Хартія руху

This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 100% complete.

Рух Вікімедіа — це міжнародний соціокультурний рух, баченням якого є поширення вільних знань у всьому світі. У цій Хартії руху Вікімедіа («Хартія») викладені цінності, принципи та основа політики структур руху Вікімедіа, включно з ролями та обов'язками існуючих і нових організацій, а також органів, що приймають рішення, в рамках спільного бачення вільних знань. Ця Хартія застосовується до всіх і всього, що офіційно пов'язане з рухом Вікімедіа: до всіх індивідуальних та інституційних учасників, структур руху, проєктів, онлайн і офлайн просторів.

Визначаючи рух Вікімедіа та його цінності, ця Хартія має на меті полегшити співпрацю зацікавлених сторін між собою у спосіб, що сприяє поширенню бачення руху Вікімедіа. Це допоможе:

 • розробити стратегію зростання, розширення та майбутніх можливостей для забезпечення безперервного створення та доступності вільних знань;
 • спрямовувати процес прийняття рішень;
 • зменшити конфлікти і сприяти гармонії та конструктивній взаємодії між зацікавленими сторонами
 • захищати права донорів та фінансові інтереси різних організацій, що входять до складу руху Вікімедіа; а також
 • забезпечувати відчуття причетності.

За потреби до цієї Хартії можуть бути внесені поправки відповідно до розділу Внесення поправок.

Принципи та цінності руху Вікімедіа

Рух Вікімедіа ґрунтується на заснованому на фактах, такому що піддається перевірці, відкритому та інклюзивному підході до обміну знаннями і охоплює його. Усі рішення в рамках руху Вікімедіа повинні прийматися на основі цих спільних принципів і цінностей та відображати їх.

Ці спільні принципи включають ті, що вже були присутні на початку зародження руху Вікімедіа — вільне та відкрите ліцензування, самоорганізація та співпраця, а також інформація, що заснована на фактах та може бути перевірена — і поширюються на ті спільні цінності, які необхідні для розвитку нашого майбутнього. Ці принципи й цінності визнають обмін знаннями як тісну спільну діяльність.

Рух Вікімедіа — це різноманітний рух, проте він ґрунтується на трьох фундаментальних принципах. Цими фундаментальними принципами є:

Вільне та відкрите ліцензування

Рух Вікімедіа використовує відкрите ліцензування, щоб поширювати все, що він створює, зокрема тексти, медіа, дані та програмне забезпечення для подальшого використання, розповсюдження і поліпшення. Деякий зовнішній вміст, що поширюється під різними ліцензіями, також доступний для використання на умовах відкритого ліцензування. Рух Вікімедіа прагне поглиблювати своє бачення, розширюючи сфери вільних знань, інтегруючи нові й такі що розвиваються форми знань, а також збільшуючи різноманітність вмісту.

Самоорганізація та співпраця

Рух Вікімедіа базується на розподіленому лідерстві. Починаючи з основи — волонтерів, рух Вікімедіа довіряє переважну більшість рішень і формування правил індивідуальним та інституційним членам на найбезпосереднішому або найнижчому можливому рівні участі. Онлайнові та офлайнові спільноти в усьому світі, як правило, приймають рішення самостійно, за принципом субсидіарності. Рух Вікімедіа вітає творчість, прийняття відповідальності та співпрацю у розв'язанні проблем і втіленні цінностей цієї Хартії.

Інформація, що заснована на фактах та може бути перевірена

Вміст руху Вікімедіа має на меті відображати реальність. Визначення значущості чи нейтральності можуть відрізнятися в різних частинах руху Вікімедіа, але мета полягає в тому, щоб надавати знання високої якості. Рух Вікімедіа цінує джерела, рецензування та консенсус. Рух Вікімедіа активно уникає будь-яких упереджень, прогалин у знаннях, хибної інформації та дезінформації.

На додаток до цих трьох фундаментальних принципів, ця Хартія визнає цінності, які є центральними для доброго врядування. Цими цінностями є:

Автономія

Рух Вікімедіа прагне діяти незалежно, зосереджуючись на своєму баченні вільних знань і керуючись ним, без упередженості чи фаворитизму. Рух Вікімедіа відмовляється дозволяти комерційним, політичним, іншим грошовим чи промоційним впливам компрометувати його бачення у будь-який спосіб.

