Translation requests/WQ/3/Nl/3

< Translation requests‎ | WQ‎ | 3‎ | Nl

Page 3 edit

 
Voorwoord
 
Oprichter
 
Verslagen
 
Projecten
 
Afdelingen
 
Pers
 
Internationaal
 
Tot slot
+
ar |

br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | ko | nl | oc| pl | pt | ru | sr | sv | zh | simple | vi || +/-

Kwartaalverslagen


 
Epicyclic gear


Overzicht edit

Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit

Door Anthere

Om mee te beginnen is hier een korte samenvatting van onze financiële positie ultimo 2004:

In 2004 waren onze baten waren ruwweg US$150.000, terwijl de lasten zo'n US$123.000 bedroegen. De volledige boekhouding over 2004 staat op de website van de Stichting. De meest opvallende trend in 2004 was de enorme groei van wensen. In maar een jaar nam ons werverpark toe van 3 naar 50! Natuurlijk houdt dat stijgende kosten over hett jaar in, nieuwe apparatuur aanschaffen om eisen ten behoeve van bandbreedte te vervullen.

Een budget vergadering is begin 2005 belegd, teneinde toenemende eisen in schatten. Na deze schatting is een geslaagde fondsenwervingsactie gehouden in Februari. Deze bracht meer dan US$90.000 op.
Tot nu toe is het merendeel van onze inkomsten afkomstig uit particuliere giften in de orde van grootte variërend van 5 tot 20 dollar. Deze giften komen van bewerkers en lezers die ons werk op prijs stellen. Het succes van onze fondsenwerving geeft aan dat onze groei nog steeds kan bouwen op individuele bijdragen.

Onder onze baten bevinden zich ook donateurs en sponsors. Meest recent was die van de Lounsbery Stichting. Een belangrijk punt wat betreft donaties is dat de Wikimedia Stichting eindelijk door de IRS geklassificeerd is als openbaar goed doel met belastingvrijstelling. Dit zal zeker kansen bieden op nieuwe potentiële sponsors. In de eerste maanden van 2005 was er een IRC bijeenkomst over danaties, en we hebben overwogen naar een Sponsormanager voor de Stichting uit te zien. Later dit kwartaal heeft Wikimania, de eerste internationale bijeenkomst georganiseerd voor en door wikipedianen (zal in augustus zijn), zijn eerste toelage gekregen van de sponsor Gurunet.

Met onze beschikbare fondsen hebben we nu wat hardware gekocht in januari. Talloze hosting voorstellen die we dit kwartaal ontvingen maakten het ons mogelijk om minder hardware aan te hoeven schaffen dan verwacht. De donor van de eerste set van Franse squids, bestaande uit 3 extra squids, die spoedig gratis werden gehost door Lost Oasis. Andere voorstellen worden momenteel bestudeerd (zie Wikimedia partners and hosts). In het bijzonder gaan de besprekingen met Google voort, maar er is nog geen overeenstemming bereikt. De algemene trend is dat we het aantal partners willen vergroten, teneinde onafhankelijkheid te garanderen. Tevens willen we overeenstemming bereiken die technisch relevant zijn.

Een nieuwe uitgave is salaris. Vanaf begin 2005 heeft de Foundation twee deeltijdontwikkelaars in dienst, Chad Perrin en Brion Vibber. De raad heeft ook besloten om iemand met een volledige dagtaak in te zetten voor secretariaatswerk, voor papierwerk, het verzenden van pakjes, aanschaf van technische onderdelen, het opnemen van de telefoon. Deze positie zal gevestigd zijn in Florida. Discussies over het inhuren van andere mensen lopen maar er is nog geen beslissing over genomen.

De Privacy policy op alle Wikimedia projecten is goedgekeurd tijdens de laatste bijeenkomst van de raad. Deze zal de komende weken in alle talen worden vertaald zodat alle gebruikers en bezoekers het kunnen lezen.

Tenslotte is ook de juridische organisatie van de Foundation versterkt de laatste weken, door het oprichten van een pagina om alle discussie over wettelijke aspecten te coördineren.

Raadsvergaderingen

Zie ook de recente lijst van open vragen aan de raad.

