Thành viên bị cấm

This page is a translated version of the page Blocked user and the translation is 100% complete.

Thành viên bị cấm là những thành viên không thể chỉnh sửa trang, tải lên tập tin, di chuyển trang, tạo trang và thực hiện các tác vụ khác mà họ được cấp quyền thông qua các nhóm người dùng. Bảo quản viên hoặc những người có quyền truy cập vào giao diện cấm và bỏ cấm không thể cấm hoặc bỏ cấm người khác (ngoại trừ chính họ) trong khi bị cấm.

Thành viên bị cấm vẫn có thể xem và chỉnh sửa danh sách theo dõi của họ. Tùy thuộc vào cài đặt của lệnh cấm, người dùng thường vẫn có thể chỉnh sửa trang thảo luận thành viên của riêng họ và/hoặc gửi e-mail bằng cách sử dụng Special:EmailUser (đối với người dùng đã đăng ký).

Bảo quản viênTiếp viên có thể cấm người dùng (chưa đăng ký hoặc đã đăng nhập). Các bảo quản viên toàn cục cũng có thể cấm người dùng trên các wiki đã chọn tham gia global sysop wikiset. Bảo quản viên hoặc những người khác có quyền truy cập vào giao diện cấm và bỏ cấm có thể không có khả năng cấm hoặc bỏ cấm người khác hoặc chính họ trong khi bị cấm, tùy thuộc vào cấu hình của wiki.

Xem thêm