This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 100% complete.

Harakati za Wikimedia ni harakati za kimataifa, za kitamaduni, ambazo maono yake ni kuleta maarifa huru kwa ulimwengu mzima. Mkataba huu wa Harakati wa Wikimedia (“Mkataba”) unaweka bayana maadili, kanuni, na misingi ya sera kwa miundo ya Harakati za Wikimedia, ikijumuisha majukumu na wajibu wa vyombo vilivyopo na vipya, na vya vyombo vya kufanya maamuzi katika maono ya pamoja ya maarifa ya bure. Mkataba huu unatumika kwa kila mtu na kila kitu kinachohusishwa rasmi na Harakati za Wikimedia: washiriki wote binafsi na taasisi, taasisi za harakati, miradi, na nafasi za mtandaoni na nje ya mtandao.

Kwa kufafanua Harakati za Wikimedia na maadili yake, Mkataba huu unalenga kurahisisha wadau kushirikiana wao kwa wao kwa namna ambayo inakuza dira ya Harakati za Wikimedia. Hii itasaidia:

 • kuzalisha mkakati wa ukuaji, upanuzi, na uwezekano wa siku zijazo ili kupata uundaji endelevu na upatikanaji wa maarifa ya huru;
 • mwongozo wa kufanya maamuzi;
 • kupunguza migogoro na kukuza maelewano na ushirikiano wenye kujenga tija kati ya wakadau
 • kulinda haki za wafadhili, na maslahi ya kifedha ya vyombo mbalimbali vinavyojumuisha Harakati za Wikimedia; na
 • kuleta hali ya umiliki.

Mkataba huu unaweza kurekebishwa ikihitajika, kulingana na kipegele cha Marekebisho.

Kanuni na Maadili ya Harakati za Wikimedia

Harakati za Wikimedia zinatokana na kukumbatia ukweli, thibitifu, huria, jumuishi na shirikishi katika kutoa maarifa. Uamuzi wote katika Harakati za Wikimedia unahitaji kufanywa kwa misingi ya kuakisi kanuni na maadili haya ya pamoja.

Kanuni hizi zilizotolewa ni pamoja na zile ambazo tayari zipo kwenye Harakati za Wikimedia za awali—leseni ya huria na ya wazi, kujipanga na ushirikiano, na taarifa za kweli na zinazoweza kuthibitishwa - na kupanua maadili yale yanayoshirikiwa ambayo ni muhimu kuendeleza kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye. Kanuni na maadili haya yanatambua kushirikisha maarifa kama juhudi ya ushirikiano wa kina.

Harakati za Wikimedia ni harakati pana, lakini harakati hizo zinakumbatia kanuni tatu za kimsingi. Kanuni hizi za msingi ni:

Leseni huria na wazi

Harakati za Wikimedia hutumia leseni huria kushirikisha kila kitu inachozalisha, ikijumuisha, lakini sio tu, maandishi, media, data, na programu kwa matumizi zaidi, usambazaji na uboreshaji. Baadhi ya maudhui ya nje yaliyoshirikiwa chini ya aina mbalimbali za leseni pia yanapatikana kwa matumizi chini ya leseni wazi. Harakati za Wikimedia zimejitolea kuimarisha maono yake kwa kupanua nyanja za maarifa ya bure, kwa kuunganisha aina mpya na zinazoendelea za maarifa, na kwa kukuza aina mbalimbali za maudhui.

Kujipanga wenyewe na kushirikiana

Harakati za Wikimedia zinategemea uongozi uliosambazwa. Kuanzia na msingi wa watu wanaojitolea, Harakati za Wikimedia zinakabidhi idadi kubwa ya maamuzi na utungaji sera kwa wanachama binafsi na taasisi katika kiwango cha haraka au cha chini kabisa cha ushiriki. Jumuiya za mtandaoni na nje ya mtandao kote ulimwenguni kwa ujumla hujifanyia maamuzi, kupitia kanuni ya ukaimishaji. Harakati za Wikimedia zinakaribisha ubunifu, kuwajibika, na ushirikiano katika kutatua matatizo na kutekeleza maadili ya Mkataba huu.

Taarifa za kweli na zinazoweza kuthibitishwa

Maudhui ya Harakati za Wikimedia yanalenga kuwakilisha ukweli. Ufafanuzi wa Umaarufu au kutoegemea upande wowote unaweza kutofautiana katika sehemu mbalimbali za Harakati za Wikimedia, lakini lengo ni kutoa ujuzi wa ubora wa juu. Harakati za Wikimedia zinathamini vyanzo, mapitio ya rika na makubaliano. Harakati za Wikimedia zinaepuka kikamilifu upendeleo wowote, mapungufu ya maarifa, na habari potofu na habari potofu.

Pamoja na kanuni hizo tatu za msingi, Mkataba huu unatambua tunu ambazo ni msingi wa utawala bora. Maadili haya ni:

Kujitegemea

Harakati za Wikimedia hujitahidi kufanya kazi kwa kujitegemea, zikilenga na kuongozwa na maono yake ya maarifa bila malipo, na bila kuzuiliwa na uegemeo au upendeleo wowote. Harakati za Wikimedia zinakataa kuruhusu ushawishi wa kibiashara, kisiasa, kifedha au utangazaji kuathiri maono yake kwa namna yoyote ile.

