ເມຕ້າ:ກ່ຽວກັບ

This page is a translated version of the page Meta:About and the translation is 25% complete.
Wikimedia Meta-Wiki

Participate:

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ວິກິມີເດຍ ວິກິ-ເມຕ້າ(ມັກຈະຫຍໍ້ເປັນ ວິກິ-ເມຕ້າ ຫຼື ເມຕ້າຢ່າງງ່າຍ), ວິກິສຳປະສານງານໂຄງການຕ່າງໆ ໃນເຄືອວິກິມີເດຍ

ຈຸດປະສົງ

ເມຕ້າໃຫ້ບໍລິການສາມບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງທັງໝົດມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດ ແຕ່ມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຊ້ສ່ວນຍ່ອຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

  1. ການສົນທະນາ ແລະ ການກຳນົດ ໂຄງການວິກິມີເດຍ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ນະໂຍບາຍ ການສົນທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຄງການຕ່າງໆເຊັ່ນ open-content ໃບອະນຸຍາດ ສູນກາງສຳລັບການສົນທະນາຄື Wikimedia Forum ການສົນທະນາລະດັບສູງບາງສ່ວນເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2009 ໄດ້ແຍກອອກເປັນ ຍຸດທະສາດຂອງວິກິ
  2. ທີ່ສຳລັບພາສາ (ຂ້າມວິກິ) ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບໂຄງການວິກິມີເດຍ ແລະ ຂະບວນການວິກິມີເດຍ ໂດຍທົ່ວໄປ ລວມເຖິງການສົນທະນາໃນພາສາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງລວມເຖິງ ການຮ້ອງຂໍ (ສຳລັບ pan-Wikimedia ຫຼື ວິກິອື່ນໆ) ການແປ ແລະ ຂ່າວ ແລະ ຄຳອະທິບາຍ ເອກະສານປະກອບ ແລະ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຊີວິດຈິງ ກິດຈະກຳ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ມູນນິທິວິກິມີເດຍ ແລະ ພັນທະມິດ ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມທີ່ ລາຍງານ, ກິດຈະກຳ, ອາວທ໌ຣີຊ ແລະ ທຶນສະໜັບສະໜູນ
  1. A forum for personal essays about Wikimedia projects. Because these are usually not delivered from a neutral point of view, they should be summarized on neutral issues pages from multiple points of view using formats such as TIPAESA or its subset IPA. There is a degree of freedom in determining what is related to Wikimedia projects, which makes Meta also a meatball wiki of sorts, discussing such matters as wiki culture and patterns. Documentation of MediaWiki is mainly excluded now (see below). This role includes more formal research and related discussion.

The categories provide a big-picture representation of Meta's content.

What Meta is not

  1. A disposal site for uncorrectable articles from the different Wikipedias
  2. A place to describe the MediaWiki software. The software has its own wiki at MediaWiki.org. Content and pages such as these should be transferred.

Community

It has often been discussed whether Meta has a community. What's sure is that it doesn't have a community of its own, separate from the communities of the Wikimedia projects: as someone said, «a meta-project—existing for and about the other Wikimedia wikis, not as a content project to itself—a community of communities, rather than its own little island community».

[1]

This also means that many discussions, processes and other activities happen on Meta, with different participants and people in charge (if any)—for instance, among many, some Wikimedia committees, the stewards, the WMF staff for grants—: none of them, and all of them, is Meta. Meta is the space and the tool for their participants to achieve their objectives, not an actor in them; and even less a power over them.

Strictly speaking, however, there is a community specific to Meta: it's a loose group of people regularly active in some or many such activities (especially as "gardeners"), who care about Meta serving the purpose above, and who are more likely to intervene to ensure it does.

[2]

"Metawikian" is a term also sometimes used, to indicate a member of the specific "Meta community", that is the community of Meta regulars who are more often active on Meta, for instance as contributors to its content pages or as facilitators of other discussions and processes.

Origins

Meta-Wiki was first created as "Meta-Wikipedia" in November 2001 to make the English Wikipedia less cluttered, by moving all meta-content (content about the Wikipedia website and its users), as opposed to actual content (encyclopedia articles), to a new wiki. Since its upgrade to Wikipedia's custom MediaWiki software, Meta has become a multilingual discussion forum used by all Wikimedia language communities. As the number of Wikimedia projects and translations increased, so too did Meta's scope. Meta comprises ໑໔໕.໔໖໐ articles. Many of the older pages here are still worded as being specific to Wikipedia, but arguably many now apply to all Wikimedia projects.

Meta policies

See also

Notes

  1. Adapted from Pathoschild, 29 September 2011.
  2. Adapted from Anthere, 29 March 2006; see also MeatBall:CommunityMember for general principles.