This page is a translated version of the page Ombuds commission and the translation is 86% complete.
Outdated translations are marked like this.
Zkratky:
OC,
OMBCOM

Komisen ombudsmanů, jménem Správní Rady , vyšetřuje stížnosti na porušení pravidel ochrany osobních údajů, přístupu k neveřejným osobním údajům, pro revizory a pro utajovatele, na jakémkoli projektu Nadace Wikimedia. Rovněž pro správní radu zkoumají soulad místních pravidel nebo doporučení pro revizory nebo utajovatele s globálními pravidly pro revizory a utajovatele.

Ombuds Commission
Activity reports

Úkoly

Kromě oficiálního vyšetřování, bude komise zprostředkovávat jednání mezi stěžovatelem a respondentem (obvykle se jedná o revizora , utajovatele , byrokrata , správce nebo člena arbitrážního výbor ). Je-li to ze zákona nutné, ombudsman pomáhá při řešení případu generálnímu radovi, výkonnému řediteli nebo Special:MyLanguage/Board of Trustees.

V případě soudního sporu budou mít ombudsmani za úkol poučit revizory nebo jiné o pravidlech ochrany osobních údajů Nadace. V případě porušení pravidel ochrany osobních údajů, přístupu k neveřejným osobním údajům, pravidel pro revizory nebo utajovatele, by Komise Ombudsmanů měla podat zprávu výkonnému řediteli nebo pověřeným pracovníkům a doporučit další postup (například odebrání přístupu k nástrojům). Kromě toho může komise navrhnout vhodné změny pravidel nebo softwaru.

Neutralita

Vyšetřování ombudsmanů by mělo probíhat způsobem, který určí ombudsmani, aby byla zajištěna spravedlnost a nestrannost. Obecně platí, že nejlepší je, když se ombudsmani co nejvíce vyhýbají střetu zájmů, zejména tím, že se vyhýbají rutinnímu používání rozhraní CheckUser nebo Utajení a nezpracovávají stížnosti ke projektům, na nichž jsou velmi aktivními editory. Záležitosti, které se dostanou před komisi, však nejsou jednoznačné a jazyk a kultura různých projektů mohou pro osoby zvenčí představovat překážku. Proto je způsob, jakým komise stížnosti vyšetřuje, ponechán na uvážení jmenovaných členů.

Členství

Členy komise ombudsmanů vybírají z komunity Wikimedia představitelé nadace Wikimedia Foundation. Výzva k zapojení dobrovolníků je každoročně vyhlašována začátkem října na mailové konferenci Wikimedia-L a na diskusní stránce tohoto pravidla, případně na dalších projektových fórech. Jsou jmenováni (za předpokladu, že souhlasí) na dobu přibližně dvou let (jeden rok, před komisí 2023–2025). Jeden nebo více náhradníků bez hlasovacího práva také mohou být jmenováni. Pozorovatel z řad stevardů může být jmenován, aby sloužil po boku ombudsmanů.

Přidělená práva

Ombudsmani mají, mimo jiné, následující globální práva:

 • Vyhledávání ve smazaných stránkách (browsearchive)
 • Kontrolování uživatelské IP adresy a dalších informací (checkuser)
 • Prohlížení protokolovacích záznamů revize uživatelů (checkuser-log)
 • Zobrazování smazaných položek v historii bez odpovídajícího textu (deletedhistory)
 • Prohlížení smazaného textu a rozdílů mezi smazanými verzemi (deletedtext)
 • Prohlížení skrytých protokolovacích záznamů (suppressionlog)
 • Prohlížení revizí skrytých před všemi uživateli (viewsuppressed)

