Meta:Interlanguage links/vi

Colloquy-irc-icon.png Cần cập nhật!
Trang này cần phải được cập nhật. Hãy đồng bộ tài liệu này với tài liệu gốc, Meta:Interlanguage links, để giúp nó luôn được cập nhật!

Những dự án của Wikimedia đang được phát triển theo khuynh

hướng đa ngôn ngữ hoá và khuynh hướng này đang và sẽ phát triển

mạnh hơn nữa trên quy mô toàn thế giới. Meta-Wiki là một công cụ

phần mềm hỗ trợ tổng quát các dự án này vì thế cũng nên được

chuyển dịch qua nhiều ngôn ngữ khác nhau. Để phát triển dự án trên

toàn thế giới, chúng ta nên nhanh chóng chuyển dịch ra nhiều ngôn

ngữ khác nhau trong đó có tiếng Việt này.

Trang này sẽ hướng dẫn cách phiên dịch Meta và cách dẫn đường

dẫn tới những trang Meta có cùng nội dung.

Dịch toàn bộ trangEdit

 1. Trước tiên, chọn trang cần dịch.
  • Thường là trang tiếng Anh.
  • Dưới đây là danh sách những trang đang cần được dịch.
 2. Sau đó đặt tên tiêu đề cho trang bằng tiếng Việt.
  • Danh sách những trang cần dịch dưới đây có đặt tên tiêu đề mẫu.

Người dịch có thể tự chuyển đổi tên nếu thấy hợp lí hơn.

  • Nếu tên tiêu đề có thể trùng lặp với những ngôn ngữ khác, ta cho

phần tên ngôn ngữ và sau phần tên tiêu đề. Ví dụ như tên tiêu đề gốc

là "Voyage" và bạn muốn dịch sang tiêu đề tiếng Anh có cùng tên,

bạn làm như sau; "Voyage_(english)".

 1. Tiến hành phiên dịch.
  • Nếu thấy cần chú thích hay cần yêu cầu sửa chữa, bạn dùng lệnh

mã <!-- --> và điền nội dung vào khoảng giữa đó.

Sau khi văn bản hoàn tất, phần này có thể được xoá bỏ đi.

 1. Sau đó dẫn đường dẫn (link) tới trang gốc.
  • Có thể sử dụng Template cho tiện.
   • Ví dụ như trang này đang sử dụng Template là

Template:MetaInterlingvajLigoj

  • Nếu sử dụng Template này, sẽ rất thuận tiện khi khác phiên bản

dịch của ngôn ngữ khác được dịch và trang sẽ tự động thêm phần

ngôn ngữ đó.

 1. Nếu đặt chủ đề cho trang theo mẫu[[Category:VI]]

thì trang sẽ được thêm vào phần[[Category:VI]].

 1. Tạo trang.
 2. Nên bổ xung tên trang đã dịch xong vào phần [[#Danh sách những

trang đã được dịch qua tiếng Việt]] ở dưới đây.

Tạo trang gốcEdit

Nếu tạo được một trang gốc Tiếng Việt, thì sau khi mọi thông tin

được thay đổi sẽ được thể hiện tương ứng lên trang gốc. Cách này

rất thuận tiện về phương diện quản lí.

Thêm hộp thông tin đa ngôn ngữ (Sidebar)Edit

Hiện tại có rất nhiều trang được dịch. Do đó, ta có thể viết vài lời vắn

tắt vào hộp thông tin đa ngôn ngữ như bên phải trang này đây.

Phần này sẽ thông tin cho những độc giả biết là văn bản đó được

dịch từ đâu và nó còn thể hiện sự đa ngôn ngữ của Meta-Wiki.

Những trang được dịch hoàn chỉnhEdit

Xin tham khảo trang tiếng Anh là [[Meta:Interlanguage_links#Pages

with full translations]].

Danh sách những trang đã được dịch qua tiếng ViệtEdit

List of pages translated into Vietnamese.

Thỉnh cầu phiên dịchEdit

Danh sách toàn bộ những trang đang được thỉnh cầu phiên dịch

được đăng ở đây. Translation requests(Phiên bản tiếng Việt:

Thỉnh cầu phiên dịch

Những trang nên dịch. Please add pages should be translated.