Кыймылдын жобосу

This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 65% complete.
Outdated translations are marked like this.

Кыймылдын жобосу — Викимедиа кыймылынын бардык мүчөлөрүнүн жана уюмдарынын ролдору менен милдеттерин аныктаган, ошондой эле Кыймылды башкаруучу Глобалдуу кеңешти түзүү үчүн сунушталган документ.

Кыймылдын жобосу Кыймылдын стратегиясынын артыкчылыгы.

Жобо долбоору


Учкай маалымат

Кыймылдын стратегиясындагы «Чечим кабыл алууда тең укуктуулукту камсыз кылуу» сунушу боюнча Кыймылдын жобосу:

 • Кыймылдын түзүлүштөрүнүн баалуулуктарын, негизги принциптерин жана укуктук негизин, ошондой эле Глобалдуу кеңештин, чөлкөмдүк жана тематикалык хабдардын жана башка учурдагы жана жаңы түзүлүштөрдүн жана чечим кабыл алуучу органдардын ролдору менен милдеттерин белгилеши керек;
 • бүтүндөй Кыймылдын алкагында мыйзамдуу жана бардык кызыкдар тараптардын ишенимине ээ болгон чечимдер жана процесстер үчүн талаптар менен критерийлерди белгилеши керек:
  • биргелешип иштөө үчүн коопсуз чөйрө түзүү үчүн;
  • бүтүндөй Кыймылдын алкагында каржы кирешелерин алууну жана алардын бөлүштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн;
  • тийиштүү отчёттуулук механизмдери аркылуу ресурстардын бөлүштүрүлүшүн жөнгө салуу үчүн;
  • жамааттардын биргелешип иштөө жана бири-бирине отчёт берүү жолдорун аныктоо үчүн;
  • катышуудан эмне күтүлүүлөрүн жана катышуучулардын укуктарын белгилөө үчүн.

Убакыт түрмөгү

Бул өзгөрмө убакыт түрмөгү. Анда жалпы-жонунан Кыймылдын жобосун түзүү кадамдары көрсөтүлгөнү менен, күндөрү кийинчерээк өзгөрүлүшү мүмкүн. Бул өзгөртүүлөр процесстин шаштырбоо үчүн, айрыкча жамаат жана башка кызыкдар тараптар менен кеңешкенде, себеби мындай кеңешүүлөрдү убакыт жагынан так чектөө оңой эмес.

Мөөнөт Кадам
2021-жылдын ноябры – 2022-жылдын январы - колдоо тутумдарын түзүү жана Жумушчу тобун бутка тургузуу;
- изилдөө жана маалымат топтоо
2022-жылдын февраль – октябрь айлары - изилдөө жана маалымат топтоо;
- бардык кызыкдар тараптар менен Жобонун мазмунунун баштапкы долбоорун түзүү
2022-жылдын ноябры Жобо долбоорунун бөлүмдөрүнүн биринчи топтомун («Кириш сөз», «Баалуулуктар жана принциптер» жана «Ролдорго жана жоопкерчиликке карата ниеттер жөнүндө билдирүү») жарыяланган
2022-жылдын ноябры – 2023-жылдын январы Жобо долбоорлорунун бөлүмдөрүнүн биринчи топтому боюнча Жамаат менен кеңешүү
2023-жылдын февраль – март айлары пикирлерди талдоо, сунушталган бөлүмдөрдүн биринчи топтомун кайра карап чыгуу
2023-жылдын апрели Жамаат менен Жобо долбоорун бекитүүнүн жол-жобосун талкуулоо
April―July 2023 Жобо долбоорунун калган бөлүмдөрүнүн баштапкы текстин түзүү
2023-жылдын июлу Жобо долбоорунун бөлүмдөрүнүн экинчи топтому («Хабдар», «Глобалдуу кеңеш», «Ролдор жана жоопкерчилик» жана «Глоссарий») жарыяланды
2023-жылдын июль – сентябрь айлары Жобо долбоорлорунун бөлүмдөрүнүн экинчи топтому боюнча Жамаат менен кеңешүү
September―December 2023 MCDC consultations at local events
November 2023―March 2024 Review of feedback and second iteration drafting of full Movement Charter
2 April 2024 First version of the full Movement Charter published
April 2024 Community engagement on the full charter draft
May―June 2024 Finalization of the full charter text based on community feedback
Preparation for the ratification vote of the Movement Charter
25 June―9 July 2024 Жобо долбоорун бекитүү

Кабардар болуп, катышып туруңуз