Справедливість

Рух Вікімедіа визнає, що багато спільнот та їхніх членів стикаються з різноманітними викликами щодо справедливості знань. Рух Вікімедіа прагне розширити можливості цих спільнот та їхніх членів для подолання історичної, соціальної, політичної та інших форм нерівності знань. Рух Вікімедіа вживає активних заходів, таких як виділення ресурсів, для просування і досягнення справедливості знань через децентралізоване управління і розширення можливостей спільноти.

Інклюзивність

Проєкти Вікімедіа розроблені багатьма мовами, відображаючи багато регіонів і культур. Вся діяльність ґрунтується на взаємній повазі до розмаїття учасників руху Вікімедіа. Ця повага забезпечується заходами, спрямованими на підтримку безпеки та включення. Рух Вікімедіа забезпечує різноманітний спільний простір, де кожен, хто поділяє бачення та цінності руху Вікімедіа, може брати участь і спільно творити. Цей інклюзивний простір сприяє доступності за допомогою допоміжних технологій для різних особливих потреб.

Безпека

Рух Вікімедіа ставить на перше місце добробут, безпеку та конфіденційність своїх учасників. Рух Вікімедіа прагне забезпечити безпечне середовище, яке сприяє розмаїттю, включенню, справедливості та співпраці, що є необхідними для участі у вільному поширенні знань в онлайновій інформаційній екосистемі. Прагнення забезпечити безпеку як в онлайн, так і в офлайн просторах є пріоритетом руху Вікімедіа. Цей пріоритет досягається впровадженням та забезпеченням дотримання всеосяжних кодексів поведінки, а також інвестуванням ресурсів, необхідних для підтримки цієї діяльності.

Підзвітність

Рух Вікімедіа забезпечує свою підзвітність через лідерство спільноти, представлене у проєктах Вікімедіа та органах руху Вікімедіа. Ця підзвітність реалізується через прозоре прийняття рішень, діалог, інформування громадськості, звітування про діяльність та дотримання Відповідальності за догляд.

Стійкість

Рух Вікімедіа процвітає завдяки інноваціям та експериментам і постійно оновлює своє бачення того, якою може бути платформа вільних знань, продовжуючи поважати цінності та принципи цієї Хартії. Рух Вікімедіа застосовує ефективні стратегії та практики для втілення свого бачення, а також підтримує і стимулює ці стратегії та практики за допомогою значущих доказів, що базуються на метриках, де це можливо.

Індивідуальні учасники

Основою руху Вікімедіа є індивідуальні учасники. Учасники мають автономію як особистості, щоб робити внесок у реалізацію бачення та діяльність руху Вікімедіа своїми знаннями, досвідом, часом та енергією, в онлайні чи офлайні. Індивідуальні учасники створюють вміст і управляють ним; виконують адміністративні обов'язки; беруть участь у волонтерських комітетах; організовують події; а також беруть участь в інших видах діяльності в рамках руху Вікімедіа.

Волонтери

Особи, що діють як волонтери, не отримують зарплати за ці зусилля; однак волонтери можуть отримувати визнання чи підтримку у різних інших формах. На волонтерську участь впливають доступ до ресурсів та інші перешкоди.

Індивідуальні учасники та інші волонтери здійснюють індивідуальну чи колективну діяльність у русі Вікімедіа на основі особистих уподобань, і повинні мати можливість брати в ній участь, коли це можливо.

Права

 • Волонтери мають право на захист від переслідувань (наприклад, Універсальний кодекс поведінки (УКП), Принцип турботи) на вебсайтах руху Вікімедіа, а також на онлайнових та очних подіях, що проводяться будь-яким органом руху Вікімедіа.
 • Волонтери мають право на справедливу участь у проєктах і спільнотах. Усі дописувачі та інші волонтери мають право робити перерви в роботі або припиняти участь, як і коли вони вважають за потрібне.

Обов'язки

 • Усі учасники та інші волонтери повинні дотримуватися застосовних до них політик руху Вікімедіа коли вони роблять свій внесок у проєкти та ведуть волонтерську діяльність.
 • Усі учасники та інші волонтери є відповідальними за свої дії та підзвітними за свій внесок у проєкти Вікімедіа.

