Người được miễn cấm IP toàn cục

This page is a translated version of the page Global IP block exemptions and the translation is 86% complete.
User groups Thông tin và chính sách của người được miễn cấm IP toàn cục
Viết tắt:
GIPBE

Trang này cung cấp thông tin về nhóm người dùng toàn cục 'global-ipblock-exempt'.

Walnut.svg
This page in a nutshell:
  • Các tiếp viên có thể cấp cho tài khoản thành viên quyền miễn cấm IP toàn cục.
  • Quyền miễn cấm IP toàn cục không thể miễn cấm được tài khoản cục bộ đã bị cấm trong một wiki.

Người được miễn cấm IP toàn cục là một nhóm người dùng toàn cục cho phép người dùng bỏ qua việc cấm IP toàn cục và cấm dải IP. Người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập vào global-ipblock-exempt tại Steward requests/Global permissions. Nếu IP cũng bị cấm cục bộ, người dùng cũng có thể yêu cầu quyền truy cập thông qua stewards(_AT_)wikimedia.org.

Nhóm người dùng này cho phép người dùng bỏ qua các IP bị cấm toàn cục, cấm toàn cục có thời hạn và cấm các nút thoát Tor, theo chính sách tại Không proxy mở rộng#Ngoại lệ.

Nhóm người dùng này không ảnh hưởng đến IP bị cấm cục bộ và cấm cục bộ có thời hạn; cần có quyền miễn cấm IP cục bộ.

Requesting

See this guidance on how to request global IP block exemption.

Xem thêm