Translation requests/WQ/3/Nl/2

< Translation requests‎ | WQ‎ | 3‎ | Nl

==Page 2==

Welkom
Voorwoord
Stichter
Oprichter
Verslagen
Verslagen
Projecten
Projecten
Vraaggesprek
Afdelingen
Pers
Pers
Internationaal
Internationaal
Epiloog
Tot slot
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Brief van de Oprichter

 

Jimmy Wales aan het woord op FOSDEM 2005 in Brussel, België.
Foto: Chrys.

De doelstelling van Wikimedia is om de kennis van de wereld beschikbaar te stellen aan ieder mens op aarde in zijn eigen taal. Als onderdeel van die missie is het doel van Wikipedia om een encyclopedie te maken, en beschikbaar te maken. De vraag of de gemeenschap belangrijker is dan dit doel is eigenlijk een verkeerde vraag, de gemeenschap heeft als doel die encyclopedie te maken.

Er is mij geen geval bekend van echte spanning tussen deze twee zaken. Dat wil zeggen dat de kern van de gemeenschap, de mensen die het echte werk doen, allen gepassioneerd bezig aan dit ene doel, het creëren van iets van een extreem hoge kwaliteit. Zij zijn niet bezig met een gemeenschap om de gemeenschap.

De gemeenschap komt niet voor deze taak, de gemeenschap is georganiseerd om deze taak heen. Het verschil is dat beslissingen niet genomen moeten worden op wat goed in de gemeenschap valt of andere traditionele waarden, maar in het licht van de taak die we ons gesteld hebben.

Ik onderschrijf het beeld niet dat door een minderheid gehuldigd wordt dat Wikipedia anti-elitair is of anti-specialistisch. In tegendeel: we zijn in extreme mate elitair, we hechten echter weinig waarde aan rangen en standen. Dat wil zeggen, we zoeken bedachtzame intelligente mensen, die met veel inzet samenwerken om een accuraat en gebalanceerd resultaat neer te zetten. Met minder nemen we geen genoegen. Een academische titel geeft blijk van een potentieel, het aantrekken en behouden van academische specialisten is een van onze doelen.

Echter, een academische kwalificatie is geen substituut voor de kwaliteiten die we zoeken. Het kan gebeuren dat een artikel als persoonlijk eigendom gezien wordt, of dat het niet geaccepteerd wordt wanneer een standpunt in twijfel wordt getrokken of dat het geduld niet opgebracht wordt voor een discussie. In die gevallen is expertise van een beperkte waarde, als iemand niet op een vriendelijke behulpzame manier in een sociale context kan samenwerken, of vindt dat academische kwalificaties het recht geven om een beslissing te forceren, dan hebben we beiden een probleem. We zullen altijd complexe afwegingen moeten maken hoe we hier mee omgaan.

Ik sta 100% achter het doel om met Wikipedia (minimaal) de kwaliteit van een traditionele encyclopedie te bereiken, en al onze sociale regels zouden daaraan gerelateerd moeten zijn. Openheid en inclusiviteit zijn daarvoor essentieel, maar het zijn onze radicale middelen voor ons radicale doel.


Brief van het bestuur
Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
Anthere in Agadir, Mei 2005

Het is een jaar geleden dat Angela en ik gekozen zijn in het bestuur; een enerverend jaar, maar tevens een moeilijke. En het was het eerste jaar dat de Foundation en zijn bestuur daadwerkelijk operationeel waren.

In Juni 2004 was de "geboorte" van de Foundation. Meer dan alles een intentieverklaring door Jimbo. Het doel was een legale structuur te leveren die tegemoet komt aan de wensen van de Wikimedia projecten en ondersteuning te leveren bij het ontwikkelen daarvan, ondertussen hun vrije en open kwaliteiten naar buiten brengend. Om kort te gaan, doelend op het los laten van de commerciële poten van weleer, zoals wikipedia.com en bomis.com, en een volledig ideëel standpunt in te gaan nemen.

Tot voor een jaar bestond de Foundation slechts op papier, maar had geen concreet bestaansrecht. Jimbo had een beeld van het bestuur voor ogen. Hij ging uit van vergaderingen per kwartaal en enkele grondbeginselen. Alles in ogenschouw genomen, geen veeleisende taak...

Citaat : "De rol van het bestuur is *niet* in het algemeen betrokken raken bij het wel-en-wee van de dagelijkse gang van zaken op de webpagina's. Het bestuur is een wettelijk lichaam belast met de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid aangaande de Foundation. Websitebeheer is een compleet andere tak van sport. Ik wil niet vooruitlopen op een ingewikkelde of belastende positie." — Jimmy Wales

Dat was niet direct een uitgangspunt van Angela of mijzelf; Angela en ik waren beiden van plan een tandje hoger te gaan dan "vergaderingen bijwonen"... en ik ben bang dat we 't ons een tikje te opwindend hadden voorgesteld :-)

Terwijl Jimbo zich sterk maakt voor de techniek en de geldmiddelen, zetten wij ons beste beentje voor om onze levensopvattingen ten toon te spreiden: Jimbo de opvattingen van bewerkers duidelijk maken; de algemene werking van de Foundation structureren; door het bestuur genomen besluiten wereldkundig maken; bewerkinitiatieven ondersteunen; en Jimbo geleidelijk bijstaan met bepaalde taken, waarin hij al betrokken is, maar redelijkerwijs niet voort kan zetten.

