Translation requests/WQ/3/Pl

Opis i dyskusje na temat biuletynu znajdują się na stronie Wikimedia Newsletter.
Tłumaczenie biuletynu odbywa się na stronach Translation requests/WQ/3.

Zawsze jesteśmy zainteresowani raportami, artykułami i świetnymi grafikami do następnego numeru Quarto. Abstrakty i zarysy należy nadsyłać na stronę dyskusji o szkicach. Więcej informacji o sposobach pomocy na stronach WQ i WQ/Team.Strona 1.

edit
 
Wstęp
 
Założyciel
 
Raporty
 
Projekty
 
Oddziały
 
Prasa
 
Świat
 
Zakończenie
+
 
Logo Fundacji Wikimedia

Wikimedia Quarto

Wydanie trzecie Kwiecień 2005ar | br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | kn | ko | nl | oc | pl | pt | ru | sr | sv | vi | zh
Simple || Updates || more... edit

Rada powiernicza

Jimmy Wales, założyciel
Angela Beesley
Michael Davis
Florence Nibart-Devouard
Tim Shell
 

 
Redakcja

Redaktor naczelny
  Samuel Klein
Wydawca
  Florence Nibart-DevouardAutorzy

+/- Erik Zachte, Nicolas Weeger, GerardM, Hashar, Yann Forget, Jean-Christophe Chazalette (villy), 利武, David Monniaux; Florence Devouard, Michael Snow, Maveric, Aphaia, Elian, oshitake, Presroi, Worldtraveller, others

Korekta

+/- English Copyeditors: Ruth Ifcher, Sj, Quinobi, others

Tłumacze

+/- Alexey Krasheninnikov, Aegis Maelstrom, Angela, Arno Lagrange, Blueshade, Carmen, Fruggo, Fulup, Guria, kocio, Minh Nguyễn, Oleg Izyumenko, Patio, presroi, Pubuhan, roc, Sbisolo, Shizhao, Simon Shek, Totti, Cedric31 Shakura

 

Witamy w trzecim wydaniu Wikimedia Quarto! W pierwszym kwartale 2005 zatrudniliśmy naszych pierwszych pracowników, udało się nam pozyskać pomoc z zewnątrz przy projekcie Wikidata (Wikidane), a także urządziliśmy krótką, lecz owocną zbiórkę pieniędzy. Wikimedianie uczestniczyli i przemawiali na rekordowej ilości targów i konferencji, a zainteresowanie organizacją — w postaci wywiadów i zaproszeń członków rady do wystąpień, artykułów poświęconych naszym projektom w mediach głównego nurtu oraz poczty przysyłanej do rady — czasami chyba przekraczało nasze możliwości odpowiedzi. W styczniu tego roku minęła też czwarta rocznica powstania Wikipedii. Aby uczcić tę okazję nasze centra danych nawiedziła plaga kłopotów, która przez sześć tygodni okresowo spowalniała projekty.

W tym numerze Quarto poza zwykłymi raportami kwartalnymi, podsumowaniami konferencji i nowościami z projektów możecie zauważyć kilka zmian. Wzrosła liczba autorów tekstów, niektórzy z nich napisali oryginalne artykuły o nowych projektach i wydarzeniach. Rozwinęły się galeria i kalendarium. Swoje propozycje, materiały i inne uwagi przesyłajcie jak zawsze na adres newsletter wikimedia.org lub umieszczajcie na stronie dyskusji o biuletynie na Meta-wiki. Zapraszamy do zgłaszania lokalnych grafik, opisów wydarzeń i niezamówionych artykułów.

Chcielibyśmy podziękować wielu nowym darczyńcom, dużym i małym, którzy wsparli naszą fundację tej wiosny. Specjalne podziękowania należą się wszystkim autorom tekstów, szkiców, grafik, dźwięków, filmów, kodu, sporów filozoficznych oraz innego wkładu w rozmaite projekty i oddziały Wikimediów.

Rosnąca grupa tłumaczy Quarto odnotowała największe jak dotąd osiągnięcie w tym zakresie: przekład różnych części biuletynu dostępny jest w 17 językach. Również zespół zajmujący się projektem graficznym był ostatnio zajęty przygotowaniem obecnego, przejrzystego wyglądu biuletynu oraz jego pierwszego wydania w formacie PDF. Na koniec powstała wreszcie lista, na której można otrzymywać aktualizacje Quarto, takie jak wersje tekstowe lub w PDF, gdy tylko się ukażą. Życzymy przyjemnej lektury!

-- Zespół WQ

  
Spis treści
Okładka: Drzewa zimą przykryte śniegiem (LockeShocke)

Wstęp, spis treści . . . . . . 1
Orędzia Założyciela i Rady . . . . . . 2
Raporty kwartalne . . . . . . 3
Z projektów . . . . . . 4
Wieści z oddziałów . . . . . . 5
W mediach . . . . . . 6
Wieści międzynarodowe . . . . . . 7
Uwagi końcowe, galeria, artykuły redakcyjne . . . . . . 8


Strona 2.

 
Wstęp
 
Założyciel
 
Raporty
 
Projekty
 
Oddziały
 
Prasa
 
Świat
 
Zakończenie
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Orędzie założyciela

 

 
Jimbo Wales przemawia na FOSDEM 2005 w Brukseli (Belgia).
Fotografia: Chrys

Misją Wikimediów jest dostarczanie wiedzy wszystkim ludziom na Ziemi w ich własnym języku. Wikipedia, jako część tej misji, ma na celu stworzenie oraz dystrybucję wolnej encyklopedii o najwyższej możliwej jakości. Pytanie, czy społeczność jest bardziej, czy mniej ważna od tego celu, jest źle postawione – społeczność w pełni służy temu celowi.

Nie znam żadnego przypadku, w którym istniałaby zasadnicza rozbieżność między tymi dwiema sprawami. Innymi słowy rdzeń społeczności, ludzie, którzy rzeczywiście wykonują pracę, skupiają się z pasją na jednym – na tworzeniu czegoś niezwykle wysokiej jakości, a nie tylko na budowaniu sieciowej społeczności dla samej siebie.

Społeczność nie jest ważniejsza od naszego zadania, społeczność jest zorganizowana wokół niego. Różnica polega po prostu na tym, że decyzje nie powinny być podejmowane przez ocenę społecznych korzyści, pod wpływem większości, czy na mocy tradycji, ale zawsze w świetle celu, który sami sobie wyznaczyliśmy.

Nie podzielam zdania, o ile mi wiadomo żywionego tylko przez nieliczną garstkę, że Wikipedia jest w jakikolwiek sposób nastawiona przeciw elitarności i ekspertom. Jeśli już, to jesteśmy raczej skrajnymi zwolennikami elitarności, ale jednocześnie przeciwnikami papierków. Przyciąganie i utrzymywanie specjalistów z wyższych uczelni jest jednym z naszych celów. To znaczy, że poszukujemy myślących, inteligentnych ludzi, którzy chcą bardzo ciężko pracować wraz z innymi nad dokładnością i wyważonym punktem widzenia, i nie akceptujemy niczego mniej. Doktorat jest cennym dowodem takiej woli, ale nie zastępuje tych przymiotów.

Mogą wystąpić sytuacje, kiedy posiadacz stopnia naukowego uważa, że nikt inny nie powinien zmieniać jego specjalistycznych artykułów lub nie może znieść, że ktoś podważa jego punkt widzenia, i nie ma cierpliwości do dyskusji. W takich wypadkach jego wiedza ma ograniczoną wartość; jeżeli ktoś nie jest zdolny do pracy w sposób przyjazny i pomocny dla społeczności oraz sądzi, że jego tytuły uprawniają go do posiadania ostatniego słowa na dany temat, to jest to problem i dla niego, i dla nas. Będziemy musieli zawsze dokonywać złożonego osądu, jak radzić sobie w takich sytuacjach.

Podpisuję się obiema rękami pod celem osiągnięcia w Wikipedii jakości "tradycyjnych encyklopedii lub lepszej", a nasze wszystkie reguły społeczne powinny obracać się wokół niego. Otwartość i przyjazność są nieodzowne, ale są tylko radykalnymi środkami do osiągnięcia naszych radykalnych celów.

Orędzie rady powierniczej
 
Anthere w Agadirze, maj 2005

To już rok, od kiedy Angela i ja zostałyśmy wybrane do rady powierniczej; rok fascynujący, ale i trudny. Był to także pierwszy rok prawdziwego działania Fundacji i jej rady.

W czerwcu 2004 narodziny Fundacji były przede wszystkim deklaracją woli Jimbo. Jej celem było utworzenie ram prawnych odpowiadających potrzebom projektów Wikimedia i wspomagających ich rozwój przy jednoczesnym promowaniu ich otwartości i wolnego charakteru. W skrócie celem było usunięcie historycznych komercyjnych naleciałości takich jak związki z wikipedia.com i bomis.com oraz pełne przyjęcie pewnego ideologicznego charakteru.

Rok temu Fundacja istniała na papierze, ale nie miała żadnej realnej formy. Jimbo miał pewną wizję tego, czym będzie rada. Uważał, że czekają nas kwartalne spotkania i nieco uzgodnień co do podstawowych zasad. Wszystko przemyślane wcześniej, więc niewymagające zajęcie...

Cytat: "Rola rady generalnie *nie* polega na angażowaniu się w codzienne działanie serwisu sieciowego. Rada to oficjalne ciało upoważnione do podejmowania ostatecznych decyzji związanych z Fundacją. Zarządzanie stroną internetową to zupełnie inna sprawa. Nie przewiduję, aby zajmowanie miejsca w radzie było trudne lub wymagające." -- Jimmy Wales

Wraz z Angelą nie do końca podzielałyśmy ten pogląd; obie planowałyśmy zaangażować się trochę bardziej niż tylko do "brania udziału w pewnych spotkaniach"... i zdaje się, że wypracowałyśmy trochę ciekawszą pozycję. :-)

Podczas, gdy Jimbo zajmował się znaczną częścią zarządzania technicznego i finansowego, my powoli usiłowałyśmy wprowadzić w życie nasze własne koncepcje co do naszych ról w Fundacji - przekazywać Jimbo opinie piszących, organizować ogólne działanie Fundacji, ogłaszać decyzje podjęte przez radę, wspierać inicjatywy piszących oraz stopniowo pomagać Jimbo w pewnych zadaniach, w które nie był już w stanie zaangażować się jeszcze bardziej.

Ludzie często pytają: Ale w jaki sposób działacie? No cóż... to zmieniało się w ciągu tego roku. Latem 2004 cała nasza trójka była stosunkowo często dostępna i mogliśmy rozmawiać o bieżących sprawach przez cały dzień na kanałach IRC. Nasza grupa miała sposobność spotkać się trzy razy w lipcu, listopadzie i grudniu. Jimbo i Angela jesienią pracowali razem wraz z BBC w Londynie...
Dla Angeli i dla mnie najtrudniejsze było znalezienie sobie miejsca oraz, jednak, unikanie wchodzenia sobie nawzajem w drogę. Nie zawsze było to łatwe; obie miałyśmy bardzo silne pragnienie, by być użytecznymi, oraz aby widzieć, że nasza praca jest doceniana.

Dziś sprawy mają się inaczej. Angela i ja jesteśmy bardzo zaangażowane w nasze zawodowe i osobiste życie. Czasy naszej obecności na IRC zachodzą na siebie tylko częściowo. Jimbo w ciągu tygodnia często wyjeżdża, gdyż światowy sukces naszych projektów oznacza wciąż piętrzące się prośby o prezentacje na ich temat. Weekendy zaś poświęca życiu osobistemu.

To, co mogło stać się wadą, to znaczy mniejsza dostępność dla projektów Wikimedia oraz zwiększony stres związany ze ściślejszym zarządzaniem naszym czasem, stało się, jak myślę, zaletą - poświęciłyśmy wiele czasu Fundacji, zachowując przy tym naszą prywatność. Nie jesteśmy całkowicie zależne od projektu.

Zatem w chwili obecnej działamy o wiele bardziej asynchronicznie – za pomocą emaila lub dyskusji sam na sam na IRC. Częściej zdarza się, że Angela lub ja wchodzimy w role wcześniej zagospodarowywane przez Jimbo, takie jak odpowiadanie na lokalne konflikty lub reagowanie na oficjalne pisma. Ze względu na wzrost liczby tych sytuacji, próbujemy rozdzielać między siebie pracę... ryzykując, że umknie nam informacja o jakiejś sprawie już obsługiwanej przez innego członka rady.

