ಮೂಮೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಟರ್

This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 94% complete.

ಮೂಮೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಟರ್ ಉಂದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್‌ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್‌ ಬುಕ್ಕೊ ಗಟಕೊಲೆಗ್ ಪಾತ್ರೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜಬವುದಾರಿಲೆನ್‌ ವಿವರಿಸವುನ ಒಂಜಿ ದಾಕಲೆಯಾತ್‌ಂಡ, ಚಾಲನೆಗಾದ್‌ ಪೊಸ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ್‌ ರೂಪಿಸವುನ ಆಡಳಿತೊ ಚಾರ್ಟರ್‌ ಸೇರ್‌ನಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆದ್ಯತೆಡ್ ಆಪುಂಡು.

ಮೂಮೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ತೆರಿಪಾಪುಂಡು: 'ಮೂಮೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಟರ್'ತ ಉದ್ದೇಸೊ ದಾದ?

ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ತಂತ್ರೊ ಆದ್ಯತೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರಡುಲು


ಬಗೆಟ್‌

ಚಳುವಳಿ ತಂತ್ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು “ನಿರ್ದಾರೊಡ್ ಸಮಾನತೆ ಇಪ್ಪೊಡು” ಪಂಡ್‍ದ್ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಪನ್ಪುಂಡು: ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ತಂತ್ರ ಶಿಪಾರಸ್ “ನಿರ್ದಾರ ದೆತೊನುನಲ್ಪ ಸಮಾನತೆ ಬೋಡು” ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು:

 • ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಸಯೊ ಇಪ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರೊಲು, ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ನಿಲೆಟಿಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಕೊ ಪೊಸ ಗಟಕೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ನಿರ್ದಾರೊ ದೆತೊನುನ ಸಂಸ್ತೆಲೆ ಪಾರ್ತೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆನ್‌ ಸೇರಿಂಚಿನ ಚಲನೆದ ರಚನೆಲೆಗ್‌ ಬಿಲೆ, ತತ್ವೊ ಬುಕ್ಕೊ ನೀತಿ ಆದಾರೊಲೆನ್‌ ಪಾಡುನೆ.
 • ಮಾತ ಪಾಲ್ಲೆ‌ದಾರೆರ್‌ಡ್ದ್ ಕಾನೂನುಡು ಬುಕ್ಕೊ ನಂಬುಗೆಡಿಪ್ಪುನ ಚಲನೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದಿಪ್ಪುನ ನಿರ್ದಾರೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೆಗ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಮಾನದಂಡೊಲೆನ್‌ ಹೊಂದಿಸವೊಡು, ಉದಾ. ಗ್:
  • ಜಾಗೃತೆದ ಸಹಯೋಗದ ಪರಿಸರೊನು ನಿರ್ವಹಿಸವುನೆ,
  • ಮೂಮೆಂಟ್‌ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಆದಾಯೊ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಬುಕ್ಕೊ ವಿತರಣೆನ್‌ ಕಚಿತಪಡಿಸವೊನುನೆ,
  • ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆದ ಕಾರ್ಯವಿದಾನೊದೊಟ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲೆನ್‌ ಎಂಚ ಪಟ್ಟುನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಸನೊನು ಕೊರ್ಪುನೆ.
  • ಸಮುದಾಯೊಲು ಎಂಚ ಒಟ್ಟೂಗೆ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ಪುವೊ ಬುಕ್ಕೊ ಜತೆಟ್‌ ಜವಾಬ್ದಾರರ್‌ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪುನೆನ್‌ ವಿವರಿಸವುನೆ.
  • ಬಾಗವಹಿಸವುನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಬಾಗವಹಿಸವುನಕುಲೆ ಹಕ್ಕ್‌ಗಾತ್‌ ನಿರೀಕ್ಷೆಲೆನ್‌ ಹೊಂದಿಸವುನೆ.

