Translation requests/WQ/3/Sv/2

< Translation requests‎ | WQ‎ | 3‎ | Sv

==Sid 2== Template:WQ-3-sv-header

ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Letter from the Founder

 

Artikelns status : Påbörjad.
Den engelska orginaltexten ligger kvar läsbar i redigeringsfönstret. Bidra gärna till översättningen genom att granska tidigare bidrag.


Wikimedias uppdrag är att ge all världens kunskap till varje människa på jorden på deras eget språk. Som en del av detta uppdrag är Wikipedia först och främst en strävan att skapa och distribuera ett fritt uppslagsverk av högst möjliga kvalitet. Frågan hurvida wikigemenskapen kommer före eller efter denna målsättning är att ställa fel fråga: Wikigemenskapens finns till för att uppfylla detta mål.

Jag känner heller inte till något fall då någon verklig motsättning mellan dessa två saker uppstått. Wikigemenskapens kärna, de som verkligen gör jobbet, är alla mycket passionerade på denna punkt: Det vi skapar är av mycket hög kvalitet - vår gemenskap existerar inte bara för sin egen skull.

Wikigemenskapen skapades inte innan målsättningen utan har organiserat sig omkring den. Skillnaden ligger i att de beslut som fattas inte eftersträvar gemenskapens egennytta, majoritetens vilja eller trovärdighet i traditionell mening, utan grundar sig på de krav som vår uppgift ställer.

Jag delar inte den åsikt - som så vitt jag vet bara framförs av en liten minoritet - att Wikipedia skulle vara anti-elitistiskt eller vara emot experter på något sätt.