Tietosuojavalvontakomissio

This page is a translated version of the page Ombuds commission and the translation is 56% complete.
Outdated translations are marked like this.
Ombuds Commission
Wikimedia Ombuds logo.svg
Activity reports

Tietosuojavalvontakomissio (engl. ombudsman commission) tutkii tietosuojakäytännön , ei-julkisen tiedon käsittelyä koskevan käytännön , osoitepaljastinkäytännön ja häivytyskäytännön rikkomiseen liittyviä kanteluja kaikissa Wikimedian projekteissa säätion johtokunnan puolesta. Komissio valvoo johtokunnan puolesta myös, noudattavatko paikalliset osoitepaljastin- ja häivytyskäytännöt Wikimedia-säätiön yleisiä osoitepaljastin- ja häivytyskäytäntöjä.

Toimenkuva

Varsinaisen tutkinnan lisäksi komissio toimii sovittelijana kantelijan ja vastaajan (joka on usein osoitepaljastaja , häivyttäjä , byrokraatti , ylläpitäjä tai välityslautakunnan jäsen) välillä. Kun on oikeudellisesti tarpeen, tietosuojavalvoja auttaa lakiasiainjohtajaa, toiminnanjohtajaa tai johtokuntaa tapauksen käsittelyssä.

Kun tapaus on riitainen, tietosuojavalvoja vastaa siitä, että osoitepaljastajille tai muille kerrotaan säätiön tietosuojakäytännön sisällöstä. Kun tietosuojakäytäntöä, ei-julkisen tiedon käsittelyä koskevaa käytäntöä, osoitepaljastinkäytäntöä tai häivytyskäytäntöä on rikottu, tietosuojavalvontakomission tulisi ilmoittaa asiasta toiminnanjohtajalle tai asianomaiselle henkilökunnalle ja ehdottaa toimenpiteitä (kuten työkaluihin pääsyn poistamista). Tämän lisäksi komissio voi esittää tarpeellisia muutoksia käytäntöihin tai ohjelmistoihin.

Puolueettomuus

Tietosuojavalvojan tutkinta tulisi suorittaa sellaisella tietosuojavalvojan valitsemalla tavalla, joka takaa oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden. Yleisenä ohjeena on parasta, että tietosuojavalvojat välttävät eturistiriitoja niin pitkälle kuin mahdollista. Erityisesti heidän on syytä välttää osoitepaljastimen ja häivytysoikeuksien käyttämistä tai kantelujen käsittelemistä sellaisissa projekteista, joissa he itse ovat hyvin aktiivisesti mukana. On kuitenkin selvää, että komission käsittelyyn tulevat asiat eivät ole yksiselitteisiä ja että eri projekteissa käytetty kieli tai toimintakulttuuri voivat muodostua esteeksi niille, jotka ovat ulkopuolisia projektista. Tämän vuoksi komissio päättää itse, kuinka se tutkii sille esitetyt kantelut ja ilmoitukset.

Jäsenyys

Wikimedia-säätiön henkilökunta valitsee komission jäsenet Wikimedian yhteisön joukosta. Kutsu vapaaehtoisille julkaistaan vuosittain joulukuun alkupuolella Wikimedia-L-sähköpostilistalla, tämän käytännön keskustelusivulla sekä muilla asianmukaisilla foorumeilla. Heidät nimitetään (annettuaan suostumuksensa) tehtävään noin vuoden ajaksi. Komissioon voidaan valita ilman äänioikeutta oleva varajäsen yhdeksi vuodeksi sillä odotuksella, että hänestä tulee seuraavana vuonna täysivaltainen jäsen.

