan de besprekingen met Google voort, maar er is nog geen overeenstemming bereikt. De algemene trend is dat we het aantal partners willen vergroten, teneinde onafhankelijkheid te garanderen. Tevens willen we overeenstemming bereiken die technisch relevant zijn.

Een nieuwe uitgave is salaris. Vanaf begin 2005 heeft de Foundation twee deeltijdontwikkelaars in dienst, Chad Perrin en Brion Vibber. De raad heeft ook besloten om iemand met een volledige dagtaak in te zetten voor secretariaatswerk, voor papierwerk, het verzenden van pakjes, aanschaf van technische onderdelen, het opnemen van de telefoon. Deze positie zal gevestigd zijn in Florida. Discussies over het inhuren van andere mensen lopen maar er is nog geen beslissing over genomen.

De Privacy policy op alle Wikimedia projecten is goedgekeurd tijdens de laatste bijeenkomst van de raad. Deze zal de komende weken in alle talen worden vertaald zodat alle gebruikers en bezoekers het kunnen lezen.

Tenslotte is ook de juridische organisatie van de Foundation versterkt de laatste weken, door het oprichten van een pagina om alle discussie over wettelijke aspecten te coördineren.

Raadsvergaderingen

Zie ook de recente lijst van open vragen aan de raad.

 

Juridisch edit

Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
Der Bücherwurm ; Spitzweg, Carl ; 1850

Om de Wikimedia Stichting op weg te helpen zijn actuele en toekomstige rechtszaken aangaande de Stichting gecentraliseerd. Dat is gedaan om nuttige interne en externe verwijzingen naar opgeloste problemen en hulpmiddelen vast te houden. Overleg en informatie is verzameld op meta-wiki's juridische pagina. Deze pagina dient ook als opslagplaats voor alle wetstechnische gegevens waar de Stichting of haar afdelingen behoefte aan hebben bij het raadplegen van juristen.

Typische juridische behoeftes van de Stichting behelzen auteursrecht, handelsmerken, donaties, belasting, en wetten betreffende vereniging en samenwerking. Juridische aangelegenheden hebben betrekking op zowel algemeen als burgerlijk recht.

Creative Commons introduceert een nieuwe licentie voor wiki's edit

Door Michael Snow (21 maart)

 
"100-kantige" dobbelsteen

Afgelopen donderdag ging Creative Commons van start met een beta versie van zijn nieuwe licentie speciaal ontworpen voor wikis, in 'samenhang met Lawrence Lessig's introductie van een wiki als hulp voor proef en bijgewerkte versie van één van zijn boeken.

Lessig verklaart , dat met de nieuwe licentie (aangeduid als CC-Wiki), "waarbij het auteursrecht eerder (als licentie) toegewezen wordt aan de auteursrechthebbende of een daartoe aangewezen organisatie." Deze organisatie zou wat voor instituut dan ook kunnen zijn die de wiki in beheer heeft.. Lessig kenschetst dit eerder als een vernieuwde versie van attribution/share-alike (CC-by-sa) dan een totaal nieuwe soort licentie.

Lessig maakt ook gebruik van een wiki om veranderingen aan zijn boek, Code and Other Laws of Cyberspace, in goede banen te leiden. Eerste uitgave was in 2000. De wiki voor the book, onder JotSpot, zal de nieuwe CC-Wiki licentie mee krijgen, maar de gedrukte versie valt niet onder een Creative Commons licentie - Dat komt, aldus Lessig, omdat BusinessWeek zijn uitgever, Basic Books, niet kon overtuigen zo'n licentie te erkennen.

De nieuwe CC-wiki license zou gevolgen kunnen hebben voorWikipedia, want al enige tijd ontstaan er klachten dat aan de GNU Free Documentation License lastig voldaan kan worden en niet in overeenstemming met de populaire Creative Commons licentie. In een poging de verschillen glad te strijken voor hergebruik van de inhoud van Wikipedia content, moedigt Wikipedia's auteursrechtmelding kopiesites aan zich te richten op terugkoppeling naar het artikel in Wikipedia. Engelse Wikipediaan Ram-Man is dit kwartaal enige tijd bezig geweest mensen systematisch te vragen aan hun bijdragen meer licenties their contributions, normaalgesproken GFDL and één van de Creative Commons toe te kennen.

Lessig's project kreeg hier en daar echter een lauwe ontvangst. Angela vond de keuze als host voor Lessig's het commerciële JotSpot bizar. Anderen, waaronder Jamesday, bekritiseerden de CC-Wiki licentie op zich, vooral voor het effect dat groepstoewijzing heeft op de rechten van zelfstandige auteurs. De license is nog "beta" en er is nog geen serieus overleg geweest over het toepassen van een licentie als deze voor Wikipeedia inhoudelijk.

 

Samenwerking edit


Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
Parende wantsen gebruiken (water)oppervlaktespanning.

Samenvating samenwerking edit

We hebben in het eerste een aantal samenwerkingsovereenkomsten met andere instellingen uitgewerkt en zijn met nog veel meer in onderhandeling. Belnet levert gratis hosting en 1 m ruimte voor moederborden. Het contract is nog niet zo lang geleden ondertekend.

Kennisnet werkt veelvuldig samen met Wikimedia; zowel het sponsoren van programmatuuronderzoek en -ontwikkeling als het bieden van hosting en gebruik van servers. ( Meer hierover op pagina 7: Samenwerking met Kennisnet )

We hebben een akkoord bereikt de directe levering van onze openbare gegevens te leveren aan Answers.com. Brion Vibber maakt dit momenteel samen met hen mogelijk Ask Jeeves (een zoekmachine) en Opera (a web browser bedrijf) hebben ook belangstelling voor iets dergelijks. Amazon.com has enigzins, maar concreet is er hier nog niet veel te melden.

We hebben ook een vorm van samenwerking met inhoudbeheerders bereikt. Zij stellen hun inhoud beschikbaar voor hergebruik in de projecten Het Europees milieu agentschap ( European Environment Agency) heeft ingestemd met de licentie General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET), zodat het in Wiktionary mag worden opgenomen. Voice of America staat toe dat de 5000 termen van zijn uitspraakgids in Wikipedia te gebruiken; en de oorspronkelijke uitgevers van de Catalogus van de Hele Aarde hebben er geen bezwaar tegen dat de gegevens van de eerste 5 jaar van hun catalogi in bijgewerkte, gewikificeerde vormen naar Wikisource en Wikibooks gaan.

Nog een dozijn hosting aanbiedingen, groot en klein, zijn onderwerp van gesprek. Sommige intenties, sommige opportunistisch en zo meer. Op dit moment vertellen we de meeste dat we interesse hebben, maar er de komende paar maanden nog niet technologisch klaar voor zijn; we praten daarom om vooruit te kunnen plannen, maar zullen waarschijnlijk niet snel iets aankondigen. Eerst de onlangs afgesloten zaken op een rijtje krijgen en nadenkend alvorens overhaaste vervolgstappen te nemen.

Hoge verkoopcijfers voor Directmedia DVD van Duitse Wikipedia edit

 
hoes Duitse DVD

Na de geslaagde verpreiding van de German Wikipedia op CD, heeft de Duitse uitgever Directmedia een DVD uitgebracht. De DVD is gebaseerd op een weergave van de wiki van 3 Maart, welke snel is doorgespit om mogelijke auteursrechtschendingen er uit te halen, alsmede vandalisme en sjablonen die alleen zin hebben in de webversie van Wikipedia. Toegevoegd is gestructureerde bibliografische informatie over sleutelfiguren, a nieuw snufje voor de CD uitgave.

De DVD bevat 203,000 artikelen en duizenden afbeeldingen. Software om de gegevens te raadplegen , met een snelle zoekfunctie en mogelijkheden voor opmerkingen, bladwijzers, en zo voort. De DVD wordt geleverd met Windows, MacOS and Linux software; de laatste is nieuw en nog in ontwikkeling.

Die DVD was het bestverkochte software product op Amazon Duitsland de dag volgend op de introductie. Twee dagen later waren alle 10.000 exemplaren van de eerste oplage uitverkocht en zal een nieuwe serie van de fabriek komen. Uitlevering in een paar weken..