Usawa

Harakati za Wikimedia zinatambua kwamba jumuiya nyingi na wanachama wao wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za usawa wa kimaarifa. Harakati za Wikimedia zinajitahidi kuziwezesha jumuiya hizi na wanachama wao kuondokana na usawa wa kihistoria, kijamii, kisiasa na aina nyinginezo za maarifa. Harakati za Wikimedia zinachukua hatua tendaji, kama vile kutenga rasilimali, ili kukuza na kufikia usawa katika maarifa kupitia utawala uliogatuliwa na uwezeshaji wa jamii.

Ujumuishwaji

Miradi ya Wikimedia inaendelezwa katika lugha nyingi, ikionyesha maeneo na tamaduni nyingi. Shughuli zote zinatokana na kuheshimiana kwa utofauti wa washiriki wa Harakati za Wikimedia. Heshima hii inatekelezwa kupitia hatua za kusaidia usalama na ushirikishwaji. Harakati za Wikimedia hutoa nafasi tofauti tofauti, ambapo kila mtu anayeshiriki katika maono na maadili ya Harakati za Wikimedia anaweza kushiriki na kuunda pamoja. Nafasi hii inayojumuisha inakuza ufikivu kupitia teknolojia ya usaidizi kwa mahitaji mbalimbali maalum.

Usalama

Harakati za Wikimedia zinatoa kipaumbele kuhusu ustawi, usalama na faragha ya washiriki wake. Harakati za Wikimedia zinalenga kuhakikisha mazingira salama ambayo yanakuza utofauti, ushirikishwaji, usawa na ushirikiano, ambayo ni muhimu kwa kushiriki katika maarifa ya bure katika mfumo ikolojia wa taarifa za mtandaoni. Ni kipaumbele cha Harakati za Wikimedia kutafuta kuhakikisha usalama katika nafasi za mtandaoni na nje ya mtandao. Kipaumbele hiki kinakuzwa kwa kufanya na kutekeleza kanuni za jumla za maadili, na kuwekeza rasilimali muhimu kusaidia shughuli hizi.

Uwajibikaji

Harakati za Wikimedia zinajiwajibisha kupitia uongozi wa jamii kama inavyowakilishwa ndani ya miradi ya Wikimedia na Vyombo vya Harakati za Wikimedia. Uwajibikaji huu unatekelezwa kupitia kufanya maamuzi kwa uwazi, mazungumzo, notisi kwa umma, kuripoti shughuli, na kuzingatia Wajibu wa Kutunza.

Ustahimilivu

Harakati za Wikimedia hustawi kupitia uvumbuzi na majaribio, na mara kwa mara husasisha maono yake ya jinsi jukwaa la maarifa lisilolipishwa linavyoweza kuwa, huku likiendelea kuheshimu maadili na kanuni za Mkataba huu. Harakati za Wikimedia hufuata mikakati na mazoea madhubuti ili kutimiza maono yake, na kuunga mkono na kuendesha mikakati na mazoea haya kwa ushahidi wa maana unaotegemea vipimo inapowezekana.

Wachangiaji binafsi

Wachangiaji binafsi ndio msingi wa Harakati za Wikimedia. Wachangiaji wana uhuru kama mtu binafsi kuchangia maoni na shughuli za Harakati za Wikimedia kwa maarifa, utaalam, muda na nguvu zao, mtandaoni au nje ya mtandao. Wachangiaji binafsi huunda na kudhibiti maudhui; kutekeleza majukumu ya kiutawala; kushiriki katika kamati za kujitolea; kuandaa matukio; na kushiriki katika shughuli nyingine ndani ya Harakati za Wikimedia.

Wakujitolea

Watu wanaofanya kazi katika nafasi zao za kujitolea hawapati mshahara kwa juhudi hizi; hata hivyo, watu wa kujitolea wanaweza kutambuliwa au kuungwa mkono kwa namna mbalimbali. Ushiriki wa hiari huathiriwa na upatikanaji wa rasilimali na vikwazo vingine.

Wachangiaji binafsi na watu wengine wanaojitolea hujitolea kwa shughuli za kibinafsi au za pamoja katika Harakati za Wikimedia kulingana na mapendeleo kibinafsi, na wanapaswa kuwezeshwa kushiriki kila inapowezekana.

Haki

 • Watu wakujitolea wana haki ya kulindwa dhidi ya unyanyasaji (kwa mfano Kanuni za Mwongozo wa Kimataifa wa Mwenendo na Maadili(UCoC), Kanuni ya Kujali) kwenye tovuti za Harakati za Wikimedia, na pia katika matukio ya mtandaoni na ana kwa ana yanayoratibiwa na Shirika lolote la Harakati za Wikimedia.
 • Watu wa kujitolea wana haki ya kushiriki katika miradi na jumuiya kwa njia ya usawa. Wachangiaji wote na watu wengine wanaojitolea wana haki ya kuchukua mapumziko au kusitisha ushiriki pale wanapoona inafaa.

