Movement Charter/Community Consultation

This page is a translated version of the page Movement Charter/Community Consultation and the translation is 76% complete.
Outdated translations are marked like this.
Ask Me Anything session introduction (12 November), presented by a Movement Charter Drafting Committee member.

Movement Charter Drafting Committee (MCDC) od listopada 2021 roku pracuje nad utworzeniem Karty Ruchu. Karta Ruchu będzie dokumentem określającym role i obowiązki wszystkich członków i podmiotów ruchu Wikimedia, w tym określającym ramy nowej Rady Globalnej. Stworzenie takiej karty było wcześniej propozycją w zaleceniach strategii ruchu.

The MCDC presented the first outline of the Charter at the 2022 Wikimedia Summit. The MCDC then integrated the initial feedback collected during the Summit.

The MCDC organized its first Community Consultation in November and December 2022. Details of the communication channels and engagement are below. The full feedback is captured on this page, including some detailed responses by the MCDC (highlighted in orange).

Konsultacje listopad-grudzień

Konsultacje społeczne mające na celu zebranie opinii na temat projektu pierwszych trzech sekcji Karty Ruchu trwają od 20 listopada do 18 grudnia 2022. Informacje zwrotne mogą być dzielone na różne sposoby i w preferowanym przez Was języku:

Zapytaj mnie o Kartę Ruchu

Mając na celu zapewnienie, że każdy zainteresowany jest dobrze poinformowany, aby w pełni uczestniczyć w rozmowach i jest upoważniony do wniesienia swojego punktu widzenia na Kartę Ruchu, zorganizowano trzy sesje Zapytaj mnie o Kartę Ruchu, zaplanowane dla różnych stref czasowych. Sesje te miały miejsce przed okresem konsultacji społecznych.

Extended content

The sessions are for anyone interested in learning about the Movement Charter: Goal, purpose, why it matters to a Wikimedian as well as communities, and what impact it has. Members of the MCDC will be present to answer any questions on the Charter you might have and receive feedback. All three sessions follow the same structure and program.

 • Każdy może dołączyć do rozmowy (poprzez Zoom), bez konieczności rejestracji.
 • Linki dostępu do rozmów zostaną udostępnione 48 godzin wcześniej na tej stronie.
 • Zaangażuj się jak chcesz: wypowiadając się, pisząc lub po prostu słuchając.
 • Językiem wydarzenia jest angielski, dostępne jest tłumaczenie symultaniczne (w zależności od rozmowy)
 • Tylko prezentacja sesji jest nagrywana i udostępniana później, nie ma nagrywania rozmów.
 • W celu stworzenia przyjaznej przestrzeni dla każdego, konstruktywna komunikacja jest oczekiwana przez wszystkich (Powszechne Zasady Postępowania ma zastosowanie)

Zapytaj mnie o Kartę Ruchu #1: Azja-Pacyfik

Zapytaj mnie o Kartę Ruchu #2: Wschodnia Europa/MENA/Afryka Subsaharyjska

Zapytaj mnie o Kartę Ruchu #3: Zachodnia Europa/Ameryki

 • Data i godzina: sobota, 12 listopada 2022 o godzinie 15:00-16:30 UTC (twój czas lokalny)
 • (Dokładnie ten sam czas jak sesja #2 wymieniona powyżej, tak)
 • Tłumaczenie językowe: Hiszpański, Portugalski
 • Notatki z sesji

Community consultation

For the regional conversations, please observe the following points:

 • Everyone can join the call (via Zoom/Google Meet), no registration needed.
 • Access links for calls will be shared 48 hours before on this page
 • Engage as you like: speaking up, writing, or just listening.
 • With exception of the Middle East and North Africa session, the event will be conducted in English; simultaneous interpretation available.
 • The conversations will not be recorded, except for the section where participants are invited to share what they discussed in the breakout rooms. Documentation (notes and videos) are available on Meta.
 • For a welcoming space for everyone, constructive communication is expected by everyone. The Universal Code of Conduct applies.
Extended content

Regional conversation: Northern & Western Europe

Rozmowa regionalna: Afryka Subsaharyjska

Rozmowa regionalna: Europa Środkowowschodnia

Rozmowa regionalna: Azja Południowa

Rozmowa regionalna: Bliski Wschód i Afryka Północna

Rozmowa regionalna: Stany Zjednoczone i Kanada

Rozmowa regionalna: Ameryka Łacińska i Karaiby

 • Date and time: Lundi 12 December 2022 at

Rozmowa regionalna: Azja Wschodnia, Azja Południowo-wschodnia i Pacyfik