Спільноти Вікімедіа

Спільноти руху Вікімедіа — це групи людей, які роблять свій внесок онлайн і офлайн у створення та просування бачення руху Вікімедіа. До таких спільнот належать окремі учасники, оплачувані працівники та представники партнерських організацій, які поділяють бачення руху Вікімедіа. До спільнот руху Вікімедіа належать, зокрема, проєктні спільноти, географічні спільноти, мовні спільноти та спільноти технологій/розробки. Рух Вікімедіа формується, розвивається і підтримується колективною та індивідуальною роботою і членством своїх спільнот.

Спільноти проєктів Вікімедіа мають автономію у встановленні політик для своїх окремих проєктів, якщо ці політики відповідають цій Хартії та рамкам глобальних політик[1] Ця автономія дозволяє окремим особам і спільнотам експериментувати і розвивати нові соціальні та технологічні підходи. Очікується, що ці спільноти будуть відкритими[2] щодо свого управління, процесів та діяльності, щоб кожен учасник руху Вікімедіа міг працювати разом як глобальна спільнота у справедливий та неупереджений спосіб. Майже всі рішення щодо окремих проєктів Вікімедіа приймаються учасниками-волонтерами, або індивідуально, або як зацікавленими групами[3]

Права

 • Спільноти проєктів Вікімедіа мають редакційний контроль над вмістом своїх окремих проєктів Вікімедіа. Рамки глобальних політик, включно з Умовами використання для вебсайтів проєктів Вікімедіа, встановлюють цей редакційний контроль.
 • Спільноти Вікімедіа є відповідальними за розробку власних процесів вирішення суперечок і модерації в межах і відповідно до глобальних політик.[4]

Обов'язки

 • Спільноти руху Вікімедіа повинні заохочувати участь у своїй діяльності та управлінні. До участі має заохочуватися будь-хто, хто дотримується глобальних політик і має достатній інтерес, час і навички.
 • Спільноти руху Вікімедіа мають бути чесними та справедливими в управлінні та забезпеченні дотримання політик, щоб реалізовувати бачення руху Вікімедіа та підтримувати свій загальний добрий стан.
 • Політики та настанови спільнот руху Вікімедіа мають бути легкодоступними та доступними для виконання.

Органи руху Вікімедіа

Волонтери та спільноти руху Вікімедіа утворюють організації для підтримки та координації своєї діяльності. У цій Хартії ці організації називаються Органами руху Вікімедіа, до яких належать організації руху Вікімедіа, Фонд Вікімедіа та Глобальна рада. Глобальна рада та Фонд Вікімедіа є найвищими керівними органами, кожен з яких має свою конкретну мету та обов'язки.

Щоб учасники з недостатніми ресурсами та недостатньо представлені могли брати повноцінну участь у проєктах Вікімедіа та іншій діяльності руху Вікімедіа, спільноти Вікімедіа та Органи руху повинні прагнути зменшити перепони для участі. Органи руху Вікімедіа не мають редакційного контролю над конкретними проєктами чи областями вмісту. Усі органи руху Вікімедіа несуть Відповідальність за догляд про спільноти Вікімедіа, з якими вони працюють.

Незалежний механізм вирішення спорів буде[5] створений для вирішення конфліктів, які не можуть вирішити існуючі механізми руху Вікімедіа, або коли залучені сторони не можуть впоратися з такими рішеннями з причин, що не залежать від них. За відсутності такого механізму цей обов'язок візьме на себе Фонд Вікімедіа або обраний ним представник.

Організації руху Вікімедіа

Організації руху Вікімедіа — це організовані групи, які існують для створення умов для процвітання відкритих і вільних знань у певному географічному чи тематичному контексті. Організації руху Вікімедіа діють відповідно до бачення руху Вікімедіа і включають афіліати, хаби та інші групи Вікімедіа, які офіційно визнані Глобальною радою[6] або призначеними нею комітетами.

Існує чотири різні типи організацій руху Вікімедіа:

 1. Відділення Вікімедіа — це афіліати, які є незалежними організаціями, заснованими для підтримки та просування проєктів Вікімедіа у певному географічному регіоні.
 2. Тематичні організації Вікімедіа — це афіліати, які є незалежними організаціями, заснованими для підтримки та просування проєктів Вікімедіа за певною темою чи напрямом.
 3. Групи користувачів Вікімедіа — це прості та гнучкі афіліати, які можуть бути організовані за регіоном чи темою.
 4. Хаби Вікімедіа — це організації, створені афіліатами для регіональної чи тематичної[7] підтримки, співпраці та координації.