Majukumu

 • Wachangiaji wote na watu wengine wanaojitolea lazima wafuate sera za Harakati za Wikimedia zinazotumika kwao wakati wa kuchangia na kutekeleza shughuli za kujitolea.
 • Wachangiaji wote na watu wengine wanaojitolea wanawajibika kwa matendo yao na kuwajibika kwa michango yao kwenye miradi ya Wikimedia.

Jumuiya za Wikimedia

Jumuiya za Harakati za Wikimedia ni vikundi vya watu wanaochangia mtandaoni na nje ya mtandao ili kujenga na kuendeleza maono ya Harakati za Wikimedia. Jumuiya kama hizo ni pamoja na washiriki binafsi, wafanyakazi wanaolipwa, na wawakilishi kutoka kwa mashirika washirika ambayo yanaambatana na maono ya Harakati za Wikimedia. Jumuiya za Harakati za Wikimedia zinajumuisha, lakini sio tu, jumuiya za mradi, jumuiya za kijiografia, jumuiya za lugha, na jumuiya za teknolojia/waendelezaji. Harakati za Wikimedia huundwa, kuendelezwa na kudumishwa na kazi ya pamoja na ya watu binafsi na wanachama wa jumuiya zake.

Jumuiya za mradi wa Wikimedia zina uhuru wa kuanzisha sera za miradi yao binafsi, mradi tu sera kama hizo zinapatana na Mkataba huu na mfumo wa sera za kimataifa.[1] Uhuru huu unaruhusu watu binafsi na jamii kufanya majaribio na kubuni mbinu mpya za kijamii na kiteknolojia. Jumuiya hizi zinatarajiwa kuwa wazi[2] kuhusu utawala wao, michakato yao na shughuli zao, ili kila mtu katika Harakati za Wikimedia afanye kazi pamoja kama jumuiya ya kimataifa katika njia ya haki na isiyo na upendeleo. Takriban maamuzi yote yanayofanywa kuhusu miradi mahususi ya Wikimedia hufanywa na wachangiaji waliojitolea, kibinafsi au kama vikundi vinavyovutiwa.[3]

Haki

 • Jumuiya za mradi wa Wikimedia zina udhibiti wa uhariri wa maudhui katika miradi yao binafsi ya Wikimedia. Mfumo wa sera za kimataifa, ikijumuisha Sheria na Masharti ya tovuti za mradi wa Wikimedia, huanzisha udhibiti huu wa uhariri.
 • Jumuiya za Wikimedia zina jukumu la kutengeneza michakato yao ya utatuzi wa migogoro ndani na kulingana na upeo wa sera za kimataifa.[4]

Majukumu

 • Jumuiya za Harakati za Wikimedia zinafaa kuhimiza ushiriki katika shughuli zao na utawala. Yeyote anayezingatia sera za kimataifa na ana maslahi ya kutosha, muda na ujuzi anapaswa kuhimizwa kushiriki.
 • Jumuiya za Harakati za Wikimedia zinapaswa kuwa za haki na usawa katika utawala na utekelezaji wa sera ili kutimiza maono ya Harakati za Wikimedia na kudumisha afya zao kwa ujumla.
 • Sera na miongozo ya jumuiya za Harakati za Wikimedia zinapaswa kupatikana kwa urahisi na kutekelezeka.

Wajumbe wa Harakati za Wikimedia

Wajitoleaji wa Harakati za Wikimedia na jumuiya huunda mashirika ili kusaidia na kuratibu shughuli zao. Katika Mkataba huu, mashirika haya yanajulikana kama Wajumbe wa Harakati za Wikimedia, ambayo ni pamoja na Mashirika ya Harakati za Wikimedia, Shirika la Wikimedia Foundation, na Baraza la Kimataifa. Baraza la Kimataifa na Shirika la Wikimedia Foundation ndilo mashirika ya juu zaidi ya usimamizi, lenye madhumuni na majukumu yao mahususi.

Ili wachangiaji wasio na rasilimali na uwakilishi duni waweze kushiriki ipasavyo katika miradi ya Wikimedia na shughuli zingine za Harakati za Wikimedia, jumuiya za Wikimedia na Mashirika ya Harakati yanapaswa kutafuta kupunguza vikwazo vya ushiriki. Mashirika ya Harakati za Wikimedia hayana udhibiti wa uhariri juu ya miradi mahususi au maeneo ya maudhui. Mashirika yote ya Wikimedia yana Wajibu wa Kujali kwa jumuiya za Wikimedia ambazo wanafanya kazi nazo.

Njia Huru ya Utatuzi wa Mizozo[5] itaundwa ili kutatua migogoro ambayo mifumo iliyopo ya Harakati za Wikimedia haiwezi kusuluhisha, au pale wahusika wanapohusika hawawezi kushughulikia maamuzi hayo kwa sababu zilizo nje ya uwezo wao. Kwa kukosekana kwa utaratibu huu, Shirika la Wikimedia Foundation, au mjumbe wake mteule, atachukua jukumu hili.

