Правозастапничка комисија

This page is a translated version of the page Ombuds commission and the translation is 100% complete.
Кратенки:
OC,
OMBCOM

Правозастапничката комисија во име на Одборот на доверители разгледува жалби за прекршувања на Правилата за заштита на лични податоци, Правилата за пристап до нејавни лични податоци, правилата за проверувачи и правилата за притајување на било кој Викимедиин проект. Комисијата воедно ги иследува месните правила или насоки за проверка и притајување со глобалните правила за истите.

Правозастапничка комисија
Извештаи за активности

Задачи

Покрај официјалното иследување, комисијата посредува помеѓу жалителот и одговорниот (обично проверувач , притајувач, бирократ , администратор или арбитражна комисија ). Кога е правно неопходно, правозастапникот ќе му помага на на Генералниот совет, Извршниот директор или одборот во справувањето со тој случај.

Кога случајот е спорен, правобранителот ќе биде одговорен да ги подучи проверувачите и другите за правилата за лични податоци на Фондацијата. Кога Правилата за лични поатоци, Правилата за пристап до нејавни информации, проверувањето или притајувањето ќе бидат прекршени, правобранителската комисија треба да даде извештај до Извршниот директор или назначен член на персоналот, и да препорача мерки (како на пр. одземање на пристап до алатките). Покрај тоа, комисијата може да предложи соодветни измени во правилата или програмот.

Неутралност

Иследувањето на правозастапниците треба да се извршува на начин определен од нив за да се обезбеди праведност и непристрастност. Како општа водилка, најдобро е правозастапникот што е можно повеќе да избегнува судири на интереси, особено избегнувајќи ја реутинската употреба на проверувачкиот и притајувачкиот пристап, и да не работи на проблеми кои се случуваат на проекти каде тој е мошне активен уредник. Меѓутоа, проблемите што ѝ се излагаат на комисијата се сложени, а воедно јазикот и културата на различните проекти може да претставува пречка за оние вон проектот. Затоа, начинот на кој комисијата ќе ги иследува жалбите е оставен на наоѓањето на нејзините назначени членови.

Состав

Членовите на правозастапничката комисија ги бираат службеници на Фондацијата Викимедија од редовите на Викимедиината заедница. Секоја година на почетокот на октомври се објавува повик за доброволци на поштенскиот список Wikimedia-L и разговорната страница на ова правило, како и други проектни форуми, кајшто е прикладно. Тие се назначуваат (доколку се согласат) за период од околу две години (една година пред комисијата од 2023–25 г). Може да биде назначен и еден или повеќе членови-заменици без право на глас. Освен тоа, може да се назначи и надзорник-набљудувач кој би служел заедно со правозастапниците.

Доделени права

Правозастапниците ги имаат следниве права глобално, меѓу останатите:

 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Проверување на корисничка IP-адреса и други информации (checkuser)
 • Гледање дневник на проверување на корисник (checkuser-log)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Гледање на лични дневници (suppressionlog)
 • Преглед на преработки скриени од било кој корисник (viewsuppressed)

Тековни членови

User Home wiki(s) Language spoken IRC nick Term expires
だ*ぜ (CA) zhwiki zh, yue, wuu, lzh, en-4, ja-3 Dasze 2026
Ameisenigel (CA) dewiki, wikidatawiki de, en-4, nds-2, fr-1, tlh-1 Ameisenigel 2026
Arcticocean (CA) en, sco-3, es-2, gd-1 2026
Bennylin (CA) idwiki id, pea, en-5, jv-4, zh-3, ms-3, es-2, ban-1, su-1, jv-x-bms-1 2025
Daniuu (CA) nlwiki nl, en-4, de-2, fr-2, la-2, vls-2, li-1 Daniuu 2025
Doğu (CA) trwiki tr, en-3, sr-1, ru-1 2026
Emufarmers (CA) enwiki en, la-2 Emufarmers 2026
Faendalimas (CA) wikispecies en, pt-3, it-2, fr-1 faendalimas 2026
MdsShakil (CA) bnwiki, bnwikibooks bn, en-3, as-1 MdsShakil 2025
Minorax (CA) commonswiki, metawiki, simplewiktionary, wikidatawiki en-5, zh-5, nan-2, fr-1, ko-1, ms-1, yue-1 Minorax 2025
Nehaoua (CA) arwiki, frwiki ar-n, fr-4, en-2 2026
Renvoy (CA) ukwiki uk, ru-4, en-3, pl-3, lt-1 2026
RoySmith (CA) enwiki en roy649 2026
Vermont (CA) ‡ enwiki, metawiki, simplewiki en, ru-2, es-1 Vermont 2025

† Advisory member; ‡ Steward-Observer, terms expire in February of listed year

Погл. и автоматски создадениот список.

За претходните членови, погл. тука.

Жалби

Жалбите кон правозастапничката комисија се доставаат на следниве начини (по можност на јазик што го говори барем еден од нејзините членови):

Двата начина обраќање ќе бидат испратени како писмо до поштенскиот список на правозастапниците.

Следете ги следниве напатствија кога поднесувате жалба до комисијата:

 1. Бидете кратки: Долгите писма и непотребните информации ѝ одматаат на комисијата во благовремената обработката на случајот.
 2. Бидете објективни: Избегнувајте жалби засновани на претпоставки или субјективни судови.
 3. Доставете докази: Доставете ни врски „разл“ и/или трајни врски кога тоа е возможно.
 4. Бидете конкретни: Укажете кој дел од кое правило го сметате за нарушен.
 5. Известете нè ако вашето вики има Арбитражен комитет (или сличен) и дали сте се обратиле таму (или сте се послужиле со друга постапка за решавање спорови која е вообичаена во вашата заедница) пред да го доставите случајот пред правозастапничката комисија. Дајте врска до релевантната страница на случајот, ако ја има.

Обработка/Извештаи

Случаите кои ни се доставуваат ќе бидат обработени на следниов начин:

 1. Потврда за барањето: На барателот ќе му испратиме известување со потврда, како и други информации ако биде потребно.
 2. Делокруг: Ако барањето е во делокругот на правозастапничката комисија, ние ќе прејдеме на иследување, а во спротивно ќе го одбиеме барањето и ќе се обидеме да ве насочиме на подобро место за помош со вашиот конкретен проблем.
 3. Иследување: Ќе направиме сè што е неопходно за да утврдиме дали имало прекршок на правилата, непридржување или спротиставеност на месните правила со глобалните.
 4. Исход: На барателот ќе му го соопштиме исходот од иследувањето, и доколку навистина имало прекршок на правилата за лични податоци, ќе го известиме иследуваниот корисник. Ако е потребно ќе го известиме и Одборот на доверители и ако е потребно на иследуваниот ќе му ги одземеме правата поради сторениот прекршок.

Извештаи за активностите

Активности:

Поврзано