Ombuds commission/cs

This page is a translated version of the page Ombuds commission and the translation is 100% complete.
Ombuds Commission
Wikimedia Ombuds logo.svg
Activity reports

Výbor ombudsmanů, jménem Správní Rady , vyšetřuje stížnosti na porušení pravidel ochrany osobních údajů, přístupu k neveřejným osobním údajům, pro revizory a pro utajovatele, na jakémkoli projektu Nadace Wikimedia. Rovněž pro správní radu zkoumají soulad místních pravidel nebo doporučení pro revizory nebo utajovatele s globálními pravidly pro revizory a utajovatele.

Úlohy

Kromě oficiálního vyšetřování budou zprostředkovávat jednání mezi stěžovatelem a respondentem (obvykle se jedná o CheckUser , oversighter , Byrokrat , Správce nebo člena arbitration committee ). Je-li to ze zákona nutné, ombudsman pomáhá při řešení případu generálnímu poradci, výkonnému řediteli nebo board .

V případě soudního sporu bude ombudsman pověřen vzděláváním uživatelů CheckUsers nebo jiných osob o zásadách ochrany osobních údajů nadace. V případě porušení zásad ochrany osobních údajů, zásad přístupu k neveřejným informacím, zásad pro uživatele CheckUsers nebo zásad dohledu by ombudsmanská komise měla podat zprávu výkonnému řediteli nebo pověřeným pracovníkům a doporučit další postup (například odebrání přístupu k nástrojům). Kromě toho může komise navrhnout vhodné změny zásad nebo softwaru.

Neutralita

Šetření ombudsmana by mělo probíhat způsobem, který určí ombudsman, aby byla zajištěna spravedlnost a nestrannost. Obecně platí, že nejlepší je, když se ombudsmani co nejvíce vyhýbají střetu zájmů, zejména tím, že se vyhýbají rutinnímu používání CheckUsera nebo dohledovému přístupu a nezpracovávají stížnosti na projekty, v nichž jsou velmi aktivními editory. Záležitosti, které se dostanou před komisi, však nejsou jednoznačné a jazyk a kultura různých projektů mohou pro osoby zvenčí představovat překážku. Proto je způsob, jakým komise stížnosti prošetřuje, ponechán na uvážení jmenovaných členů.

Členství

Členy komise ombudsmana vybírají z komunity Wikimedia představitelé nadace Wikimedia Foundation. Výzva k zapojení dobrovolníků je každoročně vyhlašována začátkem prosince na mailové konferenci Wikimedia-L a na diskusní stránce těchto pravidel, případně na dalších projektových fórech. Jsou jmenováni (za předpokladu, že souhlasí) na dobu přibližně jednoho roku. Náhradník bez hlasovacího práva může být jmenován na jeden rok s předpokladem, že v následujícím roce získá místo řádného člena.

Přidělená práva

Ombudsmani mají, mimo jiné, následující globální práva:

 • Vyhledávání ve smazaných stránkách (browsearchive)
 • Kontrolování uživatelské IP adresy a dalších informací (checkuser)
 • Prohlížení protokolovacích záznamů revize uživatelů (checkuser-log)
 • Zobrazování smazaných položek v historii bez odpovídajícího textu (deletedhistory)
 • Prohlížení smazaného textu a rozdílů mezi smazanými verzemi (deletedtext)
 • Prohlížení skrytých protokolovacích záznamů (suppressionlog)
 • Prohlížení revizí skrytých před všemi uživateli (viewsuppressed)

Současní členové

User Home wiki(s) Language spoken IRC nick
Ameisenigel (CA) dewiki, wikidatawiki de, en-4, nds-2, fr-1, tlh-1 Ameisenigel
Érico (CA) ptwiki pt -
Faendalimas (CA) wikispecies en, pt-3, it-2, fr-1 faendalimas
Galahad (CA) eswikivoyage es, en-1 Galahad
Infinite0694 (CA) jawiki ja, en-3, de-3, fr-2, it-1 -
JJMC89 (CA) enwiki en JJMC89
Mykola7 (CA) ukwiki uk, ru-4, en-2, de-1 -
Olugold (CA) enwiki, wikidatawiki, igwiki ig, en-5, Ha-4 Olugold
Udehb (CA) wikidatawiki ig, en-5 -
Zabe (CA) wikidatawiki, mediawikiwiki de, en-3, la-1 zabe

Vizte též automaticky generovaný seznam (období končí únor 2023).

Předchozí členy naleznete zde.

Podání

Stížnosti lze Komisi ombudsmana podávat následujícími způsoby (nejlépe v jazyce, kterým hovoří jeden z členů):

Oba způsoby odešlou zprávu přímo do seznamu adresátů OC.

Při podávání dotazů komisi se řiďte těmito pokyny:

 1. Buďte struční. Zdlouhavé e-maily s nepotřebnými informacemi ztěžují komisi včasné zpracování případu.
 2. Buďte objektivní. Vyvarujte se informování na základě spekulací nebo subjektivních úsudků.
 3. Poskytněte důkazy. Pokud je to možně, prosíme, poskytněte nám odkazy rozdílů a/nebo trvalé odkazy.
 4. Buďte konkrétní. Specifikujte, která část které zásady byla porušena.
 5. Please inform us if your wiki has an Arbitration Committee (or a similar committee) and if you have reached them (or used other dispute resolution procedure customary to your community) before reaching the Ombuds Commission. Provide a link to the relevant case page if appropriate.

Zpracování/Hlášení

Případy, na které jsme upozorněni, budou zpracovány následujícím způsobem:

 1. Potvrzení žádosti: žadateli zašleme oznámení o potvrzení žádosti a v případě potřeby ho požádáme o další informace.
 2. Působnost: pokud žádost spadá do působnosti Komise ombudsmana, provedeme šetření, pokud ne, žádost odmítneme a pokusíme se stěžovatele nasměrovat na lepší místo, kde může získat pomoc pro svůj individuální problém.
 3. Šetření: Uděláme vše, co je nezbytné, abychom zjistili, zda došlo k porušení zásad nebo k nesouladu či rozporu místních zásad s globálními.
 4. Výsledek: Výsledek šetření předáme žadateli, a pokud skutečně došlo k porušení zásad ochrany osobních údajů, informujeme uživatele, který byl vyšetřován, a v případě potřeby informujeme správní radu a případně doporučíme odebrání práv OS, CU nebo správce uživateli, který zásady porušil.

Hlášení činnosti

Činnosti:

Vizte též