Mashirika ya Harakati za Wikimedia

Mashirika ya Harakati za Wikimedia ni vikundi vilivyopangwa ambavyo vipo ili kuunda hali ya maarifa wazi na ya bure kustawi katika muktadha fulani wa kijiografia au mada. Mashirika ya Harakati za Wikimedia yanafanya kazi kulingana na maono ya Harakati za Wikimedia, na yanajumuisha washirika wa Harakati za Wikimedia, Habu, na vikundi vingine ambavyo Baraza la Kimataifa[6] au kamati zake zilizoteuliwa zimetambua rasmi.

Kuna aina nne tofauti za Mashirika ya Harakati za Wikimedia:

 1. Chapta za Wikimedia ni washirika ambao ni mashirika huru yaliyoanzishwa ili kusaidia na kukuza miradi ya Wikimedia katika eneo maalum la kijiografia.
 2. Mashirika ya Kimada ya Wikimedia ni washirika ambao ni mashirika huru yaliyoanzishwa ili kusaidia na kukuza miradi ya Wikimedia ndani ya mada au lengo mahususi.
 3. Vikundi vya Watumiaji vya Wikimedia ni washirika walio kwenye muundo rahisi na wanaonyumbulika ambao wanaweza kujipanga kulingana na eneo au mandhari.
 4. Habu za Wikimedia ni mashirika yaliyoundwa na washirika wa eneo au mada[7] usaidizi, ushirikiano na uratibu.

Mashirika ya Harakati za Wikimedia ni njia kuu ambayo jumuiya za Harakati za Wikimedia zinaweza kupanga ndani ya Harakati za Wikimedia kwa ajili ya utoaji wa shughuli na juhudi za ushirika. Mashirika ya Harakati za Wikimedia yanaweza kuajiri wataalamu ili kusaidia dhamira ya shirika, pamoja na dira ya maarifa bila malipo. Mara nyingi, msaada huu hutolewa kwa kukuza na kusaidia kazi ya watu wa kujitolea.

Utawala

Kwa kuongozwa na Maadili ya Harakati, Kanuni za Kufanya Maamuzi, na viwango vilivyowekwa na Baraza la Kimataifa chombo cha Kuratibu Harakati za Wikimedia zinaweza kuamua muundo na utawala wake kulingana na muktadha na mahitaji ambamo zinafanya kazi. Mtoa maamuzi katika Kuratibu Harakati za Wikimedia ni bodi ya shirika au chombo sawa na anawajibika kwa kundi ambalo bodi hiyo au chombo sawa na hicho kinawakilisha—kwa mfano, chombo chake cha wanachama.

Majukumu

Majukumu ya Kuratibu Harakati za Wikimedia ni pamoja na:

 • kukuza uendelevu wa jumuiya za Harakati za Wikimedia ambazo shirika la wanachama linanuia kuunga mkono;
 • kuwezesha ujumuishi, usawa, na utofauti ndani ya jumuiya yao;
 • kufuata Mwongozo wa Kimataifa Mwenendo na Maadili kwa Wote (UCoC); na
 • kuendeleza ubia na ushirikiano ndani ya maeneo yao ya maslahi.

Kwa sababu nyingi, ikiwa ni pamoja na ugawaji wa rasilimali ndani ya Harakati za Wikimedia, Mashirika ya Harakati za Wikimedia yanapaswa kufanya kazi na shughuli zao kuwa wazi kwa kutoa ripoti zinazoweza kufikiwa na umma.

Mashirika ya Harakati za Wikimedia yanaweza kuchagua kuendeleza uendelevu wao wa kifedha kupitia uzalishaji wa mapato, na hivyo kuongeza uwezo wa jumla wa Harakati za Wikimedia. Inapobidi, juhudi kama hizo za uzalishaji mapato lazima ziratibiwe na Mashirika mengine ya Harakati za Wikimedia, ikijumuisha Shirika la Wikimedia na Baraza la Kimataifa.

Wikimedia Foundation

Shirika la Wikimedia Foundation (WMF) ni shirika lisilo la faida ambalo hutumika kama msimamizi mkuu na usaidizi wa mifumo na teknolojia ya Harakati za Wikimedia maarifa bila malipo. dhamira ya Shirika la Wikimedia Foundation ni kuwawezesha na kuwashirikisha watu duniani kote kukusanya na kuendeleza maudhui ya elimu chini ya leseni ya bila malipo au kwa umma, na pia kuyasambaza kwa ufanis na kimataifa.

Shirika la Wikimedia Foundation linapaswa kuoanisha kazi yake na mwelekeo wa kimkakati na mkakati wa kimataifa wa Baraza la Kimataifa. Kufuatia Maadili ya Harakati na Kanuni za Kufanya Maamuzi, na dhamira ya WMF, Shirika la Wikimedia Foundation linatarajiwa kuchangia katika uongozi na majukumu yaliyosambazwa kote kwenye Harakato za Wikimedia. Kwa sababu hizo hizo, Shirika la Wikimedia Foundation pia linatarajiwa kufanyia kazi usambazaji sawa wa rasilimali, kama vile zile zilizoanzishwa na Baraza la Kimataifa kwa kushauriana na wadau.