Op de DVD staan ook gegevenspakketten voor Tomeraider en Mobipocket, waarmee het op een PDA past, en een "bonus CD-ROM." een opstartbare LAMPPIX-CD met een Apache server, een MySQL database en Mediawiki. Het resultaat is een Mediawiki installatie direct gestart van CD-ROM, om toegang te krijgen meer dan 200,000 artikeles via je web browser.

Het ISBN van de DVD is 3-89853-020-5; kost € 9.90 in elke boekhandel van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Van elke verkochte DVD komt € 1 ten goede aan Wikimedia Deutschland. Zowel DVD als CD-ROM zijn als ISO bestand gratis via P2P en FTP te betrekken, teneinde uitwisselen en breder verspreiden aan te moedigen.

Public Relations edit


Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
Maskers uit Guatemala

De Raad houdt zich meer en meer bezig met public relations. Jimmy Wales is vaker onderweg of niet aan zijn toetsenbord, te wijten aan de uitnodigingen over de hele wereld om een spreekbeurt te houden. Een kijkje in zijn agenda geeft wellicht de beste indruk. Andere presentaties tonen dagenlang hetzelfde beeld voor Angela en Anthere (zeer recent PixelAche voor Anthere en Tien Jaar Web Ontwerp voor Angela). Meer over deze conferenties en persberichten, zie Pers (pag. 6) en Internationaal (pag. 7).

Ze hebben onlangs hun best gedaan de openbare verzameling presentatiemateriaal te verbeteren. Anthere heeft samen Notafish een folder in het Frans voor de TIC21 bijeenkomst van january 2005 in elkaar geknutseld. Elian heeft later een verzameling folders ter vertaling vrijgegeven ten behoeve van de Fosdem bijeenkomst.

 
Jimmy Wales en Howard Rheingold [1] bij Stanford Universiteit [2].
door Alterego. Schermafbeelding van een video [3].

Het volledig arsenaal kun je in drie drie mappen terugvinden, vooror presentaties, promotie, en folders. Het meeste in Engels, Duits, Frans en Nederlands. Graag andere talen hier aan toevoegen..

 

Financiën edit

Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit

By Maveric

 
Creditkaarten

De eerste fondsenwervingsactie van 2005 vond plaats van vrijdag 18 februari tot dinsdag 1 maart 2005.
Ons streven was 75,000 USD bij elkaar te brengen voor de onmiddellijke uitgaven in onze begroting voor 2005. Oorspronkelijke was voor de actie drie volle weken ingeruimd; we overschreden het streefbedrag echter zo snel dat we de doorlooptijd 9 dagen inkortten. Na telling van alle giften bleken we 26% meer dan het oorspronkelijke doel hadden bereikt, wat neerkomt op 94,648.70 Amerikaanse dollars. Er is een volledige lijst van giften naar afkomst; een kort overzicht:

 • 76,44% (72.352,01 USD) via PayPal
 • 21,18% (15.254,66 Euros | 20.046,15 USD) via Wikimedia Deutschland.
 • 1,22% (1.155,00 USD) via snail mail (gewone post)
 • 1,16% (1.095,54 USD) via MoneyBookers

Afgelopen december schonk de Lounsbery Stichting 40.000 dollar aan de Stichting voor apparatuuruitgaven in de eerste drie maanden van 2005. Deze gift, opgeteld bij de fondsenwerving, stelde de stichting in staat voor 75.000 USD hardware aan te schaffen.

20.000 USD is opzij gezet voor extra hardware en/of betalingen ten behoeve van het ontwikkelen van projecten. Dit is tevens het eerste kwartaal waar de volledige hosting kosten op het conto van de stichting kwam; 16.000 USD was hiervoor bestemd. Het fondsenoverschot van 20.000 dollar kwam ten goede aan de reserves.

De stichtting beschikt nu over twee werknemers: een deeltijd operator en een ontwikkelaar met een contract voor een volledige dagtaak. De 8.000 USD voor de ontwikkelaar komt uit officiële spiegelcontracten. De 1.500 USD voor de operator komt ten laste van de begroting..

Onze begrotingsposten: 5.000 USD voor reizen, 500 USD voor domeinnamen, 2.500 USD voor kantoorartikelen, 500 USD voor fondsenwerving en promotie, en 1.000 USD voor diverse uitgaven

Wikimedia Deutschland was de enige afdeling die een eigen financieel verslag leverde; details in Afdelingen, pagina 5.

 

501(c)(3) status toegekend aan Wikimedia Stichting

Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
501(c)3 klasse van Wikimedia Foundation Inc

Na veel maanden wachten is de Wikimedia Sticting officieel geklassificeerd als openbare liefdadigheid en heeft de 501(c)(3) (belastingvrijstelling) schaal van de IRS. Giften aan de Stingting kun je nu in de Verenigde Staten van de belasting aftrekken. De Stichting is nu gerechtigd om aftrekbare opties, deviezen, overschrijvingen en donaties te ontvangen. De datum van ingang was 20 juni, 2003 (de oprichtingsdatum) met volledig terugwerkende kracht. Als je in het verleden een schenking aan de Stichting hebt gedaan, zijn die aftrekbaar.

 

Giften edit


Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit

Een sponsorvergadering is via IRC gehouden in februari, met deelname van 10 personen.

Kort daarna kreeg Gerard met een soortgelijk voorstel een donatie van 5000 Euro van Kennisnet voor het opstarten van Wikidata en Ultimate Wiktionary (voor een compleet verslag van de donatie, zie Internationaal, blz. 7). Dat ontwikkelingsproject is later overgenomen door Erik Moeller.

Wikimania gesteund door GuruNet edit

Bob Rosenschein van GuruNet is hoofdsponsor van Wikimania geworden voor een bedrag van 30.000 Euro. Hij staat heel enthousiast achter de goede doelen van Wikimedia en zijn bedrijf heeft er deels voordeel bij dankzij hergebruik van de inhoud van Wikipedia.

Socialtext, een wiki ontwikkelmaatschappij, wilde voor 5000 Euro aan de conferentie bijdargen en over andere sponsorcontracten waren eind maart onderhandelingen.

 

Technologische vooruitgang edit


Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
LCD lagen

In januari en februari kwamen een aantal vertragingen voor met in één geval een complete uitval van Wikimedia sites. Deze hadden een aantal oorzaken. Veel servers raakten defect; 10 machines in de hoofdgroep alleen moesten in het eerste kwartaal gerepareerd worden; en het verkeer blijft maar toenemen. De dependance kreeg te maken met een grote stroomstoring in februari, met als gevolg twee dagen geen of alleen raadpleeeg beschikbaarheid. Aan het begin van het tweede kwartaal zijn vrijwel alle servers weer functioneel en de groep ziet er goed uit.

Ontwikkelaars zijn pas begonnen met een LiveJournaal, een manier om de goegemeente op de hoogte te houden van het wel en wee van de servers. Nog meer voeding voor de RSS spuwer van je voorkeur...

Stroomstoringen edit

In de eerste drie maanden hadden we te kampen met twee flinke stroomstoringen. De eerste rond de 21e februari was een dubbele stroomuitval: twee verschillende electriciteitsvoorzieningen van onze groep weigerden dienst op hetzelfde moment als de interne schakelkastjes van onze dependance. Sommige databases werden corrupt door het plotselinge spanningsverlies; de database die wel stand hield was niet helemaal bijgewerkt conform de meest actuele server, en het kostte de ontwikkelaars bijna twee dagen om alle gegevens te herstellen. Ondertussen was de site na een paar uur terug gezet naar alleen raadpleeg modus.

De tweede storing (op 16 maart) was een menselijk falen: Eén van de harde schijven met de meesterdatabase was vol, zodat slaven geen bewerkingen meer konden doen. Toen was de gegevensgroep nog niet helemaal hersteld van het spanningsverlies, en redundantie op de databaseslaven was ontoereikend. Tegen de tijd dat ruimte op de schijf was vrij gemaakt, liep de laats bijgewerkte slaaf al ettelijke uren achter. Meer dan acht uur alleen raadplegen waren nodig om de databases weer te synchroniseren.

Opslag bij Parijs geïnstalleerd edit

Verslag van David Monniaux.