Організації руху Вікімедіа — це ключовий спосіб, у який спільноти руху Вікімедіа можуть об'єднуватися в рамках руху Вікімедіа для ведення діяльності та спільних зусиль. Організації руху Вікімедіа можуть наймати професіоналів для підтримки місії організації, а також бачення вільних знань. Найчастіше така підтримка надається шляхом посилення та підтримки роботи волонтерів.

Управління

Керуючись Цінностями руху, Принципами прийняття рішень та стандартами, встановленими Глобальною радою, орган організації руху Вікімедіа може вирішувати питання її складу та управління відповідно до контексту та потреб, в яких вона працює. Органом, що приймає рішення в організації руху Вікімедіа, є правління організації або аналогічний орган, який підзвітний групі, яку таке правління або аналогічний орган представляє — наприклад, її органу членства.

Обов'язки

Обов'язки організацій руху Вікімедіа включають:

 • сприяння стійкості спільнот руху Вікімедіа, які орган членства має намір підтримувати;
 • сприяння включенню, справедливості та різноманітності у своїй спільноті;
 • дотримання Універсального кодексу поведінки (УКП); а також
 • розвиток партнерства та співпраці у своїх областях інтересів.

З багатьох причин, включаючи розподіл ресурсів у межах руху Вікімедіа, організації руху Вікімедіа повинні зробити свою роботу та діяльність прозорою, надаючи публічно доступну звітність.

Організації руху Вікімедіа можуть вирішити розвивати свою фінансову стійкість шляхом додаткового генерування доходів, збільшуючи таким чином загальну спроможність руху Вікімедіа. За необхідності, такі зусилля з генерування доходів мають координуватися з іншими органами руху Вікімедіа, включаючи Фонд Вікімедіа та Глобальну раду.

Фонд Вікімедіа

Фонд Вікімедіа (ФВМ) — це неприбуткова організація, яка служить головним розпорядником і опорою платформ і технологій вільних знань руху Вікімедіа. Місія Фонду Вікімедіа — надавати можливості людям по всьому світу та залучати їх до збору та розробки освітнього вмісту під вільною ліцензією або в суспільному надбанні, а також до його ефективного та глобального розповсюдження.

Фонд Вікімедіа повинен узгоджувати свою роботу зі стратегічним напрямком і глобальною стратегією Глобальної ради. Відповідно до Цінностей та Принципів прийняття рішень руху, а також місії ФВМ, Фонд Вікімедіа має сприяти розподілу лідерства та обов'язків у межах руху Вікімедіа. З тих самих причин очікується, що Фонд Вікімедіа також працюватиме над справедливим розподілом ресурсів, наприклад, тих, що встановлені Глобальною радою за погодженням із зацікавленими сторонами.

Управління

Керуючись Цінностями руху та Принципами прийняття рішень, Фонд Вікімедіа може вирішувати питання свого складу та управління відповідно до цієї Хартії, а також контексту та потреб, в яких він працює. Фонд Вікімедіа тісно співпрацює з Глобальною радою, особливо з питань, які мають глобальний вплив на рух Вікімедіа.

Обов'язки

Обов'язки Фонду Вікімедіа зокрема включають:

 • Забезпечення роботи проєктів Вікімедіа, що включає хостинг, розробку та підтримку основного програмного забезпечення; встановлення Умов використання та інших широких політик для всього руху; проведення кампаній зі збору коштів; повагу до автономії спільноти та потреб зацікавлених сторін і їх підтримку; а також участь у будь-яких інших діях, спрямованих на те, щоб проєкти Вікімедіа були легкодоступними та відповідали баченню руху;
 • Підтримку програмної діяльності для руху Вікімедіа; а також
 • Юридичні зобов'язання, включно з управлінням брендом Вікімедіа; надання політик, які забезпечують структуру, яка дозволяє проєктам працювати; забезпечення дотримання законодавства; протидія правовим загрозам; а також посилення безпеки волонтерів.

Глобальна рада

Глобальна рада[8] — це спільний і представницький орган прийняття рішень, який об'єднує різні точки зору для просування бачення руху Вікімедіа. Глобальна рада працює разом з Фондом Вікімедіа та іншими організаціями руху Вікімедіа, щоб сприяти створенню інклюзивного та ефективного середовища для руху Вікімедіа в цілому та для всіх зацікавлених сторін.

