Hành chính viên

This page is a translated version of the page Bureaucrat and the translation is 71% complete.

Trong những dự án Wikimedia, một hành chính viên là một thành viên được quyền:

  • Cấp quyền các bảo quản viên và hành chính viên cho thành viên khác;
  • Cấp quyền và gỡ cờ bot;
  • Cấp quyền và gỡ quyền mà được sự chấp thuận của cộng đồng như người mở tài khoản, người xoá trang, ...;
  • Gỡ quyền bảo quản viên và hành chính viên ở các dự án được liệt kê ở dưới.

Tiếp viên có toàn bộ các quyền này ở wiki không có hành chính viên, sử dung trang yêu cầu cấp quyền. Một cộng đồng nhỏ thường không yêu cầu một hành chính viên, bởi vì tiếp viên có thể dễ dàng xử lý lưu lượng yêu cầu thấp từ wiki đó với một chút chậm trễ; nói chung, người dùng có quyền truy cập này là không cần thiết cho đến khi có một số bảo quản viên cục bộ. Các vị trí khác có thể phải tuân theo các chính sách toàn cầu như chính sách kiểm định viênchính sách giám sát viên, trong đó xác định các yêu cầu tối thiểu của cộng đồng. The default configuration of the MediaWiki software permits bureaucrats with access to Special:UserRights to add and remove users from all user groups. On Wikimedia projects only stewards have full access to Special:UserRights, while bureaucrats can add/remove only a subset of rights.

Cấp quyền thành viên và bot

Xem thêm: hướng dẫn

If you are a bureaucrat, to give or remove another user administrator, bureaucrat or bot access (or any other access), go to Special:UserRights on the wiki where you are a bureaucrat. There is a link to this on the list of special pages.

Bạn sẽ nhìn thấy một biểu mẫu sau:

 

Type the user's name into the box, and enter a reason for the change. Choose the rights you wish to assign/remove to the user by ticking/unticking the relevant boxes. Note that if the user group has an asterisk (*) next to it, you will not be able to remove it yourself. When you are done, press the Save user groups button.

The user will gain their access immediately and the action will be recorded at the User rights log.

If you make a mistake and need to remove an access level which you cannot remove, contact a steward.

Đổi tên thành viên

Xem thêm: hướng dẫn

Prior to 15 September 2014, bureaucrats were able to rename local accounts through Special:RenameUser. The renameuser right was removed from bureaucrats' toolset as part of SUL finalization. After this date, only stewards are able to rename local accounts. Renaming of global accounts are now done by global renamers and stewards. See global rename for details.

Gỡ quyền

Below is a list of public wikis where bureaucrats can remove sysop and/or bureaucrat access. Normally these removals have to be done by the stewards. On all private or fishbowl wikis, bureaucrats are able to remove both administrator and bureaucrat flags.


cả bảo quản viên và hành chính viên
Wiki Lỗi Sửa vào Ghi chú
Meta bug 13509 2008-04-24 Removed per phab:T106291.
ru.wikisource bug 14568 2008-07-05 It looks like this was set inadvertently. Now removed phab:T44105
se chapter wiki bug 14665 2008-07-05 It looks like this was set inadvertently, but the Swedish chapter board wishes to keep this configuration.
no.wikibooks bug 13853 2009-06-03 It looks like this was set inadvertently.Now removed bugzilla:42105
fi.wikipedia No bug 2009-03-04 Originally very likely to have been set inadvertently in March 2009.
bug 42114 2013-01-04 Local consensus reached (see bugs 42114 and 42105, and this summary).
fi chapter wiki bug 25668 2010-10-27
wikimania2014 wiki bug 55480 2013-10-11 Wiki closed, reset to default.
hu.wikipedia bug 72055 2014-10-16
pt.wikipedia bug T107661 2015-08-11 Local consensus
co.wikimedia task T300779 2022-02-02 Non-fishbowl chapter wiki.
chỉ có quyền bảo quản viên
en.wiktionary No bug Per a community vote and bug 42113, enwiktionary bureaucrats lost the power to remove the bureaucrat right (which was apparently never asked for).
pa-us chapter wiki bug 10611 2008-09-16 Wiki was closed.
uk chapter wiki bug 17388 2009-02-26 Wiki was redirected.
simple.wikipedia bug 20271 2009-09-24
simple.wiktionary bug 22522 2010-02-22
en.wikinews bug 23392 2010-05-08
hi.wiktionary bug 29702 2011-07-11 Removed per nhiệm vụ T214765.
en.wikipedia bug 18390 2011-08-11
ru.wikipedia bug 30307 2011-08-11 Community consensus
ba.wikipedia bug 33769 2012-01-17
fr.wikipedia bug 35258 2012-04-12 Community consensus
en.wikivoyage bug 43851 2013-01-17
test.wiki
fa.wikipedia T140810 2016-07-20 Community consensus
outreach.wiki bug 23118 2010-04-09 Ability to remove bureaucrat flag was removed in phab:T214133.
nyc.wikimedia nhiệm vụ T226591 2019-06-26 Wikimedia New York City Chapter wiki.
commons nhiệm vụ T261481 2020-10-06 Community consensus
test2.wiki