Niektóre z działań rady są widoczne dla twórców artykułów. Do najbardziej rzucających się w oczy należy podpisanie partnerstwa z Yahoo! czy też uczestnictwo w spotkaniach Wikipedii. Jednak zazwyczaj jej działania nie są widoczne ani na wiki, ani na najbardziej znanych listach dyskusyjnych. Na nasze codzienne czynności może się składać obsługa niezliczonej liczby emaili, układanie budżetu, wspomaganie organizacji wydarzeń, branie udziału w tworzeniu i dystrybucji Quatro oraz informacji prasowych, aktualizacja strony WWW Fundacji, promowanie idei tworzenia nowych oddziałów i ich list dyskusyjnych, śledzenie przebiegu sądowych oskarżeń o zniesławienie lub naruszenie praw autorskich, rozpatrywanie legalności użycia jakiegoś logo, mediacja przy konfliktach w poszczególnych projektach, pukanie do programistów po informacje, organizacja spotkań w sprawie grantów, podpisywanie petycji, prezentowanie projektów na konferencjach, udział w wywiadach, zamawianie sprzętu, pytanie się o status niekomercyjny, organizowanie zwrotu podatku dochodowego oraz zdobywania funduszy, analizowanie i komentowanie umów z partnerami, śledzenie i wspieranie tworzenia lokalnych oddziałów, przekazywanie próśb od piszących artykuły itd....

To wszystko nie mogłoby być obsługiwane wyłącznie przez małą grupkę ludzi, którzy są czasami źle poinformowani co do przesłanek i wyników swoich decyzji – na przykład nikt z nas nie ma wykształcenia prawniczego. Dlatego konieczne jest tworzenie trwałej sieci współpracowników oraz życie nadzieją, że wszystko obróci się na dobre.

I w zasadzie, TO DZIAŁA! Niestety mnogość codziennych zajęć odsuwa istotne decyzje dotyczące prawidłowego rozwoju Fundacji.

W tym roku Fundacja działała na opisanych powyżej zasadach – odnotowując wzloty, i upadki, i to, co pomiędzy. Jej rola była wypracowywana dzień po dniu zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami przez dążenie do rozwoju stałego, ale w granicach rozsądku, przez dążenie do podejmowania decyzji przez konsensus, a nie głosowanie, oraz przez wspieranie sugestii wielu ludzi i słuchanie tak bardzo, jak tylko mogliśmy. Mam nadzieję, że będzie ona rozwijała się zgodnie z tym modelem, stopniowo i w sposób ciągły budując solidne podstawy działania, które są jej naprawdę potrzebne.

Florence Nibart-Devouard, "Anthere" 17:58, 24 maja 2005 (UTC)


Strona 3.

edit
 
Wstęp
 
Założyciel
 
Raporty
 
Projekty
 
Oddziały
 
Prasa
 
Świat
 
Zakończenie
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Raporty kwartalne


 
Koła epicykliczne


Przegląd

edit

Autor: Anthere

Na początek krótkie podsumowanie stanu naszych finansów na koniec 2004 roku:

W 2004 r. całkowity przychód wyniósł 150 tysięcy dolarów, podczas gdy wydatki sięgnęły około 123 tysięcy dolarów. Pełna historia konta za 2004 jest dostępna na stronach fundacji. Najbardziej uderzającą tendencją w 2004 r. był gwałtowny wzrost potrzeb. W ciągu jednego roku nasza farma serwerów powiększyła się z trzech do pięćdziesięciu maszyn! Oczywiście oznaczało to rosnące koszta w ciągu roku na zakup nowego wyposażenia i utrzymanie wykorzystywanej przepustowości sieci.

Na początku 2005 r. odbyło się zebranie w sprawie budżetu, na którym mieliśmy oszacować wzrost potrzeb. Na tej podstawie w lutym została zwołana udana zbiórka pieniędzy, która przyniosła ponad 90 tysięcy dolarów.
Jak dotąd większość naszych przychodów pochodzi od indywidualnych darczyńców, wpłacających od 5 do 20 dolarów. Te wpłaty zawdzięczamy autorom i czytelnikom, którzy doceniają naszą działalność. Sukces zbiórki pozwala sądzić, że nasz rozwój może nadal być w zasadniczym stopniu wspierany przez indywidualne wpłaty.

Wśród innych wpływów znalazły się granty i sponsoring. Nasz najnowszy grant pochodzi z Fundacji Lounsbery'ego. Ważną zmianą w kwestii grantów i darów jest to, że Fundacja Wikimedia została zakwalifikowana jako jednostka dobroczynności publicznej i została zwolniona z podatku przez rządową agencję IRS. Będzie to z pewnością stanowić zachętę dla dysponentów grantów. W pierwszych miesiącach 2005 r. zwołano spotkanie na IRC na temat grantów, rozważaliśmy też poszukiwanie dla Fundacji menedżera grantów. W dalszej części kwartału sierpniowa Wikimania, pierwsze międzynarodowe spotkanie zorganizowane przez i dla wikipedystów, zyskała pierwszego sponsora w postaci Gurunet.

Ze zgromadzonych funduszy w styczniu zakupiliśmy nieco sprzętu. Liczne w tym kwartale propozycje hostingu pozwoliły na mniejsze zakupy sprzętu niż się spodziewaliśmy. Darczyńca pierwszego zestawu serwerów buforujących we Francji dodał jeszcze trzy dodatkowe, które wkrótce będą za darmo trzymane przez Lost Oasis; inne propozycje są obecnie rozważane (więcej informacji na stronie partnerzy Wikimediów i hosting). Trwają zwłaszcza rozmowy z Google, ale żadne porozumienie nie zostało jeszcze zawarte. Ogólna tendencja to zwiększanie liczby naszych partnerów, co chroni naszą niezależność jednocześnie zapewniając odpowiednią bazę techniczną.

Nowym wydatkiem są płace. Od początku 2005 r. fundacja zatrudnia na niepełny etat dwóch programistów, Chada Perrina i Briona Vibbera. Rada postanowiła także zatrudnić na pełny etat osobę zajmującą się czynnościami sekretarskimi, takimi jak obsługa papierowych dokumentów, wysyłka paczek, zakupy części czy rozmowy telefoniczne. Miejscem jej pracy będzie Floryda. Trwają dyskusje nad zatrudnieniem kolejnych osób, ale na tym etapie nie została podjęta żadna decyzja w tej sprawie.

Na ostatnim posiedzeniu Rady zostały przyjęte zasady prywatności dla wszystkich projektów Wikimediów. Będą one przetłumaczone na wszystkie jezyki i udostępnione użytkownikom oraz odwiedzającym w ciągu kilku następnych tygodni.

Na koniec, w ostatnich tygodniach wzmocniły się także prawne aspekty działania naszej fundacji, a to dzięki utworzeniu strony, w celu koordynacji dyskusji w tych kwestiach.

Posiedzenia rady

Zapraszamy też na listę bieżących otwartych zapytań do rady.

 

Kwestie prawne

edit
 
"Mól książkowy" - Carl Spitzweg, 1850

Aby pomóc Fundacji Wikimediów w rozwoju, dotyczące jej bieżące i przyszłe kwestie prawne mają zostać scentralizowane. Odbywa się to w celu zachowania użytecznych wewnętrznych i zewnętrznych odnośników do rozwiązanych problemów oraz innych zasobów. Dyskusje i informacje są zbierane na prawnej stronie na MetaWiki. Ta strona jest również miejscem przewidzianym do gromadzenia wszystkich materiałów prawnych, których może potrzebować fundacja lub jej lokalne oddziały do zapytań do prawników z zewnątrz.

Typowe kwestie prawne fundacji związane są z prawem autorskim, znakami towarowymi, marketingiem, darowiznami, podatkami oraz prawem dotyczącym stowarzyszeń i współpracy. Obejmują one zarówno prawodawstwo krajów stosujących common law, jak i krajów z kręgu prawa cywilnego.

 

Creative Commons przedstawia nową licencję dla wiki

edit

Autor: Michael Snow (21 marca)

 
"stuścienna" kostka

W ostatni czwartek Creative Commons przedstawiło wersję beta swojej nowej licencji, przygotowanej specjalnie dla serwisów wiki, a jednocześnie Lawrence Lessig uruchomił serwis wiki, na którym ma się odbywać edycja zaktualizowanej wersji jednej z jego książek.

Jak wyjaśnił Lessig, ta nowa licencja (nazwana CC-wiki) "zamiast wymuszać przypisanie zasług posiadaczowi praw autorskich, przypisuje je albo posiadaczowi praw autorskich, albo wyznaczonej jednostce". Taką wyznaczoną jednostką mogłaby prawdopodobnie być dowolna organizacja kontrolująca dany serwis wiki. Lessig określił to jako raczej nową odmianę licencji attribution/share-alike (CC-by-sa) niż zupełnie nową licencję.

Lessig także używa wiki do koordynacji prac nad aktualizacją swojej książki Kod i inne prawa cyberprzestrzeni, wydanej w 2000 r. Wiki dla tej książki, obsługiwane przez JotSpot, będzie używać nowej licencji CC-Wiki, jednak drukowana wersja nie będzie wydana na licencji Creative Commons - Lessig wyjaśnił na łamach BusinessWeek'a, że nie zdołał do tego przekonać swojego wydawcy, Basic Books.

Nowa licencja CC-wiki może mieć pewien wpływ na Wikipedię, ponieważ już od jakiegoś czasu powtarzały się skargi, że GNU Free Documentation License jest trudna do przestrzegania i niezgodna z popularnymi licencjami Creative Commons. Aby zmniejszyć trudności związane z przestrzeganiem licencji przez tych, którzy używają dalej treści Wikipedii, nota o jej prawach autorskich zaleca serwisom zwierciadlanym (tzw. mirrorom) ograniczenie się do zamieszczania odnośników do artykułów w Wikipedii. Angielski Wikipedysta Ram-Man poświęcił w tym kwartale swój czas na systematyczne zachęcanie do udzielania kilku licencji na swój wkład, zazwyczaj GFDL oraz jednej z licencji Creative Commons.

Mimo to projekt Lessiga został przez niektórych chłodno przyjęty. Angela określiła jego decyzję, aby do swojego wiki używać własnościowego oprogramowania JotSpot, dziwacznym wyborem. Inni, w tym Jamesday, krytykowali samą licencję CC-wiki, zwłaszcza za przypisywanie grupie praw indywidualnych autorów. Licencja jest nadal w fazie "beta" i nie odbyła się jeszcze żadna poważna dyskusja nad jej zastosowaniem w Wikipedii.

 

Współpraca

edit
 
Nartniki korzystające z napięcia powierzchniowego wody podczas zbliżenia

Podsumowanie współpracy

edit

W pierwszym kwartale nawiązaliśmy współpracę z wieloma innymi organizacjami, a z wieloma następnymi trwają dyskusje nad współpracą. Belnet zapewnia darmowy hosting i 22 półki (U) na serwery. Porozumienie to zostało zawarte ostatnio.

Kennisnet współpracuje z Wikimediami na wiele sposóbów, zarówno przez sponsorowanie prac badawczych i rozwojowych nad oprogramowaniem, jak i przez hosting oraz użyczanie swoich serwerów (więcej o tej współpracy w artykule Kennisnet na stronie 7.).

Zawarliśmy porozumienie na publikowanie naszego kanału informacyjnego na Answers.com. Brion Vibber pracuje obecnie z nimi nad jego realizacją. Wyszukiwarka Ask Jeeves i Opera (firma rozwijająca przeglądarkę WWW o tej samej nazwie) są także zainteresowane takim kanałem, pewne zainteresowanie wyraził również Amazon.com, ale z żadnym z nich jak dotąd nie zostało zawarte porozumienie.

Nawiązaliśmy też współpracę z pewną ilością posiadaczy materiałów, którzy udostępnili je do użytku w naszych projektach. Europejska Agencja Środowiska zgodziła się udzielić licencji na swój wielojęzyczny słownik ekologiczny (General Multilingual Environmental Thesaurus, GEMET), aby można było go wykorzystać w Wikisłowniku; Głos Ameryki zgodził się udostępnić Wikipedii 5 tysięcy haseł ze swojego słowniczka wymowy, a pierwotni wydawcy Whole Earth Catalog udzielili zgody na wykorzystanie zawartości pierwszych pięciu roczników katalogu w Wikiźródłach oraz (po aktualizacji i wikizacji) w Wikipodręczniku (Wikibooks).

Obecnie rozważanych jest kolejnych kilkanaście ofert hostingu, dużych i małych. Niektóre z nich są niepewne, inni oferenci poszukują "wzajemnych korzyści marketingowych" itp. W tej chwili na większość takich propozycji odpowiadamy, że jesteśmy zainteresowani, ale w ciągu najbliższych miesięcy nie będziemy mieli odpowiednich możliwości technicznych. Powinniśmy prowadzić takie rozmowy w ramach planowania naprzód, ale mało prawdopodobne, by dały one prędko efekty. W pierwszej kolejności musimy zająć się już zawartymi umowami i dać sobie czas na zastanowienie oraz organizację, zamiast działać w pośpiechu.