Мета

Глобальна рада служить форумом, де сходяться різні погляди на рух Вікімедіа, відіграючи таким чином ключову роль у формуванні майбутньої траєкторії руху Вікімедіа. Глобальна рада прагне забезпечити постійну актуальність і впливовість руху Вікімедіа у світі, що постійно змінюється, виконуючи функції стратегічного планування, підтримки організацій руху Вікімедіа, розподілу ресурсів і розвитку технологій.

Рішення є більш обґрунтованими й відображають потреби та пріоритети світової спільноти, коли широкий спектр голосів та досвіду з усього руху Вікімедіа представлено і бере участь на найвищих рівнях прийняття рішень. Шляхом виборів та відбору більшості членів Глобальної ради з-поміж волонтерів руху Вікімедіа, Глобальна рада сприяє зміцненню почуття причетності та довіри, одночасно працюючи над втіленням бачення вільних знань руху Вікімедіа. Щоб підтримати включення та представництво різноманітних поглядів, у членстві в Глобальній раді не повинна домінувати жодна конкретна демографічна група, зокрема мовна, географічна чи проєктна.

Управління

Керуючись Цінностями руху та Принципами прийняття рішень, орган Глобальної ради може приймати рішення щодо свого складу та управління відповідно до контексту та потреб, в яких працює Глобальна рада. Глобальна рада також приймає рішення про деталі своїх процедур. Ці процедури включають, зокрема: структуру Глобальної ради, членство, процеси прийняття рішень, обов'язки та підзвітність, а також механізми включення нових і менш почутих голосів.

Функції

Глобальна рада зосереджується на чотирьох функціях і областях прийняття рішень, які мають прямий вплив на спільноту та зацікавлених сторін руху Вікімедіа. Глобальна рада має повноваження приймати рішення щодо всіх своїх функцій, встановлених цією Хартією. Члени Глобальної ради несуть відповідальність за рішення та дії Глобальної ради через процес виборів та відбору.

Глобальна рада обирає Правління Глобальної ради, яке відповідає за координацію[9] та представництво Глобальної ради відповідно до цієї Хартії та рішень Глобальної ради. Правління Глобальної ради затверджує створення та діяльність комітетів Глобальної ради та їх членство. Комітети Глобальної ради визначають свій склад і способи роботи, а також можуть призначати додаткових членів, які не є членами Глобальної Ради, для внеску у їхню роботу. Глобальна рада має щонайменше чотири комітети, кожен з яких окремо відповідає за кожну з чотирьох функцій, окреслених у цій Хартії.

Стратегічне планування

Глобальна рада відповідає за розробку довгострокового стратегічного[10] напрямку для руху Вікімедіа. Стратегічний напрям служитиме основою для рішень, прийнятих Глобальною радою, і керівництвом для визначення пріоритетності ініціатив, спрямованих на досягнення стратегічних цілей. Очікується, що всі органи руху Вікімедіа підтримають стратегічний напрям, визначений Глобальною радою, і включать його у свої програми та діяльність. На основі такого стратегічного напрямку Глобальна рада також розробляє рекомендовані щорічні глобальні стратегічні пріоритети для руху Вікімедіа. Глобальна рада розробляє стратегічний напрям, консультуючись з усіма зацікавленими сторонами всередині та поза межами руху Вікімедіа.

Підтримка організацій руху Вікімедіа

Глобальна рада встановлює стандарти для функціонування афіліатів Вікімедіа[11] та хабів Вікімедіа. Для цього Глобальна рада та її комітети встановлюють і контролюють процеси визнання/припинення визнання цих афіліатів і хабів[12]; прагнуть забезпечити відповідність організацій руху Вікімедіа організаційним стандартам; сприяють вирішенню конфліктів для підтримки відносин співпраці та поваги всередині руху Вікімедіа; а також спрощують доступ до ресурсів (фінансових, людських, знань та інших) для більш справедливої підтримки й розширення можливостей спільнот руху Вікімедіа.

