This page is a translated version of the page Movement Charter/Content and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.


Această pagină subliniază unele dintre "schițele de conținut ale proiectului de Carta Mișcării". Acest conținut va continua să se schimbe până când Carta Mișcării Special:MyLanguage/Movement Charter/Ratification este ratificată, lucru care se așteaptă să aibă loc în 2023.

Conținutul cartei

 
Schița vizuală a zonei "comunității" din cadrul textului pentru Carta mișcării (de la întâlnirea Comitetului din iunie 2022)..

(O relatare preliminară a modului în care se dezvoltă conținutul cartei, de la Comitetul de redactare a Cartea mișcării (MCDC) din mai 2022

Carta mișcării are ca preambul o "Declarație de valori", care rezumă și exprimă cu elocvență în termeni largi tot ceea ce este important pentru noi.

Acțiunile care vor modela politicile în implementarea Cartei provin dintr-o selecție largă de idei posibile și sunt organizate în trei categorii: legate de Guvernanță, Resurse și Comunitate. Aceste categorii pot fi văzute și ca mecanisme care joacă un rol important în domeniile (1) politic, (2) economic și (3) social/informațional și reprezintă un mod funcțional de a separa rolurile din mișcare. Toate ideile posibile și propunerile care au un impact direct în politicile mișcării (atât cele din fazele anterioare ale mișcării cât și propunerile noi venite din partea comunității) vor fi prinse în una din aceste categorii.

Fiecare categorie va primi o descriere inițială realizată de membrii MCDC din ideile adunate în fazele de consultare de până acum și din discuțiile membrilor MCDC. Vor exista oportunități de revizuire, clarificare și propuneri noi din partea membrilor comunității pe sub-paginile Meta-Wiki ale categoriilor și pe alte platforme care vor fi anunțate.

Conținut

După întâlnirea față în față din iunie 2022, MCDC a convenit asupra unei schițe aproximative sau a unui "conținut" al Cartei Mișcării. Planul convenit este următorul:

Capitol Descriere a conținutului Statutul capitolului
Preambul Definirea Cartei și scopul acesteia. Consultarea cu comunitatea a fost finalizată (rezumat și răspunsuri la comentariile din partea MCDC)
Valori și principii Valorile de bază și principiile de colaborare pentru întreaga mișcare.
Definiții Definirea conceptelor cheie descrise în cartă.
Consiliul global Definiția Consiliului Global de a fi principalul organism de guvernare a mișcării globale. Această secțiune va extinde descrierea rolului Consiliului Global în recomandările Strategiei Mișcării. Acesta poate, de asemenea, să descrie procesul de constituire a Consiliului global. Consultarea comunității în curs de desfășurare
Huburi Definirea, scopul, procesul de înființare, standardele de guvernanță, compoziția, responsabilitățile, garanțiile și relația Huburilor Wikimedia cu alte organisme de mișcare. Consultarea comunității în curs de desfășurare
Role și responsabilități Definirea rolurilor și responsabilităților entităților din mișcare. Acest lucru include probabil definiții despre rolurile entităților precum Consiliul de Administratori, Fundația Wikimedia, organizațiile afiliate Wikimediei și comunitățile Wikimedia, printre altele. Consultarea comunității în legătură cu declarația de intenții finalizată (rezumat și răspunsuri ale MCDCla feedback-ul primit); Consultarea comunității este în desfășurare pentru varianta completă a capitolului
Luarea deciziilor Definirea proceselor globale de luare a deciziilor. Acest lucru se poate aplica deciziilor care afectează simultan mai multe părți interesate din întreaga mișcare Wikimedia, inclusiv Fundația Wikimedia, grupurile afiliatele și comunitățile, printre altele. Se lucrează la varianta completă a capitolului
Amendamente și punere în aplicare Definirea proceselor de modificare și punere în aplicare a Cartei. Aceasta descrie modul în care se fac modificările la Carta Mișcării după ce va fi ratificată. De asemenea, descrie modul în care schimbările prevăzute în Carta Mișcării pentru mișcarea Wikimedia vor fi implementate și aplicate în practică.
Glosar Descriere detaliată a conținutului esențial și a definițiilor termenilor esențiali utilizați în fiecare capitol al Cartei mișcării. Consultarea comunității în curs de desfășurare