Blokovaný používateľ

This page is a translated version of the page Blocked user and the translation is 100% complete.

Blokovaní používatelia sú používatelia, ktorí nemôžu upravovať stránky, nahrávať súbory, presúvať stránky, vytvárať stránky a vykonávať iné činnosti, ktoré by umožnili ďalšie používateľské práva. Správcovia alebo iné osoby s prístupom k rozhraniu na blokovanie a odblokovanie nemôžu blokovať ani odblokovať iných (okrem seba), keď sú zablokovaní.

Blokovaní používatelia si stále môžu prezerať a upravovať svoje zoznamy sledovaných položiek. V závislosti od nastavení implementovaných na bloku, kde je to výslovne zakázané, môžu používatelia zvyčajne upravovať svoju vlastnú diskusnú stránku používateľa a/alebo posielať e-maily pomocou Special:EmailUser (len registrované účty).

Správcovia a Stewardi môžu blokovať používateľov (neregistrované alebo prihlásené). Globálni správcovia môžu tiež blokovať používateľov na wiki, ktorí sú prihlásení do globálne prihlásenie. Správcovia alebo iní používatelia s prístupom k rozhraniu na blokovanie a odblokovanie môžu, ale nemusia mať možnosť blokovať alebo odblokovať iných používateľov alebo seba, keď sú zablokovaní, v závislosti od konfigurácie wiki.

Pozri tiež