Utawala

Kwa kuongozwa na Maadili ya Harakati na Kanuni za Kufanya Maamuzi, Shirika la Wikimedia Foundation linaweza kuamua utungaji na utawala wake kwa mujibu wa Mkataba huu, na muktadha na mahitaji ambayo linafanyia kazi. Shirika la Wikimedia Foundation hufanya kazi kwa karibu na Baraza la Kimataifa, hasa katika masuala ambayo yana athari ya kimataifa au katika harakati kwa upana wake kwa Harakati za Wikimedia.

Majukumu

Majukumu ya Shirika la Wikimedia Foundation ni pamoja na, japo si haya tu:

 • Kuendesha miradi ya Wikimedia, ambayo ni pamoja na kuhifadhi, kuendeleza na kudumisha programu msingi; kuweka Masharti ya Matumizi na sera zingine pana za harakati; kuendesha kampeni za kutafuta fedha; kuheshimu na kuunga mkono uhuru wa jamii na mahitaji ya washikadau; na kujihusisha katika vitendo vingine vyovyote ili miradi ya Wikimedia ipatikane kwa urahisi na kulinganishwa na maono;
 • Kusaidia shughuli za kiprogramu kwaajili ya Harakati za Wikimedia; na
 • Majukumu ya kisheria, ikiwa ni pamoja na kusimamia chapa za Wikimedia; kutoa sera zinazotoa muundo ili kuruhusu miradi kuendeshwa; kuhakikisha uzingatiaji wa sheria; kushughulikia vitisho vya kisheria; na kuimarisha usalama wa watu wanaojitolea.

Baraza la Kimataifa

Baraza la Kimataifa[8] ni chombo cha kufanya maamuzi shirikishi na kiwakilishi kinacholeta pamoja aina mbalimbali za maoni ya kuendeleza maono ya Harakati za Wikimedia. Baraza la Kimataifa linafanya kazi pamoja na Shirika la Wikimedia Foundation na Mashirika mengine ya Harakati za Wikimedia ili kukuza mazingira jumuishi na madhubuti kwa Harakati za Wikimedia kwa ujumla na kwa wadau wote wanaohusika.

Madhumuni

Baraza la Kimataifa hutumika kama jukwaa ambapo mitazamo tofauti ya Harakati za Wikimedia hukutana, na hivyo kuchukua jukumu muhimu katika kuunda mwelekeo wa siku zijazo wa Harakati za Wikimedia. Baraza la Kimataifa linalenga kuhakikisha umuhimu na athari zinazoendelea za Harakati za Wikimedia katika ulimwengu unaobadilika kila mara kupitia kazi zake za kupanga mikakati, usaidizi wa Mashirika ya Harakati za Wikimedia, usambazaji wa rasilimali na maendeleo ya teknolojia.

Maamuzi yanafahamishwa vyema na yanaakisi mahitaji na vipaumbele vya jumuiya ya kimataifa wakati sauti na uzoefu mbalimbali kutoka kote kwenye Harakati za Wikimedia zinawakilisha na kushiriki katika ngazi za juu zaidi za kufanya maamuzi. Kwa kuchagua na kuchagua idadi kubwa ya wanachama wa Baraza la Kimataifa kutoka kwa msingi wa kujitolea wa Harakati za Wikimedia, Baraza la Kimataifa linakuza hali ya umiliki na uaminifu zaidi, huku likifanyia kazi maono ya Harakati za Wikimedia ya maarifa bila malipo. Ili kuunga mkono ujumuishaji na uwakilishi wa mitazamo tofauti, uanachama wa Baraza la Kimataifa halifai kutawaliwa na idadi fulani ya watu, ikijumuisha, lakini sio tu, idadi ya watu inayotegemea lugha, kijiografia au mradi.

Utawala

Kwa kuongozwa na Maadili ya Harakati na Kanuni za Kufanya Maamuzi, chombo cha Baraza la Kimataifa linaweza kuamua muundo na utawala wake kulingana na muktadha na mahitaji ambayo Baraza la Kimataifa linafanya kazi. Baraza la Kimataifa pia huamua juu ya maelezo ya taratibu zake yenyewe. Taratibu hizi zinajumuisha, lakini hazizuiliwi kwa: muundo wa Baraza la Kimataifa, uanachama, michakato ya kufanya maamuzi, majukumu na uwajibikaji, na taratibu za kujumuisha sauti mpya na zisizosikika.

Kazi

Baraza la Kimataifa linajikita katika kazi nne na maeneo ya kufanya maamuzi ambayo yana athari ya moja kwa moja kwa jumuiya na wadau wa Harakati za Wikimedia. Baraza la Kimataifa lina mamlaka ya kufanya maamuzi juu ya kazi zake zote zilizoanzishwa na Mkataba huu. Wanachama wa Baraza la Kimataifa wanawajibishwa kwa maamuzi na vitendo vya Baraza la Kimataifa kupitia mchakato wa uchaguzi na uteuzi.