 

Juridisch edit

Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
Der Bücherwurm ; Spitzweg, Carl ; 1850

Om de Wikimedia Stichting op weg te helpen zijn actuele en toekomstige rechtszaken aangaande de Stichting gecentraliseerd. Dat is gedaan om nuttige interne en externe verwijzingen naar opgeloste problemen en hulpmiddelen vast te houden. Overleg en informatie is verzameld op meta-wiki's juridische pagina. Deze pagina dient ook als opslagplaats voor alle wetstechnische gegevens waar de Stichting of haar afdelingen behoefte aan hebben bij het raadplegen van juristen.

Typische juridische behoeftes van de Stichting behelzen auteursrecht, handelsmerken, donaties, belasting, en wetten betreffende vereniging en samenwerking. Juridische aangelegenheden hebben betrekking op zowel algemeen als burgerlijk recht.

Creative Commons introduceert een nieuwe licentie voor wiki's edit

Door Michael Snow (21 maart)

 
"100-kantige" dobbelsteen

Afgelopen donderdag ging Creative Commons van start met een beta versie van zijn nieuwe licentie speciaal ontworpen voor wikis, in 'samenhang met Lawrence Lessig's introductie van een wiki als hulp voor proef en bijgewerkte versie van één van zijn boeken.

Lessig verklaart , dat met de nieuwe licentie (aangeduid als CC-Wiki), "waarbij het auteursrecht eerder (als licentie) toegewezen wordt aan de auteursrechthebbende of een daartoe aangewezen organisatie." Deze organisatie zou wat voor instituut dan ook kunnen zijn die de wiki in beheer heeft.. Lessig kenschetst dit eerder als een vernieuwde versie van attribution/share-alike (CC-by-sa) dan een totaal nieuwe soort licentie.

Lessig maakt ook gebruik van een wiki om veranderingen aan zijn boek, Code and Other Laws of Cyberspace, in goede banen te leiden. Eerste uitgave was in 2000. De wiki voor the book, onder JotSpot, zal de nieuwe CC-Wiki licentie mee krijgen, maar de gedrukte versie valt niet onder een Creative Commons licentie - Dat komt, aldus Lessig, omdat BusinessWeek zijn uitgever, Basic Books, niet kon overtuigen zo'n licentie te erkennen.

De nieuwe CC-wiki license zou gevolgen kunnen hebben voorWikipedia, want al enige tijd ontstaan er klachten dat aan de GNU Free Documentation License lastig voldaan kan worden en niet in overeenstemming met de populaire Creative Commons licentie. In een poging de verschillen glad te strijken voor hergebruik van de inhoud van Wikipedia content, moedigt Wikipedia's auteursrechtmelding kopiesites aan zich te richten op terugkoppeling naar het artikel in Wikipedia. Engelse Wikipediaan Ram-Man is dit kwartaal enige tijd bezig geweest mensen systematisch te vragen aan hun bijdragen meer licenties their contributions, normaalgesproken GFDL and één van de Creative Commons toe te kennen.

Lessig's project kreeg hier en daar echter een lauwe ontvangst. Angela vond de keuze als host voor Lessig's het commerciële JotSpot bizar. Anderen, waaronder Jamesday, bekritiseerden de CC-Wiki licentie op zich, vooral voor het effect dat groepstoewijzing heeft op de rechten van zelfstandige auteurs. De license is nog "beta" en er is nog geen serieus overleg geweest over het toepassen van een licentie als deze voor Wikipeedia inhoudelijk.

 

Samenwerking edit


Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
Parende wantsen gebruiken (water)oppervlaktespanning.

Samenvating samenwerking edit

We hebben in het eerste een aantal samenwerkingsovereenkomsten met andere instellingen uitgewerkt en zijn met nog veel meer in onderhandeling. Belnet levert gratis hosting en 1 m ruimte voor moederborden. Het contract is nog niet zo lang geleden ondertekend.

Kennisnet werkt veelvuldig samen met Wikimedia; zowel het sponsoren van programmatuuronderzoek en -ontwikkeling als het bieden van hosting en gebruik van servers. ( Meer hierover op pagina 7: Samenwerking met Kennisnet )

We hebben een akkoord bereikt de directe levering van onze openbare gegevens te leveren aan Answers.com. Brion Vibber maakt dit momenteel samen met hen mogelijk Ask Jeeves (een zoekmachine) en Opera (a web browser bedrijf) hebben ook belangstelling voor iets dergelijks. Amazon.com has enigzins, maar concreet is er hier nog niet veel te melden.

