This page is a translated version of the page Stewards and the translation is 97% complete.
Shortcut:
S

Tiếp viên là một nhóm toàn cầu những người dùng với tất cả các quyền truy cập ở tất cả các dự án công khai của Wikimedia. Họ có quyền kỹ thuật để thay đổi tất cả các quyền của người dùng cục bộ và toàn cục, thay đổi trạng thái và tên của các tài khoản toàn cầu và truy cập bất kỳ quyền nào có sẵn cho bảo quản viên và hành chính viên. Việc sử dụng quyền của người quản lý bị hạn chế bởi chính sách; người quản lý sẽ không sử dụng quyền của họ mà kể cả người dùng bình thường cũng có thể làm được, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp. Điều này cho phép họ đóng vai trò là quản trị viên và hành chính viên trong các dự án mà không cần bất kỳ quản trị viên hoặc hành chính viên của tứng wiki nào.

Tiếp viên
Dành cho tiếp viên
Bảng thông báo

Các tiếp viên được bầu chọn bởi cộng đồng Wikimedia toàn cầu thông qua các cuộc bầu cử tiếp viên hàng năm được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 2. Tiếp viên không phải là nhân viên của tổ chức của Wikimedia, cũng không phải là "ban đại diện" của Wikimedia. Tiếp viên cũng không phải là trọng tài hoặc hòa giải viên; để giải quyết xung đột trong một dự án nhỏ nào đó, vui lòng thử giải quyết cục bộ và gửi yêu cầu nhận xét về Meta-Wiki nếu không thể có được giải pháp cục bộ.

Hiện tại, có 33 tiếp viên trên các dự án Wikimedia

Lịch sử

Bài viết chính: Tiếp viên/Lịch sử

Tiếp viên đã được tạo ra vào năm 2004 để phân biệt giữa quản lý quyền người dùng và nhà phát triển phần mềm và quản trị hệ thống. Tiếp viên ban đầu chỉ được cung cấp khả năng sửa đổi tất cả các quyền của người dùng thông qua Meta-Wiki. Trước khi thành lập tiếp viên, các nhà phát triển là người để sửa đổi quyền của người dùng trên wiki mà không cần các hành chính viên.

Tiếp viên được giao trách nhiệm quản lý tài khoản toàn cầu khi tiện ích mở rộng CentralAuth được triển khai vào năm 2008. Khi hoàn tất đăng nhập một người dùng vào năm 2015, họ cũng chịu trách nhiệm đổi tên tài khoản toàn cầu - một trách nhiệm được chia sẻ với người đổi tên toàn cầu.

Cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức vào năm 2004, với các cuộc bầu cử hàng năm hoặc nửa năm diễn ra trong những năm tiếp theo. Năm cuối cùng với hai cuộc bầu cử là năm 2011.

Thành viên

Bài viết chính: Tiếp viên/Bầu cử

Cuộc bầu cử tiếp viên được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 2 hàng năm, với việc bỏ phiếu kéo dài trong ba tuần vào tháng hai. Các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về tài khoản và hoạt động, bao gồm giữ quyền quản trị viên trên một wiki Wikimedia trong ít nhất ba tháng, và thực hiện 600 lần chỉnh sửa và 50 sửa đổi trong vòng sáu tháng qua. Việc bỏ phiếu cũng bị hạn chế đối với người dùng với 600 lần chỉnh sửa và 50 sửa đổi trong sáu tháng qua. Các ứng cử viên được bầu bằng một phiếu bầu, yêu cầu 80% ủng hộ và ít nhất 30 phiếu ủng hộ được bầu. Không có giới hạn đối với số lượng người dùng có thể nắm giữ quyền quản lý hoặc số lượng người quản lý có thể được bầu trong mỗi chu kỳ bầu cử.

Kiểm tra

Những tiếp viên hiện tại được kiểm tra hàng năm cùng lúc thông qua cuộc bầu cử. Giai đoạn đầu tiên của xác nhận là giai đoạn bình luận cộng đồng, trong đó bất kỳ người dùng nào có thể tự do bỏ phiếu thuận hay chống bất kỳ người quản lý hiện tại nào. Những bình luận này nên được hướng cụ thể vào việc sử dụng các quyền của tiếp viên, hoặc tại các yếu tố liên quan khác về việc tiếp viên nên được giữ hay loại bỏ. Sau khi giai đoạn bình luận cộng đồng được đóng lại, tất cả các quản gia mới và hiện có đều cân nhắc về kết quả. Một người quản lý bị loại bỏ nếu đa số các tiếp viên khác bỏ phiếu để loại bỏ trong các cuộc thảo luận.