Současní členové

User Home wiki(s) Language spoken IRC nick Term expires
だ*ぜ (CA) zhwiki zh, yue, wuu, lzh, en-4, ja-3 Dasze 2026
Ameisenigel (CA) dewiki, wikidatawiki de, en-4, nds-2, fr-1, tlh-1 Ameisenigel 2026
Arcticocean (CA) en, sco-3, es-2, gd-1 2026
Bennylin (CA) idwiki id, pea, en-5, jv-4, zh-3, ms-3, es-2, ban-1, su-1, jv-x-bms-1 2025
Daniuu (CA) nlwiki nl, en-4, de-2, fr-2, la-2, vls-2, li-1 Daniuu 2025
Doğu (CA) trwiki tr, en-3, sr-1, ru-1 2026
Emufarmers (CA) enwiki en, la-2 Emufarmers 2026
Faendalimas (CA) wikispecies en, pt-3, it-2, fr-1 faendalimas 2026
MdsShakil (CA) bnwiki, bnwikibooks bn, en-3, as-1 MdsShakil 2025
Minorax (CA) commonswiki, metawiki, simplewiktionary, wikidatawiki en-5, zh-5, nan-2, fr-1, ko-1, ms-1, yue-1 Minorax 2025
Nehaoua (CA) arwiki, frwiki ar-n, fr-4, en-2 2026
Renvoy (CA) ukwiki uk, ru-4, en-3, pl-3, lt-1 2026
RoySmith (CA) enwiki en roy649 2026
Vermont (CA) ‡ enwiki, metawiki, simplewiki en, ru-2, es-1 Vermont 2025

† Advisory member; ‡ Steward-Observer, terms expire in February of listed year

Vizte též automaticky generovaný seznam.

Předchozí členy naleznete zde.

Podání

Stížnosti lze Komisi ombudsmanů podávat následujícími způsoby (nejlépe v jazyce, kterým hovoří jeden z členů):

Oba způsoby odešlou zprávu přímo do mailové konference komise.

Při podávání dotazů komisi se, prosíme, řiďte těmito doporučeními:

 1. Buďte struční. Zdlouhavé e-maily s nepotřebnými informacemi ztěžují komisi včasné zpracování případu.
 2. Buďte objektivní. Vyvarujte se informování na základě spekulací nebo subjektivních úsudků.
 3. Poskytněte důkazy. Pokud je to možně, prosíme, poskytněte nám odkazy rozdílů a/nebo trvalé odkazy.
 4. Buďte konkrétní. Specifikujte, která část které zásady byla porušena.
 5. Prosíme, informujte nás, pokud váš wikiprojekt má Arbitrážní výbor (nebo podobný výbor) a zda jste jej kontaktovali (nebo jste použili jiný postup řešení sporů, obvyklý ve vaší komunitě) před tím, než se jste kontaktovali komisi ombudsmanů. V případě potřeby uveďte odkaz na příslušnou stránku případu.

Zpracování/Hlášení

Případy, na které jsme upozorněni, budou zpracovány následujícím způsobem:

 1. Potvrzení žádosti: žadateli zašleme oznámení o potvrzení žádosti a v případě potřeby ho požádáme o další informace.
 2. Působnost: pokud žádost spadá do působnosti komise ombudsmanů, provedeme vyšetřování, pokud ne, žádost odmítneme a pokusíme se stěžovatele nasměrovat na lepší místo, kde může získat pomoc pro svůj individuální problém.
 3. Vyšetřování: Uděláme vše, co je nezbytné, abychom zjistili, zda došlo k porušení pravidel nebo k nesouladu či rozporu místních pravidel s globálními.
 4. Výsledek: Výsledek šetření předáme žadateli, a pokud skutečně došlo k porušení zásad ochrany osobních údajů, informujeme uživatele, který byl vyšetřován, a v případě potřeby informujeme Správní Radu a případně doporučíme odebrání práv utajovatele, revizora nebo správce uživateli, který zásady porušil.

Past decisions

Where the Commission has reached a decision which has significance for the wider community, it may publish it publicly. The decisions currently published are:

 • Disclosure of information (2019/125) (2019/122) (2019/121) (2019/138) – this decision outlined the circumstances where a checkuser may disclose information they have obtained through their privileged access.

Reference numbers (in brackets) are given for the convenience of commissioners – they are the internal reference numbers of the case which led to the decision. Some published decisions will resolve several cases.

Hlášení činnosti

Činnosti:

Vizte též