 
Onze servers zijn de drie middelste machines.

In december 2004, werden de servers die aan de Wikimedia Stichting zijn geschonken in gebruik genomen aan de Telecity faciliteit in Aubervilliers onder de rook van Parijs, Frankrijk. Netwerktoegang wordt geschonken door de Franse provider Lost Oasis. In januari was de programmatuur volledig aangemaakt, maar er moesten nog wat onvolkomenheden worden gladgestreken.

Vanaf 1 april 2005 slaan deze machines zowel gegevens in Engels en Frans, als multimedia (afbeeldingen, geluiden...) op voor gebruikers in België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (dagelijkse statistieken per land). De opslag werkt als volgt: Wanneer de aangevraagde pagina lokaal staat, tonen ze die direct; zo niet sturen ze de aanvraag door naar de hoofdservers in Florida, en slaan het antwoord in het geheugen op, terwijl ze het ook naar de browser van de Wikipedia gebruiker sturen. Voor tekst blijkt 80% in het geheugen staat (dus onmiddellijk gepresenteerd); de verhouding stijgt naar 90-95% met afbeeldingen. Door de manier waarop de huidige Mediawiki software werkt is de opslag effiiënter voor anonieme gebruikers: in wezen moeten voor geregistreerden alle tekstpagina's uit Florida gehaald worden.

Het belang van zo'n opslag is tweeledig:

 • Ten eerste ontlasten ze het beslag op de hoofdservers van Wikimedia Florida. We moeten onze bandbreedte (netwerkcapaciteit) voor Florida kopen, terwijl we (kleinere) plukjes bandbreedte op andere plaatsen kunnen verkrijgen.
 • Ten tweede maken ze het browsen sneller en meer interactief, tenminste voor anonieme gebruikers. Elke benadering van Florida servers vanuit Europa heeft een cyclus van 100-150 ms; dit houdt in dat het ophalen van een volledige pagina een behoorlijke fractie van een seconde in beslag kan nemen, zelfs wanneer de servers onmiddellijk reageren. De reponstijd van de Parijse servers is korter vanuit de landen waar ze dienst voor doen.

De opslag in Parijs doen dienst als productie experiment en proefkonijn voor toekomstige opslagontwikkelingen die in onderzoek zijn. We kunnen, bij voorbeeld, de opslagsoftware aanpassen om het geheugenbeslag te reduceren (momenteel, met alle landen die meedoen, zitten de machines vol voor 80-95%; de machines zijn aardig uit de tijd), en zijn hoe we de efficiëntie kunnen verbeteren en de geheugenratio (het lijkt er op dat de opslag niet zo efficiënt presteren als zou kunnen bij het ophalen van gegevens bij elkaar).

MediaWiki versie 1.4 edit

 
MediaWiki

MediaWiki 1.4 was stabiel op 20 maart, hoewel het Wikimedia laboratorium de 1.4 beta's al vanaf december 2004 testte. Dit betekent dat de meeste foutjes er uit zijn gehaald en de ontwikkelaars in de gelegenheid zich helemaal op de volgende versie te storten. MediaWiki 1.5 zal een verbeterd database schema hebben, waarmee de prestaties enorm gaan toenemen. Ook is er belangwekkende nieuwe code voor verbeterde manier om pagina's in het geheugen op te slaan: pagina's zien er hetzelfde uit voor anonieme en geregistreerde gebruikers, wat in 1.4 niet zo was.

Blokkade van open proxies edit

Vanaf 28 maart blokkeert Wikipedia automatisch bewerkingen door open proxies. Dit snuje is nog in testfase; details worden uitgewerkt op de Meta-wiki.

Jimmy Wales zoekt meer ontwikkelaars op de FOSDEM edit

Als opening spreker op de FOSDEM 2005 conferentie te Brussel doet Jimmy Wales een beroep op de ontwikkelgemeenschap de technologische kant van Wikipedia bij te staan. Analyses van deze opmerkingen zijn afgelopen week op diverse plaatsen vastgelegd.

 

Projectenstatistieken edit


Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
Ponsband

Er zijn momenteel negen actieve Wikimedia projecten. "Taaltelling" hieronder betreft het aantal talen met minstens vijf artikelen.

 • Wikipedia (encyclopedie, sinds januari 2001): 134 talen, 50.000 bewerkers, 1,6M artikelen, 27M interne koppelingen[4]
  Engels : 6.000 gebruikers, 400K artikelen, 10% nieuwe gebruikers per maand;
  Duits : 2.000 gebruikers, 250K artikelen
 • Wiktionary (woordenboek, sinds december 2002): 70 talen, 1.000 bewerkers, 170K artikelen [5]
 • Wikiquote (spreukenverzameling, sinds juli 2003): 30 talen, 500 bewerkers, 11K artikelen [6]
 • Wikibooks (text-/handboek verzameling, sinds juli 2003): 37 talen, 1100 bewerkers, 12K artikelen [7]
 • Wikinews (nieuwsportaal, sinds november 2004): 11 talen, 290 bewerkers, 3.200 artikelen [8]
 • Wikisource (oorspronkelijke bron naslag, sinds november 2003): 50 taalportalen, 300 bewerkers, 15K artikelen/documenten [9]
 • Meta (Wikimedia coördinatie, sinds november 2001): 33 taalportalen, 800 bewerkers, 3,2K artikelen [10]
 • Wikicommons (Media opslag, sinds september 2004) : 520 bewerkers, 8,4K artikelen, 60K media bestanden [11]
 • Wikispecies (Soorten naslag, sinds september 2004) 42 bewerkers, 2,8K artikelen [12]


Dit kwartaal is een langverwacht statistiekproduct door Erik Zachte aangekondigd. Een aantal weekenden zijn gespendeerd om de scripts aan te passen voor de nieuwe database indeling. De opmaak is op enkele punten verbeterd met de nieuwste statistieken bovenaan en taalnamen in vergelijkingstabellen.

Nieuwe snufjes:

 
Propellers van een ATR-72
 • Recordtellingen per naamruimte: [13]
 • Percentage gerubiceerde artikelen (zelfde URL als hierboven)
 • Hiërarchische rubriekbomen per Wikipedia (sommige zijn gigantisch!): [14]
 • Overzicht van wikibooks: Hoofdstukken en tellingen per boek

EasyTimeline lijsten zijn samengesteld van elke Wikipedia taal en afgedrukt samen met de script codering. Dit kan als inspiratiebron dienen om de zinsbouw te leren kennen. Ook kan het behulpzaam zijn ware juweeltjes, waard om te vertalen, in andere Wikipedia's te ontdekken. Terwijl een tijdspad van nul af te starten niet triviaal is, is uitbouwen, corrigeren of vertalen van een bestaande zeker "een fluitje van een cent".

Wikipedia is populairer dan...
Volgens Alexa Internet was Wikipedia in maart 2005 populairer dan Altavista, Excite, Walmart en Amazon VK; het is op weg Reference.com en de New York Times voorbij te gaan. 


Page 4 edit

 
Voorwoord
 
Oprichter
 
Verslagen
 
Projecten
 
Afdelingen
 
Pers
 
Internationaal
 
Tot slot
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Van de projecten


 
Heraldic seahorse


Non-Wikipedia projects have grown more rapidly than Wikipedia over the past quarter, with Wikicommons well ahead of all other projects. Here are some of the project strengths and highlights.

Wikinews edit

By Amgine

Article status : Editing - Proofreading - Translating - edit

"Our three chief weapons are... "NPOV, NPOV, NPOV"

— From "", remix by JoiIto

"Wikinews is not Wikipedia!" This is the rallying cry sometimes heard at Wikinews. Because of the wild success of Wikipedia, Wikinews has been closely scrutinized by citizen journalists and the traditional press throughout its development. In this past quarter, the community has often been compared to Wikipedia, despite being a very different project with different goals and measures.

Wikinews has grown rapidly. At the start of the year the project had editions in two languages; now it has eleven. What began as a few hundred editors has grown to over 2000 registered users competing for productivity and quality of story writing. Within the Wikimedia family the project continues to have impressive growth, with the third largest increase in registered users for the past two months, and the largest article growth rate1.