Rekordowa sprzedaż Directmedia DVD z niemiecką Wikipedią

edit
 
Niemiecka Wikipedia na DVD

Po sukcesie wydania niemieckiej Wikipedii na CD, niemiecka firma wydawnicza Directmedia opublikowała wersję na DVD. Zawartość płyty bazuje na stanie Wikipedii z 3 marca, który został pobieżnie przeszukany pod kątem potencjalnych naruszeń prawa autorskiego, wandalizmów oraz szablonów, które są użyteczne tylko w wersji sieciowej. Uporządkowane informacje bibliograficzne o ważniejszych osobach - nowość, którą dodano na wersji CD - objęła jeszcze więcej biogramów.

DVD zawiera 203 tysiące haseł i tysiące grafik. Na płycie znajduje się oprogramowanie do szybkiego pełnotekstowego przeszukiwania jej zawartości, które oferuje także dopisywanie notatek, zakładki i inne możliwości. Oprogramowanie jest w wersjach pod Windows, Mac OS i Linuksa, chociaż ta ostatnia jest wciąż świeża i podlega intensywnemu rozwojowi.

Płyta była najlepiej sprzedającym się produktem informatycznym niemieckiej strony Amazon następnego dnia po jej ogłoszeniu. Już dwa dni później wyprzedano 10 tysięcy przygotowanych kopii i trzeba było zamówić nową partię. Zostanie ona rozprowadzona w przeciągu kilku następnych tygodni.

DVD zawiera także pakiety danych dla TomeRaidera i Mobipocketa, pozwalające zainstalować encyklopedię na palmtopach, oraz dodatkowy CD-ROM. Ta dodatkowa płyta to rozruchowa wersja LAMPPIX-CD zawierająca serwer Apache, bazę danych MySQL oraz oprogramowanie MediaWiki. Ten dysk startowy pozwala na uruchomienie instalacji MediaWiki bezpośrednio z płyty oraz uzyskanie dostępu do ponad 200 tysięcy haseł przez przeglądarkę internetową.

Płyta ma numer ISBN 3-89853-020-5 i można ją zamówić za 9,90 euro w każdej księgarni w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Z każdego sprzedanego egzemplarza jedno euro jest przekazywane dla niemieckiego oddziału Wikimediów. Zarówno DVD jak i CD-ROM można pobrać za darmo w postaci obrazów ISO przez sieci P2P oraz z kilku serwerów FTP, co sprzyja dzieleniu się i szerszej dystrybucji.

Public Relations

edit
 
Maski z Gwatemali

Coraz większa część działań rady wiąże się z PR. Jimmy Wales coraz częściej jest w podróży lub poza siecią z powodu zaproszeń do prezentacji napływających z całego świata. Rzut oka na jego terminarz daje chyba najlepszy tego obraz. Inne prezentacje powodowały nieobecność w sieci Angeli i Anthere, czasem przez kilka dni (ostatnio było to PixelACHE w przypadku Anthere i Dekada projektowania sieci z udziałem Angeli). Więcej na temat tych konferencji, wywiady oraz doniesienia prasowe znajdziecie na stronach 6. (prasa) i 7. (świat).

Ostatnio nacisk położony został na rozwój zbioru publicznych materiałów do prezentacji. Anthere wraz z Notafish przygotowała broszurkę po francusku na zlot TIC21 w styczniu 2005 r. Później Elian wydał do przetłumaczenia zestaw broszur na Fosdem.

 
Jimmy Wales i Howard Rheingold na Uniwersytecie Stanforda.
Autor: Alterego. Klatka z filmu.

Cały zbiór bieżących materiałów składa się z trzech części: prezentacji, promocji i broszurek. Większość tych informacji jest dostępna po angielsku, niemiecku, francusku i holendersku. Zachęcamy do dodawania kolejnych wersji językowych.


 

Finanse

edit

Autor: Maveric

 
Karty kredytowe

Pierwsza zbiórka pieniędzy w 2005 r. trwała od piątku, 18 lutego do wtorku, 1 marca.
Naszym celem było zgromadzenie 75 tysięcy dolarów na bieżące wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2005. Początkowo zbiórka miała trwać przez pełne 3 tygodnie, ponieważ jednak wkrótce przekroczyliśmy zamierzony próg, została skrócona o 9 dni. Po podsumowaniu wszystkich źródeł wpłat nadwyżka wyniosła 26%, a całość zamknęła sie równowartością 94.648,70 dolarów amerykańskich. Dostępny jest szczegółowy rozkład wpływów według źródeł; oto krótkie podsumowanie:

 • 76,44% (72.352,01 dolarów) z PayPala
 • 21,18% (15.254,66 euro / 20.046,15 dolarów) z Wikimedia Deutschland
 • 1,22% (1.155,00 dolarów) z przekazów pocztowych
 • 1,16% (1.095,54 dolarów) z MoneyBookers

W grudniu zeszłego roku Fundacja Lounsbery'ego przyznała nam grant w wysokości 40 tysięcy dolarów na zakup sprzętu w pierwszym kwartale 2005 r. Ten grant wraz z pieniędzmi uzyskanymi ze zbiórki pozwolił na zakup sprzętu do wartości 75 tysięcy dolarów.

20 tysięcy dolarów zostało odłożone na dodatkowe zakupy sprzętu i/lub finansowanie rozwojowych projektów programistycznych. Był to także pierwszy kwartał, w którym pełne koszta hostingu były ponoszone przez fundację; na ten cel przeznaczono 16 tysięcy dolarów. 20 tysiecy dolarów z nadwyżki uzyskanej podczas zbiórki pieniędzy zasiliło fundusz rezerwowy.

Fundacja zatrudnia obecnie dwóch pracowników: osobę obsługujacą sprzęt na niepełny etat i programistę na kontrakcie pracującego pełnoetatowo. 8 tysięcy dolarów dla programisty pochodzi z kontraktów na oficjalne kopie serwisów. 1,5 tysiąca dolarów na obsługę sprzętu pochodzi z budżetu.

Pozostałe pozycje budżetowe to 5 tysięcy dolarów na podróże, 500 dolarów na opłaty nazw domen, 2,5 tysiąca dolarów na koszty biurowe, 500 dolarów na organizację zbiórek pieniędzy i promocję oraz tysiąc dolarów na różne wydatki.

Wikimedia Deutschland była jedynym oddziałem, który opublikował własny raport finansowy. Więcej na ten temat w sekcji Oddziały na str. 5.  

Przyznanie Fundacji Wikimediów statusu 501(c)(3)

 
Przyznanie Fundacji Wikimediów statusu 501(c)3

Po wielu miesiącach oczekiwania Fundacja Wikimedia została oficjalnie sklasyfikowana jako organizacja użyteczności publicznej i uzyskała status 501(c)(3) (zwolniona z podatków) przez odpowiednią agencję rządu Stanów Zjednoczonych, IRS. Wpłaty na Fundację uprawniają obecnie w USA do odpisów podatkowych - dotyczy to darowizn, spadków, przekazów pieniężnych i datków rzeczowych. Uprzywilejowanie ważne jest od 20 czerwca 2003 r. (data założenia fundacji) i ten status Fundacji w pełni działa wstecz. Jeśli przekazywaliście w przeszłości jakieś datki dla fundacji, mogą uprawniać Was do odpisu podatkowego.  

Granty

edit

W spotkaniu dotyczącym grantów, zwołanym na IRC w lutym, uczestniczyło około 10 osób. Jego bezpośrednim skutkiem było, zakończone niepowodzeniem, polowanie na grant z UNESCO IFAP na rozpoczęcie prac nad uniwersalnym słownikiem.

Krótko potem podobna propozycja wygrała grant na rozwój oprogramowania w wysokości 5 tysięcy euro z Kennisnetu, holenderskiej instytucji edukacyjnej (pełny raport o grancie i jego skutkach znajdziecie w artykule "Kennisnet i Wikipedia" na stronie 7.).

GuruNet wspiera Wikimanię

edit

Bob Rosenschein z GuruNetu zgodził się być głównym sponsorem Wikimanii wpłacając 30 tysięcy euro. Bob z wielkim entuzjazmem popiera charytatywne cele Wikimanii, a jego firma rozwija się po części dzięki wykorzystywaniu treści z Wikipedii.

Socialtext, firma rozwijająca korporacyjne systemy wiki, zgodziła się zasponsorować konferencję przez wpłatę 5 tysiecy euro, a pozostałe oferty sponsoringu pod koniec marca były jeszcze wciąż na etapie dyskusji.  

Rozwój techniczny

edit
 
Warstwy wyświetlacza LCD

W styczniu i w lutym serwisy Wikimediów doświadczały licznych spowolnień, a raz nawet zupełnego wyłączenia wszystkich z nich. Było to spowodowane rozmaitymi czynnikami. Wielokrotnie ulegały awariom poszczególne serwery (w samym tylko pierwszym kwartale 10 maszyn w głównym klastrze wymagało reperacji), a ruch ciągle rośnie. Miejsce kolokacji naszych serwerów ucierpiało w lutym z powodu poważnej przerwy w dostawach prądu, w związku z tym przez dwa dni przechowywane tam dane były niedostępne lub dostępne tylko do odczytu. Na początku drugiego kwartału niemal wszystkie maszyny znów działają, a klaster wygląda na sprawny.

Opiekunowie techniczni stworzyli niedawno blog na LiveJournal do komunikowania społeczności spraw związanych z serwerami. To jeszcze jeden kanał informacyjny do waszego ulubionego czytnika RSS...

Zaniki napięcia

edit

W pierwszym kwartale doszło do dwóch dużych zaników napięcia. Pierwszy z nich, który wydarzył się około 21 lutego, był spowodowany podwójną awarią zasilania: dwa różne źródła zasilania naszego klastra były wyłączone, gdy zawiodła część z wewnętrznych przełączników w miejscu kolokacji serwerów. Nagły zanik napięcia uszkodził zawartość niektórych baz danych. Zawartość pozostałych baz nie była w pełni zsynchronizowana z najbardziej aktualnym serwerem, a odzyskiwanie wszystkich danych zajęło opiekunom niemal dwa dni. W tym czasie udało się po kilku godzinach uruchomić serwis w trybie tylko do odczytu.

Drugi zanik napięcia miał miejsce 16 marca z powodu błędu człowieka: jeden z dysków głównej bazy danych został całkowicie zapełniony, co uniemożliwiło aktualizację kopii. W danym momencie klaster nie był jeszcze w pełni sprawny po poprzednim zaniku napięcia i nadal nie funkcjonowała pełna redundancja między kopiami. Zanim miejsce na dysku zostało zwolnione, najbardziej aktualna kopia miała już wiele godzin zaległości. Ponowna synchronizacja baz danych zajęła osiem godzin pracy w trybie tylko do odczytu.

Bufory sieciowe zainstalowane pod Paryżem

edit

Raport: David Monniaux.

 
Nasze serwery to te trzy pośrodku.

W grudniu 2004 roku maszyny podarowane Fundacji Wikimedia zostały zainstalowane w serwerowni Telecity mieszczącej się w Aubervilliers na peryferiach Paryża we Francji. Dostęp do sieci podarował francuski dostawca Lost Oasis. W styczniu została ukończona instalacja oprogramowania, ale trzeba było jeszcze załatwić kilka problemów.

Na dzień 1 kwietnia 2005 te maszyny buforują treści w językach angielskim i francuskim oraz multimedia (grafiki, dźwięki itp.) dla użytkowników w Belgii, we Francji, w Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii (codzienne statystyki z podziałem na kraje). Bufory działają według następującego schematu: jeśli żądana strona znajduje się w ich lokalnej pamięci, serwują ją bezpośrednio; w przeciwnym wypadku przekazują żądanie do głównych serwerów na Florydzie i zapamiętują otrzymaną odpowiedź, którą przesyłają do przeglądarki użytkownika Wikipedii. W typowym przypadku buforowane (to znaczy serwowane bezpośrednio) jest 80% tekstu, a proporcja ta rośnie do 90-95% w przypadku dostępu do grafik. Przy obecnych zasadach pracy oprogramowania MediaWiki zawartość jest znacznie lepiej buforowana dla użytkowników anonimowych: zasadniczo wszystkie strony z tekstem dla zalogowanych użytkowników muszą być pobierane z Florydy.