Baraza la Kimataifa huchagua Bodi ya Baraza la Kimataifa, ambayo ina jukumu la kuratibu[9] na kuwakilisha Baraza la Kimataifa kama ilivyoidhinishwa na Mkataba huu na maamuzi ya Baraza la Kimataifa. Bodi ya Baraza la Kimataifa inaidhinisha uanzishwaji na shughuli za kamati za Baraza la Kimataifa na uanachama wao. Kamati hizi za Baraza la Kimataifa huamua muundo na njia zao za kufanya kazi, na zinaweza kuteua washiriki wa ziada ambao si washiriki wa Baraza la Kimataifa kuchangia kazi zao. Baraza la Kimataifa lina angalau kamati nne, ambazo kila moja inawajibika kwa kila moja ya kazi nne zilizoainishwa katika Mkataba huu.

Mipango ya kimkakati

Baraza la Kimataifa lina jukumu la kutengeneza mkakati wa muda mrefu[10] mwelekeo wa Harakati za Wikimedia. Mwelekeo wa kimkakati utatumika kama msingi wa maamuzi yanayofanywa na Baraza la Kimataifa na kama mwongozo wa kuweka kipaumbele kwa mipango ya kufikia malengo ya kimkakati. Mashirika yote ya Wikimedia yanatarajiwa kuunga mkono mwelekeo wa kimkakati ulioanzishwa na Baraza la Kimataifa na kuujumuisha katika programu na shughuli zao. Kulingana na mwelekeo huo wa kimkakati, Baraza la Kimataifa pia hutengeneza vipaumbele vya kimkakati vinavyopendekezwa vya kila mwaka vya Harakati zaWikimedia. Baraza la Kimataifa linakuza mwelekeo wa kimkakati kwa kushauriana na wadau wote ndani na nje ya Harakati za Wikimedia.

Usaidizi wa Mashirika ya Harakati za Wikimedia

Baraza la Kimataifa huweka viwango vya utendakazi wa washirika wa Wikimedia[11] na Habu za Wikimedia. Ili kufanikisha hili, Baraza la Kimataifa na kamati yake huanzisha na kusimamia michakato ya utambuzi/kutotambuliwa kwa washirika na Habu hivi[12]; kutafuta kuhakikisha kuwa Mashirika ya Harakati za Wikimedia yanatii viwango vya shirika; kuwezesha utatuzi wa migogoro ili kudumisha uhusiano wa ushirikiano na heshima ndani ya Harakati za Wikimedia; na kurahisisha ufikiaji wa rasilimali (fedha, binadamu, maarifa, na mengine) kwa usaidizi ulio sawa na uwezeshaji wa jumuiya za Harakati za Wikimedia.

Usambazaji wa Rasilimali

Baraza la Kimataifa litaanzisha na kukagua mara kwa mara viwango na miongozo ya ugawaji sawa wa fedha[13] katika Harakati za Wikimedia kwa kuzingatia mwelekeo wa kimkakati. Viwango na miongozo hii itazingatia Kanuni za Kufanya Maamuzi. Zaidi ya hayo, Baraza la Kimataifa na kamati zake litaamua usambazaji wa ruzuku kwa jumuiya za Harakati za Wikimedia na Mashirika ya Harakati za Wikimedia; kuamua malengo na vipimo vya harakati kwa kuzingatia vipaumbele vilivyowekwa katika mwelekeo wa kimkakati; kuamua ugawaji wa kikanda, mada, na ufadhili mwingine; na kukagua matokeo ya kiprogramu ya kimataifa.[14]

Maendeleo ya teknolojia

Baraza la Kimataifa linaratibu wadau mbalimbali wanaozingatia teknolojia ya Harakati za Wikimedia,[15] na hutoa ushauri na mwongozo kuhusu maendeleo ya teknolojia. Baraza la Kimataifa husaidia na kulishauri Shirika la Wikimedia Foundation katika kutanguliza mabadiliko ya kiteknolojia, nyaraka mfano wa [16] ikijumuisha kufunguliwa au kufungwa kwa miradi ya lugha ya Wikimedia, na kusaidia Harakati za Wikimedia kwa mapana kuelewa vipaumbele vya kiteknolojia kama ilivyowekwa. mbele katika mwelekeo wa kimkakati. Baraza la Kimataifa litatekeleza majukumu haya kwa ushirikiano na Mashirika ya Harakati za Wikimedia na wachangiaji wa kiufundi mtandaoni.[17][18]

Muundo wa awali na upanuzi wa baadaye

Baraza la kwanza la Kimataifa litakuwa na wanachama ishirini na watano. Ambao, wajumbe kumi na wawili watachaguliwa na jumuiya ya Wikimedia kwa ujumla; wanachama wanane watachaguliwa kupitia washirika wa Wikimedia; mmoja na Shirika la Wikimedia Foundation; na wanachama wanne waliosalia watateuliwa moja kwa moja na Baraza la Kimataifa, kwa madhumuni ya kuongeza utaalamu na utofauti ndani ya wanachama wake.

