This page is a translated version of the page Meta:About and the translation is 100% complete.
Wikimedia Meta-Wiki

Merr pjesë:

Mirëserdhët në Wikimedia Meta-Wiki(shpesh e shkurtuar në Meta-Wiki ose thjesht Meta), një wiki për koordinimin e projekteve të Wikimedia.

Qëllimi

Meta shërben tre role të ndryshme, të cilat janë të gjitha të lidhura ngushtë, por shpesh përfshijnë nëngrupe të ndryshme të përdoruesve.

  1. Diskutimi dhe formulimi i Wikimedia projects, në veçanti politikat e diskutimeve të rëndësishme për të gjithë projektet, të tilla si open-content licensing. Vendi qendror për diskutime është Wikimedia Forumi. Disa diskutime të nivelit të lartë, të mbajtura kryesisht në vitin 2009, janë ndarë për Strategy Wiki.
  2. Një vend për (ndër-wiki) ndërgjuhësor dhe koordinimin ndërkombëtar në lidhje me projektet Wikimedia dhe lëvizjes Wikimedia në përgjithësi, duke përfshirë diskutime në gjuhë të tjera përveç anglishtes. Kjo përfshin kërkesat (për pan-Wikimedia ose wiki të tjera), përkthimet dhe të rejat, dhe përshkrimi, dokumentacioni, dhe diskutimi i aktiviteteve të jetës reale dhe fakte që lidhen me Wikimedia Foundation dhe kapitujt. Shih edhe reports, Events, outreach: dhe grantet.
  3. Një forum për ese personale në lidhje me projektet Wikimedia. Sepse atë nuk janë dorëzuar zakonisht nga një pikëpamja asnjanëse, ato duhet të përmblidhen në çështje neutrale të faqeve me pika të shumta të pikëpamjeve përdorur formate të tilla si TIPAESA ose nëngrup i tij IPA-s. Nuk ka një shkallë e lirie në përcaktimin se çfarë është e lidhur me projektet Wikimedias, e cila e bën Metën gjithashtu një meatball wiki në terezi, duke diskutuar çështje të tilla si kultura wiki dhe modele. Dokumentimi i MediaWiki është përjashtuar kryesisht tani (shih më poshtë). Ky përfshin një rol më shumë formal kërkimor dhe diskutime të ngjashme.

Kategoritë sigurojnë një pasqyrë ta madhe të përfaqësimit të përmbajtjes së Meta.

Çfarë nuk është Meta

  1. Një faqe shkatërrimi për artikujt e pa redaktueshëm nga Wikipediat e ndryshme
  2. Një vend për të përshkruar softwarein MediaWiki. Software ka wiki e vet në MediaWiki.org. Përmbajtja dhe faqeve të tilla si këto duhet të transferohen.

Komuniteti

Ajo ka qenë diskutuar shpesh nëse Meta ka një komunitet. Çfarë është e sigurtë është se ajo nuk ka një komunitet të vetin, të ndara nga komunitetet e Wikimedia projects: si dikush tha, «një projekt-meta - ekzistuese për dhe në lidhje Wikimedia wikit e tjera, jo si një projekt përmbajtje në vetvete - një komunitet i komuniteteve, sesa komuniteti ishull i vogël».[1]

Kjo gjithashtu do të thotë se në shumë diskutime, proçese dhe aktivitete e tjera që ndodhin në Meta, me pjesëmarrës të ndryshëm dhe njerëz në krye (nëse ka ndonjë) - për shembull, në mesin e shumë, disa Wikimedia committees, stewards, stafi WMF për grants -: asnjë prej tyre, dhe të gjithë ata, janë Meta. Meta është një hapësirë ​​dhe mjet për pjesëmarrësit e tyre për të arritur objektivat e tyre, jo një aktor në to, dhe madje edhe më pak një pushtet mbi ta.

Të thuash të drejtën, megjithatë, ekziston një komunitet specifik i Metës: ky është një grup i njerëzve të lirshëm rregullisht aktivë në disa apo shumë aktivitete të tilla (sidomos si "kopshtarë"), të cilët kujdesen për Meta i shërbejnë qëllimit të lartpërmendur, dhe të cilët kanë më shumë gjasa që të ndërhyjnë për të siguruar se ajo të jetë aktive.[2]

"Metawikian" është një term i përdorur gjithashtu ndonjëherë, për të treguar një anëtar të posaçëm të "komunitetit Meta", që është komuniteti i të rregulltëve të Metas cilët janë më shpesh aktivë në Meta, për shembull, si kontribues ndaj faqeve të saj të përmbajtjes ose si lehtësues i vendeve të tjera të diskutimeve dhe proçeseve.

Origjina

Meta-Wiki u krijua fillimisht si "Meta-Wikipedia", në nëntor 2001 për të bërë më pak të rrëmujshme Wikipedian në gjuhën angleze, duke lëvizur të gjithë përmbajthen e META (Përmbajtje në lidhje me faqen e internetit Wikipedia dhe përdoruesit e saj), në krahasim me përmbajtjen aktuale (artikuj enciklopedie), te nje wiki re. Që në ngritjen e saj ndaj zakonit të Wikipedias MediaWiki, Meta është bërë një forum shumëgjuhësh diskutimi i cili përdoret nga të gjitha komunitetet gjuhësore të Wikimedia. Ndërsa numri i Wikimedia projects dhe përkthimet janë rritur, kështu edhe qëllimi i Metës. Meta përbëhet nga 143.140 artikuj. Shumë nga faqet më të vjetra këtu janë të formuluara ende si specifike për Wikipedia, por ndoshta tani shumë të zbatohet për të gjitha projektet Wikimedia.

Politikat e Meta

Shiko edhe

Shënime

  1. Adaptuar nga Pathoschild, 29 Shtator 2011.
  2. Përshtatur nga Anthere, 29 Mars 2006; shiko gjithashtu MeatBall:CommunityMember për principet e përgjithshme.