Some noteworthy events this quarter included both the German and the English editions reaching their 1000th news article. One important goal of the project is to develop an archive of historical articles which may be used as references by others, including Wikipedia2,3, as a record of world and local events.

 
Protesters outside the National Assembly
An example of Wikinews first-hand journalism, the January 21, 2005 article Unrest in Belize reported on strikes and protests following a budget proposal a week earlier.
By Belizian

Breaking a news story before any major news service was never the goal of Wikinews, but it has happened a few times. Tech stories such as Chinese researchers crack major U.S. government algorithm used in digital signatures might seem like natural opportunities for Wikinews, but there were also big and small articles which were "firsts". Minuteman bike path iced out through Arlington after 4th snowiest winter on record may not have been a scoop of larger press, but Unrest in Belize was. A range of original articles covered stories not seen in the mainstream press, or which incorporated interviews, photojournalism, and research by wikinewsies.

The project continues to generate interest in the journalistic spheres; for example, the English edition was featured in articles in Business Week4 and the New York Times5 (requires registration). Critical coverage of Wikinews has been of great interest within the project, and has ranged from Simon Waldman's analysis and EditorsWeblog rebuttal to Korby Parnell's near cheerleading. Overall there is no consistency to its critical reception; some reviewers love the project, some hate it. While most have both good and bad things to say about it, it has been picked, panned, and praised.

Members of the Wikinews community have reached out to other journalism efforts as well. en:Jimmy Wales and others attended the Harvard conference Blogging, Journalism & Credibility, which led to the organization of an IRC chat conference with bloggers, asking them for input on Wikinews development priorities. A representative was invited to speak at the International Symposium on Online Journalism, and similar presentations are being contemplated for the future.

Wikinewsies continue to experiment with the project. Members of the project have created a range of software tools as well, including WeatherChecker which retrieves weather data, Wikinews Flickr License Search to search Flickr for images by license type to illustrate stories, and the Wikinewsbot for automated Wikinews content retrieval and upload.

Wikinews contest
The first English Wikinews writing contest ran for 40 days, a test of endurance which produced hundreds of articles and ended in a three-way tie. Between them, HiFlyer, Simeon, and Pingswept produced over 100 articles, on top of the dozens more produced by eight other competitors. I encourage readers from other Wikinews editions to consider the possibility of implementing similar local contests.

Wiktionary is a dictionary edit

Article status : Editing - Proofreading - Translating - edit

by GerardM

 
Demotic script on a replica of the rosetta stone on display in Magdeburg.
By Chris 73


To be excited about a dictionary, you have to be crazy. I must confess, I am guilty as charged... Consider that you cannot understand a word you are trying to understand, if you do not already know the concept. A dictionary should offer all words for all concepts; an ideal dictionary would offer all words in all languages.

But what does this mean? There are many kinds of dictionaries. Traditional dictionaries, listing words with definitions and history; glossaries, thesauri, and translation dictionaries. Wiktionary is bold; it wants to be all of these. Under the current software, the wiktionaries in different languages all contain largely the same content — lists of words and languages. Only their definitions change from one language to the next. Wouldn't it be nice for the Wiktionary entry on a word to be available automatically in every Wiktionary language?

The ideal of a single ultimate Wiktionary for all languages is a dream for people who care about such resources. Merging the different communities is not easy. What I personally like best is that such a project would give me a place to put the glossary of botanical terms compiled by Herman Busser. Herman was a remarkable person in the Dutch cactus and succulent world who published several papers on cacti. His glossary was given to me before his death, to give it another lease on life.

Technically, this combined Wiktionary requires an extension to the Mediawiki software, something like the Wikidata project. This would allow for fields where users can select predefined values, to indicate, for instance, that a word is an English language word. Other fields might include text with wikisyntax. An implementation of Wikidata is underway, and we are slowly progressing toward such a Wiktionary.

As I write this, I am still dreaming: what would it be like if we had not just the GEMET thesaurus, but the other EU thesauri as well; would it not be grand to have a resource in Papiamento or Hopi? I wonder how many dreams will come true, and what we will dream up next once we have an ultimate Wiktionary.


 
A solar eclipse 1999 in France.
By Lviatour

An Arbitration Committee for the French Wikipédia edit

Article status : Editing - Proofreading - Translating - edit

by villy

A French arbitration committee was elected on March 22, 2005. This election was the result of a process begun on September 19, 2004 to decide firstly whether such a committee was needed, and secondly what its powers and rules would be.

Conflicts in 2004 had exposed the shortcomings of the French-speaking community's previous conflict resolution methods. Previously, the community had held public votes to decide upon which editors to impose sanctions. The voting periods invited personal attacks and an excessive number of vote pages. Voters would hesitate to commit to one position or the other, in the end voting for reasons of loyalty or based on actions unrelated to the one being disputed. To make matters worse, page histories were difficult to follow, resulting in uninformed voting and subjective opinions. The atmosphere became so unpleasant for everyone that civility in the community began to collapse.

After three successive sessions discussing adoption of the policies, the arbitration committee was allowed to proceed subject to certain rules:

 1. The committee would reserve the right to decline a request for arbitration.
 2. The committee members, or referees, would settle individual cases rather than setting rules for behavior for the whole site. Such rules should be based on consensus within the entire community rather than the arbitration committee acting on its own.
 3. The referees can establish and use precedence in deciding future cases as long as they provide a concise explanation of how the cases are comparable.

Currently, the only remaining question is whether and how one can appeal decisions of the committee. The seven referees elected for the first 6-month renewable term were: Aoineko, Arnaudus, Greudin, (:Julien:), Romary, Semnoz and Spedona.

The introduction of such a committee is seen by some as excessive bureaucracy, but in the case of a fast-growing Wikipedia, it should make it possible to manage conflicts in a fair and managed way.

 

Overview of Wikicommons edit

Article status : Editing - Proofreading - Translating - edit

Report by villy

Wikimedia Commons was launched on September 7, 2004 as a free repository of multimedia files (including images, sounds, and video) to be used on all projects of the Wikimedia foundation. It has developed faster than any other Wikimedia project. By April 16, 2005, over 76,000 multimedia files were available, and the site had over 5,250 users, including 53 administrators and 2 bureaucrats.

Multilingualism is probably the most difficult challenge to address on the Commons. This single project directly serves the collected sites of the foundation in every language. Contributors to the Commons, from all languages, must be able to communicate with each other without language barriers becoming insurmountable obstacles. The possibility of assigning one or more categories directly to images, and of being able to visualize image labels from their category page entries, has been one early response to this problem of multilingualism in searching for files. Within the pages of the Commons site, users have developed a significant linguistic infrastructure, with the principal help pages available in some ten languages.

 
Initiation Ritual in Malawi
A featured picture on commons, released under a free license.
By Atamari

However, the creation of a coordination center for translations has made it possible to reduce the need for translating the various help pages. The interface for the Commons is also available in the majority of Wikipedia languages. A final revealing detail: for every fifteen English-language administrators, there are thirteen German administrators, six in French, three in Dutch, three in Polish, two in Russian, two in Swedish, and one each in Romanian, Japanese, Portuguese, Icelandic, Hebrew, Czech, Bulgarian and Belarusian.

The Commons has seen the addition of many design features to improve the ease of use of its files. The central feature of the Commons is that its files can be included directly on other Wikimedia Foundation sites without needing to copy them into the local database for each site. Another new feature is a sidebar link that displays a gallery of the most recently uploaded files, with a thumbnail of each image. A new "gallery" software library, developed for the latest version of the MediaWiki software, allows for these thumbnails to be constructed quickly.

Though the Commons exists primarily to provide a service to the other Wikimedia Foundation projects, the users of the Commons quickly implemented the kinds of tools for community interaction that one finds on the Wikipedia sites—in particular, a "café" for general conversation, and a page for voting to remove individual files. A separate mailing list and IRC channel were created (#commons.wikimedia). A specific community spirit has thus been gradually developed. This spirit is particularly well-expressed in a recent vote for high-quality images: nominations for such 'featured' images are discussed and voted upon every day. Some of these images are of great beauty, and are often the personal work of gifted Commoners. 86 images have thus been chosen so far. In these featured images one can see a sign of the vitality and originality of this project, hardly seven months old, yet already seen by some as one of the most beautiful achievements of the Wikimedia Foundation.