Korzyść z takich buforów jest podwójna:

 • Po pierwsze zmniejszają obciążenie głównych serwerów na Florydzie. Naszą przepustowość (pojemność sieciową) na Florydzie musimy opłacać, podczas gdy możemy uzyskać (mniejsze) części przepustowości w innych miejscach.
 • Po drugie przyspieszają przeglądanie i poprawiają jego jakość, przynajmniej dla anonimowych użytkowników. Każdy dostęp z Europy do serwerów na Florydzie może mieć opóźnienie rzędu 100-150 ms; to znaczy, że pobranie całej strony może zająć znaczny ułamek sekundy, nawet jeśli serwery odpowiadają bezzwłocznie. Opóźnienie w krajach obsługiwanych przez serwery paryskie jest znacznie niższe.

Bufory pod Paryżem służą także jako eksperymentalne wdrożenie i środowisko testowe dla kolejnych buforów, które są obecnie planowane. Możemy na przykład zmienić oprogramowanie buforujące, aby zmniejszyć obciążenie serwerów (w tej chwili, obsługując wszystkie przydzielone kraje, te maszyny są obciążone w 80-95%, choć akurat są dosyć przestarzałe), oraz sprawdzić, jak można poprawić wydajność i trafność (wygląda na to, że bufory nie są tak wydajne jak mogłyby być przy wymianie danych między sobą).

Wydanie MediaWiki 1.4

edit
 
MediaWiki

MediaWiki 1.4 zostało uznane za stabilne 20 marca, jednak farmy Wikimediów używały wersji beta od grudnia 2004 roku. Oznacza to, że większość błędów została naprawiona, a programiści mogą w pełni poświęcić się pracy nad kolejnym wydaniem. MediaWiki 1.5 będzie wykorzystywać rozszerzony schemat bazy danych, co powinno znacznie zwiększyć wydajność. Pojawił się również interesujący kod, który ma poprawić buforowanie: strony serwowane użytkownikom anonimowym i zalogowanym będą wyglądać tak samo, czego nie było w wersji 1.4.

Blokada publicznych pośredników

edit

Od 28 marca Wikipedia automatycznie blokuje edycje pochodzące z publicznych serwerów pośredniczących (tzw. proxy). Ta właściwość jest nadal testowana; szczegóły są dopracowywane na MetaWiki.

Jimmy Wales prosi na FOSDEM o więcej programistów

edit

Jako mówca otwierający konferencję FOSDEM 2005 w Brukseli, Jimmy Wales zaapelował do społeczności programistów o pomoc w rozwoju techniczych aspektów Wikipedii. Analizy tych uwag zostały w zeszłym tygodniu opublikowane w kilku miejscach.  

Statystyki projektów

edit

 
Taśma perforowana

Obecnie mamy dziewięć aktywnych projektów Wikimediów. "Licznik języków" uwzględnia wersje językowe zawierające co najmniej pięć artykułów.

 • Wikipedia (encyklopedia, od stycznia 2001 r.): 134 języki, 50 tys. autorów, 1,6 mln haseł, 27 mln wewnętrznych odnośników [1]
  angielski : 6 tys. użytkowników, 400 tys. haseł, 10% nowych użytkowników na miesiąc;
  niemiecki : 2 tys. użytkowników, 250 tys. haseł
 • Wikisłownik (Wiktionary; słownik (wyrazów obcych, bliskoznacznych, itp.), od grudnia 2002 r.): 70 języków, 1.000 autorów, 170 tys. haseł [2]
 • Wikicytaty (Wikiquotes; zbiór cytatów, od lipca 2003 r.): 30 języków, 500 autorów, 11 tys. haseł [3]
 • Wikiporadniki (Wikibooks; kolekcja podręczników, od lipca 2003 r.): 37 języków, 1100 autorów, 12 tys. artykułów [4]
 • Wikinews (serwis informacyjny, od listopada 2004 r.): 11 języków, 290 autorów, 3.200 artykułów [5]
 • Wikiźródła (Wikisource; repozytorium tekstów źródłowych, od listopada 2003 r.): 50 języków, 300 autorów, 15 tys. haseł/dokumentów [6]
 • Meta (koordynacja projektów Wikimediów, od listopada 2001 r.): 33 języki, 800 autorów, 3,2 tys. artykułów [7]
 • Wikicommons (repozytorium mediów, od września 2004 r.) : 520 autorów, 8,4 tys. artykułów, 60 tys. plików multimedialnych [8]
 • Wikispecies (katalog gatunków, od września 2004 r.) 42 autorów, 2,8 tys. haseł [9]


W tym kwartale Erik Zachte ogłosił wprowadzenie długo oczekiwanego nowego kodu obsługującego statystyki. Aktualizacja skryptów do nowego formatu bazy danych zajęła kilka weekendów. W paru miejscach został poprawiony wygląd, najświeższe statystyki znalazły się na górze, a w tabelach porównawczych pojawiły się nazwy języków.

Nowe właściwości:

 
Śmigła ATR-72

Wykresy chronologiczne są zbierane dla każdej wersji językowej Wikipedii i wypisane wraz z kodem źródłowym. Może to posłużyć jako źródło inspiracji do nauki ich składni. Może też pomóc znaleźć na innych Wikipediach prawdziwe perełki, które zasługują na tłumaczenie. Stworzenie takiego wykresu od zera nie jest trywialne, ale jego rozwijanie, poprawianie lub tłumaczenie jest naprawdę proste.

Wikipedia jest bardziej popularna niż...
Według Alexa Internet w marcu 2005 roku Wikipedia była bardziej popularna niż Altavista, Excite, Walmart i brytyjskie Amazon; jest też na najlepszej drodze do przeskoczenia Reference.com i New York Timesa.
 


Strona 4.

edit
 
Wstęp
 
Założyciel
 
Raporty
 
Projekty
 
Oddziały
 
Prasa
 
Świat
 
Zakończenie
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Z projektów


 
Heraldic seahorse


W ubiegłym kwartale projekty inne niż Wikipedia rozwijały się szybciej od niej, z Wikicommons daleko wyprzedzającym resztę. Oto niektóre ich sukcesy i wieści z tych projektów.

Wikinews

edit

Autor: Amgine

"Nasze trzy główne bronie to... NPW, NPW, NPW"

— z "WikiWiki Thing", remiks: JoiIto

"Wikinews to nie Wikipedia!" - to zbiorowy okrzyk słyszany czasem na Wikinews. Z powodu wielkiego sukcesu Wikipedii, Wikinews było dokładnie obserwowane przez własnych dziennikarzy i tradycyjną prasę przez cały czas swojego rozwoju. W mijającym kwartale jego społeczność była częstokroć porównywana z Wikipedią, choć to zupełnie inny projekt, z innymi celami i kryteriami.

Wikinews szybko urosło. Na początku roku projekt miał dwie wersje językowe; obecnie jest ich jedenaście. To, co zaczęło się od kilkuset autorów, rozrosło się do ponad 2 tysięcy zarejestrowanych użytkowników, między którymi trwa wyścig o ilość i jakość publikowanych informacji. Na tle rodziny Wikimediów projekt rozwija się imponująco: zajmuje trzecie miejsce pod względem szybkości napływu zarejestrowanych użytkowników w ostatnich dwóch miesiącach i przoduje w kategorii względnego przyrostu ilości artykułów1.

Do najważniejszych wydarzeń tego kwartału należy zaliczyć osiągnięcie progu tysiąca artykułów przez wydania niemieckie i angielskie. Ważnym celem projektu jest budowanie archiwum artykułów, które może służyć innym, na przykład Wikipedii2,3, jako źródło na temat światowych i lokalnych wydarzeń.

 
Protestanci przed budynkiem Zgromadzenia Narodowego
Przykład materiału autorskiego na Wikinews, 21 stycznia 2005 artykuł Zamieszki w Belize donosił o strajkach i protestach przeciw ogłoszonej tydzień wcześniej propozycji budżetu.
Autor: Belizian

Publikowanie wiadomości zanim zrobią to najważniejsze serwisy informacyjne nigdy nie było celem Wikinews, ale kilka razy tak się zdarzyło. Informacje o technice, jak "Chińczycy łamią ważny algorytm rządu USA używany w cyfrowych podpisach", mogą wyglądać na naturalną okazję dla Wikinews, ale pojawiały się także duże i małe "gorące" wiadomości. Może "Zdjęto lód ze ścieżki rowerowej Minuteman w Arlington po 4. z najbardziej śnieżnych zim" nie było wydarzeniem podebranym większym mediom, ale "Zamieszki w Belize" już tak. Wiele materiałów autorskich informowało o zdarzeniach nie publikowanych w najważniejszych mediach, lub zawierało wywiady, zdjęcia prasowe oraz informacje zdobyte przez wikireporterów.

Projekt ciągle wzbudza zainteresowanie w kręgach dziennikarskich; na przykład o angielskiej wersji pisał Business Week4 i New York Times5 (wymagana rejestracja). W samym projekcie widać duże zainteresowanie artykułami krytycznymi, począwszy od analizy Simona Waldmana i zarzutów na EditorsWeblog z jednej strony, a skończywszy na niemal dopingu przez Korby'ego Parnella z drugiej. W sumie trudno mówić o spójności krytyki; niektórzy kochają ten projekt, inni go nienawidzą. Wikinews zbiera i krytyczne opinie, i pochwały.

Członkowie społeczności Wikinews sięgnęli także do innych rodzajów dziennikarstwa. Jimmy Wales i inni uczestniczyli w konferencji na Harwardzie Blogi, dziennikarstwo i wiarygodność, w efekcie której doszło do spotkania z blogowiczami na IRC i zaproszenia ich do wyrażenia opinii na temat priorytetów rozwoju Wikinews. Przedstawiciel projektu został zaproszony do wystąpienia na Międzynarodowym Sympozjum Dziennikarstwa w Sieci, rozważane są też podobne prezentacje w przyszłości.

Wikireporterzy nadal eksperymentują ze swoim projektem. Jego członkowie stworzyli także odpowiednie oprogramowanie, w tym WeatherChecker, który pobiera dane o pogodzie, Wikinews Flickr License Search do wyszukiwania z serwisu Flickr grafik na danej licencji do ilustrowania wiadomości oraz Wikinewsbot do automatycznego ściągania i przesyłania treści na Wikinews.

Konkurs Wikinews
Pierwszy konkurs pisania nowinek do angielskiego Wikinews trwał przez 40 dni. Był to test wytrzymałości, który przyniósł setki wiadomości i zakończył się potrójnym ex aequo. HiFlyer, Simeon i Pingswept stworzyli ponad sto artykułów, więcej niż dziesiątki innych, napisanych przez ośmiu pozostałych uczestników konkursu. Zachęcam czytelników innych wersji językowych do zastanowienia się, czy nie warto urządzić podobnego konkursu u siebie.

Wikisłownik to słownik

edit

Autor: GerardM

 
Demotyka na replice kamienia z Rosetty wystawionej w Magdeburgu.
Fotografia: Chris 73

Trzeba być szaleńcem, żeby ekscytować się słownikiem. Muszę przyznać, że można mnie za to skazać bez procesu... Nie sposób zrozumieć słowa, które stara się zrozumieć, jeśli nie zna się już danego pojęcia. Słownik powinien zawierać wszystkie określenia na wszystkie pojęcia; idealny słownik powinien zawierać wszystkie słowa we wszystkich językach.

Co to oznacza? Jest wiele rodzajów słowników. Tradycyjne słowniki, wyliczające słowa z ich definicjami i historią; glosariusze, słowniki wyrazów bliskoznacznych i słowniki dla tłumaczy. Wikisłownik jest ambitny; stara się być tym wszystkim jednocześnie. Przy obecnym oprogramowaniu wikisłowniki w różnych językach zawierają z grubsza to samo — listy słów i języków. Różnią się tylko w definicjach. Czyż nie lepiej by było, gdyby hasło Wikisłownika o danym słowie było automatycznie widoczne we wszystkich dostępnych językach?

Idea jednego, uniwersalnego Wikisłownika we wszystkich językach, to marzenie ludzi zajmujących się tymi zasobami. Łączenie różnych społecznosci nie jest łatwe. Osobiście najbardziej pociąga mnie to, że taki projekt dałby mi możliwość włączenia glosariusza nazw botanicznych, stworzonego przez Hermana Bussera. Herman był wyjątkową postacią w światku holenderskich znawców kaktusów i sukulentów, opublikował wiele artykułów na ten temat. Przekazał mi swój glosariusz przed śmiercią, aby zaczął samodzielne życie.

Z technicznego punktu widzenia taki połączony Wikisłownik wymaga rozszerzenia oprogramowania Mediawiki, podobnie jak dla projektu Wikidata (Wikidane). Pozwoliłoby to na istnienie pól, w których użytkownicy mogliby wybierać zdefiniowane wcześniej wartości, na przykład aby oznaczyć dane słowo jako pochodzące z języka angielskiego. Inne pola mogłyby zawierać tekst z użyciem składni wiki. Implementacja Wikidata jest w trakcie powstawania i powoli zbliżamy się do tego samego dla Wikisłownika.

