This page is a translated version of the page Bureaucrat and the translation is 100% complete.

Trong những dự án Wikimedia, một hành chính viên là một thành viên được quyền:

  • Cấp quyền các bảo quản viên và hành chính viên cho thành viên khác;
  • Cấp quyền và gỡ cờ bot;
  • Cấp quyền và gỡ quyền mà được sự chấp thuận của cộng đồng như người mở tài khoản, người xoá trang, ...;
  • Gỡ quyền bảo quản viên và hành chính viên ở các dự án được liệt kê ở dưới.

Tiếp viên có toàn bộ các quyền này ở wiki không có hành chính viên, sử dung trang yêu cầu cấp quyền. Một cộng đồng nhỏ thường không yêu cầu một hành chính viên, bởi vì tiếp viên có thể dễ dàng xử lý lưu lượng yêu cầu thấp từ wiki đó với một chút chậm trễ; nói chung, người dùng có quyền truy cập này là không cần thiết cho đến khi có một số bảo quản viên cục bộ. Các vị trí khác có thể phải tuân theo các chính sách toàn cầu như chính sách kiểm định viênchính sách giám sát viên, trong đó xác định các yêu cầu tối thiểu của cộng đồng. Cấu hình mặc định của phần mềm MediaWiki cho phép các hành chính viên có quyền truy cập vào Special:UserRights để thêm và xóa người dùng khỏi tất cả các nhóm thành viên. Tại các dự án của Wikimedia, chỉ tiếp viên mới có toàn quyền truy cập vào Special:UserRights, các hành chính viên chỉ có thể thêm/xóa người dùng vào/khỏi một số nhóm quyền nhất định.

Cấp quyền thành viên và bot

Nếu bạn là hành chính viên, để cấp hoặc xóa quyền bảo quản viên, hành chính viên, bot hoặc bất kỳ quyền truy cập nào của thành viên khác, hãy đi tới Special:UserRights trên wiki nơi bạn là hành chính viên. Trang này cũng được liệt kê trong danh sách các trang đặc biệt.

Bạn sẽ nhìn thấy một biểu mẫu sau:

 

Nhập tên thành viên vào ô và nhập lý do thực hiện tác vụ. Chọn các quyền bạn muốn gán/xóa cho thành viên đó bằng cách đánh dấu/bỏ chọn các hộp kiểm bên cạnh tên của các quyền đó. Lưu ý rằng nếu nhóm thành viên có dấu hoa thị (*) ở bên cạnh, bạn sẽ không thể tự xóa bản thân mình ra khỏi nhóm thành viên đó. Khi bạn hoàn tất, nhấn nút Save user groups.

Thành viên sẽ được cấp/gỡ quyền ngay lập tức và hành động của bạn sẽ được ghi lại trong Nhật trình quyền thành viên.

Nếu bạn có sự nhầm lẫn và không thể tự xóa quyền truy cập đã cấp cho thành viên, hãy liên hệ với tiếp viên.

Gỡ quyền

Dưới đây là danh sách các wiki công cộng nơi hành chính viên có thể xóa quyền truy cập của bảo quản viên và/hoặc hành chính viên. Thông thường việc di dời này phải được thực hiện bởi những tiếp viên. Trên tất cả các wiki riêng tư hoặc wiki thảo luận, các hành chính viên có thể xóa cả cờ quản trị viên và hành chính viên. ​


cả bảo quản viên và hành chính viên
Wiki Lỗi Sửa vào Ghi chú
Meta bug 13509 2008-04-24 Removed per phab:T106291.
ru.wikisource bug 14568 2008-07-05 It looks like this was set inadvertently. Now removed phab:T44105
se chapter wiki bug 14665 2008-07-05 It looks like this was set inadvertently, but the Swedish chapter board wishes to keep this configuration.
no.wikibooks bug 13853 2009-06-03 It looks like this was set inadvertently.Now removed bugzilla:42105
fi.wikipedia No bug 2009-03-04 Originally very likely to have been set inadvertently in March 2009.
bug 42114 2013-01-04 Local consensus reached (see bugs 42114 and 42105, and this summary).
fi chapter wiki bug 25668 2010-10-27
wikimania2014 wiki bug 55480 2013-10-11 Wiki closed, reset to default.
br.wikimedia nhiệm vụ T65345 2014-04-17 consensus
hu.wikipedia bug 72055 2014-10-16
pt.wikipedia bug T107661 2015-08-11 Local consensus
co.wikimedia task T300779 2022-02-02 Non-fishbowl chapter wiki.
chỉ có quyền bảo quản viên
test.wiki
test2.wiki
en.wiktionary No bug Per a community vote and bug 42113, enwiktionary bureaucrats lost the power to remove the bureaucrat right (which was apparently never asked for).
pa-us chapter wiki bug 10611 2008-09-16 Wiki was closed.
uk chapter wiki bug 17388 2009-02-26 Wiki was redirected.
simple.wikipedia bug 20271 2009-09-24
simple.wiktionary bug 22522 2010-02-22
outreach.wiki bug 23118 2010-04-09 Ability to remove bureaucrat flag was removed in phab:T214133.
en.wikinews bug 23392 2010-05-08
hi.wiktionary bug 29702 2011-07-11 Removed per nhiệm vụ T214765.
en.wikipedia bug 18390 2011-08-11
ru.wikipedia bug 30307 2011-08-11 Community consensus
ba.wikipedia bug 33769 2012-01-17
fr.wikipedia bug 35258 2012-04-12 Community consensus
en.wikivoyage bug 43851 2013-01-17 Community consensus
fa.wikipedia T140810 2016-07-20 Community consensus
nyc.wikimedia nhiệm vụ T226591 2019-06-26 Wikimedia New York City Chapter wiki.
bd.wikimedia nhiệm vụ T251078 2020-04-28
commons nhiệm vụ T261481 2020-10-06 Community consensus
de.wikipedia nhiệm vụ T331921 2023-04-20 Community consensus