10 000 articles for Wikiquote edit

by Aphaia

Article status : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
A portion of an Arabic translation of Job (28:1-21).
By Llywrch

The Wikiquote project is a multilingual, open-content compendium of quotations. On March 25, 2005 the project reached 10,000 total articles, according to Pumpie, an editor on English Wikiquote. This was 21 months since the project's start in July 2003.

As of March 31, 22 of over 70 Wikiquote languages are very active. About 4,000 user accounts have been created in total, along with many unregistered editors (as on other projects). There are currently four Wikiquote projects, English, German, French and Polish, with more than 1,000 articles; the largest being English with almost 2,700 articles. Among the top ten Wikiquotes, eight are in European languages, and two in Asian languages - Chinese and Japanese. Among the non-latin-alphabet projects, Bulgarian is the largest, with over 500 articles.

Most Wikiquote languages focus on authors who wrote in their own language, but there are many good translation. Some Wikiquote languages, including the Japanese and English projects, show a strong inclination to reference the original text, and many quotes are accompanied by original texts. This inclination is readily observed in the extensive collections of proverbs.

Persian training material edit

Article status : Editing - Proofreading - Translating - edit

Persian, (فارسی), is a language with a rich tradition that is the official language in Iran, Afghanistan, and Tajikistan and is widely spoken in Uzbekistan.

AdamM's Persian teacher really liked the idea of a wiki when it was shown to her, and she was really happy when it was suggested that she put her training materials on Wikibooks.

Realizing this idea proved to be a struggle. Learning Persian is like going back to primary school — you are learning to recognize the shapes and sounds of characters when you learn your first words. It involves learning words you may not be interested in, chosen to introduce a few characters at a time. The materials in question are being used to teach Persian to men and women with Iranian partners who live in the Netherlands. To these people it is particularly important to speak well, as many pupils go to Iran after learning the basics to meet their new families for the first time.

All of the Persian texts have been pronounced, recorded, and uploaded to the Commons, a process that proved to be troublesome: sound files use the naming scheme xx.word.ogg, where xx is the ISO 639 code. When this was applied to a word like برادر, you get fa-برادر.ogg. A file with this name cannot be uploaded with Firefox, cannot be saved with Audacity, and cannot be listened to with Ashampoo. You can, however, use Internet Explorer to upload such a file to Commons.

The upload functionality received a facelift while this was going on, making it possible to upload a file and add all of its categories at once, which cut down the time needed for these uploads by more than half.

 
A deeply iterated Buddhabrot, a special rendering of the Mandelbrot set
By Evercat

As Persian is read from right to left, it makes sense to have the Persian material in the fa.wikibooks.org domain and not in the nl: or the en: domain. This leads to a not-so-funny problem. The symbol that indicates an external link does not move to the left in a Persian article; instead, it obscures the first characters in a word, making it somewhat unreadable. Luckily there is a <div class="plainlinks"> style which removes this nuisance on an article-by-article basis. Depending on which browser you use, an article such as PersianLes2 may be almost impossible to edit, even for people familiar with wiki syntax.

We currently have articles with Persian pronunciations, and intend to add Dutch words and phrases to Wiktionary as well. This way we hope to have many functional translations, to make it easy to localize the material for students of Persian who speak other languages. For now, please enjoy the current English-Persian wikibook.

PlanetMath Exchange edit

Article status : Editing - Proofreading - Translating - edit

In January 2005 the PlanetMath Exchange project was started by Derek Williams to assist in content exchange between Wikipedia and PlanetMath, a community-based math encyclopedia begun in 2001 whose content is released under the terms of the GFDL. The project aims to enrich the content of mathematics articles on Wikipedia. Although there are currently only nine participants, nearly 500 articles from PlanetMath have been examined, and about 40% have had content merged into Wikipedia. Oleg Alexandrov has since written some scripts to help automate the process; statistics for the project are available on the statistics page.

Osezaki lighthouse edit

Article status : Editing - Proofreading - Translating - edit

by 俊武 (Toshitake)

 
Osezaki lighthouse

A Japanese Wikipedian contributed an article on a landmark from his hometown, the Osezaki Lighthouse (大瀬崎灯台), to the Japanese Wikipedia. He found a nice photo on the web and asked the photographer if he could use it on Wikipedia. He received permission from the copyright holder and uploaded this image to Wikipedia, but forgot to add licence information to the image. When the image became a candidate to be featured on the Main Page of the Japanese Wikipedia, another Wikipedian pointed out the omission, and made him aware of the seriousness of careful copyright and licensing. He mailed the copyright holder again to explain the GFDL, and to ask him to release the image under its terms. The photographer agreed willingly. This photographer had been frequently bothered by copyright infringements, including one by an official municipality website, and he felt that these sites neglected the value of his works and his effort. The Wikipedian's request therefore impressed him greatly, and the young contributor realized how important it is to respect copyright in order to promote the project.


Page 5 edit

 
Voorwoord
 
Oprichter
 
Verslagen
 
Projecten
 
Afdelingen
 
Pers
 
Internationaal
 
Tot slot
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-


Berichten uit de afdelingen


 
Sunset near Königswalde, Saxony, Germany


Wikimedia Deutschland edit

By Elian

Status : Editing - Proofreading - Translating - edit

Wikimedia Deutschland actively promoted Wikimedia projects this quarter, organizing presences at the world's biggest computer fair, Cebit, in Hannover, and at the book fair in Leipzig. These two events, one sponsored by Linux New Media AG, and the other by Directmedia Publishing (the producer of the Wikipedia DVD), were successful. The people manning the booths, including Southpark, Mathias Schindler, Nina, Arne Klempert and Elian, had no need to explain to visitors what Wikipedia was - this was already widely known. However, they answered many questions about how Wikipedia actually works.

On the invitation of Axel Schäfer, a member of the German parliament, Mathias Schindler, Kurt Jansson and Elian spent a week in Berlin, taking initial steps in the political arena. They spoke with several politicians, explaining the workings of Wikipedia and its special problems with copyright law as it stands.

On a sadder note: Achim Raschka, beloved organizer of the international and German writing contests, left the board for personal reasons.

As of the end of March, there were around 150 members of the German Verein.

A brief breakdown of contributions since the founding of the Verein:

Month Contributions # of donations
2004
September 2004 4,589.37 EUR 183
October 2004 1,820.96 EUR 81
November 2004 1,049.00 EUR 37
December 2004 7,259.00 EUR 50
  Total:   14,718.33 EUR from 351 donations
Q1 2005
January 2,119.10 EUR 67
February 11,048.66 EUR 429
March 8,319.38 EUR 229
  Total:   21,487.14 EUR from 725 donations

The only considerable expenditures in 2005 were 2,714 EUR for legal advice. Everything else (a fax number, Wikimedia stamps, &c.) cost under 100 EUR in all.


Wikimedia France edit

Status : Editing - Proofreading - Translating - edit

Wikimédia France, the association representing the French chapter of the Wikimedia Foundation, held its first regular Assemblée générale (general meeting of members) to elect the new Conseil d'administration (board) and to discuss many things. The newly elected board can be seen here, and a short summary about the association should soon be displayed.

The règlement intérieur (a complement to the initial bylaws) was voted on and officially adopted. The association Treasurer can finally open a bank account after a formal vote from the board. And many new people joined the association. In the coming weeks, the board is expected to organize teams to work on different matter; in particular, to find money and partnerships for the Wikimedia projects.

The association purchased the wikimedia.fr domain name. It plans to set up a public chapter website at that domain, using a wiki running on one of the Paris squids.


 
Chinese House in Sanssouci park in Potsdam.
By Tillea


 
Orangery in the ground of the Palace of Versailles, outside Paris.
By Urban


Page 6 edit

 
Voorwoord
 
Oprichter
 
Verslagen
 
Projecten
 
Afdelingen
 
Pers
 
Internationaal
 
Tot slot
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Pers


 
Hale Bopp comet


State of the article : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
Sony Center at Night, Berlin.
By Tillea.