W chwili, gdy to piszę, nadal marzę: jak by to było, gdybyśmy mieli nie tylko słownik wyrazów bliskoznacznych GEMET, ale także dla innych języków z terenu Unii Europejskiej; czy nie byłoby świetnie mieć zasoby w językach papiamento czy hopi? Ciekawe ile z tych marzeń się spełni i o czym będziemy marzyć, gdy już zbudujemy taki uniwersalny Wikisłownik.


 
Zaćmienie Słońca w 1999 r. we Francji.
Fotografia: Lviatour

Komitet arbitrażu na francuskiej Wikipedii

edit

Francuski komitet arbitrażu został wybrany 22 marca 2005 r. Wybory były rezultatem procesu rozpoczetego 19 września 2004 r. i miały zdecydować po pierwsze czy taki komitet jest potrzebny, a po drugie jaką miałby władzę i zasady.

Konflikty w 2004 r. uwidoczniły słabość metod rozwiązywania konfliktów stosowanych dotychczas w społeczności frankofońskiej. Do tej pory społeczność ogłaszała publiczne głosowania na temat tego, który Wikipedysta ma prawo nakładać sankcje. Te głosowania wprowadzały ataki personalne i ogromną ilość stron głosowania. Głosujący wahali się komu powierzyć tą funkcję, i w końcu oddawali głosy ze względu na lojalność lub z innych niemerytorycznych powodów. Co gorsza, trudno było śledzić historię stron, co powodowało głosowanie na ślepo i subiektywność opinii. Atmosfera stała się tak napięta, że życzliwość w społeczności zaczęła zanikać.

Po trzech sesjach dyskusji nad zasadami, komitet arbitrażu dostał pozwolenie na działanie zgodnie z poniższymi regułami:

 1. Komitet ma prawo odmówić arbitrażu.
 2. Członkowie komitetu, zwani arbitrami, powinni rozwiązywać indywidualne sprawy, a nie ustanawiać ogólne zasady. Takie zasady powinny się opierać na konsensie całej społeczności, nie na działaniach samego komitetu.
 3. Arbitrzy mogą ustanawiać i używać precedensu do rozstrzygania przyszłych sporów, o ile tylko są w stanie wykazać podobieństwo między nimi.

Jedyną nierozwiązaną dotąd kwestią jest pytanie, czy i jak można się odwoływać od decyzji komitetu. Siedmiu arbitrów wybranych na pierwszą półroczną kadencję to: Aoineko, Arnaudus, Greudin, (:Julien:), Romary, Semnoz i Spedona.

Założenie takiego komitetu jest przez niektórych uważane za przerost biurokracji, ale ponieważ Wikipedia szybko rośnie, powinno to pozwolić na uczciwe i sprawne rozwiązywanie konfliktów.

 

Przegląd Wikicommons

edit

Autor raportu: villy

Wikimedia Commons zostało założone 7 września 2004 jako wolne repozytorium multimediów (w tym grafik, dźwięków i filmów) do użytku przez wszystkie projekty Fundacji Wikimediów. Ten projekt rozwinął się szybciej niż jakikolwiek inny projekt Wikimediów. Do 16 kwietnia 2005 było dostępnych ponad 76.000 plików multimedialnych, a serwis liczył sobie ponad 5.250 użytkowników, w tym 53 administratorów i 2 biurokratów.

Używanie wielu języków jest prawdopodobnie największym wyzwaniem dla Commons. Ten pojedynczy serwis obsługuje bezpośrednio grupę serwisów fundacji rozwijanych w każdym języku. Twórcy Commons, niezależnie od języków jakimi się posługują, muszą być w stanie porozumiewać się ze sobą bez barier urastających do nieprzekraczalnych przeszkód. Wczesnym rozwiązaniem problemu wyszukiwania plików w różnych językach jest przypisywanie jednej lub wielu kategorii bezpośrednio do grafik oraz wizualne oznaczenia języków w podglądzie kategorii. Użytkownicy serwisu Commons wypracowali istotną infrastrukturę językową wraz z głównymi stronami pomocy dostępnymi w kilku językach.

 
Rytuał inicjacji w Malawi
Grafika dnia z Commons, opublikowana na wolnej licencji.
Atamari

Stworzenie centrum koordynacji tłumaczeń umożliwiło zmniejszenie potrzeby tłumaczenia różnych stron pomocy. Interfejs Commons jest także dostępny w większości języków Wikipedii. Na koniec warto wspomnieć, że na piętnastu anglojęzycznych administratorów przypada trzynastu administratorów niemieckich, sześciu francuskich, trzech holenderskich, trzech polskich, dwóch rosyjskich, dwóch szwedzkich, i po jednym rumuńskim, japońskim, portugalskim, islandzkim, hebrajskim, czeskim, bułgarskim i białoruskim.

Commons zostało wyposażone w wiele właściwości ułatwiających korzystanie z jego plików. Najważniejszą jest bezpośrednie odwoływanie się do nich z innych projektów Fundacji Wikimediów bez potrzeby kopiowania do lokalnych baz danych każdego z nich. Inną nową cechą jest odnośnik na pasku bocznym, który prowadzi do galerii miniatur ostatnio dodanych grafik. Nowa biblioteka programistyczna "galeria", stworzona w najnowszej wersji oprogramowania MediaWiki, pozwala na szybkie przygotowywanie tych miniatur.

Chociaż głównym celem istnienia Commons jest służenie innym projektom Fundacji Wikimediów, jego użytkownicy szybko stworzyli narzędzia komunikacji w tej społeczności, które można znaleźć także na innych serwisach — zwłaszcza "bar" do prowadzenia ogólnych dyskusji oraz stronę głosowania nad usuwaniem poszczególnych plików. Powstała lista dyskusyjna i kanał IRC (#commons.wikimedia). W związku z tym rozwinął się stopniowo specyficzny duch wspólnoty. Ten duch jest szczególnie widoczny w ostatnich głosowaniach na najlepsze grafiki: nominacje na te grafiki są poddawane dyskusji i głosowaniu codziennie. Niektóre z nich są nadzwyczaj piękne, często są to własne prace utalentowanych użytkowników Commons. Dotąd wybrano 86 grafik na medal. Te grafiki świadczą o żywotności i oryginalności projektu, który ma ledwie 7 miesięcy, a już jest postrzegany przez niektórych jako jedno z najpiękniejszych osiągnięć Fundacji Wikimediów.

10 000 artykułów na Wikicytatach

edit

Aphaia

 
Fragment arabskiego tłumaczenia Księgi Hioba (28:1-21).
Fotografia: Llywrch

Wikicytaty to wielojęzyczne, otwarte kompendium cytatów. Według Pumpie, autora wersji angielskiej, 25 marca 2005 r. projekt osiągnął 10 tysięcy haseł. Stało się to po 21 miesiącach pracy od założenia projektu w lipcu 2003 r.

Na dzień 31 marca bardzo aktywne były dwadzieścia dwie z siedemdziesięciu wersji językowych Wikicytatów. W sumie założono około 4 tysięcy kont, udzielało się też wielu niezarejstrowanych użytkowników (podobnie jak w innych projektach). Obecnie cztery wersje językowe Wikicytatów mają ponad tysiąc artykułów: angielska, niemiecka, francuska i polska; największa z nich jest angielska z 2700 hasłami. Na dziesięć największych wersji Wikicytatów osiem powstaje w językach europejskich, a dwie w językach azjatyckich - chińskim i japońskim. Spośród projektów używających alfabetów innych niż łaciński największy jest bułgarski z ponad 500 hasłami.

Większość wersji językowych Wikicytatów skupia się na autorach ze swojego języka, ale powstaje też wiele dobrych tłumaczeń. W niektórych językach Wikicytatów, zwłaszcza w projektach japońskim i angielskim, widać silną tendencję do zaznaczania źródeł pochodzenia cytatów, a wielu z nich towarzyszą oryginalne teksty. Ta tendencja jest szczególnie widoczna w ogromnej kolekcji przysłów.

Kurs języka perski

edit

Perski, lub inaczej język perski (فارسی), to język o bogatej tradycji, używany w Iranie, Afganistanie i Tadżykistanie. Pod wpływem uchodźców z tych krajów do sąsiednich terenów, w wielu krajach istnieją obecnie aktywne społeczności porozumiewające się w perski.

Kiedy nauczycielka, u której uczy się perski AdamM, poznała ideę wiki, bardzo jej się to spodobało i z wielką ochotą przyjęła sugestię opublikowania materiałów do swojego kursu na Wikibooks.

Realizacja tego pomysłu okazała się być trudnym wyzwaniem. Nauka perski przypomina powrót do szkoły podstawowej — ucząc się pierwszych słów trzeba się nauczyć rozpoznawać kształty i brzmienie znaków. To wymaga nauki słów, które mogą nie być interesujące, ale za to stopniowo wprowadzają po kilka nowych liter. Wspomniane materiały są używane do nauki mężczyzn i kobiet mieszkających w Holandii, którzy mają irańskich partnerów. Dla tych osób dobra znajomość języka jest szczególnie ważna, ponieważ wielu uczniów po tym podstawowym kursie wyjeżdża do Iranu, aby po raz pierwszy spotkać się ze swoją nową rodziną.

Wszystkie teksty w perski zostały przeczytane, nagrane i nie bez problemów wysłane na Commons: nazwy plików dźwiękowych mają schemat xx.wyraz.ogg, gdzie xx to kod ISO 639. Po zastosowaniu do słów jak برادر, otrzymuje się plik fa-برادر.ogg. Niestety, pliku o takiej nazwie nie dało się wysłać Firefoksem, zapisać w Audacity ani odsłuchać w Ashampoo. Udało się jednak wysłać je na Commons przez Internet Explorera.

W tym czasie funkcja wysyłania plików na Commons została doszlifowana. Dzięki temu można było wysłać plik wraz z opisem wszystkich jego kategorii na raz, co skróciło czas ich przesyłania o ponad połowę.

 
Głęboko iterowany Buddhabrot, szczególny przykład ze zbioru Mandelbrota
Autor: Evercat

Ponieważ perski czyta się od prawej do lewej, lepiej było umieścić materiał kursu w domenie fa.wikibooks.org niż w domenie nl: albo en:. Wprowadziło to też niezbyt zabawny problem. Symbole wskazujące na zewnętrzny odnośnik nie pojawiają się w artykule perski po lewej; zamiast tego zasłaniają pierwszą literę wyrazu, utrudniając jego czytanie. Na szczęście istnieje styl <div class="plainlinks">, który usuwa tę niedogodność w artykułach. W zależności od używanej przeglądarki artykuł taki jak na przykład PerskiLes2 może być wręcz niemożliwy do edycji nawet dla osób znających składnię wiki.

W tej chwili mamy już artykuły z wymową perski, zamierzamy też dodać do Wikisłownika holenderskie słowa i wyrażenia. Mamy nadzieję, że w ten sposób powstanie wiele tłumaczeń, które pomogą dostosować te materiały dla osób uczących się perski w innych językach. Póki co polecamy obecny podręcznik perski po angielsku.

Wymiana z PlanetMath

edit

W styczniu 2005 Derek Williams rozpoczął projekt PlanetMath Exchange, który ma pomagać w wymianie zawartości między Wikipedią a serwisem PlanetMath - tworzoną przez społeczność matematyczną encyklopedią na licencji GFDL założoną w 2001. Celem projektu jest wzbogacenie zawartości artykułów z dziedziny matematyki na Wikipedii. Mimo, że uczestniczy w nim obecnie tylko 9 osób, zostało przejrzane niemal 500 artykułów, a około 40% z nich zostało włączonych do Wikipedii. Oleg Alexandrov napisał kilka skryptów by pomóc zautomatyzować ten proces; statystyki projektu można oglądać pod tym adresem.

Latarnia morska Osezaki

edit

Autor: 俊武 (Toshitake)

 
Latarnia morska Osezaki

Japoński Wikipedysta napisał w japońskiej wersji Wikipedii artykuł o punkcie orientacyjnym w swoim rodzinnym mieście, latarni morskiej Osezaki (大瀬崎灯台). Znalazł jej ładną fotografię w sieci i zapytał autora, czy może jej użyć na Wikipedii. Dostał zgodę od właściciela praw autorskich i umieścił ją na Wikipedii, ale zapomniał dodać informację o warunkach licencji. Kiedy zdjęcie zostało zgłoszone do umieszczenia na stronie głównej japońskiej Wikipedii, inny Wikipedysta zauważył ten brak i zwrócił jego uwagę na kwestię poważnego i dokładnego traktowania praw autorskich oraz licencji. Napisał więc ponownie do posiadacza praw autorskich aby wyjaśnić zasady GFDL i poprosić go o wydanie zgody na takie warunki publikacji. Fotograf chętnie na to przystał. Wcześniej jego prawa autorskie były często ignorowane, między innymi przez oficjalny portal miasta - i uważał, że te serwisy lekceważyły wartość jego dzieł i pracy. Z tego względu prośba Wikipedysty zrobiła na nim duże wrażenie, a młody autor przekonał się w ten sposób, jak ważne jest przestrzeganie prawa autorskiego dla upowszechniania projektu.


