Hareket Tüzüğü

This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 100% complete.

Hareket Tüzüğü, hareket yönetimi için yeni bir Kürsel Konsey de oluşturmak dahil olmak üzere Wikimedia hareketinin tüm üyelerinin ve teşekküllerinin görev ve sorumluluklarını belirlemek için önerilen bir belgedir.

Hareket Tüzüğü Tasarı Komitesi, bir 'Hareket Tüzüğünün' amacını açıklıyor.

Hareket Tüzüğü bir Hareket Stratejisi önceliğidir.

Mevcut tasarılar


Hakkında

“Karar Almada Eşitliği Temin Etme”nin Hareket Stratejisi önerisine göre Hareket Tüzüğü:

 • Global Konseyin, ayrıca bölgesel ve tematik ağların yanı sıra mevcut ve yeni kuruluşlar ve karar alma organlarının görev ve sorumlulukları da dahil olmak üzere, hareket yapıları için değerleri, ilkeleri ve politika temelini belirleyecek.
 • Meşru ve bütün ilgililerce güvenilir olması için Hareket çapındaki kararlar ve süreçlerin gereksinimlerini ve şartlarını belirleyecek. Mesela;:
  • Güvenli işbirlikçi çevreleri muhafaza edecek,
  • Gelirlerin Hareket çapında üretimi ve dağıtımını sağlayacak,
  • Kaynakların uygun denetim mekanizmalarına nasıl tahsis edilmesi gerektiğine dair genel bir yön belirleyecek.
  • Toplulukların nasıl birlikte çalışabileceklerini ve birbirlerine hesap verebileceklerini tanımlayacak.
  • Ve, katılım ve katılımcıların haklarına dair beklentileri belirleyecek.

Takvim

Bu dinamik bir takvimdir. Hareket Tüzüğü'nün oluşturulmasıyla ilgili adımları geniş olarak gösterse de, tarihler bilahare değişebilir. Bu değişiklikler muhtemelen, özellikle topluluk ve diğer pay sahipleri ile istişare ederken süreci aceleye getirmemek için yapılacaktır, zira belirgin bir zaman çerçevesi ile sınırlamak kolay değildir.

Süreç Aşama
Kasım-Ocak 2021/2022 Tasarı Grubunun destek sistemlerini ve dahili süreçlerini oluşturma
Araştırma ve bilgi toplama
Şubat-Ekim 2022 Araştırma ve bilgi toplama
Tüm pay sahipleriyle diyalog içerisinde geçici Tüzük içeriği oluşturma
Kasım 2022 Hareket Tüzüğü tasarısı bölümlerinin ilk aşaması (Gerekçe, Değerler ve İlkeler, and Görev ve Sorumluluklar niyet açıklaması) yayınlandı.
Kasım-Ocak 2022/2023 Hareket Tüzüğü tasarı bölümlerinin ilk aşaması için topluluk istişaresi
Şubat - Mart 2023 Geri bildirimlerin tasarıya yansıtılması ve tasarı bölümlerinin ilk aşamasının gözden geçirilmesi
Nisan 2023 Hareket Stratejisi değerlendirme metodolojisi teklifi üzerinde topluluk istişareleri
April – July 2023 Hareket Tüzüğü tasarı bölümlerinin ikinci aşamasının tasarısı
Temmuz 2023 Hareket Tüzüğü tasarı bölümlerinin ikinci aşaması (Ağlar, Küresel Konsey, Görev ve Sorumluluklar ve Sözlük) inceleme için yayınlandı
Temmuz - Eylül 2023 Hareket Tüzüğü tasarı bölümlerinin ikinci aşaması için topluluk istişaresi
Ek döngüler: Her şey yolundaysa, onaylamaya doğru ilerleyebiliriz. Değilse, metnin gözden geçirilmesi için 3 aylık/inceleme için 2 aylık süreç tekrarlayabilir.
Ocak - Mart 2024 Hareket Tüzüğü'nün onaylama süreci
Ocak-Mart 2024 Yeni ve tanımlanmış yönetim yapısının oluşturulmasına dair tartışmalar
Nisan-Haziran 2024 Yeni ve tanımlanmış yönetim yapısının oluşturulması ve seçilmesi süreci


Haberdar olun, dahil olun

Kaynakça