We hebben ook een vorm van samenwerking met inhoudbeheerders bereikt. Zij stellen hun inhoud beschikbaar voor hergebruik in de projecten Het Europees milieu agentschap ( European Environment Agency) heeft ingestemd met de licentie General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET), zodat het in Wiktionary mag worden opgenomen. Voice of America staat toe dat de 5000 termen van zijn uitspraakgids in Wikipedia te gebruiken; en de oorspronkelijke uitgevers van de Catalogus van de Hele Aarde hebben er geen bezwaar tegen dat de gegevens van de eerste 5 jaar van hun catalogi in bijgewerkte, gewikificeerde vormen naar Wikisource en Wikibooks gaan.

Nog een dozijn hosting aanbiedingen, groot en klein, zijn onderwerp van gesprek. Sommige intenties, sommige opportunistisch en zo meer. Op dit moment vertellen we de meeste dat we interesse hebben, maar er de komende paar maanden nog niet technologisch klaar voor zijn; we praten daarom om vooruit te kunnen plannen, maar zullen waarschijnlijk niet snel iets aankondigen. Eerst de onlangs afgesloten zaken op een rijtje krijgen en nadenkend alvorens overhaaste vervolgstappen te nemen.

Hoge verkoopcijfers voor Directmedia DVD van Duitse Wikipedia edit

 
hoes Duitse DVD

Na de geslaagde verpreiding van de German Wikipedia op CD, heeft de Duitse uitgever Directmedia een DVD uitgebracht. De DVD is gebaseerd op een weergave van de wiki van 3 Maart, welke snel is doorgespit om mogelijke auteursrechtschendingen er uit te halen, alsmede vandalisme en sjablonen die alleen zin hebben in de webversie van Wikipedia. Toegevoegd is gestructureerde bibliografische informatie over sleutelfiguren, a nieuw snufje voor de CD uitgave.

De DVD bevat 203,000 artikelen en duizenden afbeeldingen. Software om de gegevens te raadplegen , met een snelle zoekfunctie en mogelijkheden voor opmerkingen, bladwijzers, en zo voort. De DVD wordt geleverd met Windows, MacOS and Linux software; de laatste is nieuw en nog in ontwikkeling.

Die DVD was het bestverkochte software product op Amazon Duitsland de dag volgend op de introductie. Twee dagen later waren alle 10.000 exemplaren van de eerste oplage uitverkocht en zal een nieuwe serie van de fabriek komen. Uitlevering in een paar weken..

Op de DVD staan ook gegevenspakketten voor Tomeraider en Mobipocket, waarmee het op een PDA past, en een "bonus CD-ROM." een opstartbare LAMPPIX-CD met een Apache server, een MySQL database en Mediawiki. Het resultaat is een Mediawiki installatie direct gestart van CD-ROM, om toegang te krijgen meer dan 200,000 artikeles via je web browser.

Het ISBN van de DVD is 3-89853-020-5; kost € 9.90 in elke boekhandel van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Van elke verkochte DVD komt € 1 ten goede aan Wikimedia Deutschland. Zowel DVD als CD-ROM zijn als ISO bestand gratis via P2P en FTP te betrekken, teneinde uitwisselen en breder verspreiden aan te moedigen.

Public Relations edit


Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
Maskers uit Guatemala

De Raad houdt zich meer en meer bezig met public relations. Jimmy Wales is vaker onderweg of niet aan zijn toetsenbord, te wijten aan de uitnodigingen over de hele wereld om een spreekbeurt te houden. Een kijkje in zijn agenda geeft wellicht de beste indruk. Andere presentaties tonen dagenlang hetzelfde beeld voor Angela en Anthere (zeer recent PixelAche voor Anthere en Tien Jaar Web Ontwerp voor Angela). Meer over deze conferenties en persberichten, zie Pers (pag. 6) en Internationaal (pag. 7).

Ze hebben onlangs hun best gedaan de openbare verzameling presentatiemateriaal te verbeteren. Anthere heeft samen Notafish een folder in het Frans voor de TIC21 bijeenkomst van january 2005 in elkaar geknutseld. Elian heeft later een verzameling folders ter vertaling vrijgegeven ten behoeve van de Fosdem bijeenkomst.

 
Jimmy Wales en Howard Rheingold [1] bij Stanford Universiteit [2].
door Alterego. Schermafbeelding van een video [3].

Het volledig arsenaal kun je in drie drie mappen terugvinden, vooror presentaties, promotie, en folders. Het meeste in Engels, Duits, Frans en Nederlands. Graag andere talen hier aan toevoegen..

