Thành viên chưa đăng ký

This page is a translated version of the page Unregistered user and the translation is 100% complete.

Những thành viên mà chưa được đăng ký còn được gọi là thành viên chưa đăng ký, hay là thành viên IP. Các thành viên này có thể sửa đổi các tràng mà không bị khoá hoặc bán khoá; các thay đổi này sẽ được xuất hiện trong lịch sử trang và địa chỉ IP mà nó được thực hiện.

Trên các wiki Wikimedia, các thành viên chưa đăng ký từng được coi là một bất lợi nhỏ so với thành viên đã đăng ký, nhưng thời gian dần dần trôi, nhiều tính năng cũng đã trở nên không thể tiếp cận được với họ. Các thành viên chưa đăng ký không thể di chuyển trang, sử dụng tuỳ chọn, tải lên tập tin, hay là lập danh sách theo dõi. Ở Wikipedia các ngôn ngữ như tiếng Anh, Indonesia, Bồ Đào Nha và Ba Tư, họ cũng không thể tạo trang ngoài không gian tên "thảo luận" hoặc "nháp". Bởi vì địa chỉ IP thường được coi là động, một trang thành viên IP là bất khả thi, và nó bị từ chối ở các wiki. Các thành viên chưa đăng ký còn không được tham gia các quá trình như biểu quyết xoá bài hoặc chọn thành viên, hay có thể tham gia theo một mức độ hạn chế (vd: có thể bình luận nhưng không thể bầu).

Các thành viên chưa đăng ký cũng không có tuỳ chọn là lấy một sửa đổi là sửa đổi nhỏ, và nó có thể cho một kẻ xấu tạo ra những thay đổi không tốt và không được phát hiện trong một thời gian.

Các thành viên chưa đăng ký cũng có thể được coi là thành viên ẩn danh, hay anons, ngược lại với các thành viên bút danh (các tên thành viên trên wiki Wikimedia thường được coi là bút danh, không phải tên thật). Tuy nhiên, nó cũng gần như là không chắc và nói đúng ra, sai. Sự công khai của địa chỉ IP của thành viên chưa đăng ký có nghĩa là địa chỉ địa lý hoặc là của công ty mà họ đang đăng có thể được nhìn thấy. Và hơn thế nữa, trong các trường hợp đặc biệt, máy tính mà thành viên này đóng góp có thể được xác nhận thông qua một kết nối với ISP, mà nó có thể được đưa tới danh tính người dùng. Như thế, thành viên chưa đăng ký lại không ẩn danh hơn so với thành viên đã đăng ký mà không lộ ra bất kỳ thông tin riêng tư nào.

Lịch sử

Việc tạo bài bởi thành viên IP bị tước bỏ trên Wikipedia tiếng Anh sau vụ việc bài báo Wikipedia vào 2005.

Vào tháng 12 năm 2009, khả năng tạo bài mới của thành viên IP tại Wikipedia tiếng Indonesia bị tước (thảo luận cộng đồng, yêu cầu kỹ thuật).

Vào năm 2014, việc tạo bài cho thành viên IP đã bị tước tại Wikipedia tiếng Ba Tư. Giữa ngày 20 tháng 10 năm 2021 và ngày 20 tháng 4 năm 2022, thành viên chưa đăng ký đã bị tước quyền sửa đổi trong không gian chính trong một dự án nghiên cứu về giới hạn IP.

Vào năm 2019, Quỹ Wikimedia đề xuất ẩn địa chỉ IP của thành viên chưa đăng ký khỏi công chúng.

Vào năm 2020, Wikipedia tiếng Bồ Đào Nha đã xoá quyền sửa đổi cho thành viên chưa đăng nhập bởi một biểu quyết cộng đồng.

Xem thêm