This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.

Charta hnutí je navržený dokument definující role a povinnosti všech členů a subjektů Hnutí Wikimedia, včetně stanovení nové Globální rady pro řízení hnutí.

Charta hnutí je prioritou Strategie hnutí.

Aktuální návrhy


Obecné informace

Doporučení Strategie hnutí „Zajistit rovnost v rozhodování“ uvádí, že Charta hnutí:

 • Stanoví hodnoty, zásady a politický základ pro struktury hnutí, včetně rolí a odpovědností globální rady, regionálních a tematických center, jakož i dalších stávajících a nových subjektů a rozhodovacích orgánů,
 • Stanoví požadavky a kritéria pro rozhodnutí a procesy, které se týkají celého hnutí, aby byly legitimní a důvěryhodné pro všechny zúčastněné strany, např. pro:
  • Udržování bezpečného prostředí pro spolupráci,
  • Zajištění generování a distribuce příjmů v rámci celého hnutí,
  • Poskytnutí společného směru, jak by měly být přidělovány zdroje, s vhodnými mechanismy odpovědnosti.
  • Definování způsobu spolupráce a vzájemné odpovědnosti komunit.
  • Stanovení očekávání ohledně účasti a práv účastníků.

Časová osa

Jedná se o dynamickou časovou osu. Přestože v hrubých rysech ukazuje kroky spojené s tvorbou Charty hnutí, data se mohou později změnit. Tyto změny budou případně provedeny, aby se zabránilo uspěchání procesu, zejména při konzultacích s komunitou a dalšími zúčastněnými stranami, které je těžké omezit v pevně stanoveném časovém rámci.

Období Fáze
listopad 2021 – leden 2022 Nastavení podpůrných systémů a interních procesů Drafting Group.
Výzkum a shromažďování informací
únor – říjen 2022 Výzkum a shromažďování informací
Vytvoření prvotního návrhu charty obsah v rozhovoru se všemi zúčastněnými stranami.
listopad 2022 Zveřejněna první várka návrhů kapitol Charty hnutí (Preamble, Values & Principles a Roles & Responsibilities statement of intent).
listopad 2022 – leden 2023 Konzultace v komunitách k prvnímu balíku návrhů kapitol Charty hnutí
únor – březen 2023 Zohlednění zpětné vazby a revize první várky návrhu kapitol
duben 2023 Komunitní konzultace k návrhu Metodiky ratifikace Charty hnutí
Duben – červenec 2023 Příprava druhé várky kapitol návrhu Charty hnutí
červenec 2023 Zveřejněna druhá část návrhů kapitol Charty hnutí (Huby a Globální rada).
červenec – září 2023 Konzultace s komunitou k druhé várce návrhů kapitol Charty hnutí
září – prosinec 2023 konzultace Charty na lokálních projektech
listopad 2023 – březen 2024 Vyhodnocení zpětné vazby a vznik druhé verze návrhu Charty hnutí
počátek dubna 2024 Publikována první kompletní verze Charty hnutí
duben 2024 Zapojení komunit do procesu úplného návrhu Charty hnutí
květen - červen 2024 Dopracování konečné verze Charty hnutí na základě zpětné vazby komunity
Příprava procesu ratifikace Charty hnutí
červen - červenec 2024 Hlasování o ratifikaci Charty hnutí

Informujte se, zapojte se