Ombudscommissie

This page is a translated version of the page Ombuds commission and the translation is 84% complete.
Ombuds Commission
Wikimedia Ombuds logo.svg
Activity reports

De ombudscommissie onderzoekt namens het bestuur klachten over inbreuken op het privacybeleid, het beleid inzake toegang tot niet-publieke persoonlijke gegevens, het CheckUser-beleid en het Oversight-beleid, op elk Wikimedia-project. Ook onderzoeken zij voor het bestuur of het lokale CheckUser-beleid, het lokale Oversight-beleid of de lokale Oversight-richtlijnen in overeenstemming zijn met het globale CheckUser-beleid en het globale Oversight-beleid.

Taken

Naast het officiële onderzoek zullen zij bemiddelen tussen de klager en de aangeklaagde (meestal een CheckUser , oversighter , bureaucraat , moderator , of lid van de arbitragecommissie ). Indien wettelijk noodzakelijk zal de ombudspersoon de raadspersoon, de uitvoerend directeur of het bestuur bijstaan bij de behandeling van de zaak.

Wanneer de zaak lijkt uit te monden in een rechtszaak, is de ombudspersoon verantwoordelijk voor het bekendmaken van checkusers of anderen met het privacybeleid van de Wikimedia Foundation. Wanneer de Privacy Policy, Access to Nonpublic Information Policy, CheckUser Policy of Oversight policy is overtreden, zou de commissie dit moeten melden aan het bestuur of het hoofd daarvan en een opvolgbesluit moeten adviseren (zoals het ontnemen van rechten van deze hulpmiddelen). Daarnaast kan de commissie eventuele veranderingen in beleid of software adviseren.

Neutraliteit

Het onderzoek door de ombudscommissie zou moeten worden uitgevoerd op een manier die wordt bepaald door de commissie zelf om zo eerlijkheid en onpartijdigheid te garanderen. Een algemene richtlijn is dat ombudspersonen belangenverstrengelingen het best zoveel mogelijk kunnen vermijden, met name door het vermijden van routinegebruik van de CheckUser-toegang en door geen klachten te behandelen op projecten waar ze zeer actieve bewerkers zijn. De zaken die voor de commissie worden gebracht zijn echter niet scherp omlijnd en de taal en cultuur van verschillende projecten kan barrières opwerpen voor buitenstaanders. Als zodanig wordt de manier waarop de commissie klachten onderzoekt overgelaten aan het eigen oordeel van haar aangestelde leden.

Lidmaatschap

Leden van de ombudscommissie worden verkozen uit de Wikimedia-gemeenschap door functionarissen van de Wikimedia Foundation. Elk jaar aan het begin van december wordt er een oproep aan vrijwilligers gedaan op de Wikimedia-L mailingslijst en op de overlegpagina van dit beleid, als ook andere plekken waar dit passend is. Ze worden aangesteld (wanneer ze akkoord gaan) voor een periode van ongeveer een jaar. Een lid zonder stemrecht kan worden aangesteld voor de duur van 1 jaar, met de verwachting een plek te hebben als volwaardig lid het jaar hierop.

Toegewezen rechten

Ombudspersonen hebben onder meer de volgende globale rechten:

 • Verwijderde pagina's zoeken (browsearchive)
 • IP-adressen en andere gegevens van gebruikers bekijken (checkuser)
 • Het Logboek controleren gebruikers bekijken (checkuser-log)
 • Verwijderde versies bekijken, zonder te kunnen zien wat verwijderd is (deletedhistory)
 • Verwijderde tekst en wijzigingen tussen verwijderde versies bekijken (deletedtext)
 • Niet-openbare logboeken bekijken (suppressionlog)
 • Versies verborgen voor elke gebruiker bekijken (viewsuppressed)

Huidige leden

User Home wiki(s) Language spoken IRC nick
Ameisenigel (CA) dewiki, wikidatawiki de, en-4, nds-2, fr-1, tlh-1 Ameisenigel
Érico (CA) ptwiki pt -
Faendalimas (CA) wikispecies en, pt-3, it-2, fr-1 faendalimas
Galahad (CA) eswikivoyage es, en-1 Galahad
Infinite0694 (CA) jawiki ja, en-3, de-3, fr-2, it-1 -
JJMC89 (CA) enwiki en JJMC89
Mykola7 (CA) ukwiki uk, ru-4, en-2, de-1 -
Olugold (CA) enwiki, wikidatawiki, igwiki ig, en-5, Ha-4 Olugold
Udehb (CA) wikidatawiki ig, en-5 -
Zabe (CA) wikidatawiki, mediawikiwiki de, en-3, la-1 zabe

Zie ook de automatisch gemaakte lijst (termijnen vervallen februari 2023).

Voor voormalige leden, zie hier.

Verzoek indienen

Klachten kunnen op de volgende manieren bij de ombudscommissie worden ingediend (bij voorkeur in een taal die door een van de leden wordt gesproken):

Op beide manieren worden berichten rechtstreeks naar de mailinglijst van de ombudscommissie gestuurd.

Bij een verzoek tot onderzoek door de commissie, graag de volgende richtlijnen volgen:

 1. Wees beknopt. Lange e-mails met overbodige informatie maken het voor de commissie lastiger om zaken binnen een redelijke tijd af te ronden.
 2. Wees objectief. Vermijd verzoeken op basis van speculaties of subjectieve oordelen.
 3. Lever bewijzen. Stuur zoveel mogelijk individuele wijzigingen en/of permanente verwijzingen mee.
 4. Wees specifiek. Geef aan welk deel van welk beleid is overtreden.
 5. Laat ons weten of uw project een arbitragecommissie (of een vergelijkbaar comité) heeft en of u al geprobeerd heeft om hen te bereiken (of een gelijkaardige procedure heeft doorlopen op uw project) voordat u de ombudscommissie benaderde. Geef een link naar een relevante zaakpagina indien nodig.

Verwerken/rapportage

Zaken die onder onze aandacht worden gebracht worden op de volgende wijze verwerkt:

 1. Bevestiging van uw verzoek: we verzenden een bevestigingsbericht naar de aanvrager en, indien nodig, vragen we om nadere informatie.
 2. Richtlijnen: als het verzoek binnen de mogelijkheden van de ombudscommissie valt zullen we het onderzoek uitvoeren. Als dat niet zo is, dan wijzen we het af en proberen we de klager te verwijzen naar een geschiktere plaats om hulp te krijgen bij zijn of haar probleem.
 3. Onderzoek: we doen wat nodig is om uit te zoeken of er daadwerkelijk sprake was van een overtreding van de beleidsregels of dat er lokale beleidsregels zijn die niet-conform of tegenstrijdig zijn met globale beleidsregels.
 4. Resultaten: we laten het resultaat van ons onderzoek weten aan de aanvrager en als er daadwerkelijk sprake was van een overtreding van de privacy policy zullen we de gebruiker informeren die onderzocht is. Indien nodig zullen we ook de Board of Trustees informeren en wanneer nodig adviseren om de oversight-, checkuser- of stewardrechten van de gebruiker die de policy overtrad te laten verwijderen.

Rapporten van de commissie

Activiteiten:

Zie ook