Pósćiwańska kampanja 2012/Pśełožowanje/Głowny bok a teksty chórgojow

This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Landing Page and Banner messages and the translation is 100% complete.
Banners round one
 1. Pšosym pomóžćo sobu
 2. Něnto cytaś
 3. Pšosym cytajśo:
  Wósobinski apel wót
  załožarja Wikipedije Jimmy Wales
 4. Wikipedija jo za wše wužytna, ale z 450 milionami luźi kuždy mjasec pěte nejwětše websedło swěta. Ab my swóju njewotwisnosć wobchowali, njedopušćamy nigdy wabjeńske anonse.
  Google a Yahoo matej towzynty serwerow a pśistajonych. My mamy 800 serwerow a 150 pśistajonych.
  Jolic kuždy, kótaryž cyta toś ten apel, by 5 dolarow pósćił, my by trjebali jano jaden źeń w běgu lěta dary zběraś. Pšosym pósććo, aby Wikipedija njewótwisna wóstała.
 5. Wikipedija jo za wše wužytna, ale z 450 milionami luźi kuždy mjasec pěte nejwětše websedło swěta. Aby my swóju njewótwisnosć wobchowali, njedopušćamy nigdy wabjeńske anonse.
  Móžo byś, až Google ma nic cele jaden milion serwerow. Yahoo ma něźi 12.000 sobuźěłaśerjow. My mamy něźi 800 serwerow a 150 sobuźěłaśerjow.
  Jolic kuždy, kótaryž cyta toś ten apel, by 5 dolarow pósćił, my by trjebali jano jaden źeń w běgu lěta dary zběraś. Pšosym pósććo, aby Wikipedija njewótwisna wóstała.
Banners and LP's Round 2
 1. Wósobinski apel Wikipedijowego wobźěłarja
 2. Wósobinski apel Wikipedijowego wobźěłarja
 3. pśerězny dar
 4. Wikipedija jo za wše wužytna, ale jo pěte nejwětše websedło swěta. Z 450 milionami wužywarjow kuždy mjasec, mamy kosty kaž druge pśirownujobne sedła: za serwery, milinu, najmy, programy, pśistajonych a pśawniske póraźowanje.
  Aby my swóju njewótwisnosć wobchowali, njedopušćamy nigdy wabjeńske anonse. Njewužywamy statne pjenjeze. Financěrujomy se pśez dary: Zwětšego se 5 US-dolarow pósćiwa, pśerězna pósćiwańska suma jo 30 US-dolarow.
  Jolic kuždy, kótaryž to cyta, by 5 US-dolarow dał, by se naša pósćiwańska kampanja w běgu jadneje góźiny zakóńcyła. Pšosym pomóžćo nam, aby my pósćiwanje dokóńcyli a se k Wikipediji wróśili.
 5. Jolic kuždy, kótaryž to cyta, by płaśiznu póscynjaneje skibki dał, by se naša pósćiwańska kampanja w běgu jadneje góźiny zakóńcyła. Pšosym pomóžćo nam, aby my pósćiwanje dokóńcyli a se k Wikipediji wróśili.
Privacy policy notice
 1. Pśez pósćiwanje dajośo załožbje Wikimedia Foundation, za wše wužytnej organizaciji, kótaraž góspodujo projekt Wikipedija a druge projekty, a słužbnym póbitowarjam w USA a hynźi, swóje daty pó našych pósćiwańskich pšawidłach.
 2. Njedajomy a njepśedajomy waše wósobinske daty. Za dalšne informacije pśecytajśo pšosym našu pósćiwańske pšawidła na <http://wikimediafoundation.org/wiki/Donor_policy/en>.
Where your donation goes box text
 1. Za což waš dar se wužywa
 2. Technika: Serwery, šyrokosć pasma, wótwardowanje, wuwiśe. Wikipedija jo pěte nejwětše websedło w swěśe a běžy jano z małym źělom wudankow drugich wjelikich websedłow.
 3. Sobuźěłaśerje: Druge 10 wjelikich websedłow ma towzynty pśistajonych. My mamy 140 pśistajonych, kótarež cynje waše dary k wjelikej inwesticiji we wusokoeficientnej za wše wužytnej organizaciji.