General press trends edit

A few general directions were observed in the past months.

Wikipedia was well covered by English and German press in 2004, but only started being covered by press in other languages after the one-millionth article press release. In 2005, for non-English languages the press has finally reached the stage when their stories are no longer merely a basic explanation of what Wikipedia "is" for an audience unaware of the project. They are focusing more on breaking news or interviews about specific issues. In many countries, it seems that Wikipedia is now considered a reference, without need for further description. For example, in January the potential Google deal was heavily commented on in the press and on blogs in many languages.

Editors in many languages are now regularly interviewed on specific issues on their own projects. For instance, see the interview with Anthere in neteconomie.com about the Foundation's opinion on projects such as the Google Print Library Project, the NYPL Digital Gallery, or the altruistic behavior of firms like Yahoo!.

A second trend is that more and more information is published on projects other than Wikipedia, especially Wikinews (the media love to write about themselves). Major reports were in Businessweek, the NYT, and Wired.

A third trend is the growth of internal reporting about Wikimedia projects. Wikinews reports on the Foundation's activities (see for instance "German Wikipedia DVD sells out first 10 000 copy run", and "Lack of facts no hindrance to speculation about Google Wikipedia"), and in addition to essays in the Quarto, community members publish articles in the English langauge Wikipedia Signpost and the German language Kurier about project developments and initiatives.

 
Staircaise in Vatican Museum.
By Tillea.

In the media edit

Worldtraveller, presroi, et al

Press coverage of Wikimedia projects in the first quarter of 2005 has varied, as always, from adoring to acidic.

Positive edit

On the positive side, Wikipedia was described by The Guardian (February 27) as "The best example yet of the capacity of the internet to coalesce into self-regulating networks" [15].

Wired Magazine (March 2005) took an in-depth look at some of the most active Wikipedians, and described Wikipedia as "the self-organising library of the future [16]. Meanwhile, CNN and many other news outlets reported comments made by Tim Berners-Lee, inventor of the World-Wide Web, who said at a conference that wiki software embodied many of his original visions for the internet as a tool for collaboration, and that Wikipedia was "a great example of how people want to be creative and not just suck in information" [17].

Wikipedia's coverage of the Indian Ocean tsunami generated a great deal of interest in the project, with The Financial Times (January 9) describing Wikipedia as "The only instant reference work" [18]. In The Observer on the same day, a column compared Wikipedia to the bee that defies the laws of aerodynamics by flying, stating that though Wikipedia "ought to be a disaster", it was in fact "an exceedingly useful online reference work" [19].

The widely circulated criticism of Robert McHenry, former Encyclopædia Britannica editor (discussed below), triggered an article in Free Software Magazine (March 2005), outlining the advantages of a freely-editable encyclopaedia over traditional works [20], and accusing Britannica of adopting underhanded techniques to try and discredit a serious threat to its reputation.

Wikipedia and Wikinews were mentioned on LCI, an important news french television channel. It was only during a few minutes in a show about wikis, but it is one of the rare mentions of Wikipedia on television.

 
Wasp stinger closeup, venom droplet

Not so positive edit

In an article posted on New Year's Eve on Kuro5hin [21], Wikipedia co-founder Larry Sanger inveighed against the project he had been a leading part of until 2002 under the title, "Why Wikipedia Must Jettison Its Anti-Elitism." Sanger complained that experts were not treated with sufficient respect, that lack of deference to expertise would be fatal to the long term credibility of the project, and that the project had a "certain poisonous social atmosphere" because of problem users. His stance was reported by Wired Magazine [22] and many others.

His comments were much discussed. Danah Boyd, writing on the Many-to-Many weblog [23], said she was 'often embarrassed by what appears at Wikipedia'. In an ongoing debate with fellow columnist Clay Shirky, Boyd also complained about the lack of known authorship [24].

Shirky, an ardent supporter of Wikipedia, took a more positive view than Boyd. But Sanger, commenting on Shirky's entries, accused him of having a 'religious faith in the superiority of Wikipedia's system' [25]. As a followup, Wired Magazine also took a look at some problems faced by Wikipedia in terms of becoming a respected reference source [26].

As former editor of the Encyclopædia Britannica, Robert McHenry penned further criticism of Wikipedia, following his scathing attack last year in an article entitled 'The faith-based encyclopædia'. Writing in the Chicago Tribune, he described the project as "...a small and self-selected group convincing itself...that it is in some ineffable way superior" [27].

A story by the Washington Post caused controversy when it was found to contain misinformation which originated in a Wikipedia article about the 1755 Lisbon Earthquake [28]. The news story alleged that priests had 'roamed the streets, hanging those they believed had incurred God's wrath' after the quake, but investigations by a Catholic radio presenter found that the line could be traced back to a Wikipedia article on the quake [29]. One blogger described it as having "originated in an unsourced, wholly imaginary Wikipedia entry" [30].

 
Hand-blown glass bead and pendant

Unusual edit

Perhaps testament to the growing influence of Wikipedia in the public conscience, news outlets often assume that Wikitravel is an offshoot of Wikipedia [31]. Another frequent error has been for reporters to refer to the predecessor of Wikipedia as 'Newpedia' rather than 'Nupedia', with culprits including The Guardian [32] and Nature [33].

Brazilian magazine Veja noted how easy it can be to vandalise Wikipedia in an article on January 26, when it added false information to the English Wikipedia's article on Luiz Inácio Lula da Silva. Romanian magazine Evenimentul Zilei seemed surprised to discover that anyone could edit Wikipedia, announcing to a shocked nation that this editable encyclopaedia "isn't a joke, it really exists" [34].

The German online edition of Der Spiegel, one of the country's top-selling news sources, was found in February to have plagiarised an article from the German Wikipedia. The Wikipedia article on the Rwandan genocide of 1994 was copied verbatim by the paper, including grammatical errors, but retracted and replaced with an apology [35] when the plagiarism was uncovered [36].

And despite Wikipedia's insistence that it is not a social experiment, The Guardian touted it on January 13 as an example of "the resurgence of communism - in its primeval form - on the internet" [37].Page 7 edit

 
Voorwoord
 
Oprichter
 
Verslagen
 
Projecten
 
Afdelingen
 
Pers
 
Internationaal
 
Tot slot
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Internationaal

 

 
Moraine_Lake, Canada


Conferences edit

Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit

A growing number of conferences were attended by Wikimedians this quarter, both as speakers and as booth-tenders. Here are reports on some of the most remarkable and interesting.

Meanwhile, the Wikimania team is busy preparing for the Wikimania conference, the first international Wikimedia conference, to be held in August 2005. We hope you will be able to participate; we have kept entrance fees very low to make attendance as painless as possible. You can register for the conference online.  

FOSDEM edit

See FOSDEM 2005

 
Grand Place, Brussels. By ChrisO

Fosdem is a yearly event in Brussels, Belgium; and was a great opportunity to meet many of the "Who's Who" of the Open Software/Free Software community. Jimmy had been asked to give the keynote speech for the 2005 event, so it was important to get some presence on the floor as well.

Many people were involved in planning this event. Waerth played a key part: as he was living in Brussels, he handled much of the printing of pamphlets and leaflets; French leaflets came in the mail from Anthere, and he printed German and Dutch leaflets and laminated A2 posters. Elian helped finish making a beautiful set of leaflets — late one night, she had many people scramble to finish the Dutch text and produce a professional product. Everything came together in Brussels, and the attendees had a great time.  

 

Cebit edit

See Cebit 2005

 
Wikipedia presented at CeBIT 2005 by users Mathias and Southpark.
By Nina

From March 10-12, Wikimedia was present at CeBIT, the world's biggest computer fair, in Hannover, Germany. Our booth was located in the lovely neighbourhood of projects like Debian, KDE, Gnome and OpenOffice at the Linuxpark. Brockhaus was also present at CeBIT, in the same hall as Wikimedia. Unlike most other open source projects, Wikimedia had an entire booth devoted to it, with a table for a presentation computer and for leaflets. Decoration and equipment was scarce — posters left over from FOSDEM 2005 were used, and Nina used her brand new iBook as the presentation computer.  