Baraza la Kimataifa huchagua asilimia ishirini (20%) ya wanachama wake kuhudumu kwenye Bodi ya Baraza la Kimataifa.

Pamoja na uzoefu uliopatikana kupitia usanidi wake wa awali na michakato, Baraza la Kimataifa litapitia utendakazi wa ndani na taratibu ili kuvumbua, kurekebisha, na kukua kama Chombo cha Harakati za Wikimedia. Angalau mara moja kila baada ya miaka 3:

 • Baraza la Kimataifa, kwa ushirikiano na wadau wa Harakati za Wikimedia, linafanya tathmini ya utendakazi wake. Tathmini itajumuisha mapitio ya iwapo upanuzi wa kazi za Baraza la Kimataifa na upeo wake wa kufanya maamuzi unashauriwa na unawezekana ndani ya muda unaofuata wa Baraza la Kimataifa.
 • Baraza la Kimataifa hukagua mahitaji ya Harakati za Wikimedia ili kubaini kama ukubwa wa sasa wa uanachama wa Baraza la Kimataifa unalingana na majukumu yake. Baraza la Kimataifa linaweza kuamua kupanua au kupunguza ukubwa wake kutokana na ukaguzi huu. Baraza la Kimataifa linaweza kuwa na idadi ya juu zaidi ya wanachama 100.
  • Iwapo Baraza la Kimataifa na wadau wengine watachagua kuongeza ukubwa idadi ya wanachama wa Baraza la Kimataifa ili kujenga hatua kwa hatua msingi mpana wa utofauti na uzoefu, linaweza kufanya hivyo kwa vipindi vya hadi wanachama 25 zaidi kila baada ya miezi 18 hadi Baraza la Kimataifa lifikie wanachama 100.

Marekebisho

Mkataba huu umeundwa ili kudumu kwa miaka mingi. Kwa sababu hii, isipokuwa kama ilivyoelezwa hapa chini, marekebisho ya Mkataba huu yatafanywa tu katika hali isiyo ya kawaida.

Vipengele vya marekebisho

 1. Marekebisho madogomadogo.
  • Marekebisho ya tahajia na sarufi ambayo hayabadilishi maana au dhamira ya Mkataba huu.
 2. Mabadiliko ya Mkataba huu ambayo yanaathiri tu michakato ya kufanya kazi ya Baraza la Kimataifa.
 3. Mabadiliko ya Mkataba huu yaani:
  • Kubadilisha majukumu ya jumla na uanachama wa Baraza.
  • Kurekebisha maadili ya Harakati za Wikimedia; au wajibu na haki za wachangiaji binafsi, miradi, washirika, vituo, Shirika la Wikimedia Foundation, Mashirika ya baadaye ya Harakati za Wikimedia, na zaidi Harakati za Wikimedia kwa upana wake.
 4. Mabadiliko yaliyopendekezwa na Harakati za Wikimedia.
Kipengele cha Marekebisho Mchakato Kubadilisha Chombo Kiidhinishaji Maelezo
1 55% ya kura za kukubaliana na mabadiliko yaliyopendekezwa Bodi ya Baraza la Kimataifa
2 55% ya kura za kukubaliana na mabadiliko yaliyopendekezwa Baraza la kimataifa Ushauri wa jumuiya unapendekezwa
3 Kura za harakati kwa upana wake, 55% ya kura wakiunga mkono mabadiliko Harakati za Wikimedia Utaratibu wa upigaji kura kufuata mchakato wa uidhinishaji kwa karibu iwezekanavyo, ikijumuisha kura ya usaidizi kutoka kwa Bodi ya Wadhamini ya Wikimedia Foundation.
4 Mapendekezo lazima yatimize vigezo ili kuendelea na upigaji kura. Kura za harakati kwa ujumla wake, 55% ya kura wakiunga mkono mabadiliko Harakati za Wikimedia Utaratibu wa upigaji kura kufuata mchakato wa uidhinishaji kwa karibu iwezekanavyo, ikijumuisha kura ya usaidizi kutoka kwa Bodi ya Wadhamini ya Wikimedia Foundation.

Mchakato wa kupendekeza marekebisho ya Mkataba wa Harakati wa Wikimedia

Bodi ya Baraza la Kimataifa inaweza kupendekeza marekebisho katika Kategoria ya 1, 2, na 3. Baraza la Kimataifa linaweza kupendekeza marekebisho katika Kategoria ya 2 na 3. Marekebisho ya Aina ya 4 yanapendekezwa na wanachama wa Harakati za Wikimedia. Marekebisho ya Kitengo cha 4 lazima yakidhi vigezo fulani, ikijumuisha usaidizi wa umma ili kuanzisha mchakato wa upigaji kura wa marekebisho. Baraza la Kimataifa lina jukumu la kubuni mchakato kwa kushauriana na jumuiya ya Wikimedia.