Розподіл ресурсів

Глобальна рада встановлює та періодично переглядає стандарти та настанови щодо справедливого розподілу коштів[13] у русі Вікімедіа відповідно до стратегічного напрямку. Ці стандарти та настанови мають відповідати Принципам прийняття рішень. Крім того, Глобальна рада та її комітети визначають розподіл грантів між спільнотами та Організаціями руху Вікімедіа; визначають загальнорухові цілі та показники відповідно до пріоритетів, встановлених у стратегічному напрямку; визначають регіональні, тематичні та інші розподіли фінансування; переглядають глобальні програмні результати[14].

Розвиток технологій

Глобальна рада координує роботу різних зацікавлених сторін руху Вікімедіа, зосереджених на технологіях,[15] а також надає поради та рекомендації щодо технологічного розвитку. Глобальна рада допомагає і консультує Фонд Вікімедіа у визначенні пріоритетів технологічних змін,[16] включаючи відкриття чи закриття мовних проєктів Вікімедіа, а також допомагає ширшому руху Вікімедіа зрозуміти технологічні пріоритети, викладені у стратегічному напрямку. Глобальна рада виконуватиме ці функції у співпраці з органами руху Вікімедіа та онлайновими технічними учасниками.[17][18]

Початкове створення та майбутнє розширення

Перша Глобальна рада складатиметься з двадцяти п'яти членів. З них дванадцять членів будуть обрані спільнотою Вікімедіа в цілому; вісім членів будуть обрані через афіліати Вікімедіа; один — Фондом Вікімедіа; а решта чотири члени будуть призначені безпосередньо Глобальною радою з метою збільшення досвіду та різноманітності серед її членів.

Глобальна рада відбирає двадцять відсотків (20%) своїх членів до складу Правління Глобальної ради.

На основі досвіду, набутого під час свого початкового створення та процесів, Глобальна рада переглядатиме внутрішню роботу та механізми з метою впровадження інновацій, адаптації та зростання як орган руху Вікімедіа. Принаймні раз на три роки:

 • Глобальна рада у співпраці із зацікавленими сторонами руху Вікімедіа проводить оцінку свого функціонування. Оцінка включає аналіз того, чи є доцільним і можливим розширення функцій Глобальної ради та сфери її повноважень для прийняття рішень протягом наступного терміну повноважень Глобальної ради.
 • Глобальна рада розглядає потреби руху Вікімедіа, щоб визначити, чи відповідає поточна кількість членів у Глобальній раді її обов'язкам. За результатами цього розгляду Глобальна рада може вирішити розширити або скоротити свій склад. Глобальна рада може мати не більше 100 членів.
  • Якщо Глобальна рада та інші зацікавлені сторони вирішать збільшити кількість членів Глобальної ради, щоб поступово створити ширшу базу різноманітності та досвіду, вони можуть робити це з інтервалом до 25 додаткових членів кожні 18 місяців, поки Глобальна рада не досягне 100 членів.

Внесення поправок

Ця Хартія розрахована на багато років. Тому, за винятком випадків, зазначених нижче, поправки до цієї Хартії можуть бути внесені лише за надзвичайних обставин.

Категорії поправок

 1. Незначні виправлення.
  • Орфографічні та граматичні виправлення, які не змінюють сутності або мети цієї Хартії.
 2. Зміни до цієї Хартії, які впливають лише на робочі процеси Глобальної ради.
 3. Зміни до цієї Хартії, які:
  • Змінюють загальні обов'язки та членство в Раді.
  • Змінюють цінності руху Вікімедіа; або обов'язки та права окремих учасників, проєктів, афіліатів, хабів, Фонду Вікімедіа, майбутніх організацій руху Вікімедіа та ширшого руху Вікімедіа.
 4. Зміни, запропоновані рухом Вікімедіа.
Категорія поправки Процес Орган, що затверджує зміну Примітки
1 55% підтримки запропонованої зміни Правління Глобальної ради
2 55% підтримки запропонованої зміни Глобальна рада Рекомендовано провести консультації зі спільнотою
3 Голосування у всьому русі, 55% підтримки зміни Рух Вікімедіа Механізм голосування, що максимально наближений до процесу ратифікації, включно з голосуванням за підтримку від Ради повірених Фонду Вікімедіа
4 Щоб перейти до голосування, пропозиції повинні відповідати критеріям. Голосування всього руху, 55% підтримки зміни Рух Вікімедіа Механізм голосування, що максимально наближений до процесу ратифікації, включно з голосуванням за підтримку від Ради повірених Фонду Вікімедіа

Процес внесення пропозицій щодо поправок до Хартії руху Вікімедіа

Правління Глобальної ради може пропонувати поправки у категоріях 1, 2 та 3. Глобальна рада може пропонувати поправки у категоріях 2 і 3. Поправки категорії 4 пропонуються членами руху Вікімедіа. Щоб запустити процес голосування за поправки категорії 4, вони повинні відповідати певним критеріям, включаючи публічну підтримку. Глобальна рада відповідає за розробку цього процесу, консультуючись зі спільнотою Вікімедіа.