TIC21 edit

TIC is a sustainable development conference; its latest event, TIC21, took place in France in February 2005. Anthere was asked to write an article on how Wikipedia is related to sustainable development for a TIC21 newsletter, and invited to participate at the TIC conference. Wikimedia has since been invited to give a presentation for next year's conference by one of the organisers.  

PixelACHE edit

 
Anthere speaking at Dot Org Boom in Stockholm, Sweden 2005.
By LA2.

Wikimedia was invited to the PixelACHE electronic art festival and its Dot Org Boom seminar, which took place in April 2005 in Helsinki, Finland. Florence Devouard was the Wikipedia ambassador for three presentations; one in the Finnish embassy in Stockholm, and the other two in Helsinki.

The festival provided an opportunity for a meetup with three editors in Stockholm (Lars Aronsson of Project Runeberg and Susning.nu, Steve Rapaport, and Sabina Rapaport Romlin) and two in Helsinki (Timo and Cimon). Steve wrote up a biased but appreciated report afterwards.  

WSIS Prepcom-3 edit

see Deuxième session de préparation du Sommet Mondial de la Société de l'Information

Yann Forget was present at the second WSIS Prepcom, a preparatory meeting in advance of the "second phase" World Summit on the Information Society meeting to be held this fall in Tunis, Tunisia.

Jimmy Wales is going to give a talk at the mid-November WSIS meeting. He also asked that Wikimedia be represented at the next Prepcom (19-30 September, in Geneva, Switzerland) with a booth run by Wikimedia volunteers. He also suggested a workshorp to be run for people who want to learn more about how Wikipedia functions. 
Frankfurt am Main skyline.

 

Wikimania 2005 edit

Wikimania 2005 - The First International Wikimedia Conference will be held in Frankfurt am Main, Germany, from 4 August 2005 to 8 August 2005. The conference is accepting papers and other submissions through the end of May (from people both within and outside the Wikimedia and Wikipedia communities) for presentations, workshops, and discussion groups. Suggestions are also being accepted for speaker panels, keynote speakers, and other activities. Submissions may be sent to cfp--at--wikimedia.org; other inquiries to info--at--wikimedia.org. Freely licensed works are preferred. We strongly encourage you to license submissions under GFDL or CC. You can also directly write the paper at http://meta.wikimedia.org or another wiki.

The audience will consist primarily of around 300 active Wikimedians from all over the world. Translation services will be available at the conference. The speakers list will be finalized at the end of June, and attendees will be encouraged to coordinate their own additional activities ahead of time.  

Getting involved edit

Status : Editing - Proofreading - Translating - edit

Some of our fellow wikimedians get involved with the Foundation's work by means other than editing. Below are descriptions of a partnership started with Kennisnet and a report on the use of intellectual property in France, both of which came about through the independent efforts of Wikimedians.

Kennisnet and Wikipedia edit

Kennisnet and Wikimedia, the start of a partnership By Gerard

Status : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
"Tigers have very bold black stripes on their fur."
Wikijunior is developing educational material for children by adapting content on Wikipedia for their younger audience.
By Malene Thyssen

Kennisnet is a group that provides proxies for Dutch schools. They were a major source of vandalism for the Dutch Wikipedia, and so most of the Dutch moderators did not like them. There were frequent discussions about what to do; should we block Kennisnet permanently or only for short periods, in order not to have the good suffer for the bad? We had contact with a few schools, which proved that we could cooperate if we knew whom to contact. Kennisnet was a central ISP; what could we do?

Then the Wikijunior project started, with a small grant to create educational content. This was an opportunity to approach Kennisnet: maybe we could get them interested in this project, and they could help us with the proxy problems. We arranged a meeting: two Wikimedians went to Zoetermeer. We were welcomed by a big panel of senior people from Kennisnet and introduced ourselves. It turned out they liked us, they knew us, and they immediately wanted to know what Kennisnet could do to improve the availability of Wikipedia!

It was thrilling to see how well received our efforts on new projects like Wiktionary, Wikibooks and Wikinews were. Our perception of Kennisnet as an ISP proved to be totally wrong. Kennisnet was only the intermediary between schools and ISPs, overseeing a contract that provided Internet access; it was unfortunate that this contract was also called Kennisnet.

Our second meeting was amusing; the Wikipedians arrived in a big group, but due to sickness there was only one person from Kennisnet. Nevertheless, this proved to be a really important meeting. Kennisnet wanted to act like a partner; the basics for all the projects were identified: hosting, funding for Wikidata and improvements to Wiktionary, using Wikipedia and Wikinews within Kennisnet projects, and having kids contribute to Wikipedia. It was really brilliant. In all the excitement we had forgotten about the proxies, and about Wikijunior, but this is bound to come up at a next meeting...  

Right or wrong use of intellectual property edit

by Yann Forget, with the help of Teofilo-Folengo, Emmanuel Legrand, and Nataraja.

This article reflects the opinions of its authors, which may not be those of the board of the Wikimedia Foundation

Wikipedia editors have encountered problems in obtaining documents that should be largely accessible to the public. On the other hand, certain institutions are beginning to show an awareness of this problem.

Correspondence with French institutions edit

 
Les Très Riches Heures du duc de Berry, Février. This illumination is the oldest known image of winter.
By Petrusbarbygere


Several requests were made to French institutions to obtain authorization for the publication of documents in Wikipedia. Institutions contacted include the National Library of France and the photographic archives of the French Ministry for Culture.

In the first case, these are illuminations which have several centuries. Although The National Library of France authorized the reproduction, they did so only with restrictions, since they would not admit that these documents are in the public domain.

The second case concerned 19th Century photographs of which the ADAGP society and the historic monuments refuse any publication without the payment of royalties.

Decision of the Supreme Court of Appeal edit

On March 15, 2005, the Supreme Court of Appeal, the highest French jurisdiction, handed down a very interesting judgment in the field of authors' rights. It involved the artists Daniel Buren and Christian Drevet, who are the authors of the refitting of Place des Terreaux, in Lyon. They reproached four editors for having reproduced and marketed postcards of the square without their authorization and mentioning their name on the back of the cards.


For Gérard Ducrey, lawyer of the Union professionnelle de la carte postale (Professional Postcard Union), this is a revolution in the image copyright law for works made by civil servants (...) a crushing blow to the operations of confiscation of public space by certain artists. Ducrey, more precisely, aims at architects, authors of famous buildings built with public money, who require a royalty each time their work appears in a newspaper, a book, on a postcard or on a poster. It is the case for the pyramid of the Louvre, the National Library of France, the Great Arch of La Défense...

This decision which makes jurisprudence will certainly have positive consequences on projects such as Wikipédia.

 
This French historical map, showing discoverings in present-day United States following a 1673 expedition, was kindly made available to Wikimedia by the National Library of France.
By David Monniaux

The opinion of the President of the French Republic edit

The President of the French Republic recently intervened with the Ministry for Culture, asking for acceleration of the diffusion of French and European works on the Internet. He particularly asked for an analysis of the conditions under which the funds of the large French and European libraries could be enlarged and made more easily accessible on the Internet.

It would be interesting to see how this initiative could benefit the projects of the Wikimedia Foundation.

The Michael Project edit

In addition, three European countries - the United Kingdom, Italy and France - joined to create an Internet portal to display cultural collections. Other countries should join the project soon. Germany, Belgium, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Malta, the Netherlands, Poland, and Portugal have all expressed an interest in joining the Michael Project.

It would be interesting to intervene with the founders of this project so that works in the public domain are clearly identified and easily accessible.

Intellectual property of Public Administrations edit

It would be as useful to begin a campaign of lobbying to ask for the free licensing, or the dedicating to the public domain, as often as possible for the numerical diffusion of works, especially those produced on behalf of public administrations, within the framework of their function, as it is the case for certain administrations in the United States (but not all: in particular the administrations of the States and the municipalities can protect their intellectual productions by copyright) (cf. photographs by NASA and other American federal administrations) and in respect from the other problems of rights and for counter-balance Americanization of the contents available freely on line.


There is a proposed bill in the course of adoption by the French Parliament, which was adopted by the Council of Ministers on November 12, 2003. This says the title II tends to expressly recognize with the public agents the quality of author for the works carried out within the framework of their functions. The device considered aims at ensuring the effectivity of the recognition of the royalty while guaranteeing the administration which employs them the means of ensuring its mission of public service.

