Повелба на движењето/Содржина

This page is a translated version of the page Movement Charter/Content and the translation is 46% complete.
Outdated translations are marked like this.

На оваа страница се истакнати некои нацрт-содржини на Повелбата на движењето. Тие ќе се менуваат сè до ратификацијата на Повелбата, која се очекува да биде во 2024 г.

These drafts are shared on 2 April, 2024.

Supplementary documents

Explanatory videos

Historical

This section contain a preliminary narrative of how the charter content is to be developed, from the Movement Charter Drafting Committee as of May 2022.

Extended content

Содржина на Повелбата

Повелбата на движењето како своја преамбула има Изјава за вредностите, кое го резимира и во општи црти речовито го изразува сето она што го цениме.

Применливите ставки кои на кои се засноваат фактичките правила може да се извлечат од широк опсег на потенцијални идеи распоредени во три категории или групи: за Управување, Ресурси и Заедница. Овие можат да се претстават и како основние механизми кои играат улога во (1) политичката, (2) економска и (3) општествена/инфромативна сфера, и претставуваат мошне функционален начин на поделба. Сите потенцијални идеи и предлози со непосредно влијание врз правилата треба да се стават во една од овие категории, вклучувајќи ги предлозите од претходни фази и новите предлози од заедниците.

Секоја од категориите или групи ќе се исполни од Нацртната комисија со најдобрите и најопфатни идеи произлезени од претходните фази, како и дискусиите во самата Нацртната комисија. Ќе има простор за разгледување, појаснување и нови предлози од страна на заедницата на потстраницата за содржински категории на Мета и преку други платформи кајшто тие ќе бидат објавени.

Преглед

По присуствената средба во јуни 2022 г. Нацртната комисија се согласи за приближен план или „преглед на содржини“ на Повелбата на движењето. Тој план гласи вака:

Нацрт-наглед на делот „Заедница“ од Повелбата (од присуствената средба на Комисијата во јуни 2022 г.).
Глава Опис на содржината
Преамбула Дефиниција за Повелбата и нејзината цел.
Вредности и начела Основни вредноси и начела на соработка за целото движење.
Дефиниции Дефиниции на клучните поими изложени во Повелбата.
Глобален совет Дефиниција за Глобален совет како главен иден орган за глобално управување на движењето. Овој дел ќе го разработи описот на улогата на Глобалниот совет во препораките на Стратегијата на движењето. Тука може да се изложи и постапката за создавање на Глобалниот совет.
Средишта Дефиниција, цел, постапка за создавање, стандарди на раководење, состав на членовите, должности, заштитни меркии односи на Викимедиините средишта со другите органи на движењето.
Улоги и должности Дефиниција на улогите и должностите на органите во движењето. Ова веројатно, меѓу другото ќе опфати дефиниции за улогите на органите како Одборот на доверители, Фондацијата Викимедија, Викимедиините подружници и заедници.
Измени и спроведување Дефиниција за измена на Повелбата и постапките на спроведување. Тука се објаснува како ќе се спроведуваат измените во Повелбата по нејзината прва ратификација. Опишува и како измените во Викимедииното движење предвидени со Повелбата ќе се спроведуваат во пракса.
Поимник Подробен преглед на клучната содржина и дефиниции на клучни поими употребени во секоја глава на Повелбата на движењето.