Strona 5.

edit
 
Wstęp
 
Założyciel
 
Raporty
 
Projekty
 
Oddziały
 
Prasa
 
Świat
 
Zakończenie
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-


Wieści z oddziałów


 
Wschód słońca koło Königswalde w Saksonii (Niemcy)


Wikimedia Deutschland

edit

Elian

Wikimedia Deutschland aktywnie promowała projekty Wikimediów w tym kwartale, organizując obecność przedstawicieli projektu na największych na świecie targach komputerowych - Cebit w Hannowerze oraz na targach książkowych w Lipsku. Oba przedsięwzięcia - pierwsze sponsorowane przez Linux New Media AG, drugie przez Directmedia Publishing (wydawca Wikipedia DVD) - okazały się sukcesem. Ludzie obsługujący stanowiska, w tym Southpark, Mathias Schindler, Nina, Arne Klempert oraz Elian, nie musieli wyjaśniać odwiedzającym czym jest Wikipedia - to już było ogólnie wiadome. Padało jednak wiele pytań dotyczących sposobu, w jaki Wikipedia faktycznie działa.

Na zaproszenie Axela Schäfera, członka parlamentu niemieckiego, Mathias Schindler, Kurt Jansson i Elian, spędzili tydzień w Berlinie, stawiając pierwsze kroki na arenie politycznej. Rozmawiali z wieloma politykami, wyjaśniając im zawiłości działania Wikipedii oraz jej specyficzne problemy dotyczące obowiązującego obecnie prawa autorskiego.

A ze smutniejszych wiadomości: Achim Raschka, ukochany organizator międzynarodowych oraz niemieckich konkursów na pisanie artykułów, opuścił radę z powodów osobistych.

Z końcem marca liczba członków niemieckiego oddziału Fundacji wyniosła 150.

Krótkie zestawienie datków od założenia oddziału:

Miesiąc Suma datków Liczba poszczególnych datków
2004
Wrzesień 2004 4.589,37 EUR 183
Październik 2004 1.820,96 EUR 81
Listopad 2004 1.049,00 EUR 37
Grudzień 2004 7.259,00 EUR 50
  Suma:   14.718,33 EUR z 351 datków
1 kwartał 2005
Styczeń 2.119,10 EUR 67
Luty 11.048,66 EUR 429
Marzec 8.319,38 EUR 229
  Suma:   21.487,14 EUR z 725 datków

Jedynym znaczącym wydatkiem w roku 2005 było 2.714 EUR przeznaczone na porady prawne. Cała reszta (numer faksu, znaczki Wikimedia itd.) kosztowała w sumie poniżej 100 EUR.

Wikimedia France

edit

Wikimédia France, stowarzyszenie reprezentujące francuski oddział Fundacji Wikimediów, zwołało pierwsze ze swoich regularnych Assemblée générale (walne zgromadzenie członków), by wybrać nową Conseil d'administration - radę administracyjną i aby przedyskutować wiele tematów. W tej chwili można zobaczyć skład nowowybranej rady, a niedługo, powinien się pojawić krótki opis stowarzyszenia.

Règlement intérieur - poprawki pierwotnego regulaminu - poddane zostało głosowaniu i w jego efekcie oficjalnie przyjęte. Skarbnik stowarzyszenia może wreszcie otworzyć konto bankowe po formalnym głosowaniu rady. Do stowarzyszenia przyłączyło się również wielu nowych ludzi. W nadchodzących tygodniach, rada ma zorganizować zespoły, które będą pracować nad innymi problemami - w szczególności nad tym, aby zdobyć środki finansowe oraz partnerów dla projektów Wikimediów.

Stowarzyszenie wykupiło domenę wikimedia.fr. Planuje się na niej umieszczenie publicznego serwisu WWW francuskiego oddziału. Zostanie do tego użyte oprogramowanie wiki, działające na jednym z paryskim serwerów buforujących.


 
Chiński Domek w parku Sanssouci w Poczdamie.
Fotografia: Tillea


 
Oranżeria w pałacu wersalskim pod Paryżem.
Fotografia: UrbanStrona 6.

edit
 
Wstęp
 
Założyciel
 
Raporty
 
Projekty
 
Oddziały
 
Prasa
 
Świat
 
Zakończenie
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

W mediach


 
Kometa Hale Boppa


 
Centrum Sony w Berlinie nocą.
Tillea.

Główne trendy w prasie

edit

W ostatnich miesiącach dało się zaobserwować kilka ogólnych trendów.

Wikipedia była często opisywana przez angielską i niemiecką prasę w 2004 r., ale przez prasę w innych językach została zauważona dopiero po rozpowszechnieniu wiadomości o milionowym artykule. W roku 2005 prasa nieanglojęzyczna osiągnęła wreszcie etap, w którym teksty o Wikipedii przestały być jedynie prostym wyjaśnieniem dla nieświadomej publiczności czym "jest" Wikipedia. Zaczęto się bardziej skupiać na dużych wydarzeniach i wywiadach o konkretnych sprawach. W wielu krajach wygląda na to, że Wikipedia jest uznawana za źródło bez żadnych dodatkowych wyjaśnień. Przykładowo, styczniowa wiadomość o potencjalnej umowie z Google była szeroko komentowana w prasie i na blogach w wielu językach.

Autorzy wielu wersji językowych udzielają teraz regularnych wywiadów na temat konkretnych spraw w swoich projektach. Przykładem jest wywiad Anthere dla neteconomie.com na temat opinii Fundacji o takich projektach jak Google Print Library Project, NYPL Digital Gallery czy o altruistycznych zachowaniach firm w rodzaju Yahoo!.

Drugą widoczną tendencją jest coraz większa ilość informacji o projektach innych niż Wikipedia, zwłaszcza o Wikinews (media uwielbiają pisać same o sobie). Duże raporty na te tematy pojawiały się w Businessweeku, New York Timesie i w Wired.

Trzeci trend to wzrost ilości wewnętrznych sprawozdań na temat projektów Wikimediów. Wikinews donosi o działaniach fundacji (na przykład "Niemiecka Wikipedia sprzedała pierwsze 10 tysięcy swoich DVD" czy "Brak faktów nie przeszkadza w spekulacjach o układzie Wikipedii z Google"), a członkowie społeczności obok własnych tekstów w Quarto publikują też artykuły o rozwoju projektów i inicjatywach w anglojęzycznym biuletynie Wikipedia Signpost i niemieckojęzycznym Kurierze.

 
Schody w Muzeum Watykańskim.
Tillea.

W mediach

edit

Autorzy: Worldtraveller, presroi oraz al

Wachlarz opinii prasowych na temat projektów Wikimediów w pierwszym kwartale 2005 r. rozpościerał się, jak zwykle, od uwielbienia do zjadliwości.

Pozytywne

edit

Wśród głosów pozytywnych był Guardian z 27 lutego, opisujący Wikipedię jako "Najlepszy jak dotąd przykład zdolności internetu do grupowania się w samoregulujące się sieci" [12].

Magazyn Wired z marca 2005 przyjrzał się dokładnie części najbardziej aktywnych Wikipedystów i opisał Wikipedię jako "samoorganizująca się bibliotekę przyszłości" [13]. W tym samym czasie CNN oraz wiele innych serwisów informacyjnych donosiło o wypowiedzi Tima Berners-Lee, wynalazcy WWW, który stwierdził na konferencji, że oprogramowanie wiki ucieleśniło wiele z jego wizji internetu jako narzędzia współpracy, oraz że Wikipedia jest "świetnym przykładem na to, że ludzie chcą być kreatywni, a nie tylko zasysać informacje" [14].

Stworzone na Wikipedii opisy tsunami na Oceanie Indyjskim wywołały ogromne zainteresowanie projektem, w tym także wypowiedź opublikowaną 9 stycznia w Financial Times, opisującą Wikipedię jako "jedyny natychmiastowy materiał źródłowy" [15]. Tego samego dnia w Observerze znalazł się felieton porównujący Wikipedię do pszczoły, której lot przeczy prawom aerodynamiki; w tym samymy artykule stwierdzono, że choć Wikipedia "powinna okazać się katastrofą", w rzeczywistości jest "niebywale użytecznym materiałem źródłowym dostępnym w sieci" [16].

W odpowiedzi na szeroko omawianą krytykę autorstwa Roberta McHenry'ego, byłego współautora Encyklopedii Britannica (zobacz niżej), Free Software Magazine z marca 2005 r. opublikował arykuł, w którym zostały naszkicowane przewagi swobodnie edytowalnej encyklopedii nad encyklopediami tradycyjnymi [17], i w którym padł zarzut, że Britannica używa nieczystych zagrań próbując zdyskredytować poważne zagrożenie dla swojej renomy.

Wikipedia i Wikinews zostały wspomniane na LCI, ważnym kanale informacyjnym francuskiej telewizji. Było to tylko w ramach kilkuminutowego materiału o projektach wiki, ale to jedna z nielicznych wzmianek o Wikipedii w telewizji.

 
Zbliżenie żądła osy, widoczna kropla jadu

Niezbyt pozytywne

edit

W opublikowanym w Sylwestra na Kuro5hin [18] tekście pod tytułem "Dlaczego Wikipedia musi pozbyć się swojej niechęci do elitaryzmu", współtwórca Wikipedii, Larry Sanger, pomstował na projekt, któremu przewodził do 2002 r. Sanger narzekał, że eksperci nie byli traktowani z należytym szacunkiem, że ten brak poważania może się fatalnie odbić na długofalowej wiarygodności Wikipedii, oraz że projekt miał "pewną trującą atmosferę" z powodu kłopotliwych użytkowników. Jego zdanie było przytaczane przez magazyn Wired [19] oraz wiele innych.

Komentarz Sangera wzbudził wiele dyskusji. Danah Boyd napisała w blogu Many-to-Many [20], że była "często zażenowana tym, co znalazła na Wikipedii". W dyskusji z sąsiednim felietonistą Clayem Shirkym, Boyd wytykała brak znanego autorstwa haseł [21].

Shirky, gorący zwolennik Wikipedii, miał na jej temat bardziej pozytywne zdanie niż Boyd. Komentując jego wpisy Sanger oskarżył go o "religijną wiarę w wyższość modelu Wikipedii" [22]. W nawiązaniu do tej dyskusji magazyn Wired także przyjrzał się niektórym problemom stojącym przed Wikipedią na drodze do stania się uznawanym źródłem informacji [23].

Były wydawca Encyklopedii Britannica, Robert McHenry, dopisał dalszą część krytyki Wikipedii, którą rozpoczął dotkliwym atakiem w zeszłorocznym artykule zatytułowanym "Encyklopedia oparta na wierze". Określił ją na łamach Chicago Tribune jako "...niewielką, samozwańczą grupę ludzi zapewniających się nawzajem... że jest w jakiś niewysłowiony sposób lepsza" [24].

Artykuł w Washington Post wywołał kontrowersje, gdy okazało się, że zawierał nieprawdziwe dane, pochodzące z hasła Wikipedii o trzęsieniu ziemi w Lizbonie w 1755 r. [25] W tekście tym posądzano księży o to, że po trzęsieniu "wylegli na ulice i wieszali tych, którzy według nich wywołali gniew boski", ale śledztwo przeprowadzone przez prezentera katolickiego radia wykazało, że to zdanie zostało zaczerpnięte z artykułu w Wikipedii [26]. Jeden z blogowiczów określił je jako "pochodzące z nieopartego na źródłach, całkowicie zmyślonego wpisu z Wikipedii" [27].

 
Ręcznie wykonany szklany paciorek i wisior

Niezwykłe

edit

Zapewne ze względu na rosnącą powszechną świadomość Wikipedii serwisy informacyjne często zakładają, że Wikitravel jest jej pochodną [28]. Innym częstym błędem reporterów jest określanie poprzednika Wikipedii mianem "Newpedia" zamiast "Nupedia", a wśród jego winowajców znalazł się The Guardian [29] i Nature [30].

Brazylijski magazyn Veja w artykule z 26 stycznia zauważył jak łatwo zwandalizować Wikipedię po tym, jak jego autor dodał fałszywą informację do angielskiej wersji biogramu Luiza Inácio Lula da Silvy. Rumuński Evenimentul Zilei zdawał się być zaskoczony odkryciem, że każdy może pisać w Wikipedii, i donosił zszokowanemu narodowi, że ta otwarta encyklopedia "to nie dowcip i istnieje naprawdę" [31].

