Meta:Bảo quản viên biên dịch

This page is a translated version of the page Meta:Translation administrators and the translation is 83% complete.
Outdated translations are marked like this.
Quy định và hướng dẫn Bảo quản viên biên dịch
Viết tắt:
WM:TA

Trang này cung cấp thông tin về các bảo quản viên biên dịch trên Meta-Wiki. Một số dự định mở rộng chính sách và cài đặt các công cụ kỹ thuật với nhóm thành viên này hiện vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Bảo quản viên biên dịch có thể đánh dấu các trang cần dịch bằng cách sử dụng tính năng dịch trang vốn là một phần của phần mở rộng dịch. Ngoài ra, họ là những thành viên duy nhất có quyền xoá các trang đã được dịch do phần mở rộng dịch thuật tạo ra.

Các bảo quản viên trên Meta có quyền thêm (hoặc loại bỏ) chính họ khỏi nhóm này nếu họ muốn giúp đỡ các thành viên khác hoặc cần sử dụng quyền này với điều kiện họ biết mình đang làm gì (họ phải đọc hướng dẫn và, nếu có thể, đã thử nghiệm nó — Meta không phải là sân chơi trẻ em và các biên dịch viên không phải là đồ chơi của họ). Ngoài ra, bất cứ thành viên nào cũng có thể yêu cầu các hành chính viên cấp quyền này (với điều kiện họ cũng đã nắm được các điều kiện đòi hỏi giống như trên) tại trang Yêu cầu quyền bảo quản viên. Các hành chính viên cũng có khả năng gỡ quyền này khỏi bất kỳ thành viên nào.

Xem thêm

  • Babylon — Cổng thông tin dịch thuật chính và bảng thông báo cho phần lớn các biên dịch viên trên Meta-Wiki. Cũng có thể đăng yêu cầu dịch trang tại đây.

Tài liệu

Các trang liên quan trên wiki này