Radna grupa za razvoj liderstva/Učestvujte

This page is a translated version of the page Leadership Development Working Group/Participate and the translation is 43% complete.
Together, let's celebrate the movement's diverse and distinctive leadership!

1. Kako učestvovati

Share your leadership experiences through a survey!

From January 16 to February 3, 2023, the Leadership Development Working Group invites community members to share their leadership experiences. The working group would like to better understand the roles, experiences and learnings of community members related to leadership. They will use the information collected to support drafting the Leadership Development Plan. They have created three surveys for three audience groups and kindly ask community members to complete the survey that best represents their movement roles. If multiple roles apply, community members can complete more than one survey. The surveys and roles are as follows:

  • Survey 1: For community members who have roles in governance, coordination and organization (for example, Wikipedia admin, campaign organizer, user group director or coordinator)
  • Survey 2: For community members who have roles as mentors, facilitators or trainers of leadership skills (you can refer to the leadership definition for guidance on “leadership skills”)
  • Survey 3: For active and engaged community members interested in developing leadership skills

For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

General Information

2. Prijavite se da dobijate obaveštenja

Da li ste zainteresovani za buduća ažuriranja? Dodajte svoje ime ovde kako bi Tim za razvoj zajednice znao da vam se može direktno obratiti.

Interesuje me

Dodajte svoje ime

3. Prikupljanje liderskih resursa

Da li ste upoznati sa bilo kakvim inicijativama ili resursima u vezi sa razvojem liderstva u pokretu? Molimo vas da ih dodate ovde kako bi drugi saznali o njima i referencirali ih:

  • Demokratija
  • [Ovde dodajte naziv inicijative/resursa i vezu]

4. Community feedback