Tipang Kasulatan ng Kilusan/Mga Nilalaman

This page is a translated version of the page Movement Charter/Content and the translation is 100% complete.


Ang pahina na ito ay naglalaman ng ilan sa mga draft content of the Movement Charter. Ang mga nilalaman nito ay patuloy na nagbabago hanggang sa umabot sa pagpapatibay ng Movement Charter, na inaasahang gaganapin sa 2023.

Salaysay ng mga nilalaman ng Tipang Kasulatan ng Kilusan

 
Draft visualization ng lawak ng "Pamayanan" na pinaguukulan ng Movement Charter (mula sa sa pulong ng komite noong Hunyo 2022).

(Isang paunang salaysay kung paano ang mga nilalaman ng Charter ay binuo, mula sa Motion Charter Drafting Committee noong Mayo 2022. )

Ang Tipang Kasulatan ng Kilusan ay may "Pahayag ng mga Hinahalaga" bilang kanyang pambungad; na nagbubuod at nagpapahiwatig ng lahat ng ating mga ipinupuso.

Ang mga bagay na maaring gawin upang umusod ang mga patakaran ay maaring kunin galing sa malawak na hanay ng mga posibleng ideya, at ito'y maisasauri sa sumusunod na tatlong kinalalagyan o categories: Governance, Resources and Community. Maaari isipin ang mga ito bilang mga pangunahing balangkas sa (1) politika, (2) ekonomiya at (3) lipunan/impormasyon na mga domain; at sila'y mainam na paraan upang mahati ang ang mga kagampanan. Ang lahat ng baka-sakaling mga pagsasaisip at mungkahi na maaring sumapaw sa mga patakaran ay maaring ihanay sa isa sa mga tatlong kinalalagyan; kasama dito ang mga nakalipas na mungkahi at gayundin ang mga panibagong mungkahi ng pamayanan.

Ang bawat isa sa mga kategorya, o mga "balde" na tinatawag, ay pupunlaan ng MCDC nang mga nakuhang pinakamahusay at malawak na ideya mula sa mga nakaraang yugto, pati na rin yoong mga mula sa mga sariling talakayang isinagawa ng MCDC. Magkakaroon ng luwag para sa pagsusuri, paglilinaw at mga bagong panukala mula sa mga kasapi ng pamayanan sa Meta-Wiki content-category subpage; at gayundin sa pamamagitan ng iba pang mga plataporma na iko-cross-post.

Balangkas

Pagkatapos ng harapang pagpupulong nito noong Hunyo 2022, ang MCDC ay nagkasundo sa isang malaot na balangkas o "talahanayan ng mga nilalaman" ng Movement Charter. Ang napagkasunduang balangkas ay ang mga sumusunod:

Kabanata Paglalarawan ng nilalaman Katayuan ng kabanata
Preamble Kahulugan ng Charter at ang layunin nito. Ang paglapit sa Pamayanan ay natapos (buod at mga tugon sa puna ng MCDC)
Mga Pinagpapahalagaan at Paninindigan Mga pangunahing pinagpapahalagaan at paninindigan ng pakikipagtulungan ukol sa buong kilusan.
Mga kahulugan Mga kahulugan ng mga pangunahing konsepto na isinalarawan sa Charter.
Pandaigdigang Konseho (Global Council) Kahulugan ng Global Council bilang pangunahing humaharap na lupon sa pamamahala ng kilusan. Ilalawak ng bahaging ito ang pagsasarawan sa tungkulin ng Global Council sa mga rekomendasyon sa Movement Strategy. Maaari din nitong balangkasin ang pamamaraan ng pag-setup ng Global Council. Patuloy na pakipagpanayam sa pamayanan
Hubs Kahulugan, layunin, ang agos ng setup, mga pamantayan ng pamamahala, ang halo ng mga kasapi, mga pananagutan, mga pananggalang, at kaugnayan ng Wikimedia Hubs sa ibang mga katawan ng kilusan. Patuloy na pakipagpanayam sa pamayanan
Mga Ginagampanan at Pananagutan Kahulugan ng mga tungkulin at pananagutan ng mga entidad ng kilusan. Malamang ay kabilang dito ang mga kahulugan ukol sa mga tungkulin ng mga entity tulad ng Board of Trustees, ng Wikimedia Foundation, at ng Wikimedia kaakibat (affiliates) at pamayanan (community), kasama ng iba pa. Natapos: Panayam sa pamayanan ukol sa pinahayag na layunin (buod at mga tugon mula sa MCDC); patuloy na pakikipag-panayam sa pamayanan para sa draft ng buong kabanata
Mga Susog at Pagpapatupad Kahulugan ng mga paraan sa pagbabago at pagpapatupad ng Movement Charter. Inilalarawan nito kung paano ginagawa ang mga pagbabago sa Tipang Kasulatan ng Kilusan pagkatapos itong unang maipagtibay. Inilalarawan din nito kung paano pagpapatupad at ipapasunod ang mga pagbabagong tinatanaw sa Movement Charter ukol sa kilusang Wikimedia.
Glossary Masinsin na balangkas ng pangunahing nilalaman at mga kahulugan ng mga pangunahing katawagan na ginamit sa bawat kabanata ng Movement Charter. Patuloy na pakikipagpanayam sa pamayanan