 

Financiën edit

Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit

By Maveric

 
Creditkaarten

De eerste fondsenwervingsactie van 2005 vond plaats van vrijdag 18 februari tot dinsdag 1 maart 2005.
Ons streven was 75,000 USD bij elkaar te brengen voor de onmiddellijke uitgaven in onze begroting voor 2005. Oorspronkelijke was voor de actie drie volle weken ingeruimd; we overschreden het streefbedrag echter zo snel dat we de doorlooptijd 9 dagen inkortten. Na telling van alle giften bleken we 26% meer dan het oorspronkelijke doel hadden bereikt, wat neerkomt op 94,648.70 Amerikaanse dollars. Er is een volledige lijst van giften naar afkomst; een kort overzicht:

 • 76,44% (72.352,01 USD) via PayPal
 • 21,18% (15.254,66 Euros | 20.046,15 USD) via Wikimedia Deutschland.
 • 1,22% (1.155,00 USD) via snail mail (gewone post)
 • 1,16% (1.095,54 USD) via MoneyBookers

Afgelopen december schonk de Lounsbery Stichting 40.000 dollar aan de Stichting voor apparatuuruitgaven in de eerste drie maanden van 2005. Deze gift, opgeteld bij de fondsenwerving, stelde de stichting in staat voor 75.000 USD hardware aan te schaffen.

20.000 USD is opzij gezet voor extra hardware en/of betalingen ten behoeve van het ontwikkelen van projecten. Dit is tevens het eerste kwartaal waar de volledige hosting kosten op het conto van de stichting kwam; 16.000 USD was hiervoor bestemd. Het fondsenoverschot van 20.000 dollar kwam ten goede aan de reserves.

De stichtting beschikt nu over twee werknemers: een deeltijd operator en een ontwikkelaar met een contract voor een volledige dagtaak. De 8.000 USD voor de ontwikkelaar komt uit officiële spiegelcontracten. De 1.500 USD voor de operator komt ten laste van de begroting..

Onze begrotingsposten: 5.000 USD voor reizen, 500 USD voor domeinnamen, 2.500 USD voor kantoorartikelen, 500 USD voor fondsenwerving en promotie, en 1.000 USD voor diverse uitgaven

Wikimedia Deutschland was de enige afdeling die een eigen financieel verslag leverde; details in Afdelingen, pagina 5.

 

501(c)(3) status toegekend aan Wikimedia Stichting

Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
501(c)3 klasse van Wikimedia Foundation Inc

Na veel maanden wachten is de Wikimedia Sticting officieel geklassificeerd als openbare liefdadigheid en heeft de 501(c)(3) (belastingvrijstelling) schaal van de IRS. Giften aan de Stingting kun je nu in de Verenigde Staten van de belasting aftrekken. De Stichting is nu gerechtigd om aftrekbare opties, deviezen, overschrijvingen en donaties te ontvangen. De datum van ingang was 20 juni, 2003 (de oprichtingsdatum) met volledig terugwerkende kracht. Als je in het verleden een schenking aan de Stichting hebt gedaan, zijn die aftrekbaar.

 

Giften edit


Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit

Een sponsorvergadering is via IRC gehouden in februari, met deelname van 10 personen.

Kort daarna kreeg Gerard met een soortgelijk voorstel een donatie van 5000 Euro van Kennisnet voor het opstarten van Wikidata en Ultimate Wiktionary (voor een compleet verslag van de donatie, zie Internationaal, blz. 7). Dat ontwikkelingsproject is later overgenomen door Erik Moeller.

Wikimania gesteund door GuruNet edit

Bob Rosenschein van GuruNet is hoofdsponsor van Wikimania geworden voor een bedrag van 30.000 Euro. Hij staat heel enthousiast achter de goede doelen van Wikimedia en zijn bedrijf heeft er deels voordeel bij dankzij hergebruik van de inhoud van Wikipedia.

Socialtext, een wiki ontwikkelmaatschappij, wilde voor 5000 Euro aan de conferentie bijdargen en over andere sponsorcontracten waren eind maart onderhandelingen.

 

Technologische vooruitgang edit


Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
LCD lagen

In januari en februari kwamen een aantal vertragingen voor met in één geval een complete uitval van Wikimedia sites. Deze hadden een aantal oorzaken. Veel servers raakten defect; 10 machines in de hoofdgroep alleen moesten in het eerste kwartaal gerepareerd worden; en het verkeer blijft maar toenemen. De dependance kreeg te maken met een grote stroomstoring in februari, met als gevolg twee dagen geen of alleen raadpleeeg beschikbaarheid. Aan het begin van het tweede kwartaal zijn vrijwel alle servers weer functioneel en de groep ziet er goed uit.