Baraza la Kimataifa lazima liteue kamati huru ya kusimamia upigaji kura kwenye Marekebisho ya Aina ya 3 na 4. Baraza la Kimataifa linaweza kufafanua vigezo vya ustahiki wa kupiga kura kwa washirika na wapiga kura binafsi, au linaweza kukasimu jukumu hili kwa kamati huru.

Uidhinishaji

Mkataba huu utaidhinishwa na utaanza kutumika baada ya kura ambazo zitaleta matokeo yafuatayo:

 • 55% kura ya wanaokubaliana nao kutoka kwa washirika wa Wikimedia wanaoshiriki, na angalau nusu (50%) ya kura za washirika wanaostahiki kushiriki katika kura;
 • 55% ya kura za uungwaji mkono kutoka kwa wapiga kura binafsi wanaoshiriki,[19] na angalau 2% ya wapiga kura wanaostahiki kushiriki katika kura; na
 • Bodi ya Wadhamini ya Wikimedia Foundation inapiga kura kuunga mkono Mkataba.

Lugha na tafsiri zilizopo

Tafsiri za Mkataba huu zinaweza kutolewa katika lugha zingine. Iwapo kutakuwa na mashaka au mgongano kati ya tafsiri yoyote na toleo la asili la lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiingereza itatoa mwongozo.

Maelezo

 1. Mfumo wa sera za kimataifa ni pamoja na zile zilizorekodiwa hapa na hapa, kama vile Sheria na Masharti ya tovuti za mradi wa Wikimedia.
 2. Mchakato wa mapitio ya wazi lazima uwezekane kwa kila jumuiya.
 3. Ikimaanisha "wale wanaojitokeza" kusaidia kufanya uamuzi, iwe kubadilisha maudhui au sera.
 4. Sera za jumuiya haziwezi kupingana na sera za kimataifa au wajibu wa kisheria.
 5. Itabadilishwa na kuandikiwa kuwa “imeundwa” mara itakapoanzishwa.
 6. Kabla ya kuanza na kipindi cha mpito cha Baraza la Kimataifa, Mashirika ya Harakati za Wikimedia yanatambuliwa na Wikimedia. Bodi ya Wadhamini ya Wikimedia Foundation
 7. Mkataba huu unaona Hebu za Lugha kama aina ya Kitovu cha Mada.
 8. kwa mujibu wa mapitio ya kisheria yaliyopokelewa mwaka wa 2023 kwa Mkataba huu, Baraza la Kimataifa halitaundwa awali kama chombo cha kisheria.
 9. Bodi ya Baraza la Kimataifa ndiyo chombo chenye jukumu la: kuhakikisha kuwa michakato ndani ya Baraza la Kimataifa inaendeshwa kulingana na mipango na ratiba; kuratibu na wengine pale inapobidi; kuhakikisha kwamba Baraza la Kimataifa linafanya linatimiza majukumu na kufanya kazi kulingana na madhumuni yake; na kazi zingine zinazofanana.
 10. Mkakati unajumuisha miradi mikuu ya kubadilisha chapa ya Wikimedia.
 11. Hii inakusudiwa kujumuisha majukumu yanayofanywa na Kamati ya Ushirikiano (AffCom) kabla ya kuundwa kwa Baraza la Kimataifa.
 12. Vipengee vya leseni ya alama ya biashara na makubaliano ya mkataba kuhusiana na mchakato huu vinasalia kuwa jukumu la Shirika la Wikimedia Foundation.
 13. Hii inarejelea ugawaji wa fedha kwa kila harakati.
 14. Hii inakusudiwa kujumuisha majukumu yanayoshikiliwa kwa sasa na Kamati za Ruzuku za Kikanda kabla ya kuundwa kwa Baraza la Kimataifa.
 15. Wadau ni pamoja na wachangiaji, Shirika la Wikimedia Foundatio, washirika, Habu na mengineyo.
 16. Mkataba wa makubaliano au kamaMakubaliano ya Kiwango cha Hudumaitaundwa baina ya Shirika la Wikimedia Foundation na Baraza la Kimataifa ili kuweka makubaliano ya jinsi watakavyofanya kazi pamoja, ikijumuisha jinsi mapendekezo ya Baraza la Kimataifa yanavyopokelewa na Shirika.
 17. Kamati hii ya Baraza la Kimataifa inakusudiwa kuakisi Mpango wa Mkakati wa Harakati kwa Baraza la Teknolojia.
 18. Maamuzi ya mwisho ya vipaumbele vya kiteknolojia yatachukuliwa na mashirika yanayojitolea hasa kwa utoaji wa bidhaa na huduma za teknolojia, pamoja na shirika linalofaa la harakati linaloongozwa na jumuiya linalohusishwa na Baraza la Kimataifa.
 19. Wapigakura binafsi, kwa madhumuni ya mchakato wa uidhinishaji, ni watu ambao kwa kawaida wangestahiki kupiga kura katika uchaguzi ili kuchagua wajumbe wa Bodi ya Wadhamini ya Wikimedia Foundation.