Public edition in France edit

The 2003 report of the Public Edition Mediator contains a rather enigmatic quote: "A majority of the circulations on a free distribution of the given information does not permit global value, however." [38]

Sources edit

The following sources are in French:

 
The Ordonnance de Villers-Cotterêts is a 1539 reform legislation implementing the discontinuation of the use of Latin in official French documents. The text is available on Wikisource.
By Gwalarn

Current actions edit

A petition was made to the European Space Agency (ESA) to require that their documents be made available under a free licence.

Norbert Bernard has taken steps to obtain a copy of the Ordinance of Villers-Cotterêts [39]

Possible future action edit

Initially, it would be necessary to benefit from the national feeling to ask for the publication of certain documents under a free licence (for example, photographs of the presidents of the French Republic). Then, one could widen the sphere of activity to other types of documents.


To write to French MPs asking them to adopt a legislation similar to the German law on the freedom of panorama (de:Panoramafreiheit), which makes it possible for photographers to exempt the majority of royalties when work photographed is on a public highway.

I think that, in the long run, our role is to promote the ideas of Culture Libre. We must define the intermediate stages in reaching this goal.


Page 8 edit

 
Voorwoord
 
Oprichter
 
Verslagen
 
Projecten
 
Afdelingen
 
Pers
 
Internationaal
 
Tot slot
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Calendar

Zie ook Agenda.

Januari edit

8-11 Jimmy in Jeruzalem en Tel Aviv, Israel.
21-22 Jimmy in Cambridge, Massachusetts (Bloggen, Journalistiek en Geloofwaardigheid: Slagveld en Gedeeld gebied)

Februari edit

9 Jimmy in Palo Alto (Lezingen aan Stanford Universiteit)
16 Jimmy in Helsinki, Finland (Nokia : Internet als Platform voor verkrijgen van waarde)
20-22 Jimmy in St. Petersburg, Florida (Journalistiek en Forum over Bedrijfswaarden: Slimme strategie, Doordachte besluiten)
26-27 Jimmy in Brussel, België (FOSDEM)

Maart edit

3 Jimmy geeft een interview bij een lokaal radiostation in Tampa, Florida
5 Chemnitzer Linuxtage
10 Cebit 2005
14-17 Jimmy bij ETech in San Diego, Californië
17 Boekenbeurs Leipzig(-20)
18 Jimmy in Barcelona (CCC Gratis Cultuur evenement)
21-26 Jimmy bij de Deuren van Waarneming 8 conferentie in New Delhi
26 Ontmoeting in Londen

April edit

14-17 Anthere in Helsinki, Finland (PixelAche}
18-20 Angela in Pretoria, Zuid-Afrika (FLOSS)
18-21 Jimmy in Santa Clara, Californië (MySQL-Gebruikers conferentie)
25-26 Jimmy bij Harvard School voor Rechten, Boston, Massachusetts
27 Jimmy bij Haverford College, Haverford, Pennsylvania
28-29 Jimmy in New York, New York (Gel Conferentie 2005)

Mei edit

5 Jimmy bij MIT Media Lab (Digitaal Leven Sponsor Bijeenkomst)
10-15 Jimmy in Zagreb, Kroatië en Belgrado, Servië.
30-31 Jimmy in Amsterdam, Nederland (Holland Open gratis software conferentie)

Juni edit

2 Jimmy in Hamburg, Duitsland (Duitse Trenddag
3 Jimmy in Dresden, Duitsland (Wikipedia-Dag)
10-11 Jimmy in Kopenhagen, Denemarken (Reboot7)
15-18 Jimmy bij Cornell University, Ithaca, New York
21-23 Jimmy in Karlsruhe, Duitsland (LinuxDag)
24 Jimmy in San Sebastian, Spanje (Gratis cultuur evenement)
27 Jimmy in Chicago, Illinois (Amerikaane Bibliotheek Associatie conferentie)

Juli edit

5-9 Jimmy in Dijon, Frankrijk (RMLL)
12-15 Jimmy in Oxford, VK (TEDGLOBAL)
14-18 Jimmy in Barcelona, Spain (Gratis cultuur evenement)

Augustus edit

1-4 Wikimania:Hacking Days
5-7 Wikimania (Hoofdconferentie)
10 CEE ontmoeting
23 Jimmy presenteert Wikipedia aan Best Buy en The Geek Squad

September edit

16 Jimmy aan Depaul University, Chicago, Illinois (Colloquium gesprek over Wikipedia en Wikinews)
20-23 Jimmy in Salvador, Bahia, Brazil (ICML9)
28-29 Jimmy at MIT, Cambridge, Massachusetts (Emerging Technologies Conference at MIT)
 
Zweedse almanak uit 1712
 
Uurwerk van een oude spring-cover klok
 
Houtsnede uit de 16e eeuw Geschiedenis van de Noormannen door Olaus Magnus, vermoedelijk voorstellend de astronomische klok in de kathedraal van Uppsala, welke later door brand verwoest is.
 
Stationsklok in Musée d'Orsay
 
Waerth, KayEss, Media lib en Ahoerstemeier komen bij elkaar in Thailand op 15 januari 2005


Gallery
 
Kasteel Kalø in Denemarken, gebouwd in 1313.
By Malene Thyssen
 
Een rijke gouden sari en geweven stoffen.
By Hautala
 
Westminster Metro station (Londen).
door ChrisO
 
Buddha figuur overgroeid met vijgenbladeren in Wat Mahatat in Ayutthaya historisch park, Thailand.
Door Ahoerstemeier
 
Wortelkanaalbehandeling: rotte tand, boren, vullen met met endofielen rubber, kroon.
Door Jeremy Kemp
 
Een bij haalt stuifmeel uit de velden van Del Mar.
Door MarkSweep
 
Kernontploffing van de "Tumbler Snapper" test serie.
By Deglr6328
 
Verklede muzikanten in New Orleans tijdens Mardi Gras 2003.
Door Infrogmation
 
Een dolfijn zwemt over de golven van een onderzoeksboot op de rivier Banana - bij Kennedy Ruimtevaartcentrum.
(Photo from NASA). Door Solipsist
 
Een Sawfly orchidee in St. Elm (Mallorca).
Door Orchi
 
Een 2.5 kg brick balanceert bovenop een stukje aerogel van slechts 2 gram.
(Foto van NASA).Door rian0918
 
Schematische illustratie van een ei.
Door Horst Frank
 
180° panorama van Alhambra patio.
Door Bernd Untiedt
 
Kersenbloesem in de lente.
Door Barfooz


 The Road Ahead

Expansion. Revision. Publication. Next-generation Trolls. Year Five . A great many things lurk just around the corner; new chapters, new publications, new groups of readers and researchers. What can we do with all of them; how will the community manage? Finding out is half the excitement.

 

On a dark office evening,
Sat down in my chair.
Sharp smell of stale coffee
Circling round in the air.
Suddenly on the webpage
There came a flickering light.
My head grew heavy, and my sight grew dim;
I had to stop for the night.
There it was in the link list:
"Edit page; you'll do well"
And I was thinking to myself
This could be Heaven or this could be Hell!
Then it lit up the quickbar
And it showed me the way.
There were pages begging clean-up;
I thought I heard them say-ay:


Welcome to the Hotel Wikipedia
Such a lovely place (Such a lovely place)
So much empty space...
Plenty of work at the Hotel Wikipedia
Any time of year
You can find us here...

Many links in the Portal
Disambigs won't suffice
And users said,
We are all just prisoners here
Of our own device.
And in the Most Requested
The list of pages increased;
They edit it with their steely knives
But they just can't kill the beast.
Last thing I remember,
I couldn't take any more.
I had to find the hyperlink back
to the life I had before
Relax, said the Rambot,
We are programmed to receive.
You can log out any time you like
But your work can never leave.

Welcome to the Hotel Wikipedia
Such a lovely place
So much empty space
They're typing it in at the Hotel Wikipedia
Things that you can do—
Revert vandals, too—

— by Elf (to the tune of "Hotel California")