Mensen vragen vaak aan mij: Maar hoe ga je te werk? Eh... dit groeide gedurende het jaar... Zomer 2004 waren we alle drie betrekkelijk beschikbaar en konden we één en ander de hele dag via IRC-kanalen bespreken. We waren gedrieën in de gelegenheid drie keer bij elkaar te komen, in juli, november en december. Jimbo en Angela werkten in de herfst samen bij de BBC in London...
Voor Angela en ondergetekende was het het moeilijkst een plaats te vinden, al is het maar elkaar niet op de teentjes te trappen. Dat was niet altijd gemakkelijk; allebei hechten we heftig aan nuttig zijn en daarvoor waardering krijgen.

Vandaag is alles anders. Angela en ik zijn ook heel druk met werk en privé. Onze uren op IRC lopen slechts ten dele parallel. Jimbo is geregeld weg door de week nu het wereldwijde succes van onze projecten heeft geleid tot een opeenstapeling van verzoeken voor lezingen aangaande het project. En zijn weekends zijn voor zijn privéleven.

Aanvankelijk een nadeel, minder beschikbaar voor Wikimedia en meer spanning, te wijten aan een strakker tijdschema, heeft volgens mij ook een voordeel; we hebben zoveel tijd aan de Foundation gespendeerd, terwijl we ook een persoonlijk leven hebben. We zijn niet totaal verknocht aan het project.

Daarom functioneren we momenteel asynchroon, via e-mail, en privéconversaties op IRC. Het komt vaker voor dat Angela en ik onszelf een rol toeeigenen die voorheen voorbehouden was aan Jimbo, zoals plaatselijke onenigheden beantwoorden of wettelijke verzoeken inwilligen. Nu er zo veel te doen is, doen we een poging de taken te verdelen... met het risico dat je soms informatie ontgaat over een kwestie die al door een ander bestuurslid is afgehandeld.

Sommige bestuursactiviteiten zijn openbaar voor bewerkers. Eén van de opvallendste is het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst met Yahoo! Of deelname aan een Wikipedia bijeenkomst. Als regel zijn de acties noch op de wiki, noch in de populaire discussiegroepen te zien. Onze dagelijke werkzaamheden mogen dan bestaan uit het verwerken van talloze e-mails, een budget samenstellen, bijdragen aan het organiseren van evenementen, schrijven en distribueren van Quarto en persberichten, de website van de Foundation bijwerken, oprichten van nieuwe afdelingen en hun discussiegroepen propageren, de voortgang van rechtszaken met betrekking tot laster of auteursrechtschending in de gaten houden, de rechtmatigheid van het gebruik van beeldmerken onderzoeken, bemiddelen bij conflicten tussen verschillende projecten, informatie aan ontwikkelaars onttrekken, organiseren van algemene vergaderingen, ondertekenen petities, presentaties over de projecten geven bij conferenties, antwoord geven in vraaggesprekken en aan de pers, apparatuur bestellen, navraag doen aangaande status van 'zonder winstoogmerk', regelen van belastingteruggave en fondsenwerving, analyseren van en opmerkingen plaatsen bij overeenkomsten met partners, volgen en ondersteunen van afdelingen, inwilligen verzoeken van bewerkers, en ga zo maar door...

Nu is dit niet allemaal te behappen door één klein ploegje, dat soms slecht op de hoogte is van de ins en outs van elk besluit - om maar iets te noemen, geen van ons is jurist. Dat is de reden om een stevig web van samenwerkend garen te spinnen en hopen dat dit zo goed mogelijk uitpakt.

En doorgaans WERKT DAT! Helaas komen door de hoeveelheid dagelijkse beslommeringen belangrijke beslissingen ten behoeve van een gepaste ontwikkeling van de Foundation in het gedrang.

De Foundation heeft dit jaar volgens bovengeschetst stramien gedraaid — met missers, succesjes en klappers. Haar rol is dag voor dag ontstaan, volgens voortschrijdend inzicht, door streven naar constante, maar verantwoorde groei: door het streven naar besluitvormende overeenstemming, niet door stemming; en door het luisteren naar en zo veel mogelijk ondersteunen van voorstellen door vele mensen. Ik hoop dat de groei op deze voet doorzet, geleidelijk en continu voortbouwend op de stevige, noodzakelijke werkondergrond.

Florence Nibart-Devouard, "Anthere" 17:58, 24 May 2005 (UTC)[reply]