Komisja rzeczników

This page is a translated version of the page Ombuds commission and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.
Ombuds Commission
Wikimedia Ombuds logo.svg
Activity reports

Komisja rzeczników rozpatruje skargi na naruszenia polityki prywatności, zasad dostępu do informacji niejawnych, zasad CheckUserów oraz zasad rewizorów w dowolnym projekcie Wikimedia, na potrzeby Rady Powierniczej Wikimedia Foundation. na potrzeby Rady, bada ona także zgodność lokalnych zasad i wytycznych dla checkUserów lub rewizorów z globalną polityką checkUserów i rewizorów.

Zadania

Oprócz oficjalnych dochodzeń, komisja zajmuje się mediacją pomiędzy skarżącym a oskarżonym (zazwyczaj CheckUserem , rewizorem , biurokratą , administratorem , lub członkiem komitetu arbitrażowego ). W wymaganych prawem przypadkach, rzecznicy działają wspólnie z głównym radcą prawnym, dyrektorem wykonawczym lub członkami Rady Powierniczej , w celu rozwiązania sprawy.

Gdy sprawa może mieć konsekwencje prawne, zadaniem rzecznika jest pouczenie CheckUserów i innych użytkowników na temat polityki prywatności i zasad dostępu do informacji niejawnych Fundacji. Gdy zasady dostępu do informacji niejawnych zostaną naruszone, komisja zwraca się bezpośrednio do dyrektora wykonawczego lub do Rady Powierniczej i rekomenduje dalszą drogę postępowania (np. odebranie dostępu do odpowiednich narzędzi). Dodatkowo, komisja może sugerować odpowiednie zmiany w zasadach lub oprogramowaniu.

Neutralność

Dochodzenia rzeczników powinny być przeprowadzane w sposób, który gwarantuje zachowanie obiektywności i niezależności rzecznika. Co do zasady, rzecznik powinien w jak największym stopniu unikać konfliktów interesu, zwłaszcza w zakresie powstrzymywania się od zwykłego wykorzystywania uprawnień checkUsera lub rewizora i nie rozpatrywać skarg w projektach, w których jest szczególnie aktywnym edytorem. Jednakże charakter spraw rozpatrywanych przez komisję jest niejednolity, a kwestie językowe i kulturowe, charakterystyczne dla różnych projektów, mogą tworzyć bariery dla osób z zewnątrz. W związku z tym sposób procedowania w konkretnych sprawach jest pozostawiony każdorazowej decyzji komisji.

Członkostwo

Członkowie komisji rzeczników są wybierani przez przedstawicieli Fundacji Wikimedia spośród członków społeczności Wikimedia. Nabór na wolontariuszy jest ogłaszany każdego roku na początku grudnia, na liście dyskusyjnej Wikimedia-l, stronie dyskusji tej polityki oraz w innych miejscach dyskusji w projektach zgodnie z potrzebami. Są oni powoływani (jeżeli się zgodzą) na okres około jednego roku. Tożsamość rzecznika musi zostać ujawniona radcy prawnemu Fundacji. Pomocniczy członkowie bez prawa głosu mogą być powoływanie na rok, przy założeniu, że staną się pełnymi członkami w kolejnym roku.

Przypisane uprawnienia

Ombuds posiadają następujące uprawnienia globalne:

 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Podgląd wersji ukrytych przed każdym użytkownikiem (viewsuppressed)

Obecni rzecznicy

Zobacz też automatycznie generowaną listę (koniec kadencji: luty 2022):

User Home wiki(s) Language spoken IRC nick
Acagastya (CA) enwikinews hi, gu, en-4, es-2, sa-2, ar-1, fr-1, mr-1, ur-1 acagastya
AGK (CA) enwiki en, sco-3, es-2, gd-1 agk-wiki
Ajraddatz (CA) metawiki, wikidata en, fr-2 Ajraddatz
Ameisenigel (CA) dewiki de, en-4, nds-2, fr-1 Ameisenigel
Emufarmers (CA) enwiki en, la-2 emufarmers
Faendalimas (CA) wikispecies en, pt-3, it-2, fr-1 faendalimas
Galahad (CA) eswikivoyage es, en-1 Galahad
JJMC89 (CA) enwiki en JJMC89
Moheen (CA) bnwiki bn, ctg, en-3 MoheenReeyad
MrJaroslavik (CA) cswiki cs, en-3, sk-3 MrJaroslavik
ProtoplasmaKid (CA) eswiki es, en-3, pt-3 -
Superpes15 (CA) itwiki it, en-2, es-1, fr-1, la-1 Superpes

For the prior membership, see here.

Wysyłanie zgłoszenia

Skargi do rzeczników można składać pod następującym adresem e-mail (zalecane jest napisanie w języku, którym posługuje się jeden z członków):

Both ways will send message directly to OC mailing list.

Postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi podczas wysyłania zapytania do tej komisji:

 1. Bądź zwięzły. Długie wiadomości z niepotrzebnymi informacjami utrudniają komisji zapoznanie się ze sprawą w sensownym czasie.
 2. Bądź obiektywny. Unikaj oskarżeń, które bazują na domysłach lub subiektywnych osądach.
 3. Dostarcz dowody. Dostarcz nam dowody w postaci linków do porównania zmian i/lub niezmienne linki, jeżeli to możliwe.
 4. Bądź dokładny. Wskaż, które punkty jakiej polityki zostały złamane.
 5. Poinformuj nas o tym, czy wiki, której dotyczy sprawa, ma ustanowiony Komitet Arbitrażowy (lub coś podobnego) oraz czy się z nim skontaktowałeś (lub skorzystałeś z innej procedury rozwiązywania konfliktów obowiązującym w danym projekcie) zanim skontaktowałeś się z Komisją Rzeczników. Dołącz link do rozpatrywanej sprawy, jeżeli trzeba.

Przetwarzanie/Raportowanie

Zgłoszone nam sprawy będą rozpatrywane w następujący sposób:

 1. Potwierdzenie przyjęcia wniosku: wyślemy potwierdzenie przyjęcia sprawy do skarżącego się i jeśli to konieczne poprosimy o dodatkowe informacje.
 2. Zakres: jeśli wniosek jest w zakresie Komisji Rzeczników, rozpoczniemy dochodzenie; jeśli nie jest - odrzucimy wniosek i spróbujemy skierować skarżącego w odpowiedniejsze miejsce gdzie może otrzymać pomoc dotyczącą swojego indywidualnego problemu.
 3. Dochodzenie: Zrobimy co konieczne aby dociec, czy doszło lub nie do naruszeń polityk lub wystąpienia niezgodności lokalnych polityk z globalnymi.
 4. Rezultat: Przedstawimy rezultat naszego dochodzenia skarżącemu się, i jeśli rzeczywiście doszło do naruszenia polityki prywatności, poinformujemy użytkownika, który był przedmiotem dochodzenia i jeśli to konieczne poinformujemy Radę Powierniczą i jeśli to konieczne zarekomendujemy usunięcie uprawnień CU lub stwerda w związku ze złamaniem zasad polityki.

Raporty aktywności

Wykonywana aktywność:

Zobacz też