Người được miễn cấm IP

This page is a translated version of the page IP block exempt and the translation is 16% complete.
Outdated translations are marked like this.

Những người dùng được trao cờ miễn cấm IP (nhóm người dùng 'ipblock-exempt') không bị ảnh hưởng bởi các tác vụ tự động cấm, cấm địa chỉ IPcấm theo dãy. Họ cũng được miễn cấm proxy và cấm Tor. Quyền này được tự động gán cho những bảo quản viên, tuy nhiên cờ miễn cấm IP phải được thêm riêng để cho phép sửa đổi từ các địa chỉ IP bị ảnh hưởng bởi tác vụ cấm Tor.

Cũng có một nhóm toàn cục có khả năng ghi đè lên tác vụ cấm toàn cục. Xem Người được miễn cấm toàn cục để biết thêm thông tin.

Trong lịch sử, những bảo quản viên sẽ "cấm mềm" để cho phép những biên tập viên đã đăng nhập từ địa chỉ IP có thể tiếp tục sửa đổi, trong khi không cho phép các sửa đổi vô danh hay đăng ký tài khoản người dùng. Với cờ này, điều đó sẽ không cần thiết nữa.

Làm sao để có cờ này

Để có được cờ và trở thành người được miễn cấm IP trong tất cả dự án của Wikimedia, trước tiên phải yêu cầu một tiếp viên. Quá trình quyết định ai nên hay không nên được gán quyền người dùng này được mô tả ở Không dùng proxy mở.

To get a global exemption from global blocks one must make a request to stewards at Steward requests/Global permissions.

Note: that an exemption granted by a steward will only circumvent a global block placed by stewards. An global exemption will not circumvent a local block placed at a wiki by a local administrator. Blocks at wikis (local blocks and local exemptions) override global actions for that wiki.

Interactions of local and global block exemptions

Blocks and exemptions work differently depending on where they are imposed, and by whom they are imposed.

Local blocks

  • A local block only works at the one wiki.
  • Local blocks are applied by local administrators.
  • A local block exemption only overrides the block at the one wiki, and it exempts all blocks placed.

Global blocks

  • A global block works on all centralised wikis, with the exception of metawiki (this wiki)
  • Global blocks are typically only placed by stewards.
  • Global IP block exemptions override global blocks only, it has no impact on local blocks.
  • Local administrators can override (whitelist) for their wiki a steward's global block through that wiki's Special:GlobalBlockWhitelist page
Comparison of local/global blocks and local/global exemptions.
Block imposed by Local administrator
(local block)
Steward
(global block)
Type of exemption
Local IP block exemption unblocked unblocked
Global IP block exemption blocked unblocked
No exemption blocked blocked

Xem thêm