Jäsenille myönnetyt oikeudet

Ombuds-käyttäjäryhmällä on muiden muassa seuraavat oikeudet järjestelmänlaajuisesti:

 • Hakea poistettuja sivuja (browsearchive)
 • Tarkastaa käyttäjän IP-osoitteita ja muita tietoja (checkuser)
 • Katsoa osoitepaljastusten lokia (checkuser-log)
 • Nähdä poistetut merkinnät sivuhistoriassa ilman niihin liittyvää tekstisisältöä (deletedhistory)
 • Nähdä poistettu teksti ja muutokset poistettujen versioiden välillä (deletedtext)
 • Nähdä yksityiset lokit (suppressionlog)
 • Katsoa versioita, jotka on piilotettu jokaiselta käyttäjältä (viewsuppressed)

Nykyiset jäsenet

User Home wiki(s) Language spoken IRC nick
Ameisenigel (CA) dewiki, wikidatawiki de, en-4, nds-2, fr-1, tlh-1 Ameisenigel
Érico (CA) ptwiki pt -
Faendalimas (CA) wikispecies en, pt-3, it-2, fr-1 faendalimas
Galahad (CA) eswikivoyage es, en-1 Galahad
Infinite0694 (CA) jawiki ja, en-3, de-3, fr-2, it-1 -
JJMC89 (CA) enwiki en JJMC89
Mykola7 (CA) ukwiki uk, ru-4, en-2, de-1 -
Olugold (CA) enwiki, wikidatawiki, igwiki ig, en-5, Ha-4 Olugold
Udehb (CA) wikidatawiki ig, en-5 -
Zabe (CA) wikidatawiki, mediawikiwiki de, en-3, la-1 zabe

Katso myös automaattisesti luotu lista (toimikausi päättyy helmikuu 2023):

For the prior membership, see here.

Ilmoitusten tekeminen

Pyynnöt tietosuojavalvojille voidaan tehdä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen (mieluiten sellaisella kielellä, jota vähintään yksi jäsenistä puhuu):

Both ways will send message directly to OC mailing list.

Ole hyvä ja noudata seuraavia ohjeita, kun lähetät tutkintapyynnön komissiolle:

 1. Kirjoita tiiviisti. Pitkät sähköpostiviestit, joissa on paljon tarpeetonta tietoa, tekevät komission työskentelyn vaikeammaksi ja johtavat pitempiin käsittelyaikoihin.
 2. Ole puolueeton. Älä tee kanteluita, jotka perustuvat arveluihin tai yksipuolisiin päätelmiin.
 3. Esitä todisteet. Esitä meille diffit eli sivujen eroista kertovat linkit tai pysyvät linkit aina kun mahdollista.
 4. Ole tarkka. Kerro tarkasti, mitä käytäntöä on rikottu ja miten sitä on rikottu.
 5. Ilmoita meille myös, onko wikiprojektissasi oma välityslautakunta (tai sitä vastaava toimielin) ja oletko ottanut jo yhteyttä siihen tai käyttänyt muita yhteisössäsi olevia riidanratkaisukeinoja ennen kuin otat yhteyttä tietosuojavalvontakomissioon. Liitä oheen linkki asian käsittelystä kertovaan sivuun, jos sellainen on.

Asian käsittely ja siitä tiedottaminen

Tapaukset, jotka tuodaan tietoomme, käsitellään seuraavalla tavalla:

 1. Vahvistus kantelusta: lähetämme ilmoituksen tehneelle henkilölle vahvistuksen ja jos tarpeen, pyydämme lisätietoja.
 2. Toimivalta: jos kantelu kuuluu tietosuojavalvontakomission toimivaltaan, tutkimme asian. Jos se ei kuulu, jätämme kantelun tutkimatta ja pyrimme opastamaan kantelijan sellaiseen paikkaan, josta hän saa apua ongelman selvittämiseen.
 3. Tutkinta: Käytämme kaikkia keinoja sen selvittämiseen, onko käytäntöjä rikottu ja onko paikallisten ja säätiön käytäntöjen välillä ristiriitoja.
 4. Lopputulos: Kerromme tutkinnan tulokset kantelijalle. Jos tietosuojakäytäntöä on tosiasiallisesti rikottu, kerromme tästä sille käyttäjälle, joka oli tutkinnan kohteena, ja tarpeen mukaan ilmoitamme asiasta myös säätiön johtokunnalle, jolle teemme ehdotuksen häivyttäjän, osoitepaljastajan tai ylivalvojan oikeuksien poistamisesta käytäntöä rikkoneelta käyttäjältä, jos se on tarpeen.

Aktiviteettiraportit

Aktiviteetit:

Katso myös