Ontwikkelaars zijn pas begonnen met een LiveJournaal, een manier om de goegemeente op de hoogte te houden van het wel en wee van de servers. Nog meer voeding voor de RSS spuwer van je voorkeur...

Stroomstoringen edit

In de eerste drie maanden hadden we te kampen met twee flinke stroomstoringen. De eerste rond de 21e februari was een dubbele stroomuitval: twee verschillende electriciteitsvoorzieningen van onze groep weigerden dienst op hetzelfde moment als de interne schakelkastjes van onze dependance. Sommige databases werden corrupt door het plotselinge spanningsverlies; de database die wel stand hield was niet helemaal bijgewerkt conform de meest actuele server, en het kostte de ontwikkelaars bijna twee dagen om alle gegevens te herstellen. Ondertussen was de site na een paar uur terug gezet naar alleen raadpleeg modus.

De tweede storing (op 16 maart) was een menselijk falen: Eén van de harde schijven met de meesterdatabase was vol, zodat slaven geen bewerkingen meer konden doen. Toen was de gegevensgroep nog niet helemaal hersteld van het spanningsverlies, en redundantie op de databaseslaven was ontoereikend. Tegen de tijd dat ruimte op de schijf was vrij gemaakt, liep de laats bijgewerkte slaaf al ettelijke uren achter. Meer dan acht uur alleen raadplegen waren nodig om de databases weer te synchroniseren.

Opslag bij Parijs geïnstalleerd edit

Verslag van David Monniaux.

 
Onze servers zijn de drie middelste machines.

In december 2004, werden de servers die aan de Wikimedia Stichting zijn geschonken in gebruik genomen aan de Telecity faciliteit in Aubervilliers onder de rook van Parijs, Frankrijk. Netwerktoegang wordt geschonken door de Franse provider Lost Oasis. In januari was de programmatuur volledig aangemaakt, maar er moesten nog wat onvolkomenheden worden gladgestreken.

Vanaf 1 april 2005 slaan deze machines zowel gegevens in Engels en Frans, als multimedia (afbeeldingen, geluiden...) op voor gebruikers in België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (dagelijkse statistieken per land). De opslag werkt als volgt: Wanneer de aangevraagde pagina lokaal staat, tonen ze die direct; zo niet sturen ze de aanvraag door naar de hoofdservers in Florida, en slaan het antwoord in het geheugen op, terwijl ze het ook naar de browser van de Wikipedia gebruiker sturen. Voor tekst blijkt 80% in het geheugen staat (dus onmiddellijk gepresenteerd); de verhouding stijgt naar 90-95% met afbeeldingen. Door de manier waarop de huidige Mediawiki software werkt is de opslag effiiënter voor anonieme gebruikers: in wezen moeten voor geregistreerden alle tekstpagina's uit Florida gehaald worden.

Het belang van zo'n opslag is tweeledig:

 • Ten eerste ontlasten ze het beslag op de hoofdservers van Wikimedia Florida. We moeten onze bandbreedte (netwerkcapaciteit) voor Florida kopen, terwijl we (kleinere) plukjes bandbreedte op andere plaatsen kunnen verkrijgen.
 • Ten tweede maken ze het browsen sneller en meer interactief, tenminste voor anonieme gebruikers. Elke benadering van Florida servers vanuit Europa heeft een cyclus van 100-150 ms; dit houdt in dat het ophalen van een volledige pagina een behoorlijke fractie van een seconde in beslag kan nemen, zelfs wanneer de servers onmiddellijk reageren. De reponstijd van de Parijse servers is korter vanuit de landen waar ze dienst voor doen.

De opslag in Parijs doen dienst als productie experiment en proefkonijn voor toekomstige opslagontwikkelingen die in onderzoek zijn. We kunnen, bij voorbeeld, de opslagsoftware aanpassen om het geheugenbeslag te reduceren (momenteel, met alle landen die meedoen, zitten de machines vol voor 80-95%; de machines zijn aardig uit de tijd), en zijn hoe we de efficiëntie kunnen verbeteren en de geheugenratio (het lijkt er op dat de opslag niet zo efficiënt presteren als zou kunnen bij het ophalen van gegevens bij elkaar).

