This page is a translated version of the page Movement Charter/Content and the translation is 100% complete.


Bu sayfa bazı Hareket Tüzüğü tasarı içeriklerini öne çıkarmaktadır. Bu içerik, Hareket Tüzüğü'nün 2023'te gerçekleşmesi beklenen onaylanma süreci tamamlanana kadar değişmeye devam edecektir.

Tüzük İçeriği Anlatımı

 
Hareket Tüzüğü anlatımının "Topluluk" kısmının tasarı görseli (Komite'nin Haziran 2022'deki yüzyüze görüşmesinden).

(Mayıs 2022'deki Hareket Tüzüğü Tasarı Komitesi'nden tüzük içeriğinin nasıl geliştirileceğine ilişkin başlangıç anlatımı)

Hareket Tüzüğü Değerler Açıklaması adlı bir başlangıca sahiptir, en geniş anlamıyla bizim için çok önemli olan şeyleri özetler ve kolayca anlaşılabilecek şekilde açıklar.

Gerçek politikaları yönlendiren eyleme geçirilebilir öğeler, çok çeşitli potansiyel fikirlerden çıkarılabilir ve üç kategoriye veya gruba ayrılır: Yönetim, Kaynaklar ve Topluluk. Bunlar ayrıca (1) politik, (2) ekonomik ve (3) sosyal/bilgilendirici alanlarda rol oynayan temel yapılar olarak düşünülebilir ve görevleri bölüşmek için çok yararlıdır. Politikaya doğrudan etkisi olan, önceki aşamalardan öneriler ve topluluklardan gelen yeni öneriler de dahil olmak üzere, tüm olası fikir ve öneriler bu kategorilerden birine dahil edilebilir.

Kategori veya grupların her biri, HTTK'nin kendi tartışmaları gibi önceki aşamalardan çekilen en iyi ve geniş fikirlerle HTTK tarafından geliştirilebilir. Meta içerik kategorisi alt sayfasında ve çapraz olarak gönderilecek diğer platformlarda topluluk üyelerinden inceleme, açıklama ve yeni öneriler için yer olacaktır.

Anahat

2022 Haziran'daki yüzyüze görüşmesinden sonra, HTTK Hareket Tüzüğü'nün kaba taslağı ya da "içerik tablosu" üzerinde uzlaştı. Uzlaşılan anahatlar şöyle:

Bölüm İçerik açıklaması Bölüm aşaması
Başlangıç Tüzüğün açıklaması ve gerekçesi. Topluluk görüşmesinin sona ermesi (özet ve HTTK'nin geri bildirimlere cevapları)
Değerler ve İlkeler Hareketin tamamı için geçerli ana değerler ve işbirliği ilkeleri
Tanımlar Tüzük'te anahatları çizilen anahtar kavramların tanımı.
Küresel Konsey Gelecekteki esas küresel hareket yönetim yapısı olarak Küresel Konsey'in tanımı. Bu bölüm Hareket Stratejisi önerilerindeki Küresel Konsey'in görevinin tanımını genişletecek. Ayrıca Küresel Konsey'in oluşturulma sürecinin anahatlarını çizebilecek. Topluluk görüşmeleri devam ediyor
Ağlar Tanım, gerekçe, oluşturma süreci, yönetim esasları, üyelik yapısı, sorumluluklar, teminatlar ve Wikimedia Ağlarının diğer hareket yapılarıyla ilişkisi. Topluluk görüşmeleri devam ediyor
Görev ve Sorumluluklar Hareket yapılarının görev ve sorumluluklarının tanımı. Genellikle diğerleri arasında, Mütevelli Heyeti, Wikimedia Vakfı, Wikimedia iştirakleri ve toplulukları gibi yapıların görev ve sorumluluklarını içerir. Niyet açıklamasına dair topluluk görüşmeleri sona erdi (özet ve HTTK'nin geri bildirimlere cevapları); tüm tasarı bölümü için topluluk görüşmeleri devam ediyor
Karar Alma Küresel karar alma süreçlerinin tanımı. Bu, diğerleri arasında Wikimedia Vakfı, iştirakler ve topluluklar dahil olmak üzere Wikimedia hareketindeki birçok paydaşı aynı anda etkileyen kararlar için de geçerli olabilir. Tam tasarı bölümü üzerinde çalışılıyor
Değişiklikler ve Uygulama Tüzük değişiklikleri ve uygulama süreçlerinin tanımı. İlk kez onaylandıktan sonra, Hareket Tüzüğünün nasıl değiştirileceğini açıklar. Ayrıca Wikimedia hareketinde, Hareket Tüzüğünde öngörülen değişikliklerin pratikte nasıl uygulanacağını da açıklar.
Sözlük Hareket Tüzüğünün bütün kısımlarında kullanılan anahtar içeriğin ve kavramların tanımlarının detaylı anahatları. Topluluk görüşmeleri devam ediyor