Ủy ban thanh tra

This page is a translated version of the page Ombuds commission and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Viết tắt:
OC,
OMBCOM

Ủy ban thanh tra là một nhóm thành viên trong Ban quản trị thực hiện điều tra các khiếu nại vi phạm về Chính sách riêng tư, truy cập vào thông tin không được công khai, chính sách CheckUserchính sách giám sát viên trên mọi dự án Wikimedia. Họ cũng điều tra cho Hội đồng quản trị việc tuân thủ các chính sách hoặc hướng dẫn của CheckUser hoặc giám sát viên địa phương với các chính sách CheckUser và Oversight toàn cầu.

Ombuds Commission
Activity reports

Nhiệm vụ

Ngoài việc điều tra công khai, thanh tra viên còn làm nhiệm vụ hòa giải giữa người khiếu nại và người bị khiếu nại (thường là kiểm định viên , Giám sát viên, hành chính viên , bảo quản viên , hay các thành viên của Ủy ban Trọng tài ). Khi cần phải thực hiện các yêu cầu pháp lý, thanh tra viên sẽ trợ giúp Tổng cố vấn, Giám đốc điều hành hay Ban quản trị trong việc xử lý trường hợp.

Trong trường hợp có kiện tụng, thanh tra viên sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm định viên hay các thành viên khác theo chính sách riêng tư của Wikimedia Foundation. Khi chính sách riêng tư, chính sách truy cập vào thông tin không được công khai được xác định là đã bị vi phạm, ủy ban thanh tra cần báo cáo cho Giám đốc điều hành hay Ban quản trị và đề nghị một tiến trình hành động (chẳng hạn như gỡ bỏ công cụ CheckUser). Ngoài ra, ủy ban thanh tra có thể đề nghị thay đổi chính sách hay phần mềm cho phù hợp.

Trung lập

Một cuộc điều tra của thanh tra phải được tiến hành theo cách thức do thanh tra xác định để đảm bảo công bằng và không thiên vị. Theo nguyên tắc chung, các thanh tra viên cần tránh xung đột lợi ích càng nhiều càng tốt, đặc biệt là bằng cách tránh sử dụng công cụ CheckUser hoặc giám sát viên và không xử lý khiếu nại đối với các dự án mà họ là người biên tập rất tích cực. Tuy nhiên, các vấn đề đưa ra trước ủy ban không rõ ràng và ngôn ngữ cũng như văn hóa của các dự án khác nhau có thể tạo ra rào cản đối với người ngoài. Do đó, cách thức ủy ban điều tra các khiếu nại tùy thuộc vào quyết định của các thành viên được chỉ định.

Thành viên

Các thành viên của ủy ban thanh tra được lựa chọn từ cộng đồng Wikimedia bởi Wikimedia Foundation. Hàng năm vào đầu tháng 10 trên danh sách gửi thư Wikimedia-L và trên trang thảo luận về chính sách này, cũng như các diễn đàn dự án khác nếu thích hợp sẽ kêu gọi các tình nguyện viên có mong muốn tham gia. Họ được bổ nhiệm (giả sử họ đồng ý) trong khoảng thời gian khoảng hai năm (một năm, trước Ủy ban 2023–25). Một hoặc nhiều thành viên dự khuyết không biểu quyết cũng có thể được bổ nhiệm. Một tiếp viên cũng có thể được bổ nhiệm phục vụ cùng với Thanh tra viên.

