This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 36% complete.
Outdated translations are marked like this.
Movement Charter Drafting Committee wyjaśnia: jaki jest cel "karty ruchu"?

Karta Ruchu będzie dokumentem definiującym role, obowiązki i prawa wszystkich członków i podmiotów Ruchu Wikimedia, łącznie z ustanowieniem nowej Global Council, która będzie odpowiadała za zarządzania Ruchem Wikimedia. Karta Ruchu jest jednym z priorytetów Strategii Ruchu Wikimedia$ref. Oczekuje się szerokiego procesu związanego z ratyfikacją Karty Ruchu.

The Movement Charter is a Movement Strategy priority.

Projekty w aktualnym stanie


O projekcie

Zgodnie z rekomendacjami strategicznymi$ref, Movement Charter będzie:

 • Określać wartości, zasady i podstawy dla struktur Ruchu, w tym ról i obowiązków Global Council, ośrodków (hub'w) regionalnych i tematycznych, a także innych istniejących i nowych podmiotów oraz organów decyzyjnych,
 • Ustalać wymagania i kryteria dla decyzji i procesów, które dotyczą całego Ruchu, tak aby były one usankcjonowane i godne zaufania wszystkich interesariuszy.:
  • Utrzymywanie bezpiecznego środowiska do współpracy między użytkownikami
  • Zapewnienie generowania i dystrybuowania wpływów w całym Ruchu Wikimedia,
  • Wyznaczenie wspólnego kierunku, w jaki sposób należy alokować zasoby, z odpowiednimi mechanizmami określającymi zasady ich rozliczania.
  • Definiowanie sposobu współpracy społeczności i wzajemnej odpowiedzialności.
  • Ustalenie oczekiwań co do uczestnictwa i praw uczestników Ruchu Wikimedia.

Harmonogram

Jest to wstępny harmonogram projektu. Choć szeroko pokazuje kroki związane z tworzeniem Karty Ruchu, daty mogą ulec zmianie w późniejszym czasie. Zmiany te będą potencjalnie dokonywane, aby uniknąć pośpiechu w procesie, zwłaszcza w przypadku konsultacji ze społecznością i innymi interesariuszami, które trudno jest ograniczyć w sztywnych ramach czasowych.

Okres Krok
listopad 2021 - styczeń 2022 Tworzenie systemów wsparcia i procesów wewnętrznych Komitetu Redakcyjnego
Prowadzenie badań i zbieranie informacji
luty - październik 2022 * Prowadzenie badań i zbieranie informacji
 • Tworzenie wstępnego projektu tekstu Karty Ruchu w rozmowie ze wszystkimi interesariuszami
listopad 2022 First batch of the Movement Charter draft chapters (Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities statement of intent) published
listopad 2022 - styczeń 2023 Wezwanie do przeglądu i poprawek otwarte dla wszystkich interesariuszy
luty - marzec 2023 Wzięcie pod uwagę otrzymanych informacji zwrotnych i korekta tekstu Karty Ruchu
Kwiecień 2023 Community consultation on the Movement Charter ratification methodology proposal
April – July 2023 Drafting the second batch of Movement Charter draft chapters
Lipiec 2023 Drugi zestaw projektów Karty Ruchu opublikowanych do wglądu Ruchu
Kwiecień - grudzień 2023 Community consultation on the second batch of the Movement Charter draft chapters
September – December 2023 MCDC consultations at local events
November 2023 – March 2024 Review of feedback and second iteration drafting of full Movement Charter
early April 2024 First version of the full Movement Charter published
April 2024 Community consultation of the full charter draft
May 2024 Preparation for the ratification vote of the Movement Charter
June 2024 Proces Ratyfikacji Karty Ruchu

Dodatkowe informacje