Niemieckie sieciowe wydanie Der Spiegela, jednego z najpopularniejszych źródeł informacji w tym kraju, zostało w lutym przyłapane na plagiacie artykułu z niemieckiej Wikipedii. Artykuł o ludobójstwie we Rwandzie w 1994 r. został przez gazetę skopiowany dosłownie, wraz z błędami gramatycznymi, ale następnie wycofany i zastąpiony przeprosinami [32], gdy fakt plagiatu wyszedł na jaw [33].

A niezależnie od nalegań Wikipedii, żeby nie brać jej za eksperyment społeczny, The Guardian z 13 stycznia okrzyknął ją przykładem "odrodzenia komunizmu - w jego pierwotnej postaci - w internecie" [34].Strona 7.

edit
 
Wstęp
 
Założyciel
 
Raporty
 
Projekty
 
Oddziały
 
Prasa
 
Świat
 
Zakończenie
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Wieści międzynarodowe

 

 
Jezioro Moraine w Kanadzie


Konferencje

edit

W tym kwartale Wikimedianie uczestniczyli w coraz większej ilości konferencji, zarówno jako mówcy jak i gospodarze stoisk. Oto raporty z niektórych, najbardziej znaczących i interesujących.

Tymczasem zespół Wikimanii przygotowuje konferencję Wikimania, pierwszą międzynarodową konferencję Wikimediów, zwołaną na sierpień 2005 r. Mamy nadzieję, że będziecie mogli wziąć w niej udział; opłaty za wstęp są bardzo niskie, aby koszta uczestnictwa były tak bezbolesne, jak to tylko możliwe. Na Wikimanię można się zapisać przez sieć.  

FOSDEM

edit

Zobacz też FOSDEM 2005

 
Grand Place, Bruksela. Autor: ChrisO

Fosdem to coroczna impreza odbywająca się w Brukseli (Belgia), która była świetną okazją do spotkania z wieloma osobistościami ze społeczności Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Jimmy został zaproszony do wygłoszenia przemowy otwierającej tegoroczną edycję, było więc istotne, aby pojawili się tam także inni nasi przedstawiciele.

W przygotowanie tej imprezy było zaangażowane wiele osób. Główną rolę pełnił Walter: ponieważ mieszka w Brukseli, zajmował się większością spraw związanych z drukowaniem broszur i ulotek. Ulotki po francusku przybyły pocztą elektroniczną od Anthere, Waerth wydrukował także ulotki po niemiecku i holendersku oraz laminowane plakaty w formacie A2. Elian pomagała w ukończeniu ślicznego zestawu ulotek — pewnej późnej nocy wielu ludzi dopytywało się o ukończenie tekstu po holendersku i stworzenie profesjonalnego wydawnictwa. Wszystko to działo się w Brukseli, a uczestnicy świetnie się bawili.  

Cebit

edit

Zobacz też Cebit 2005

 
Wikipedia na CeBIT 2005 prezentowali użytkownicy Mathias i Southpark.
Autor: Nina

Od 10 do 12 marca Wikimedia była obecna w Hanowerze (Niemcy) na największych na świecie targach komputerowych CeBIT. Nasze stoisko znalazło się w miłym sąsiedztwie projektów takich jak Debian, KDE, Gnome i OpenOffice.org w Linuxparku. Na Cebicie był też obecne wydawnictwo Brockhaus, w tej samej hali co Wikimedia. W odróżnieniu od wielu innych otwartych projektów Wikimedia miały dla siebie całe stoisko ze stolikiem na komputer i ulotki. Dekoracje i wyposażenie były skromne — zostały wykorzystane plakaty z FOSDEM 2005, a w roli komputera do prezentacji Nina używała swojego nowiutkiego iBooka.

TIC21

edit

TIC to seria konferencji dotyczących trwałego rozwoju; ostatnia, TIC21, miała miejsce we Francji w lutym 2005 r. Anthere została zaproszona do napisania artykułu do biuletynu TIC21 na temat związku Wikipedii z trwałym rozwojem oraz do uczestnictwa w konferencji. Na przyszły rok Wikimedia zostały zaproszone przez organizatorów do prezentacji na tej imprezie.  

PixelACHE

edit
 
Anthere przemawia na Dot Org Boom 2005 w Sztokholmie (Szwecja).
Autor: LA2.

Wikimedia została zaproszona na festiwal sztuki elektronicznej PixelACHE i związane z nim seminarium Dot Org Boom, które odbywały się w kwietniu 2005 r. w Helsinkach (Finlandia). Florence Devouard była ambasadorem Wikipedii na trzech prezentacjach: jednej w fińskiej ambasadzie w Sztokholmie oraz dwóch innych w Helsinkach.

Festiwal dał okazję do spotkania z trzema autorami w Sztokholmie (Lars Aronsson z Project Runeberg i Susning.nu, Steve Rapaport oraz Sabina Rapaport Romlin) i dwoma w Helsinkach (Timo i Cimon). Steve napisał potem subiektywny, ale dobrze przyjęty raport.  

WSIS Prepcom-3

edit

Zobacz też Druga sesja przygotowawcza Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego

Yann Forget był obecny na drugiej edycji WSIS Prepcom, spotkaniu przygotowawczym do "drugiej fazy" Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, który ma się odbyć tej jesieni w Tunisie (Tunezja).

Jimmy Wales planuje przemawiać na spotkaniu WSIS w połowie listopada. Poprosił o możliwość reprezentacji Wikimediów na następnym Prepcomie (19-30 września w Genewie, w Szwajcarii) na stoisku urządzonym przez ochotników. Zaproponował także organizację warsztatów dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu Wikipedii.


 
Frankfurt nad Menem.

 

Wikimania 2005

edit

Wikimania 2005 - pierwsza międzynarodowa konferencja Wikimediów odbędzie się we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, w dniach od 4 do 8 sierpnia 2005 r. Konferencja przyjmuje teksty i inne zgłoszenia do końca maja (zarówno od osób ze społeczności Wikipedii i Wikimediów, jak i spoza nich) do prezentacji, warsztatów i grup dyskusyjnych. Przyjmowane są także sugestie dla panelistów, do mów otwierających oraz do innych zajęć. Zgłoszenia można nadsyłać na adres cfp--at--wikimedia.org; w innych sprawach należy pisać na adres info--at--wikimedia.org. Preferowane są teksty na wolnych licencjach. Bardzo zachęcamy do nadawania swoim pracom licencji GFDL lub CC. Można także redagować je bezpośrednio na http://meta.wikimedia.org lub na innym naszym serwisie.

Publiczność będzie się składać w większości z około 300 aktywnych Wikimedian z całego świata. Na konferencji będą dostępne tłumaczenia. Lista mówców zostanie zamknięta pod koniec czerwca, a uczestników zachęcamy do uzgadniania dodatkowych zajęć przed imprezą.  

Sposoby zaangażowania

edit

Niektórzy z Wikimedian angażują się w prace fundacji inaczej niż poprzez edycje. Poniżej znajdziecie opis partnerstwa, które rozpoczęliśmy z Kennisnetem, oraz raport na temat korzystania z własności intelektualnej we Francji. Obie te sprawy zaistniały dzięki niezależnym staraniom Wikimedian.

Kennisnet i Wikipedia

edit

Kennisnet i Wikimedia, początek partnerstwa Autor: Gerard

 
"Tygrysy mają na swoim futrze szerokie czarne pręgi."
Wikijunior rozwija materiały edukacyjne dla dzieci adaptując treści z Wikipedii dla młodszych odbiorców.
Autor: Malene Thyssen

Kennisnet to grupa zapewniająca serwery pośredniczące dla holenderskich szkół. Były one dużym źródłem wandalizmu dla holenderskiej Wikipedii, więc większość holenderskich moderatorów nie lubiła ich. Wybuchały częste dyskusje co powinniśmy z tym zrobić; czy powinniśmy zablokować Kennisnet na stałe, czy tylko czasowo, aby wady tego rozwiązania nie przeważyły jego zalet? Mieliśmy kontakty z kilkoma szkołami, co oznaczało, że można by współpracować, gdybyśmy tylko wiedzieli z kim rozmawiać. Tymczasem Kennisnet to centralny dostawca; co tu zrobić?

W tym czasie powstał projekt Wikijunior, finansowany przez niewielki grant na rozwój materiałów edukacyjnych. To była dobra okazja do nawiązania kontaktu z Kennisnetem: może zdołalibyśmy ich tym zainteresować, a oni mogliby pomóc w naszych problemach z ich serwerami. Zorganizowaliśmy spotkanie: dwójka Wikimedian wybrała się do Zoetermeer. Zostaliśmy powitani przez duży zespół kierownictwa Kennisnetu i przedstawilismy się. Okazało się, że już nas znali, lubili i natychmiast chcieli się dowiedzieć, co Kennisnet mógłby zrobić dla upowszechnienia Wikipedii!

Niesamowicie było słyszeć, jak dobrze został przyjęty nasz wkład w rozwój nowych projektów takich jak Wikisłownik, Wikiporadniki (Wikibooks) czy Wikinews. Nasze wrażenie na temat roli Kennisnetu okazało się zupełnie nieprawdziwe. Kennisnet był tylko pośrednikiem między szkołami i dostawcami, nadzorującym kontrakt na dostęp do Internetu; pechowo ten kontrakt również nazywał się Kennisnet.

Nasze drugie spotkanie było zabawne; Wikipedyści przybyli dużą grupą, ale z powodu choroby Kennisnet reprezentowała tylko jedna osoba. Mimo tego spotkanie okazało się naprawdę ważne. Kennisnet chciał występować w roli partnera; zostały ustalone podstawy współpracy: hosting, finansowanie Wikidanych (Wikidata) i usprawnień Wikisłownika, wykorzystanie Wikipedii i Wikinews w projektach Kennisnetu oraz wkład dzieci w rozwój Wikipedii. To było fantastyczne. Przez te wszystkie emocje zapomnieliśmy o serwerach i o Wikijuniorze, ale pewnie powrócą na następnym spotkaniu...  

Właściwe czy niewłaściwe wykorzystanie własności intelektualnej

edit

Autor: Yann Forget, współpraca: Teofilo-Folengo, Emmanuel Legrand i Nataraja.

Poniższy artykuł odzwierciedla opinie jego autorów, które nie muszą być zbieżne ze zdaniem rady Fundacji.

Autorzy Wikipedii napotkali na problemy w zdobyciu dokumentów, które powinny być swobodnie dostępne publicznie. Z drugiej strony pewne instytucje zaczynają wykazywać świadomość tego problemu.

Korespondencja z francuskimi instytucjami

edit
 
Bardzo bogate godzinki księcie de Berry, luty. Ta ilustracja jest najstarszym znanym przedstawieniem zimy.
Autor: Petrusbarbygere

Do francuskich instytucji zostało wysłane kilka próśb o udzielenie zgody na publikację dokumentów w Wikipedii. Wśród nich znalazła się francuska Biblioteka Narodowa i archiwum fotograficzne francuskiego Ministerstwa Kultury.

W pierwszym wypadku chodzi o miniatury sprzed kilkuset lat. Mimo, że francuska Biblioteka Narodowa zgodziła się na ich reprodukcję, to uczyniła to pod pewnymi warunkami, ponieważ nie chciała przyznać, że dokumenty te stanowią własność publiczną.

Druga sprawa dotyczy XIX-wiecznych fotografii historycznych zabytków, których bezpłatnej publikacji odmawia stowarzyszenie ADAGP.

Decyzja Naczelnego Sądu Apelacyjnego

edit

15 marca 2005 r. Naczelny Sąd Apelacyjny, najwyższa władza sądownicza we Francji, ogłosił bardzo interesujący wyrok z zakresu prawa autorskiego. Proces dotyczył dwóch artystów, Daniela Burena i Christiana Dreveta, którzy dokonali renowacji Place des Terreaux w Lyonie. Oskarżali oni czterech wydawców o reprodukcję i sprzedaż pocztówek z wizerunkiem placu bez ich zgody i bez umieszczenia ich nazwisk na odwrocie kartek.

Według Gérarda Ducrey, prawnika Profesjonalnego Związku Pocztówek (Union professionnelle de la carte postale) to rewolucja w prawie autorskim wizerunków prac wykonanych przez urzędników państwowych (...) miażdżący cios dla praktyki zawłaszczania przestrzeni publicznej przez niektórych artystów. Chodzi mu dokładniej o architektów, autorów słynnych budowli sfinansowanych z publicznych funduszy, którzy żądają opłat za każde pojawienie się ich pracy w gazecie, w książce, na pocztówce albo na plakacie. Dzieje się tak z piramidą w Luwrze, francuską Biblioteką Narodową, Wielkim Łukiem na La Défense...

