ြမန်အမာသုံးပြုသူ ဘာသာစကား

This page is a translated version of the page User language and the translation is 91% complete.
Wikimedia Meta-Wiki

Participate:

အရေဝ်ဘာသာ ညးလွပ် ပ္ဍဲကဵု ခံက်စရင်တအ်ဂှ် ဒှ်အရေဝ်ဘာသာဂမၠိုင် ညးမပလေဝ်ဒါန် ဝဳကဳမဳဒဳယာ မစိုန်သကီု စိစောန်ဂမၠိုင်ရ။ အရာဏအ်ဂှ် ဒှ်အရာ သွက်ဂွံဆက်စၠောအ် အကြာအရေဝ်ဘာသာ တၞဟ်ခြာတအ် သွက်ဂွံအာတ်အရီုအဗင် ရေင်သကအ် စပ်ကဵုကၠာဲစၠောအ်လိက်ရ။

မစကာ

ပရူပရာ ညးသုင်စောဲ နူပ္ဍဲဘေဘယ်
ru-N Русскийродной язык этого участника.
en-5 This user has professional knowledge of English.
fr-1 Cet utilisateur dispose de connaissances de base en français.
ညးလွပ် နကဵု အရေဝ်ဘာသာ

ပရိုင်တင်ဂၞင် ညးလွပ် (ပရူမၞး) ဂှ် ပ္ဍဲကဵု လေန် မုက်လိက် ညးလွပ် မၞး ဏအ် စုတ်ပၠုပ် ကောဒ် ဂွံ:

{{#babel:ru-N|en-5|fr-1}}

ဗီုမတိတ်ကၠုင်ဂှ် မၞးဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလပါ်တဲပုင်။ အရေဝ်ဘာသာ ၜိုတ်မၞးမနွံပၟိက်ဂှ် မၞးစုတ် နကဵု ကောဒ် အရေဝ်ဘာသာ-ကဆံင် မစိုန်သကီု ဂွံရ။

ကောဒ် အရေဝ်ဘာသာ
ကိရိယာစမၠောအ်ဝွံ ပလဝ်ဒတန် နကဵု သၞောတ် ကောဒ်အရေဝ်ဘာသာ ISO 639 (1–3) ။ ကောဒ်အရေဝ်ဘာသာမၞးဂှ် ဂၠာဲကေတ် ပ္ဍဲ list of ISO 639-1 codes ဟွံသေင်မ္ဂး a database of ISO 639 1–3 codes ညိ။
ဒဒှ်မစိုန်သကီု
ဒဒှ်မစိုန်သကီု ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ မဗၟံက်ထ္ၜး ဂလိုင်လဵု မၞးစိုန်သကီု ပ္ဍဲကဵု အရေဝ်ဘာသာဂှ်ရ။ အရာဏအ်ဂှ် ထ္ၜးကဵု ကဆံင်ကဆံင် ပ္ဍဲကဵု ကဝ်လာမ် သ္ၚိအင် ဗွဲသၟဝ်ဝွံ -
ဒဒှ်မစိုန်သကီု မဂွံအဓိပ္ပါယ်
0 မၞိဟ်ဆညိညကီု ဟွံတီကၠိုဟ်ကေတ် အရေဝ်ဘာသာဂှ်။
1 မၞိဟ်တီကၠိုဟ်ကေတ် အရာမချူလဝ် နကဵုလိက် ဟွံသေင်မ္ဂး သမာန်ဂၠေအ်အ်ဂမၠိုင်။
2 မၞိဟ်ပလေဝ်ဒါန် လိက်လောဲလောဲသွာသွာ ဟွံသေင်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵု လိက်ကဆံင်သဇိုင်။
3 မၞးချူလိက်ဏအ်မာန် နကဵု ဗၠေတ်စညိည။
4 မၞး ဟီုအရေဝ်ဘာသာဏအ် တုပ်ညံင် မၞိဟ်မဟီုအရေဝ်မိ (ၜိုန်ရ ဟွံဒှ် အရေဝ်မိမၞးကီုလေဝ်)။
5 မၞး စိုန်သကီုအရေဝ်ဘာသာဏအ် ကဆံင်တၠပညာ ဒဒှ်ရ မၞးကၠိုဟ်တီ အရေဝ်ဘာသာဏအ် စဵုကဵု ကၠာဲလိက်ဝါတ်တ်တအ်မာန်။
N မၞးဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မဟီုအရေဝ်ဏအ် နဒဒှ် ဘာသာမိ ကေုာံ တီကၠိုဟ် စိစောန် လတူအရေဝ်ဘာသာဏအ် သီုကဵု ပ္ဍဲလဟီု ဗီုဂလာန်ဂမၠိုင်။
ru-N Русскийродной язык этого участника.
en-5 This user has professional knowledge of English.
fr-1 Cet utilisateur dispose de connaissances de base en français.

သွက်ဂွံ ပ္တိတ်ပါဲ က္ဍိုပ်လိက်၊ ဇိုင်လိက်ဂှ် စကာ plain=1 နဒဒှ် ဒကဴပထမဂမၠိုင် ဥပမာ {{#babel:plain=1|sv-N|zh-3|de-1}}။ အရာဏအ်ဂှ် ပကဵု ညံင်ဂွံစကာ ခံက်အင်တၞဟ် လောဲသွာရ။

{{#babel:plain=1|ru-N|en-5|fr-1}}

ဆက် ဗှ်