MediaWiki versie 1.4 edit

 
MediaWiki

MediaWiki 1.4 was stabiel op 20 maart, hoewel het Wikimedia laboratorium de 1.4 beta's al vanaf december 2004 testte. Dit betekent dat de meeste foutjes er uit zijn gehaald en de ontwikkelaars in de gelegenheid zich helemaal op de volgende versie te storten. MediaWiki 1.5 zal een verbeterd database schema hebben, waarmee de prestaties enorm gaan toenemen. Ook is er belangwekkende nieuwe code voor verbeterde manier om pagina's in het geheugen op te slaan: pagina's zien er hetzelfde uit voor anonieme en geregistreerde gebruikers, wat in 1.4 niet zo was.

Blokkade van open proxies edit

Vanaf 28 maart blokkeert Wikipedia automatisch bewerkingen door open proxies. Dit snuje is nog in testfase; details worden uitgewerkt op de Meta-wiki.

Jimmy Wales zoekt meer ontwikkelaars op de FOSDEM edit

Als opening spreker op de FOSDEM 2005 conferentie te Brussel doet Jimmy Wales een beroep op de ontwikkelgemeenschap de technologische kant van Wikipedia bij te staan. Analyses van deze opmerkingen zijn afgelopen week op diverse plaatsen vastgelegd.

 

Projectenstatistieken edit


Article state : Editing - Proofreading - Translating - edit
 
Ponsband

Er zijn momenteel negen actieve Wikimedia projecten. "Taaltelling" hieronder betreft het aantal talen met minstens vijf artikelen.

 • Wikipedia (encyclopedie, sinds januari 2001): 134 talen, 50.000 bewerkers, 1,6M artikelen, 27M interne koppelingen[4]
  Engels : 6.000 gebruikers, 400K artikelen, 10% nieuwe gebruikers per maand;
  Duits : 2.000 gebruikers, 250K artikelen
 • Wiktionary (woordenboek, sinds december 2002): 70 talen, 1.000 bewerkers, 170K artikelen [5]
 • Wikiquote (spreukenverzameling, sinds juli 2003): 30 talen, 500 bewerkers, 11K artikelen [6]
 • Wikibooks (text-/handboek verzameling, sinds juli 2003): 37 talen, 1100 bewerkers, 12K artikelen [7]
 • Wikinews (nieuwsportaal, sinds november 2004): 11 talen, 290 bewerkers, 3.200 artikelen [8]
 • Wikisource (oorspronkelijke bron naslag, sinds november 2003): 50 taalportalen, 300 bewerkers, 15K artikelen/documenten [9]
 • Meta (Wikimedia coördinatie, sinds november 2001): 33 taalportalen, 800 bewerkers, 3,2K artikelen [10]
 • Wikicommons (Media opslag, sinds september 2004) : 520 bewerkers, 8,4K artikelen, 60K media bestanden [11]
 • Wikispecies (Soorten naslag, sinds september 2004) 42 bewerkers, 2,8K artikelen [12]


Dit kwartaal is een langverwacht statistiekproduct door Erik Zachte aangekondigd. Een aantal weekenden zijn gespendeerd om de scripts aan te passen voor de nieuwe database indeling. De opmaak is op enkele punten verbeterd met de nieuwste statistieken bovenaan en taalnamen in vergelijkingstabellen.

Nieuwe snufjes:

 
Propellers van een ATR-72
 • Recordtellingen per naamruimte: [13]
 • Percentage gerubiceerde artikelen (zelfde URL als hierboven)
 • Hiërarchische rubriekbomen per Wikipedia (sommige zijn gigantisch!): [14]
 • Overzicht van wikibooks: Hoofdstukken en tellingen per boek

EasyTimeline lijsten zijn samengesteld van elke Wikipedia taal en afgedrukt samen met de script codering. Dit kan als inspiratiebron dienen om de zinsbouw te leren kennen. Ook kan het behulpzaam zijn ware juweeltjes, waard om te vertalen, in andere Wikipedia's te ontdekken. Terwijl een tijdspad van nul af te starten niet triviaal is, is uitbouwen, corrigeren of vertalen van een bestaande zeker "een fluitje van een cent".

Wikipedia is populairer dan...
Volgens Alexa Internet was Wikipedia in maart 2005 populairer dan Altavista, Excite, Walmart en Amazon VK; het is op weg Reference.com en de New York Times voorbij te gaan.