Ta decyzja, która ustala zasady orzecznictwa, z pewnością przyniesie dobre skutki dla projektów takich jak Wikipedia.

 
Ta historyczna francuska mapa, przedstawiająca odkrycia na terenie ówczesnych Stanach Zjednoczonych po ekspedycji z 1673 r., została udostępniona Wikimediom dzięki uprzejmości francuskiej Biblioteki Narodowej.
Autor: David Monniaux

Opinia prezydenta Republiki Francuskiej

edit

Prezydent Republiki Francuskiej interweniował ostatnio w Ministerstwie Kultury, oczekując przyspieszenia dystrybucji francuskich i europejskich prac w Internecie. W szczególności poprosił o analizę warunków, które trzeba spełnić, aby poszerzyć zasoby dużych francuskich i europejskich bibliotek, i uczynić je łatwiej dostępnymi w Internecie.

Ciekawe, jak ta inicjatywa może się przysłużyć projektom Fundacji Wikimediów.

Projekt Michael

edit

Poza tym trzy państwa europejskie - Wielka Brytania, Włochy i Francja - przygotowują wspólnie portal internetowy prezentujący zbiory kultury. Wkrótce dołączą do nich także inne kraje. Swoje zainteresowanie uczestnictwem w projekcie Michael wyraziły Niemcy, Belgia, Finlandia, Grecja, Węgry, Irlandia, Malta, Holandia, Polska i Portugalia.

Interesująca mogłaby być próba nakłonienia założycieli tego projektu do jasnego uznania tych prac za własność publiczną i do szerokiego ich udostępnienia.

Własność intelektualna w administracji publicznej

edit

Równie celowe byłoby rozpoczęcie kampanii lobbingowej w sprawie udzielania wolnych licencji, lub przekazywania na własność publiczną prac powstających na zlecenie administracji publicznej, co umożliwiłoby cyfrową dystrybucję tych prac. Taka praktyka ma miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych (ale nie wszędzie: na przykład administracja stanowa oraz miejska może chronić swoje prawa intelektualne prawem autorskim) (por. fotografie z NASA i z innych organów amerykańskiej administracji federalnej). Pozwoliłoby to uniknąć problemów z prawami autorskimi; dostępność tych prac byłaby też przeciwwagą do obecnie dominujących w zasobach sieci materiałów amerykańskich.

12 listopada 2003 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, przedłożony następnie do zatwierdzenia przez francuski parlament, który w części II próbuje wyraźnie określić autorstwo prac wykonanych przez urzędników publicznych podczas pełnienia swoich obowiązków. Planowane rozwiązanie ma na celu zapewnienie efektywnego uznawania opłat za wykorzystanie przy jednoczesnym zagwarantowaniu zatrudniającej ich administracji zapewnienia możliwości wypełniania jej misji służby publicznej.

Rzecznik do spraw wydawnictw publicznych we Francji

edit

Raport rzecznika do spraw wydawnictw publicznych za rok 2003 zawiera dosyć enigmatyczne zdanie: większa część tych nakładów jest przeznaczona do bezpłatnego rozpowszechniania, jednak dane o tej wielkości nie pozwalają niestety na zbiorcze oszacowanie. [35]

Źródła

edit

Poniższe źródła są w języku francuskim:

 
Edykt z Villers-Cotterêts to reformatorskie prawo z 1539 r., wycofujące używanie łaciny z oficjalnych francuskich dokumentów. Tekst tego rozporządzenia jest dostępny na Wikiźródłach.
Autor: Gwalarn

Bieżące działania

edit

Została wystosowana petycja do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), aby ich dokumenty były dostępne na wolnej licencji.

Norbert Bernard podjął kroki w celu zdobycia kopii edyktu z Villers-Cotterêts (1539). [36]

Możliwe przyszłe działania

edit

Początkowo trzeba będzie skorzystać z uczuć narodowych i poprosić o publikację pewnych dokumentów na wolnej licencji (takich jak na przykład fotografia prezydenta Republiki Francuskiej). Potem można poszerzyć sferę tych działań także o inne rodzaje dokumentów.

Przykładowo, można napisać do francuskich parlamentarzystów z prośbą o przyjęcie legislacji podobnej do niemieckiego prawa swobody krajobrazu (Panoramafreiheit), które umożliwia fotografowi uniknąć większości opłat, gdy obiekt znajduje się przy drodze publicznej (Marco Krohn zauważył, że to prawo pozwala na robienie zdjęć jeśli to _fotograf_ znajduje się w miejscu publicznym, niezależnie od tego gdzie znajduje się obiekt, ale i tak nam nie wystarczy, ponieważ nie zezwala na modyfikacje zdjęcia, na co pozwala GFDL).

Myślę, że na dłuższą metę naszą rolą jest promocja idei Wolnej kultury. Musimy jednak wyznaczyć sobie pośrednie etapy do osiągnięcia tego celu.


Strona 8.

edit
 
Wstęp
 
Założyciel
 
Raporty
 
Projekty
 
Oddziały
 
Prasa
 
Świat
 
Zakończenie
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Kalendarium

Zobacz też stronę Kalendarium.

Styczeń

edit
8-11 Jimmy w Jerozolimie i Tel Awiwie, Izrael.
21-22 Jimmy w Cambridge, stan Massachusetts (Blogi, dziennikarstwo i wiarygodność: pole bitwy i wspólny grunt)

Luty

edit
9 Jimmy w Palo Alto (seria odczytów na Uniwersytecie Stanfordzkim)
16 Jimmy w Helsinkach, Finlandia (Nokia: Internet jako platforma generowania wartości)
20-22 Jimmy w St. Petersburgu, stan Floryda (Konferencja dziennikarstwa i wartości biznesowej: inteligentne strategie, trafne decyzje)
26-27 Jimmy w Brukseli, Belgia (FOSDEM)

Marzec

edit
3 Jimmy daje wywiad dla lokalnej stacji radiowej w Tampie, stan Floryda
5 Dni Linuksa w Kamienicy Saskiej
10 Cebit 2005
14-17 Jimmy na ETech w San Diego, stan Kalifornia
17 Targi Książki w Lipsku (-20)
18 Jimmy w Barcelonie (impreza Wolnej kultury CCC)
21-26 Jimmy na konferencji Doors of Perception 8 w Nowym Delhi
26 spotkanie w Londynie

Kwiecień

edit
14-17 Anthere w Helsinkach, Finlandia (PixelACHE)
18-20 Angela w Pretorii, Południowa Afryka (FLOSS)
18-21 Jimmy w Santa Clara, stan Kalifornia (Konferencja uzytkowników MySQL)
25-26 Jimmy na Harwardzkiej Szkole Prawa w Bostonie, stan Massachusetts
27 Jimmy na Haverford College w Haverford, stan Pennsylvania
28-29 Jimmy w Nowym Jorku, stan Nowy Jork (Gel Conference 2005)
5 Jimmy w MIT Media Lab (Spotkanie sponsorów Digital Life)
10-15 Jimmy w Zagrzebiu (Chorwacja) i Belgradzie (Serbia).
30-31 Jimmy w Amsterdamie (Holandia) (konferencja wolnego oprogramowania Holland Open)

Czerwiec

edit
2 Jimmy w Hamburgu, Niemcy (Deutscher Trendtag (Niemiecki Dzień Trendów)
3 Jimmy w Dreznie, Niemcy (Wikipedia-Tag)
10-11 Jimmy w Kopenhadze, Dania (Reboot7)
15-18 Jimmy na Cornell University, Ithaca, stan New York
21-23 Jimmy w Karlsruhe, Niemcy (LinuxTag)
24 Jimmy w San Sebastian, Hiszpania (impreza wolnej kultury)
27 Jimmy w Chicago, stan Illinois (konferencja Amerykańskiego Zrzeszenia Bibliotek)

Lipiec

edit
5-9 Jimmy w Dijon, Francja (RMLL)
12-15 Jimmy w Oksfordzie, Wielka Brytania (TEDGLOBAL)
14-18 Jimmy w Barcelonie, Hiszpania (Impreza Wolnej Kultury)

Sierpień

edit
1-4 Wikimania: Dni Hakerskie
5-7 Wikimania (główna część konferencji)
10 spotkanie Europy Środkowej i Wschodniej
23 Jimmy opowiada o Wikipedii dla Best Buy i The Geek Squad

Wrzesień

edit
16 Jimmy w Depaul University, Chicago, stan Illinois (prezentacja Wikipedii i Wikinews)
20-23 Jimmy w Salvador, Bahia, Brazylia (ICML9)
28-29 Jimmy na MIT, Cambridge, stan Massachusetts (Konferencja Rozwojowych Technologii na MIT)
 
Szwedzki almanach z 1712 r.
 
Ikona z motywu Nuvola dla KDE 3.x - http://www.icon-king.com
 
Mechanizm starego zegarka na sprężyny
 
Drzeworyt z XVI w. z "Historii ludów północy" Olausa Magnusa, przedstawiający prawdopodobnie zegar astronomiczny w katedrze w Uppsali, który został zniszczony przez pożar.
 
Zegar dworcowy z Muzeum d'Orsay
 
Wearth, KayEss, Media lib i Ahoerstemeier na spotkaniu w Tajlandii 15 stycznia 2005 r.
Galeria
 
Zamek na wyspie Kalø w Danii, zbudowany w 1313 r.
Autor: Malene Thyssen
 
Bogato złocony materiał na sari.
Autor: Hautala
 
Stacja londyńskiego metra Westminster.
Autor: ChrisO
 
Posąg Buddy obrośnięty przez figę w parku historycznym Wat Mahatat w Ayutthaya (Tajlandia).
Autor: Ahoerstemeier
 
Leczenia kanałowe: chory ząb, wiercenie, wypełnianie i założenie koronki.
Autor: Jeremy Kemp
 
Pszczoła zbierająca pyłek na terenach targowych koło Dal Mar.
Autor: MarkSweep
 
Wybuch jądrowy z serii testów "Tumbler Snapper".
Autor: Deglr6328
 
Muzycy w kostiumach podczas nowoorleańskiego festynu Mardi Gras, 2003 r.
Autor: Infrogmation
 
Delfin pływający w obecności łodzi badawczej na Banan River w pobliżu Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego
(fotografia z NASA). Autor: Solipsist
 
Owadopodobna orchidea na St. Elm na Majorce.
Autor: Orchi
 
2,5-kilowa cegła stojąca na kawałku aerożelu ważącym tylko 2 gramy
(fotografia z NASA). Autor: rian0918
 
Schemat budowy jaja.
Autor: Horst Frank
 
180° panorama dziedzińca Alhambry.
Autor: Bernd Untiedt
 
Kwitnące wiosną drzewo wiśniowe.
Autor: Barfooz


 Droga naprzód

Rozwój. Poprawki. Publikacje. Trolle nowej generacji. Piąty rok. Mnóstwo świetnych rzeczy czeka tuż za rogiem; nowe oddziały, nowe publikacje, nowe grupy czytelników i badaczy. Co możemy z tym wszystkim zrobić, jak poradzi sobie społeczność? Sprawdzanie tego to już połowa zabawy.

 

Wieczór w biurze zapadał,
Siadłem w krześle swym,
A w powietrze wznosił się
ze zwietrzałej kawy dym.
Nagle gdzieś z internetu
zamrugało do mnie coś.
Głowa ciężka, wzrok wysiadał;
trzeba było przetrwać noc.
W odnośnikach znalazłem:
"edytuj, radę dasz!"
Pomyślałem sobie, że:
może to piekło, a może raj.
Wtedy menu rozbłysło
i pokazało mi jak.
Strony łkały o poprawki
i wołały do mnie ta-ak:


Witaj tu, w Hotelu Wikipedia!
Tak tu pięknie jest (tak tu pięknie jest),
tyle wolnych miejsc...
Pracy, że hej, w Hotelu Wikipedia!
W każdej porze dnia
znajdziesz tutaj nas...

Wiele linków w portalu,
zalążki to nie dość,
Użytkownicy mówią mi:
wszyscy tkwimy tu,
bo taki już nasz los.
Lista najpotrzebniejszych
rośnie, że aż strach.
Chociaż tną go z całych sił,
lecz się nie poddaje gad.
W końcu tylko pamiętam,
że już miałem dość.
Chciałem znaleźć przycisk "wstecz"
i nareszcie uciec stąd.
Spokojnie, stwierdził Rambot,
programują nas by brać.
Choć wyjść możesz kiedy chcesz,
to zostawisz tu swój wkład.

Witaj więc w Hotelu Wikipedia!
Tak tu pięknie jest,
tyle wolnych miejsc...
Piszą wciąż w Hotelu Wikipedia.
Możesz zrobić coś —
I wandali koś

— autor: Elf (na melodię "Hotel California")