Quyền được chỉ định

Thanh tra viên sở hữu các quyền toàn cục sau:

 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Kiểm tra địa chỉ IP và các thông tin khác của thành viên (checkuser)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xem nhật trình kín (suppressionlog)
 • Xem các phiên bản bị ẩn khỏi mọi người dùng (viewsuppressed)

Thanh tra viên hiện tại

User Home wiki(s) Language spoken IRC nick
AGK (CA) enwiki en, sco-3, es-2, gd-1
Ameisenigel (CA) dewiki, wikidatawiki de, en-4, nds-2, fr-1, tlh-1 Ameisenigel
Daniuu (CA) nlwiki nl, en-4, de-2, fr-2, la-2, vls-2, li-1 Daniuu
Emufarmers (CA) enwiki en, la-2 Emufarmers
Faendalimas (CA) wikispecies en, pt-3, it-2, fr-1 faendalimas
JJMC89 (CA) enwiki en JJMC89
MdsShakil (CA) bnwiki, bnwikibooks bn, en-3, as-1 MdsShakil
Minorax (CA) commonswiki, metawiki, simplewiktionary, wikidatawiki en-5, zh-5, nan-2, fr-1, ko-1, ms-1, yue-1 Minorax
Renvoy (CA) ukwiki uk, ru-4, en-3, pl-3, lt-1
Vermont (CA) ‡ enwiki, metawiki, simplewiki en, ru-2, es-1 Vermont

† Advisory member; ‡ Steward-Observer

Xem thêm danh sách được cập nhật tự động (nhiệm kỳ đến hết tháng 2 năm 2024).

Đối với các thành viên trước, xem tại đây.

Đệ trình

Khiếu nại có thể được gửi đến ủy ban thanh tra thông qua các cách sau (tốt nhất là bằng ngôn ngữ mà một trong các thành viên có thể nói được):

Cả hai cách sẽ được chuyển trực tiếp đến danh sách thư của thanh tra viên.

Xin vui lòng tuân theo những nguyên tắc này khi gửi yêu cầu cho ủy ban:

 1. Ngắn gọn. Thư điện tử có nội dung dài với thông tin không cần thiết có thể khiến ủy ban không xử lý trường hợp kịp thời.
 2. Khách quan. Tránh đưa ra những ý kiến dựa trên suy đoán hoặc đánh giá chủ quan.
 3. Cung cấp bằng chứng đầy đủ. Vui lòng cung cấp liên kết đến sửa đổi hoặc một liên kết vĩnh viễn khác nếu có thể.
 4. Cụ thể. Vui lòng nêu rõ rằng nội dung đó đã vi phạm chính sách nào.
 5. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu wiki của bạn có Ủy ban Trọng tài (hoặc một ủy ban tương tự) và nếu bạn đã liên hệ với họ (hoặc sử dụng thủ tục giải quyết tranh chấp khác theo thông lệ đối với cộng đồng của bạn) trước khi liên hệ với ủy ban thanh tra. Hãy cung cấp một liên kết đến trang có liên quan nếu thích hợp

Quá trình xử lý

Các trường hợp được báo cáo cho chúng tôi sẽ được xử lý theo phương pháp này:

 1. Xác nhận yêu cầu: chúng tôi sẽ gửi lại một thông báo xác nhận đã nhận được yêu cầu cho người gửi yêu cầu và có thể hỏi thêm thông tin khác nếu cần.
 2. Phạm vi giải quyết: nếu yêu cầu nằm trong phạm vi giải quyết của Ủy ban thanh tra, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra; ngược lại, nếu không thuộc phạm vi giải quyết, chúng tôi sẽ từ chối yêu cầu của bạn và gợi ý cho bạn một nơi khác có thể giải quyết vấn đề của bạn.
 3. Điều tra: Chúng tôi làm bất cứ điều gì cần thiết để tìm hiểu xem có vi phạm chính sách hay không hoặc không tuân thủ hoặc xung đột giữa chính sách địa phương với chính sách toàn cục hay không.
 4. Kết quả: Chúng tôi sẽ cung cấp kết quả điều tra của chúng tôi cho người yêu cầu và nếu thực sự có vi phạm chính sách riêng tư, chúng tôi sẽ thông báo cho người đã bị điều tra và nếu cần, hãy thông báo cho Ban quản trị và có thể cần thiết sẽ phải thu hồi quyền hạn Kiểm định viên, Giám sát viên hoặc Tiếp viên từ người đã vi phạm chính sách.

Báo cáo hoạt động

Các hoạt động:

Xem thêm