This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 76% complete.
Outdated translations are marked like this.

Charta hnutia je prioritou Stratégie hnutia.

Návrhový výbor Charty hnutia vysvetľuje: Aký je účel „Charty hnutia“?

Charta hnutia bude dokument, ktorý definuje úlohy a zodpovednosti všetkých členov a subjektov Wikimedia Movement, vrátane zriadenia novej Globálnej rady pre organizáciu hnutie.

Aktuálne návrhy


O Charte

Odporúčanie stratégie hnutia ku „Zaisteniu rovnosti pri rozhodovaní“ uvádza, že Charta hnutia bude:

 • Stanoviť hodnoty, princípy a politické základy pre štruktúry Hnutia, vrátane úloh a zodpovedností Globálnej rady, regionálnych a tematických hubov, ako aj iných existujúcich a nových subjektov a rozhodovacích orgánov,
 • Stanoviť požiadavky a kritériá na rozhodnutia a procesy týkajúce sa celého Hnutia tak, aby boli legitímne a získali si dôveru všetkých zainteresovaných strán, napríklad pre::
  • Udržiavanie bezpečného prostredia pre spoluprácu,
  • Zabezpečenie tvorby a rozdeľovania príjmov na úrovni celého Hnutia;
  • Poskytovanie spoločného smerovania, ako by sa mali prideľovať zdroje s vhodnými mechanizmami zodpovednosti.
  • Definovanie toho, ako komunity spolupracujú a ako sú voči sebe navzájom zodpovedné.
  • Stanovenie očakávaní pre účasť a práva účastníkov.

Časová os

Toto je priebežný časový plán. Hoci ukazuje kroky na vytvorenie Charty hnutia, „dátumy sa môžu zmeniť“ neskôr. Tieto zmeny sa potenciálne vykonajú s cieľom vyhnúť sa uponáhľaniu procesu, najmä pokiaľ ide o konzultácie s komunitou a s inými zainteresovanými stranami, čo je ťažko presne určiť v aktuálnom pláne.

Obdobie Fáza
November 2021 – Január 2022 * Nastavenie podporných systémov a interných procesov Drafting Group
 • Výskum a zhromažďovanie informácií
Február – Október 2022 * Výskum a zhromažďovanie informácií
 • Vytvorenie pôvodného návrhu obsahu charty v diskusii so všetkými zainteresovanými stranami
November 2022 First batch of the Movement Charter draft chapters (Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities statement of intent) published
November 2022 – Január 2023 Výzva na revíziu a doplnenie dokumentu pre všetky zainteresované strany
Február – Marec 2023 Analýza spätnej väzby a revízia textu MCDC.
Apríl 2023 Komunitné konzultácie o Matodike ratifikácie Charty hnutia
April – July 2023 Príprava ďalšej várky kapitol (viď nižšie)
Júl 2023 Druhá séria návrhu Charty hnutia je zverejnená na posúdenie
Júl – December 2023 Community consultation on the second batch of the Movement Charter draft chapters
March – April 2024 Community consultation of the full charter draft
Dodatočné cykly: Ak je všetko v poriadku, môžeme prejsť k ratifikácii. Ak nie, bude nasledovať ďalší 3-mesačný cyklus na revíziu textu, 2 mesiace na kontrolu, atď.
June 2024 Proces ratifikácie Charty hnutia.


Zostaňte informovaní, zapojte sa

Referencie