Gỡ quyền truy cập

Một tiếp viên có thể bị gỡ quyền nếu họ không có hoạt động nào trong vòng sáu tháng gần nhất và có ít hơn mười hành động trong năm gần nhất

Quyền truy cập

Tiếp viên chịu trách nhiệm chính cho việc thực hiện các hành động kỹ thuật sau:

Quản lý các tài khoản toàn cục
 • Khóa và mở khóa các tài khoản toàn cục
 • Ẩn và bỏ qua các tài khoản toàn cục
 • Đổi tên tài khoản toàn cục và tài khoản không được quản lý cục bộ
 • Chặn và bỏ chặn các IP trong phạm vi toàn cầu
 • Sử dụng công cụ CheckUser tại login.wikimedia.org (Trạng thái)
Quyền của thành viên
 • Chỉ định và gỡ tất cả các quyền người dùng cục bộ trên bất kỳ tài khoản nào tại bất kỳ dự án Wikimedia nào
  • Bot, bảo quản viên và hành chính viên được chỉ định trên wiki mà không có hành chính viên nào
  • CheckUser, oversight và quyền sáp nhập chỉ dành cho tiếp viên
 • Assign and remove all global user rights
 • Quản lý nhóm người dùng toàn cục
Các vấn đề khác
 • Chấp nhận, từ chối và bỏ qua yêu cầu của phần mềm OAuth
 • Sử dụng các quyền như bảo quản viên, kiểm định viên hoặc giám sát viên ở wiki không có người dùng cục bộ ở các quyền đó
 • Trả lời vé VRT trong hàng đợi của người quản lý hoặc bất kỳ hàng đợi thông tin nào
 • Xóa trang có hơn 5.000 sửa đổi
 • Tạo và sửa bộ lọc lạm dụng toàn cầu

Tiếp viên cũng chịu trách nhiệm chính cho việc thực hiện các hành động kỹ thuật sau:

 • Đóng và thực hiện các yêu cầu cho các lệnh cấm cộng đồng toàn cầu
 • Đóng vai trò giám sát trong cuộc bầu cử Ủy ban Trọng tài về một số wiki
 • Làm việc với nhân viên Wikimedia Foundation như là điểm liên lạc đầu tiên với cộng đồng

Chính sách

Tiếp viên được yêu cầu tuân theo các chính sách cộng đồng đã được thiết lập khi sử dụng quyền của họ và khi các chính sách không tồn tại, thay vào đó, các thông lệ được thiết lập sẽ được tuân theo.

Tại các wiki có bảo quản viên hoặc hành chính viên, tiếp viên thường không sử dụng công cụ của họ trừ khi có trường hợp khẩn cấp. Có một số chậm trễ trong chính sách cho các hành động xuyên wiki, nhưng điều này hiếm khi được áp dụng.

Quyền người dùng không bị thay đổi bởi những tiếp viên trên wiki mà họ là thành viên tích cực của cộng đồng địa phương. Điều này để duy trì vai trò quản lý là phạm vi toàn cầu và ngăn họ trở thành siêu người dùng cho các dự án nhà của họ. Một số quyền không được người dùng địa phương nắm giữ và không gây tranh cãi khi sử dụng, chẳng hạn như xóa các trang có hơn 5.000 bản sửa đổi bằng quyền bigdelete, vẫn được sử dụng bởi người quản lý trong các dự án của họ.

Tiếp viên không bao giờ bị buộc phải dùng công cụ; là tình nguyện viên, họ luôn có thể tái sử dụng cá nhân để xử lý một yêu cầu. Họ cũng được tự do duy trì và bày tỏ ý kiến của riêng mình, miễn là việc họ sử dụng các quyền của người quản lý phù hợp với chính sách.

Liên lạc

Có một số cách để liên hệ với các tiếp viên:

Có một danh sách gửi thư của người quản lý riêng (Stewards-l) và wiki (steward.wikimedia.org) được sử dụng cho giao tiếp nội bộ và tổ chức.

Danh sách tiếp viên hiện tại

Last update: 2024-07-19; total number of stewards: 33

Tên +/- Nick trên IRC Ngôn ngữ Từ
Alaa (علاء) Alaa ar, en-4, he-1, es-1 2018-02-28
Ajraddatz Ajraddatz (discord) en, fr-3 2024-02-27
Albertoleoncio pt, en-3 2024-02-27
AmandaNP AmandaNP en, fr-4, es-1 2021-02-26
AntiCompositeNumber AntiComposite en, fr-2 2022-02-26
Base Base uk, ru-4, en-2 2019-02-28
Bsadowski1 Bsadowski1 en 2011-02-28
DerHexer DerHexer de, en-3, grc-3, la-3, es-1 2007-12-21
Elton Elton pt, en-2, es-1 2017-02-28
EPIC EP1C sv, en-4, no-2, de-1 2024-02-27
HakanIST HakanIST tr, en-4, az-3, es-2, de-1 2017-02-28
Hasley mahler es, en-3, ca-2, it-1, pt-1, gl-1 2022-02-26
Hoo man hoo de, en-3, it-1, fr-1 2014-02-28
JJMC89 JJMC89 en 2024-02-27
Johannnes89 de, en-4 2024-02-27
Jon Kolbert kolbert en, fr-4, de-2 2019-02-28
MarcGarver en, fr-2, it-2, es-1 2013-02-28
Martin Urbanec Urbanecm cs, en-3 2020-02-28
Masti masti pl, en-4, de-3, ru-2, several -1 2016-02-28
Melos it, en-3, scn-4, es-1, la-1 2024-02-27
Mykola7 Mykola7 uk, ru-4, en-2, pl-1, de-1 2023-02-26
RadiX RadiX pt, en-3, es-2, fr-2, it-2, gl-1, (sk, sq, ms, hi)-0.5 2015-02-28
Sakretsu Sakretsu it, en-3, ja-2 2020-02-28
Schniggendiller Schniggendiller de, en-3 2019-02-28
Sotiale Sotiale ko, en-2, ja-2 (reading), ja-1 (writing), bi-1, tpi-0.5, eo-1 2020-02-28
Stryn Stryn fi, en-2, sv-1 2015-02-28
Superpes15 Superpes it, en-2, fr-1, es-1, la-1 2023-02-26
Tegel Tegel sv, en-3, da-1 (read), no-1 (read) 2012-02-28
Teles Teles pt, en-3, es-2 2012-02-28
Vermont Vermont en, ru-2, es-1 2022-02-26
Wim b Wim_b it, en-2 2019-02-28
xaosflux xaosflux en-N, es-1, de-1 2023-02-26
Yahya Yahya bn-N, en-3, as-2, bpy-2 2024-02-27