Глобальна рада повинна призначити незалежний комітет для управління голосуванням за поправки категорій 3 і 4. Глобальна рада може визначити критерії участі у голосуванні для афіліатів та індивідуальних учасників голосування, або може делегувати цю відповідальність незалежному комітету.

Ратифікація

Ця Хартія ратифікується і набуває чинності після голосування з таким результатом:

 • 55% підтримки від афіліатів Вікімедіа, які взяли участі у голосуванні, причому мінімум половина (50%) афіліатів, що мають право голосу, взяли участь у голосуванні;
 • 55% підтримки від індивідуальних учасників голосування, які взяли участь,[19] за умови участі у голосуванні щонайменше 2% учасників голосування, які мають право голосу; а також
 • Рада повірених Фонду Вікімедіа голосує за підтримку Хартії.

Переважна мова та переклади

Переклади цієї Хартії можуть надаватися іншими мовами. У випадку сумнівів чи розбіжностей між будь-яким перекладом та оригінальною версією англійською мовою, переважну силу має англійська мова.

Примітки

 1. Рамки глобальних політик включають ті, що задокументовані тут і тут, наприклад, Умови використання для вебсайтів проєктів Вікімедіа.
 2. Відкритий процес перегляду має бути можливим для кожної спільноти.
 3. Маються на увазі «ті, хто з'являється», щоб допомогти прийняти рішення, чи про зміну вмісту, чи про політику.
 4. Політики спільноти не повинні суперечити глобальним політикам чи юридичним зобов'язанням.
 5. Після створення буде змінено на "створений".
 6. До початку роботи та перехідного періоду Глобальної ради організації руху Вікімедіа визнаються Радою повірених Фонду Вікімедіа.
 7. Ця Хартія розглядає Мовні хаби як різновид Тематичних хабів.
 8. Відповідно до юридичних висновків, отриманих у 2023 році щодо цієї Хартії, Глобальна рада спочатку не буде створена як юридична особа.
 9. Правління Глобальної ради є органом, на який покладено завдання: забезпечувати, щоб процеси в межах Глобальної ради відбувалися відповідно до планів і термінів; координувати роботу з іншими, де і коли це необхідно; забезпечувати, щоб Глобальна рада працювала і функціонувала відповідно до своєї мети; а також виконувати інші подібні завдання.
 10. Стратегія охоплює основні проєкти зі зміни бренду Вікімедіа.
 11. Мається на увазі, що вона включає функції, які виконував Комітет з приєднання (AffCom) до створення Глобальної ради.
 12. Ліцензування торгових марок та компоненти контрактних угод, пов'язані з цим процесом, залишаються відповідальністю Фонду Вікімедіа.
 13. Це стосується розподілу коштів у межах усього руху.
 14. Мається на увазі, що це включає в себе функції, які зараз, до створення Глобальної ради, виконують Регіональні комітети фінансування.
 15. До зацікавлених сторін належать дописувачі, Фонд Вікімедіа, афіліати, хаби тощо.
 16. Між Фондом Вікімедіа та Глобальною радою буде укладено документ на кшталт Меморандуму про взаєморозуміння або Угоди про рівень послуг, щоб викласти домовленості про їхню спільну роботу, включно з тим, як Фонд отримує пропозиції Глобальної ради.
 17. Цей комітет Глобальної ради має відображати Ініціативу стратегії руху щодо Технологічної ради.
 18. Остаточні рішення щодо технологічних пріоритетів прийматимуться органами, які в першу чергу займаються наданням продуктів і технологічних послуг, разом із відповідним керованим спільнотою органом руху, пов'язаним з Глобальною радою.
 19. Індивідуальними учасниками голосування для цілей процесу ратифікації є особи, які зазвичай мають право голосу на виборах членів Ради повірених Фонду Вікімедіа.