This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 49% complete.
Outdated translations are marked like this.

Charta hnutia bude dokument, ktorý definuje úlohy a zodpovednosti všetkých členov a subjektov Wikimedia Movement, vrátane zriadenia novej Globálnej rady pre organizáciu hnutie.

Charta hnutia je prioritou Stratégie hnutia.

Aktuálne návrhy


O Charte

Odporúčanie stratégie hnutia ku „Zaisteniu rovnosti pri rozhodovaní“ uvádza, že Charta hnutia bude:

 • Stanoviť hodnoty, princípy a politické základy pre štruktúry Hnutia, vrátane úloh a zodpovedností Globálnej rady, regionálnych a tematických hubov, ako aj iných existujúcich a nových subjektov a rozhodovacích orgánov,
 • Stanoviť požiadavky a kritériá na rozhodnutia a procesy týkajúce sa celého Hnutia tak, aby boli legitímne a získali si dôveru všetkých zainteresovaných strán, napríklad pre::
  • Udržiavanie bezpečného prostredia pre spoluprácu,
  • Zabezpečenie tvorby a rozdeľovania príjmov na úrovni celého Hnutia;
  • Poskytovanie spoločného smerovania, ako by sa mali prideľovať zdroje s vhodnými mechanizmami zodpovednosti.
  • Definovanie toho, ako komunity spolupracujú a ako sú voči sebe navzájom zodpovedné.
  • Stanovenie očakávaní pre účasť a práva účastníkov.

Časová os

Toto je priebežný časový plán. Hoci ukazuje kroky na vytvorenie Charty hnutia, „dátumy sa môžu zmeniť“ neskôr. Tieto zmeny sa potenciálne vykonajú s cieľom vyhnúť sa uponáhľaniu procesu, najmä pokiaľ ide o konzultácie s komunitou a s inými zainteresovanými stranami, čo je ťažko presne určiť v aktuálnom pláne.

Obdobie Fáza
November 2021 – Január 2022 Nastavenie podporných systémov a interných procesov Drafting Group
Výskum a zhromažďovanie informácií
Február – Október 2022 Výskum a zhromažďovanie informácií
Vytvorenie pôvodného návrhu obsahu charty v diskusii so všetkými zainteresovanými stranami
November 2022 First batch of the Movement Charter draft chapters (Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities statement of intent) published
November 2022 – Január 2023 Community consultation on the first batch of the Movement Charter draft chapters
Február – Marec 2023 Analýza spätnej väzby a revízia textu MCDC.
Apríl 2023 Komunitné konzultácie o Matodike ratifikácie Charty hnutia
April―July 2023 Príprava ďalšej várky kapitol (viď nižšie)
Júl 2023 Druhá séria návrhu Charty hnutia je zverejnená na posúdenie
Júl – December 2023 Community consultation on the second batch of the Movement Charter draft chapters
September―December 2023 MCDC consultations at local events
November 2023―March 2024 Review of feedback and second iteration drafting of full Movement Charter
2 April 2024 First version of the full Movement Charter published
April 2024 Community engagement on the full charter draft
May―June 2024 Finalization of the full charter text based on community feedback
Preparation for the ratification vote of the Movement Charter
25 June―9 July 2024 Proces ratifikácie Charty hnutia.

Zostaňte informovaní, zapojte sa