Biểu đồ

User:Jimbo WalesUser:WalterUser:SuisuiUser:RomihaitzaUser:Rdsmith4User:PaginazeroUser:Jon Harald SøbyUser:Jon Harald SøbyUser:AusirUser:AurevillyUser:AscánderUser:YannUser:WaerthUser:SnowdogUser:SjUser:ShizhaoUser:ShizhaoUser:OscarUser:DatrioUser:Danny%7EmetawikiUser:AstroNomer%7EmetawikiUser:MavUser:LooxixUser:KarlWickUser:FantasyUser:ArnoLagrangeUser:AnthereUser:AngelaUser:Andre EngelsUser:Andre EngelsStewards/elections 2006Stewards/elections 2005Stewards/elections 2004
User:Mike.lifeguardUser:Meno25User:Meno25User:MardetanhaUser:LeinadUser:LaaknorUser:KyluUser:ErwinUser:DorganUser:AlexanderpsUser:ZirlandUser:Wojciech PędzichUser:Wojciech PędzichUser:ThogoUser:ThogoUser:SpacebirdyUser:Nick1915User:MilloshUser:LarUser:JusjihUser:JusjihUser:DungodungUser:.anacondaUser:DerHexerUser:ShanelUser:ReduxUser:PathoschildUser:MaxSemUser:Magister MathematicaeUser:M7User:GuillomUser:EffeietsandersUser:Dbl2010User:DarkonekoUser:CspurrierUser:BastiqueStewards/elections 2009Stewards/elections 2007Stewards/elections 2006-2
User:WikitanvirUser:TrijnstelUser:Quentinv57User:QuadellUser:BennylinUser:BencmqUser:AxpdeUser:VituzzuUser:PeterSymondsUser:MatanyaUser:Manuelt15User:Lofty abyssUser:JafeluvUser:Fr33kmanUser:EptalonUser:BarrasUser:Ruslik0User:Bsadowski1User:WutsjeUser:Sir Lestaty de LioncourtUser:MercyUser:MelosUser:MelosUser:JyothisUser:J.delanoyUser:AvrahamUser:MarcoAurelioUser:MarcoAurelioStewards/elections 2011-2Stewards/elections 2011Stewards/elections 2010
User:TBloeminkUser:SPQRobinUser:Shanmugamp7User:SavhUser:Rschen7754User:Hoo manUser:AjraddatzUser:AjraddatzUser:MF-WarburgUser:MathoniusUser:BRUTEUser:AmquiUser:MarcGarverUser:SnowolfUser:PunditUser:MBisanzUser:Luckas BladeUser:ElfixUser:BillinghurstUser:TelesUser:TelesUser:TegelSpecial:MyLanguage/Stewards/Elections 2014Special:MyLanguage/Stewards/Elections 2013Stewards/Elections 2012
User:SjoerddebruinUser:MatiiaUser:HakanISTUser:EltonUser:NahidSultanUser:MastiUser:TaketaUser:PmlineditorUser:LinedwellUser:EinsborUser:EinsborUser:StrynUser:RadiXStewards/Elections 2017Special:MyLanguage/Stewards/Elections 2016Special:MyLanguage/Stewards/Elections 2015
User:YahyaUser:Johannnes89User:JJMC89User:EPICUser:AlbertoleoncioUser:XaosfluxUser:Superpes15User:Mykola7User:VermontUser:HasleyUser:AntiCompositeNumberUser:StanglavineUser:Wiki13User:Operator873User:AmandaNPUser:MusikAnimalUser:KrdUser:BRPeverUser:BRPeverUser:Tks4FishUser:SotialeUser:SakretsuUser:Martin UrbanecUser:Wim bUser:SchniggendillerUser:Jon KolbertUser:BaseUser:RxyUser:TheresNoTimeUser:TheresNoTimeUser:-reviUser:CromiumUser:علاءStewards/Elections 2024Stewards/Elections 2023Stewards/Elections 2022Stewards/Elections 2021Stewards/Elections 2020Stewards/Elections 2019Stewards/Elections 2018

Xem thêm

Nhật trình tiếp viên tại Meta