This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 100% complete.

An Tipang Kasuratan sarong proponidong dokumento na matao nin kahulugan sa mga papel asin responsibilidad para sa gabos na miyembro asin entidad kan Kahiroan nin Wikimedia, kaiba an pagpapahiwatig nin bagong Pankinaban na Konseho para sa pamamayo kan kahiroan.

An Movement Charter Drafting Committee nagpapaliwanag: Ano an katuyohan nin 'tipang kasuratan'?

An Tipang Kasuratan sarong priyoridad nin Movement Strategy.

Presenteng draftManongod

An Movement Strategy na rekomendasyon nin "Siguradohon an Ekwidad sa Paggibo nin desisyon" nagsabi na an sarong Tipang Kasuratan mapahayag:

 • Magkaag nin mga kaugalian, prinsipyo asin polisiya para sa mga estruktura nin Kahiroan, kabali na diyan an mga papel asin responsibilidad kan Pankinaban na Konseho, mga rehiyonal asin tematikong hub, siring man an iba pang eksistido asin bagong mga entidad asin mga desisyon-gibong hawak, pati na an mga bagay na pinaghahaman.
 • Magbugtak nin mga kahagadan asin kriterya para sa mga desisyon asin proseso na inaako kan Kahiroan na magin lehitimo asin pinagkakatiwalaan kan gabos na mga stakeholder, halimbawa para sa:
  • Mantinidong ligtas na kolaboratibong kapalibotan,
  • Pagpapasiguradong naaako nin Kahiroan na matao nin rebenyu asin distribusyon,
  • Pagtao nin komun na giya kun paano maninigong tawan nin tamang mga mekaniko sa pagkuwenta.
  • Pagpaliwanag kun paano an mga komunidad nagtatarabangan asin maninimbag sa lambang saro.
  • Pagbugtak nin mga linalaoman para sa pakikikabtang asin deretso kan mga partisipante.

Linya nin oras

Saro ining dinamikong linya nin oras. Dawa ngani ini mahiwas na ipinapahiling an mga lakdang na imbwelto sa pagmukna kan Movement Charter, "an mga petsa puwedeng baguhon" sa sunod. An mga pagbabagong iyan posibleng gibohon tanganing malikayan na mahidale an proseso, nangorogna kun kinokonsulta sa komunidad asin iba pang may pinakahalangkaw na puesto, na masakit limitaran sa laog nin sarong itinalaan na oras.

Panahon Lakdang
Nobyembre 2021 - Enero 2022 Pagmokna kan mga sistema nin suporta asin panlaog na proseso kan Drafting Group
Research asin pagguno nin impormasyon
Pebrero - Oktubre 2022 Pagsiyasat asin pagguno nin impormasyon
Pagmukna kan enot na kargo kan Karta na laog sa pakikipag-olay sa gabos na mga stakeholder
Nobyembre 2022 An enot na batch nin Movement Charter draft chapters (Pambungad, Mga Kaugalian asin Prinsipyo, asin Mga Kaganapan & Responsibilidad na pagsabi nin intensyon) nagpupublikar
Nobyembre 2022 - Enero 2023 An konsultasyon sa Komunidad sa enot na batch nin Movement Charter draft chapters
Pebrero - Marso 2023 Repleksyon sa simbag asin pagbago sa enot na batch nin mga draft chapter
Abril 2023 Community consultation sa Movement Charter ratification methodology proposal
Abril – Hulyo 2023 Paghimo sa ikaduwang batch nin mga Movement Charter draft chapter
Hulyo 2023 An ikaduwang batch nin mga Movement Charter draft chapter (Mga Hub, Pankibanan na Konseho, Mga Kaganapan & Responsibilidad asin Glosaryo) nagpublikar
Hulyo – Septembre 2023 Konsultasyon sa komunidad sa ikaduwang batch nin mga Movement Charter draft chapter
Marso – Abril 2024 Konsultasyon sa komunidad sa bilog na draft nin karta
Dugang na mga siklo: Kun maray an gabos, pwede kitang maghiro pasiring sa ratipikasyon. Kun dai, magkakaigwa pa nin 3 bulan na siklo para sa pagrebisar kan teksto, 2 bulan bago repasohon, asin iba pa.
Hunyo 2024 Ratipikasyon na proseso para sa Karta nin Kahiroan


Makiaaram, magin imbuwelto