Комисия на омбудсманите

This page is a translated version of the page Ombuds commission and the translation is 38% complete.
Outdated translations are marked like this.
Съкращения:
OC,
OMBCOM
Ombuds Commission
Wikimedia Ombuds logo.svg
Activity reports

Комисията на омбудсманите извършва за Настоятелите разследвания по жалби относно нарушения на Декларацията за поверителност, Политика за достъп до непублични лични данни, Общата политика за проверяващите и Политиката за ревизорите във всеки един проект на Уикимедия. Комисията също извършва за Настоятелите проверки на локалните политики за проверяващите и ревизорите за съответствие със съответните общи политики.

Задачи

Освен, че извършват официални разследвания, членовете на Комисията също влизат в ролята на медиатори между жалбоподателите и ответниците (обикновено проверяващи, ревизори, бюрократи, администратори или арбитри). Когато е нужно по правни съображения, омбудсманите съдействат на главния юрисконсулт, изпълнителния директор или Настоятелите в разглеждането на случая.

Когато случаят е спорен, омбудсманите имат също задължението да запознаят проверяващите или други въвлечени по-добре с политиката за поверителност, следвана от Фондацията. Когато е налице нарушение на Декларацията за поверителност, на Политиката за достъп до непублична информация, на Общата политика за проверяващите или на Политиката за ревизорите, Комисията на омбудсманите докладва случая на изпълнителния директор или на определените за тези цели служители и дава препоръки за по-нататъшни мерки (като например отнемане на достъпа до инструменти). В допълнение, Комисията може да предложи подходящи промени в политиките или в използвания софтуер.

Неутралност

Разследванията на омбудсманите трябва да се извършват по начин, който да гарантира честност и безпристрастност. Като общо правило, най-добре е омбудсманите да избягват конфликти на интерес колкото се може повече, в частност като избягват рутинната употреба на правата на проверяващ или ревизор и като не разглеждат оплаквания от проекти, в които даденият омбудсман е особено активен редактор. В същото време, проблемите, с които Комисията се занимава, са сложни и спецификите в езика и порядките на съответните проекти може да се окажат бариера пред външни, незапознати с тях участници. По тази причина, изборът как Комисията да разследва жалбите се оставя на преценката на нейните членове.

Членство

Членовете на Комисията на омбудсманите се избират от служители на фондация „Уикимедия“ сред членовете на общността. Покана за доброволци се отправя всяка година в началото на декември в пощенския списък Wikimedia-L, на беседата на настоящата политика, както и, според случая, на други места за обсъждане в различните проекти. Омбудсманите се назначават за период от приблизително една година. Истинската самоличност на омбудсманите трябва да бъде разкрита пред главния юрисконсулт на Фондацията. Заместник без право на глас може също да бъде избран за срок от една година, с перспектива за пълноправно членство през следващата година.

Предоставени права

Групата ⧼group-ombudsman⧽ има следните глобални права:

 • Търсене на изтрити страници (browsearchive)
 • Проверяване на потребителски IP адреси и друга информация (checkuser)
 • Преглеждане на дневника с проверки на потребители (checkuser-log)
 • Преглеждане на записи от изтрити редакционни истории без асоциирания към тях текст (deletedhistory)
 • Преглед на изтрития текст и промените между изтритите версии (deletedtext)
 • Преглеждане на скритите дневници (suppressionlog)
 • Преглеждане на версии, скрити от който и да е потребител (viewsuppressed)

Настоящи членове

User Home wiki(s) Language spoken IRC nick
AGK (CA) enwiki en, sco-3, es-2, gd-1
Ameisenigel (CA) dewiki, wikidatawiki de, en-4, nds-2, fr-1, tlh-1 Ameisenigel
Bennylin (CA) idwiki, jvwiki id, en-5, jv-4, zh-3 bennylin
Daniuu (CA) nlwiki nl, en-4, de-2, fr-2, la-2, vls-2, li-1 Daniuu
Emufarmers (CA) enwiki en, la-2 Emufarmers
Faendalimas (CA) wikispecies en, pt-3, it-2, fr-1 faendalimas
JJMC89 (CA) enwiki en JJMC89
MdsShakil (CA) bnwiki, bnwikibooks bn, en-3, as-1 MdsShakil
Minorax (CA) commonswiki, metawiki, simplewiktionary, wikidatawiki en-5, zh-5, nan-2, fr-1, ko-1, ms-1, yue-1 Minorax
Renvoy (CA) ukwiki uk, ru-4, en-3, pl-3, lt-1
Vermont (CA) ‡ enwiki, metawiki, simplewiki en, ru-2, es-1 Vermont
Zabe (CA) † wikidatawiki, mediawikiwiki de, en-3, la-1 zabe

† Advisory member; ‡ Steward-Observer

Вижте също автоматично обновяван списък (мандатите изтичат през февруари 2024):

For the prior membership, see here.

Подаване на заявки

Заявки към омбудсманите може да се подават на следния адрес на електронна поща (желателно написани на език, който поне един от членовете на Комисията говори):

Both ways will send message directly to OC mailing list.

Моля съблюдавайте следните препоръки при подаването на заявки към Комисията:

 1. Бъдете лаконични. Дълги писма с ненужна информация създават трудности за Комисията да разгледа случая в кратки срокове.
 2. Бъдете обективни. Избягвайте да отправяте заявки, основаващи се на предположения или субективни оценки.
 3. Представете доказателства. Моля представете разликови или постоянни препратки където е възможно.
 4. Бъдете конкретни. Уточнете коя точно част от коя политика е била нарушена.
 5. Моля уведомете ни дали Вашето уики има избран Арбитражен (или друг подобен) комитет и дали сте се опитвали да се свържете с тях (или пък сте използвали друга процедура за разрешаване на конфликти, която е обичайна във Вашата общност) преди да се обърнете към Комисията на омбудсманите. Посочете връзка към съответна страница по случая, ако е уместно.

Обработка и резултати

Случаите, представени на нашето внимание, ще бъдат разглеждани по следния начин:

 1. Потвърждение на заявката: ще изпратим съобщение за потвърждение до заявителя и, ако е нужно, ще поискаме допълнителна информация.
 2. Обхват: ако заявката е в обхвата на компетентност на Комисията на омбудсманите, ще извършим разследването, а ако не е, ще отклоним заявката и ще се опитам да насочим жалбоподателя към по-подходящо място, където да получи помощ по своя проблем.
 3. Разследване: Ще направим всичко необходимо за да установим дали е било налице нарушение на политиките или несъответствие или конфликт между локалните и съответните глобални политики.
 4. Резултат: Ще предоставим резултата от своето разследване на заявителя и, ако действително е било извършено нарушение на политиката за поверителност, ще информираме потребителя, който е бил разследван. Също така, ако е необходимо, ще информираме Настоятелите и евентуално ще препоръчаме отнемане на правата на проверяващ или стюард от потребителя, нарушил политиката.

Доклади на Комисията

Дейности:

Вижте също