ಸಮಯೊತ ಮಿತಿ

ಉಂದ್ ಸುರುತ್ತ ಸಮಯೊ ಮಿತಿ ಅತ್‌ಂಡ್‌. ಮೂಮೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಟರ್‌ನ್‌ ಉಂಡು ಮಾನ್ಪುನ ವಿಸಯತ್ತ ಮಿತ್ತ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಮಲ್ಲ ಸಮಯ ಮಿತಿ ತೋಜಾಂಡಲ ದುಂಬುತ್ತ ದಿನೊಲೆಟ್ "ತಾರೀಕ್‌ ಬದಲಾವು". ಇ ಬದಲಾವನೆಲು ಗಡಿಬಿಡಿ ದಾಂತೆ ಮಾಂತ ಸಮುದಾಯತಕುಲೆಗ್‌ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಯಸ್ತೆರೆಗ್‌ ಒಟ್ಟು ಸೇರವೋಂತು ಮಾನ್ಪುನೆತ್ತವರ ಸಮಯೊತ ಮಿತಿಟ್ಟ್‌ ಮಾನ್ಪಿಯರ ಬಙ.

ಅವದಿ ಪಜ್ಜೆಲು
ನವೆಂಬರ್ 2022 - ಜನವರಿ 2023 * ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಬೆಂಬಲ ವೆವಸ್ತೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಉಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೆನ್‌ ಹೊಂದಿಸವುನೆ
 • ಸಂಸೋದನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 * ಸಂಸೋದನೆ ಬುಕ್ಕ ಇಸಯೊ ಸೇರವುನಾ
 • ಮಾಂತ ಪಾಲುದಾರೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರೊಕತೆ ಮಾನ್ತೊಂತು ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಷಯ ನ್‌ ಸುರು ಮಾನ್ಪುನಾ.
ನವೆಂಬರ್ 2022 ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‍ದ ಕರಡು ಅದ್ಯಾಯೊಲೆದ ಸುರೂತ ಬ್ಯಾಚ್ (ಮುನ್ನುಡಿ, ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕ ತತ್ವೊಲು, ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರೊಲು ಬುಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆದ ಉದ್ದೇಸ ಹೇಳಿಕೆ) ಪ್ರಕಟನೆ ಆತ್ಂಡ್
ನವೆಂಬರ್ 2022 - ಜನವರಿ 2023 ಪರಿಶೀಲನೆ ಬುಕ್ಕೊ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾದ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಮಾತ ಪಾಲ್‌ದಾರೆರ್‌ಗ್
ಫೆಬ್ರವರಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆತ ಬಗೆಟ್ ಬುಕ್ಕೊ ಎಂಸಿಡಿಸ ಪಾಟೊನ್ ಸರಿ ಮಾನ್ಪುನಾ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
April – July 2023 ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡು ಅದ್ಯಾಯೊಲೆನ ರಡ್ಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ಮೂಮೆಂಟ್‌ತ ವಿಮರ್ಸೆಗಾತ್ ಸುರುತ್ತ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌ತ ಕರಡು
ಏಪ್ರಿಲ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ದ ಕರಡು ಅದ್ಯಾಯೊಲೆನ ರಡ್ಡನೇನೇ ಬ್ಯಾಚ್‍ಡ್ ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ
March – April 2024 Community consultation of the full charter draft
ಎಚ್ಚದ ಚಕ್ರೊಲು: ಮಾತ ಸರಿಯಾದಿತ್ತ್‌ಂಡ, ನಮೊ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಪೋವೊಲಿ. ಅತ್ತಂಡ, ಪಟ್ಯೊನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಿಯರ 3 ತಿಂಗೊಲ್‌ದ ಚಕ್ರೊ, ವಿಮರ್ಸೆಗ್ 2 ತಿಂಗೊಲು ಇಂಚ.
June 2024 ಮೂಮೆಂಟ್‌ ಚಾರ್ಟರ್‌ನ್‌ ಒಪ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ


ಎಚ್ಚದ ಓದುಗ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು