Tietosuojavalvontakomissio

This page is a translated version of the page Ombuds commission and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Oikopolkut:
OC,
OMBCOM

Tietosuojavalvontakomissio tutkii Johtokunnan puolesta valituksia, jotka koskevat tietosuojakäytännön, käytännön henkilökohtaisen tiedon käsittelystä, osoitepaljastajien käytännön ja häivytyskäytännön rikkomuksia missä tahansa Wikimedia-projektissa. He myös tutkivat Johtokuntaa varten, ovatko paikalliset osoitepaljastin- tai häivityskäytännöt ja -ohjeet sopusoinnussa järjestelmänlaajuisten osoitepaljastin- ja häivytyskäytäntöjen kanssa.

Ombuds Commission
Activity reports

Toimenkuva

Varsinaisen tutkinnan lisäksi komissio toimii sovittelijana kantelijan ja vastaajan (joka on usein osoitepaljastaja , häivyttäjä , byrokraatti , ylläpitäjä tai välityslautakunnan jäsen) välillä. Kun on oikeudellisesti tarpeen, tietosuojavalvoja auttaa lakiasiainjohtajaa, toiminnanjohtajaa tai johtokuntaa tapauksen käsittelyssä.

Kun tapaus on riitainen, tietosuojavalvoja vastaa siitä, että osoitepaljastajille tai muille kerrotaan säätiön tietosuojakäytännön sisällöstä. Kun tietosuojakäytäntöä, ei-julkisen tiedon käsittelyä koskevaa käytäntöä, osoitepaljastinkäytäntöä tai häivytyskäytäntöä on rikottu, tietosuojavalvontakomission tulisi ilmoittaa asiasta toiminnanjohtajalle tai asianomaiselle henkilökunnalle ja ehdottaa toimenpiteitä (kuten työkaluihin pääsyn poistamista). Tämän lisäksi komissio voi esittää tarpeellisia muutoksia käytäntöihin tai ohjelmistoihin.

Puolueettomuus

Tietosuojavalvojan tutkinta tulisi suorittaa sellaisella tietosuojavalvojan valitsemalla tavalla, joka takaa oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden. Yleisenä ohjeena on parasta, että tietosuojavalvojat välttävät eturistiriitoja niin pitkälle kuin mahdollista. Erityisesti heidän on syytä välttää osoitepaljastimen ja häivytysoikeuksien käyttämistä tai kantelujen käsittelemistä sellaisissa projekteista, joissa he itse ovat hyvin aktiivisesti mukana. On kuitenkin selvää, että komission käsittelyyn tulevat asiat eivät ole yksiselitteisiä ja että eri projekteissa käytetty kieli tai toimintakulttuuri voivat muodostua esteeksi niille, jotka ovat ulkopuolisia projektista. Tämän vuoksi komissio päättää itse, kuinka se tutkii sille esitetyt kantelut ja ilmoitukset.

Jäsenyys

Wikimedia-säätiön henkilökunta valitsee tietosuojavalvontakomission jäsenet Wikimedia-yhteisöstä. Vapaaehtoisia pyydetään vuosittain lokakuun alussa Wikimedia-L-postituslistalla ja tämän käytännön keskustelusivulla sekä tarvittaessa muilla hankefoorumeilla. Heidät nimitetään (olettaen, että he suostuvat) noin kahdeksi vuodeksi (ennen vuoden 2023-25 komissiota yhdeksi vuodeksi). Lisäksi voidaan nimittää yksi tai useampi ei-äänivaltainen varajäsen. Tietosuojavalvojien rinnalle voidaan nimittää ylivalvoja-tarkkailija.

Jäsenille myönnetyt oikeudet

Tietosuojavalvojilla on muiden muassa seuraavat oikeudet järjestelmänlaajuisesti:

 • Hakea poistettuja sivuja (browsearchive)
 • Tarkastaa käyttäjän IP-osoitteita ja muita tietoja (checkuser)
 • Katsoa osoitepaljastusten lokia (checkuser-log)
 • Nähdä poistetut merkinnät sivuhistoriassa ilman niihin liittyvää tekstisisältöä (deletedhistory)
 • Nähdä poistettu teksti ja muutokset poistettujen versioiden välillä (deletedtext)
 • Nähdä yksityiset lokit (suppressionlog)
 • Katsoa versioita, jotka on piilotettu jokaiselta käyttäjältä (viewsuppressed)

Nykyiset jäsenet

User Home wiki(s) Language spoken IRC nick
AGK (CA) enwiki en, sco-3, es-2, gd-1
Ameisenigel (CA) dewiki, wikidatawiki de, en-4, nds-2, fr-1, tlh-1 Ameisenigel
Daniuu (CA) nlwiki nl, en-4, de-2, fr-2, la-2, vls-2, li-1 Daniuu
Emufarmers (CA) enwiki en, la-2 Emufarmers
Faendalimas (CA) wikispecies en, pt-3, it-2, fr-1 faendalimas
JJMC89 (CA) enwiki en JJMC89
MdsShakil (CA) bnwiki, bnwikibooks bn, en-3, as-1 MdsShakil
Minorax (CA) commonswiki, metawiki, simplewiktionary, wikidatawiki en-5, zh-5, nan-2, fr-1, ko-1, ms-1, yue-1 Minorax
Renvoy (CA) ukwiki uk, ru-4, en-3, pl-3, lt-1
Vermont (CA) ‡ enwiki, metawiki, simplewiki en, ru-2, es-1 Vermont

† Advisory member; ‡ Steward-Observer

Katso myös automaattisesti luotu lista (toimikausi päättyy helmikuu 2024):

Aikaisemmat jäsenet voit katsoa täältä.

Ilmoitusten tekeminen

Kantelut tietosuojavalvojille voidaan tehdä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen (mieluiten sellaisella kielellä, jota vähintään yksi jäsenistä puhuu):

Molemmat tavat lähettävät viestin suoraan OC-postituslistalle.

Noudata seuraavia ohjeita, kun lähetät tutkintapyynnön komissiolle:

 1. Kirjoita tiiviisti. Pitkät sähköpostiviestit, joissa on paljon tarpeetonta tietoa, tekevät komission työskentelyn vaikeammaksi ja johtavat pitempiin käsittelyaikoihin.
 2. Ole puolueeton. Älä tee kanteluita, jotka perustuvat arveluihin tai yksipuolisiin päätelmiin.
 3. Esitä todisteet. Esitä meille diffit eli muutoslinkit ja/tai pysyvät linkit aina kun mahdollista.
 4. Ole tarkka. Kerro tarkasti, mitä käytäntöä on rikottu ja miten sitä on rikottu.
 5. Ilmoita meille myös, onko wikiprojektissasi oma välityslautakunta (tai sitä vastaava toimielin) ja oletko ottanut jo yhteyttä siihen tai käyttänyt muita yhteisössäsi olevia riidanratkaisukeinoja ennen kuin otat yhteyttä tietosuojavalvontakomissioon. Liitä oheen linkki asian käsittelystä kertovaan sivuun, jos sellainen on.

Asian käsittely ja siitä tiedottaminen

Tietoomme tuodut tapaukset käsitellään seuraavalla tavalla:

 1. Vahvistus kantelusta: lähetämme kantelun tehneelle henkilölle vahvistuksen, ja jos tarpeen, pyydämme lisätietoja.
 2. Toimivalta: jos kantelu kuuluu tietosuojavalvontakomission toimivaltaan, tutkimme asian. Jos se ei kuulu, jätämme kantelun tutkimatta ja pyrimme opastamaan kantelijan sellaiseen paikkaan, josta hän saa apua ongelman selvittämiseen.
 3. Tutkinta: Käytämme kaikkia keinoja sen selvittämiseen, onko käytäntöjä rikottu tai onko paikallisten ja säätiön käytäntöjen välillä ristiriitoja.
 4. Lopputulos: Kerromme tutkinnan tulokset kantelijalle. Jos tietosuojakäytäntöä on tosiasiallisesti rikottu, kerromme tästä sille käyttäjälle, joka oli tutkinnan kohteena, ja tarpeen mukaan ilmoitamme asiasta myös säätiön johtokunnalle, jolle teemme ehdotuksen häivyttäjän, osoitepaljastajan tai ylivalvojan oikeuksien poistamisesta käytäntöä rikkoneelta käyttäjältä, jos se on tarpeen.

Aktiviteettiraportit

Aktiviteetit:

Katso myös